ამ გვერდებზე ძიების ჩასატარებლად CTRL+F

 

აბაშიძე ირაკლი. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტომი 1. თსუ-ს კატალოგი.

აბაშიძე ირაკლი. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია: ტ. 2  თსუ-ს კატალოგი.

აბაშიძე ირაკლი. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია: ტ.3. თსუ-ს კატალოგი.

აბაშიძე ირაკლი. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია: ტ. 4. თსუ-ს კატალოგი.

აბაშიძე ირაკლი. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია: ტ. 5. თსუ-ს კატალოგი.

აბაშიძე ირაკლი. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია: ტ. 6. თსუ-ს კატალოგი.

აბაშიძე ირაკლი. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია: ტ.8. თსუ-ს კატალოგი.

აბაშიძე ირაკლი. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია: ტ. 7. თსუ-ს კატალოგი.

აბაშიძე ირაკლი.ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია: ტ. 9. თსუ-ს კატალოგი.

აბაშიძე ირაკლი. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია: ტ.10. თსუ-ს კატალოგი.

აბაშიძე ირაკლი. ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია: ტ.11. თსუ-ს კატალოგი.

გოჩიტაშვილი ქეთევან, შაბაშვილი გიული, შარაშენიძე ნინო. აკადემიური წერა

ალბომი "საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კულტურის ქრონიკები".

ათონის ივერიის მონასტრის 1074 წ ხელნაწერი აღაპებით

ალექსიძე მ., ბურჯანაძე მ., ჟორჟოლიანი ლ., შურღაია თ. სპარსული ქრესტომათია III

ალიაშვილი ნათია და სხვ. დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის საფუძვლები. თსუ-ს კატალოგი.

ამირანაშვილი გიორგი. გარიგების ფორმის იძულება, როგორც ფორმის თავისუფლების შეზღუდვა. გამომცემლობა "მერიდიანი", თბილისი, 2018. 344 გვ.

ამაღლობელი მიხეილ. ალგებრის კურსი.  თსუ-ს კატალოგი.

ანდრონიკაშვილი გიული,მუკბანიანი ომარ, არზიანი ბადრი, ბერიძე ლალი. ქიმია

არქიმანდრიტი რაფაელი (კარელინი). ა რისთვის გვითმენს უფალი?!

ასაბაშვილი ა., სტურუა თ. ტექსტური რედაქტორი Microsoft Office Word 2007

ასაბაშვილი ა., სტურუა თ. ტექსტური რედაქტორი Microsoft Office Word 2007

ახალი აღთქუმაი უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესი

ახვლედიანი ზურაბ. ვალდებულებითი სამართალი (მეორე გამოცემა)

ალშიბაია ეთერ. დიფერენციალური გეომეტრია. თსუ-ს კატალოგი.

ანდრონიკაშვილი მარინე. "გოეთეს ლექსის ,შილერის რელიკვიების' სამი ასპექტი ". თსუ-ს კატალოგი.

არაბული ამირან. ვაჟა-ფშაველას პოეტურ სამყაროში. თსუ-ს კატალოგი.

ასათიანი ლევან. ჩვენი მწერლები: ვაჟა–ფშაველა, სოფრომ მგალობლიშვილი, ნიკო ლომოური. თსუ-ს კატალოგი.

აქუბარდია თეონა. საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკა: დაგეგმვა, კოორდინაცია და პრაქტიკა. GFSIS. აქსპერტის აზრი. N135, 2020. თსუ-ს კატალოგი

ახვლედიანი ლ. ლაბორატორიული სამუშაოები ინფორმატიკაში 

ახობაძე თეიმურაზ. კალკულუსი. თსუ-ს კატალოგი.

Asycuda World: მუშაობის ძირითადი წესები.    თსუ-ს კატალოგი