თსუ-ს დამფუძნებელთა ციფრული ბიბლიოთეკა

ჯავახიშვილი ივანე

ჯავახიშვილი ივანე. წერილები. წინასიტყვაობა გიგა ზედანიასი. კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. თბილისი. 2010. 39 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. ენციკლოპედიური ლექსიკონი : რედაქტორი: რ. მეტრეველი. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2002. 798 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. დემოგრაფიული პროცესები და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი რუსეთ-საქართველო-სომხეთის ურთიერთობაში (XIX-XX სს). რედაქტორი: მარიამ ლორთქიფანიძე. შესავალი წერილი და კომენტარები დაურთეს: ვახტანგ გურულმა, ავთანდილ არაბულმა და მერაბ ვაჩნაძემ. თბილისი. 1998. 44 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი XI. რედაქტორები: გ. მელიქიშვილი, ზ.ალექსიძე, ი.ჟორდანია, გ.ტორაძე; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. მეცნიერება, 1998. 704 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 4. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1996. 512 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 10. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1992. 782 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 7. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1984. 423 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. ქართული მუსიკის ისტორიის ძირითადი საკითხები. რედაქტორი: მანანა კორძაია. თბილისი : ხელოვნება , 1990. 335 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. ისტორიული რარიტეტები. თანაავტორი: პ. სურგულაძე , პროფ. ლისტი; რედაქტორი: აკაკი ბაქრაძე. თბილისი. 1989. 156 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 2. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1983. 496 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 3. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1982. 527 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 6. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1982. 464 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 1. რედაქტორი: ვალერიან გაბაშვილი. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1979. 463 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 8. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1977. 481 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. ქართული ენისა და მწერლობის ისტორიის საკითხები. რედაქტორები: ილ. აბულაძე, ალ. ბარამიძე ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, აკად. ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი. თბილისი. 1956. 225 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია. წიგნი მეხუთე. რედაქტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი. სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1953. 263 გვ. Ив. Джавахишвили. История Грузинского народа. Том 5. Изд-во Тбилисского государственного университета им. Сталина. 1953. 263 стр. (На грузинском языке).


ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია = История грузинского народа: წიგნი მესამე: XIII-XIV საუკუნეები. რედაქტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი, ალ. ჯავახიშვილი. თბილისი: სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1949. 360 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია = История грузинского народа: წიგნი მეორე. რედაქტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი, ალ. ჯავახიშვილი. თბილისი: სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1948. 418 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორი ა = История грузинского народа: წიგნი მეოთხე: XV-XV-XVI საუკუნეები. რედაქტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი, ალ. ჯავახიშვილი. თბილისი: სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1948. 372 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ეხლა: წიგნი 1. ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა (V-XVIII) სს . რედაქტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი. მეორე-მესამე გამოცემა. თბილისი: სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1945. 448 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია . წიგნი მესამე : XIII-XIV სს. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ისტორიის ინსტიტუტი. თბილისი : საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა , 1941. 263 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. ილია ჭავჭავაძე და საქართველოს ისტორია. რედაქტორი: ს. ჯანაშია. სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალი, ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტი აკად. ნ. მარის სახელ. ტფილისი : სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალის გამომცემლობა , 1938. 16,[1] გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. ილია ჭავჭავაძე და საქართველოს ისტორია. რედაქტორი: ს. ჯანაშია. სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალი, ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის აკად. ნ. მარის სახელობის ინსტიტუტი. 1938. 18 გვ. Ив. Джавахишвили. Илья Чавчавадзе и история Грузии. Изд-во Грузинского филиала Академии наук СССР. Тбилиси. 1938 г., 18 стр. (На грузинском языке).


ჯავახიშვილი ივანე. ქართული ერის ისტორიის შესავალი : Введение в историю Грузинского народа : ტ.2 ქართული და კავკასიური ენების თავდაპირველი ბუნება და ნათესაობა / ივანე ჯავახიშვილი ; სსრკ მეცნიერებათა აკადემია - საქართველოს ფილიალი.1937. 771 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. ბალნეოლოგიური და ინჰოლაციური მკურნალობა საქართველოში. ს.ს.ს.რ. ჯანსახკომის კურორტების მთავარი სამმართველოს მიხა ცხაკაის სახელობის კურორტოლოგიის და ფიზიოთერაპიის სამეცნიერო საგამოკვლევო ინსტიტუტი. ტფილისი: "ტექნიკა და შრომა", 1935. 39 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. საქართველოს ეკონომიური ისტორია = Экономическая история Грузии: წიგნი მეორე. სურათებით. მეორე, ახლად დაწერილი გამოცემა. ტფილისი : ფედერაცია , 1935. 708 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. ძველი სომხური საისტორიო მწერლობა. წიგნი პირველი. ტექნიკური რედაქტორი: გ. იმედაშვილი. თბილისი : სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1935. 216 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. სოციალური ბრძოლის ისტორია საქართველოში IX-XIII საუკუნეებში. IX-XIII საუკუნეებში. ტფილისი : სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1934. 57 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. საქართველოს ეკონომიური ისტორია : წიგნი პირველი. 21 სურათით და 1 რუკით. მეორე, ახლად დაწერილი გამოცემა. ტფილისი : ქართული წიგნი , 1930. 428 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. ქართული სამართლის ისტორია: წიგნი პირველი . თბილისი: ტფილისის უნივერსიტეტის გამოცემა, 1928. 220 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია : წიგნი პირველი. გამომცემელი: სილ. თავართქილაძე. მესამე შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა. ტფილისი : [გ.გ.] , 1928. 375 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ეხლა: ქართული დამწერლობათა–მცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია. წიგნი 3, ნაკვეთი 1 / წიგნი ეძღვნება პროფესორ გრიგოლ ფილიმონის ძეს წერეთელს ღრმა პატივისცემითა და სიყვარულით. ქართული და სომხური ანბანი. ტფილისი: ქართული წიგნი, 1926. 240 გვ.


ტფილისის უნივერსიტეტის რექტორის პროფ. ივ. ჯავახიშვილისადმი მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის 25 წლის თავზე (1900-1925) მიძღვნილი კრებული. 1925. 231 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. საქართველოს საზღვრები ისტორიულად და თანამედროვე თვალსაზრისით განხილული. ტფილისი: სახელმწიფო სტამბა, 1919. 56 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. ქართული სამართლის ისტორია . წიგნი 1. ქუთაისი : ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების სტამბა ქუთაისში, 1919. 218,[2] გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. დამოკიდებულება რუსეთსა და საქართველოს შორის მე-XVIII-ე საუკუნეში. თბილისი: ქართული კლუბის გამოცემა, 1919. 182 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის მოკლე ისტორია. წიგნი მეორე: უძველეს დროითგან I - XII ს. ქ.შ. ქუთაისი. 1918. 96 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის მოკლე ისტორია. წიგნი პირველი: უძველეს დროითგან I - ს-მდე. ქ.შ. ქუთაისი. 1917. 184 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია. წიგნი პირველი. თუმანიშვილის გამოცემა. 1908. 196 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. საქართველოს მეფე და მისი უფლების ისტორია: გადმობეჭდილი უცნობის ფურცლიდან. რედაქტორ-გამომცემელი: ბუბა კუდავა. ტფილისი. 1905. 92 გვ.


ჯავახიშვილი ივანე. მამულიშვილობა და მეცნიერება. ტფილისი. 1904. 52 გვ.


Джавахишвили И. Политическое и социальное движение в Грузии в XIX веке. Спб. 1904. 46 стр.


Джавахишвили И. О знаках препинания при издании древне-грузинских текстов.


ჯავახიშვილი ივანე. ქართული პალეოგრაფია. ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები. წიგნი III. ქართული დამწერლობათა-მცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია. მეორე გამოცემა. სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი. 1949.420 გვ

შანიძე აკაკი

შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი IV: ქართული ხალხური პოეზია: 1.ხევსურული პოეზია . მთავარი რედაქტორი: მზექალა შანიძე. ტომის რედაქტორები: მზექალა შანიძე, ავთანდილ არაბული. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 842 გვ. თბილისი, ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ.უნ-ტის გამ-ბა, 2017.

შანიძე აკაკი. აკაკი შანიძე - 100. Акакий Шанидзе - 100. საიუბილეო კრებული. რედაქტორი: ელგუჯა ხინთიბიძე. 314 გვ. თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1987.

შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი V: ვეფხისტყაოსნის საკითხები . რედაქტორი: შოთა ძიძიგური. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 477 გვ. თბილისი, გამომცემლობამეცნიერება, 1986.

შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი IX : ქართველთა მონასტერი ბულგარეთში და მისი ტიპიკონი; ტიპიკონის ქართული რედაქცია . რედაქტორი: შოთა ძიძიგური. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 378 გვ. თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1986.

შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი I: ქართული კილოები მთაში. რედაქტორი: შოთა ძიძიგური ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 494 გვ. თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1984.

შანიძე აკაკი. ძველი ქართული ენის გრამატიკა. სომხეთის სსრ მეცნიერებათა აკადემია, აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი. 224 გვ. ერევანი: სომხეთის სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა , 1983.

შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი II: ქართული ენის სტრუქტურისა და ისტორიის საკითხები . რედაქტორი: შოთა ძიძიგური. ტომის რედაქტორი: კ. დანელია. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. 542 გვ. თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1981.

შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი III: ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები . რედაქტორი: მზექალა შანიძე. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 656 გვ. თბილისი, 1980.

შანიძე აკაკი. სალიტერატურო ქართულის საჭირბოროტო საკითხები . რედაქტორი: ვ. პაიკიძე. 235 გვ. თბილისი, განათლება. 1979.

შანიძე აკაკი. ჭილ-ეტრატის იადგარი. რედაქტორი: ა. შანიძე ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. 300 გვ. თბილისი : მეცნიერება , 1977.

შანიძე აკაკი. პავლეს ეპისტოლეთა ქართული ვერსიები. Грузинские версии посланий Павла. რედაქტორი: აკაკი შანიძე; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 522 გვ. თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1974.

შანიძე აკაკი. საიუბილეო. ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები: 11. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 16 გვ. თბილისი, 1968.

შანიძე აკაკი. ორიონი. აკაკი შანიძის ნაშრომთა ბიბლიოგრაფია. Орион. რედაქტორები: ი. იმნაიშვილი, ა.ურუშაძე. 447 გვ. ილ. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1967.

შანიძე აკაკი. ვეფხისტყაოსნის საკითხები. ტ I. Вопросы поэмы Витязь в тигровой шкуре. რედაქტორი: ზ.კიკნაძე. 294 გვ. : ილ. (შოთა რუსთაველი იერუსალიმური პორტრეტი). თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1966.

შანიძე აკაკი. ქართული ენის სტრუქტურისა და ისტორიის საკითხები. ტ. 1. Вопросы структуры и истории Грузинского языка. რედაქტორი: ლ. კიკნაძე. 379 გვ. თბილისი. თბილისის სტალინის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1957.

შანიძე აკაკი. კათოლიკე ეპისტოლეთა ქართული ვერსიები: X-XIV საუკუნეთა ხელნაწერების მიხედვით. Грузинские версии соборных посланий. რედაქტორი: აკაკი შანიძე; გამოსცა ქეთევან ლორთქიფანიძემ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. 142 გვ. თბილისი : საქ.სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა , 1956. 142 გვ. თბილისი : საქ.სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა , 1956.

შანიძე აკაკი. ვეფხის-ტყაოსნის სიმფონია. Симфония к поэме Ш. Руствели Витязь в тигровой шкуре. სსრ კავშირის უმაღლესი განათლების სამინისტრო. შედგენილი ა. შანიძის ხელმძღვანელობით. სტალინის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 428 გვ. თბილისი. თსუ გამ-ბა , 1956.

შანიძე აკაკი. ძველი აღთქმის წიგნები. Книги ветхого завета. 978 წლის ხელნაწერის მიხედვით. დაბადებისაი, გამოსვლათაი. ტ.1. რედ.: ა. შანიძე. 112გვ. თბილისი : საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამ-ბა. 112 გვ. თბილისი. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამ-ბა, 1947.

შანიძე აკაკი. ძველი აღთქმის წიგნები. Книги ветхого завета: 978 წლის ხელნაწერის მიხედვით. ლევიტელთაი. მსაჯულთაი რუთისი. იობისი. ესაიასი. ტომი I: ნაკვეთი 2. გამომცემელი და რედაქტორი: აკაკი შანიძე. 112 გვ. თბილისი. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამ-ბა, 1947.

შანიძე აკაკი. შრომები. Труды. XXXb - XXXIb: 1887 - 1947. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრს პროფესორ აკაკი შანიძეს დაბადებიდან 60 წლისთავზე / პასუხისმგებელი რედაქტორი : ნ. კეცხოველი. სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 470 გვ. თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1947.

შანიძე აკაკი. ძველი ქართულის ქრესტომათია ლექსიკონითურთ. ტომი 1 : ქრესტომათია. Altgeorgische Chrestomathie mit Glossar. Древнегрузинская хрестоматия с словарем. 112 გვ. ტფილისი : სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1935.

შანიძე აკაკი. სუბიექტური პრეფიქსი მეორე პირისა და ობიექტური პრეფიქსი მესამე პირისა ქართულ ზმნებში. 210 გვ. ტფილისი: ტფილისის უნივერსიტეტის გამოცემა. სტამბა "სახალხო საქმე", 1920 წ.

შანიძე აკაკი. ხანმეტი ლექციონარი. თსუ-ს კატალოგი.

Schanidze Akaki. Theil : Grammatik der altgeorgischen Sprache. Redaqtor: Mz. Schanidze. შანიძე აკაკი.  ძველი ქართული ენის გრამარიკა. ელემენტარული წიგნი ძველი ქართული ენის შესასწავლად (გერმანულ ენაზე). Staatsuniveristät Tbilissi.  197 S. Publisher: Tbilissi. Universität sverlag Tbilissi , 1982.  

 

 

წერეთელი მიხეილ

წერეთელი მიხეილ. მიხეილ წერეთლის ცხოვრება და შემოქმედება. ბიბლიოგრაფიული კვლევა.

წერეთელი მიხეილ. ვეფხის-ტყაოსნის ტექსტისათვის. I. „ბედი ქათლისა“, #12, 1952, გვ. 20-29.

წერეთელი მიხეილ. ვეფხის-ტყაოსნის ტექსტისათვის. V. „ბედი ქათლისა“, #13, 1952, გვ. 4-8.

წერეთელი მიხეილ. ვეფხის-ტყაოსნის ტექსტისათვის.VI. „ბედი ქათლისა“, #14, 1953, გვ. 13-20.

წერეთელი მიხეილ. ვეფხის-ტყაოსნის ტექსტისათვის. VIII. „ბედი ქათლისა“, #15, 1953, გვ. 26-28.

წერეთელი მიხეილ. ვეფხის-ტყაოსნის ტექსტისათვის. დასასრული. „ბედი ქათლისა“, #16, 1954, გვ. 22-27.

წერეთელი მიხეილ. შენიშვნები „ვ.ტ.“-ის ტექსტისათვის. „ბედი ქათლისა“, #17, 1954, გვ. 18-19.

წერეთელი მიხეილ. მცირე შენიშვნა ქართველთა წინაპართა საკითხისათვის. „ბედი ქათლისა“, #10, 1951, გვ. 26-17.

წერეთელი მიხეილ. ქართული ენის ნათესავობის საკითხისათვის. „ბედი ქათლისა“, #1, 1948, გვ. 2-8.

წერეთელი მიხეილ. ქართული ენის ნათესავობის საკითხისათვის. „ბედი ქათლისა“, #2, 1948, გვ. 2-7.

წერეთელი მიხეილ. მიხეილ წერეთლის განცხადება. „ბედი ქათლისა“, #47, 1964, გვ. 39.

წერეთელი მიხეილ. La necessite de l'enseignement du Georgien aux hautes ecoles. „ბედი ქათლისა“, #5, 1949, გვ. 1-3.

წერეთელი მიხეილ. L'utilite de L'enseignement Du Georgien aux Hautes Ecoles. „ბედი ქათლისა“, #21-22 (1956), გვ. 6-7.

წერეთელი მიხეილ. Das Sumerische und das Georgische, II. Morphologisches. „ბედი ქათლისა“, #34-35 (1960), ფრანგულ ენაზე. გვ. დანომრილი არაა

წერეთელი მიხეილ. იერუსალიმში შოთა რუსთვაელის ახლად აღმოჩენილ სურათზედ წარწერისთვის. გვ.11. შენიშვნა შოთა კუპ(ა)რი, ჰერეთის ერისთავი.გვ.37-45. „ბედი ქათლისა“, #39-40 (1962)

წერეთელი მიხეილ. გილგამეშიანი. ბაბილონური ეპოსი. კონსტანტინოპოლი, 1924; თბილისი, 2010, გვ. 1-172.

წერეთელი მიხეილ. Etudes Ourarteennes, V. L'inscription de Meher-Kapussy. Revue D'Assyriologie, N 2 (1954), (ფრანგულ ენაზე). გვ. 67-75

წერეთელი მიხეილ. Etudes Ourarteennes, V. L'inscription de Meher-Kapussy. Revue D'Assyriologie, N 4 (1954), (ფრანგულ ენაზე). გვ. 192-206

წერეთელი მიხეილ. Études Ourartéennes: 6: L'inscription de la stele de Hagi. Revue D'Assyriologie, ტ. 52, N 1, (1958), გვ. 29-35

წერეთელი მიხეილ. Études Ourartéennes: 6: L'inscription de la stele de Hagi: (suite). Revue D'Assyriologie, ტ. 52, N 2, (1958), (ფრანგულ ენაზე). გვ. 63-73

წერეთელი მიხეილ. Etudes Ourarteennes, V. L'inscription de Meher-Kapussy. Revue D'Assyriologie, ტ. 53, N 4, (1959), (ფრანგულ ენაზე). გვ. 169-176

წერეთელი მიხეილ. მცირე შენიშვნა ქართველთა წინაპართა საკითხისათვის. „ბედი ქათლისა“, #10, 1951, გვ. 26-28.

წერეთელი მიხეილ. Eine kleine Bemerkung zur Frage der Vorfahren der Georgier. (ფრანგულ ენაზე) „ბედი ქათლისა“, #23, 1957, გვ. 42-43.

წერეთელი მიხეილ. Berdseni. „ბედი ქათლისა“, # 30-31 გვ. 83-86. (1958).

წერეთელი მიხეილ. Das Sumerische und das Georgische. (გერმანულ ენაზე) „ბედი ქათლისა“, # 32-33 (1959), გვ. 77-104

წერეთელი მიხეილ. La nécessite de l'enseignment du Géorgien aux hauts ecole. (ფრანგულ ენაზე) „ბედი ქათლისა“, # 5 (1949), გვ. 1-3

წერეთელი მიხეილ. Zur Frage der Verwandtschaft des Georgischen (Kartvelischen). (გერმანულ ენაზე) „ბედი ქათლისა“, # 50-51. (1966), გვ. 128-139.

წერეთელი მიხეილ. The Asianic (Asia Minor) Elements in National Georgian Paganism.. A Journal of Georgian and Caucasian Studies", I, # 1 (1935), გვ. 28-66.

წერეთელი მიხეილ. ერი და კაცობრიობა, განხილული სოციოლოგიური კუთხით. თბილისი, თბილისის სახლემწიფო უნივესიტეტის გამომცემლობა, 1990. 336 გვ.

წერეთელი მიხეილ. ურარტოლოგიური ძიებანი, III. შიდიკან თოპზაოუა-ს სტელა. "აღმოსავლეთმცოდნეობა", # 3 (2014), გვ. 281-288.

წერეთელი მიხეილ. სუმერული და ქართული.კრებული "გვირგვინი", ტფილისი, 1912, გვ. 25-117

წერეთელი მიხეილ. კავკასიური რასისა და კულტურის პრობლემები. თბილისი, უნივერსალი, 2014. 94 გვ.

წერეთელი მიხეილ. ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტის სრული კურსის დამთავრების დიპლომი: Ruprecht-Karl Universität Heidelberg. Abgang-Zeugnis. Herr Michail von Tseretheli geboren zu Tskhrukweti gouv. von Kutaisi (Russland)

წერეთელი მიხეილ. საქართველო და მსოფლიო ომი. თბილისი, გრიგოლ რობაქიძის უნივერსიტეტი. 2014. 109 გვ.

წერეთელი მიხეილ. Micheil (Mixeil) Tsereteli (1878-1965) Salia K.,. (ფრანგულ ენაზე).გვ. 7-13

წერეთელი მიხეილ. მიხაკო წერეთლის წერილები თამარ და აკაკი პაპავებს.თბილისი. 2012. პაატა ნაცვლიშვილის გამომცემლობა. გვ. 1-66

წერეთელი მიხეილ. ხეთის ქვეყანა, მისი ხალხები, ენები, ისტორია და კულტურა. კონსტანტინოპოლი. კონსტანტინოპოლის ქ.-კ. სავანისა. 1924, 110 გვ.

წერეთელი მიხეილ. Sumerian and Georgian: A Study in Comparative Philology. (ინგლისურ ენაზე) JRAS, 1913, ტომი 23. გვ. 783-821.

წერეთელი მიხეილ. Sumerian and Georgian: A Study in Comparative Philology.Continued from 1913, page 821. (ინგლისურ ენაზე) JRAS, 1914, გვ. 1-58.

წერეთელი მიხეილ. Sumerian and Georgian: A Study in Comparative Philology. Sumerian Georgian Phonetics. Part II. Continued from 1914, page 36. (ინგლისურ ენაზე). JRAS, 1915, გვ. 255-288.

წერეთელი მიხეილ. Sumerian and Georgian: A Study in Comparative Philology. Part II. Continued from 1915, page 288. (ინგლისურ ენაზე) JRAS, 1916, გვ. 1-58.

წერეთელი მიხეილ. Die neuen ḫaldischen Inschriften Konig Sardurs von Urartu. გერმანულ ენაზე) SHAW, 18 (1927/28), გვ. III-IV+84.

გელაშვილი გია. მიხეილ წერეთლის რამდენიმე წერილები ოლივერ უორდროპისადმი. კავკასიურ-ახლოაღმოსავლური კრებული. XV. თბილისი, ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2013, გვ. 19-82. (გვერდები აკლია)

წერეთელი მიხეილ. Georgiano e le sue affinita lingvistiche. (იტალიურ ენაზე). "Oriente Moderno", I (1921), გვ. 431-439

წერეთელი მიხეილ. Georgiano e le sue affinita lingvistiche. (იტალიურ ენაზე). "Oriente Moderno", I (1922), გვ. 498-508.

წერეთელი მიხეილ. Remarques. (ფრანგულ ენაზე). Revue D'Assyriologie, 31 (1934), # 1, გვ. 31-47.

წერეთელი მიხეილ. Etudes Ourarteennes, II. Contributions a la grammaiore. (ფრანგულ ენაზე). Revue D'Assyriologie, 32 (1935), გვ. 29-50.

წერეთელი მიხეილ. Etudes Ourarteennes, VII. Verbe. (ფრანგულ ენაზე). Revue D'Assyriologie, 33 (1936), ტომი 2, გვ. 91-102.

წერეთელი მიხეილ. Etudes Ourarteennes, II. Suffixes verbaux. (ფრანგულ ენაზე). Revue D'Assyriologie, 33 (1936), გვ. 117-142.

წერეთელი მიხეილ. Etudes Ourarteennes, III. La stele de Sidikan-Topzaoua. (ფრანგულ ენაზე). Revue D'Assyriologie, 44 (1950), გვ. 185-192.

წერეთელი მიხეილ. Etudes Ourarteennes, III. La stele de Sidikan-Topzaoua. (ფრანგულ ენაზე). Revue D'Assyriologie, 45 (1951), გვ. 3-20.

წერეთელი მიხეილ. Etudes Ourarteennes, III. La stele de Sidikan-Topzaoua. (ფრანგულ ენაზე). Revue D'Assyriologie, 45 (1951), გვ. 195-208.

წერეთელი მიხეილ. Etudes Ourarteennes, IV. La stele de Sidikan-Topzaoua. (ფრანგულ ენაზე). Revue D'Assyriologie, 47 (1953), გვ. 130-140.

წერეთელი მიხეილ. Etudes Ourarteennes, I. La stele de Kelichine. (ფრანგულ ენაზე). Revue D'Assyriologie, 30 (1933), # 1, გვ. 1-49.

წერეთელი მიხეილ. Remarques sur les travaux ourarteologiques de J. Friedrich. (ფრანგულ ენაზე). Revue D'Assyriologie, 31 (1934), # 1, გვ. 1-49.

წერეთელი მიხეილ. Etudes Ourarteennes, III. La stele de Sidikan-Topzaoua (suite). (ფრანგულ ენაზე). Revue D'Assyriologie, 45 (1951), # 4, გვ. 1-49.

წერეთელი მიხეილ. Etudes Ourarteennes, 2. Postpositions. (ფრანგულ ენაზე). Revue D'Assyriologie, 32 (1935). #2. , გვ. 57-85.

წერეთელი მიხეილ. ბ-ნ ი.ჯავახიშვილის ლექცია. დროება, #117 (1909), გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. ბ-ნ ი.ჯავახიშვილის ლექცია. დროება, #118 (1909), გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. ქართველი ერის საცოდავი ნაშთები. დროება, #125 (1909), გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. ქართველი ერის საცოდავი ნაშთები. დროება, #126 (1909), გვ. 2-4.

წერეთელი მიხეილ. საცინელი რა გვაქვს? დროება, #134 (1909), გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. საცინელი რა გვაქვს? დროება, #135 (1909), გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. საცინელი რა გვაქვს? დროება, #137 (1909), გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. საცინელი რა გვაქვს? დროება, #139 (1909), გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. საცინელი რა გვაქვს? დროება, #141 (1909), გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. ოთხი ცნება დროება, #167 (1909), გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. ოთხი ცნება დროება, #168 (1909), გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. ოთხი ცნება დროება, #169 (1909), გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. ოთხი ცნება დროება, #170 (1909), გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. ოთხი ცნება დროება, #171 (1909), გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. ჩვეულებრივი ფილისტირება და ... დროება, #179 (1909), გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. ჩვეულებრივი ფილისტირება და ... დროება, #182 (1909), გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. ჩვეულებრივი ფილისტირება და ... დროება, #184 (1909), გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. ჩვეულებრივი ფილისტირება და ... დროება, #186 (1909), გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. ჩვეულებრივი ფილისტირება და ... დროება, #188 (1909), გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. ჩვეულებრივი ფილისტირება და ... დროება, #190 (1909), გვ. 2-4.

წერეთელი მიხეილ. ჩვეულებრივი ფილისტირება და ... დროება, #193 (1909), გვ. 2-4.

წერეთელი მიხეილ. ფსევდონიმი Baton. არ ახალია, - ძველია. ისარი, # 1, 3, 17, 22, 23, 32, 39, 41, 42, 50, 56, 80, 83, 86. (1907).

აკაკი ბაქრაძე. დაბრუნება. თხზულებანი, VIII, თბილისი, 2006, გვ.48-59.

გურამ შარაძე. მიხეილ წერეთელი. უცხოეთის ცის ქვეშ. თბილისი, 1991, გვ. 306-374.

წერეთელი მიხეილ. კანონი. სოციოლოგიური ეტიუდი.თბილისი, 1906.

წერეთელი მიხეილ. ილია ჭავჭავაძის სიკვდილი და დასაფლავება. თბილისი, 1907. გვ. 177-184.

წერეთელი მიხეილ. პასუხი პროტესტანტებს. თბილისი, 1906.

წერეთელი მიხეილ. საგინაშვილი ნ. ძველი ქართული მწერლობის მკვლევარნი და „ვეფხისტყაოსნის“ საკითხები. თბილისი, 1903. გვ. 1-175.

წერეთელი მიხეილ. გილგამეშიანი და ვეფხისტყაოსანი. რუსთველოლოგიური რჩეული ლიტერატურა. თბილისი, 1982. გვ. 129-132.

წერეთელი მიხეილ. სახელმწიფო ძალის ხელში ჩაგდება და სოციალური რევოლიუცია.თბილისი, 1906.

წერეთელი მიხეილ. „ვეფხისტყაოსნის“ ტექსტისათვის. რუსთველოლოგიური რჩეული ლიტერატურა. თბილისი, 1982. გვ. 133-150.

წერეთელი მიხეილ. რუსთველი და ფოლკლორი. რუსთველოლოგიური რჩეული ლიტერატურა. თბილისი, 1982. გვ. 151-155.

წერეთელი მიხეილ. მტერნი ხართ თუ მოყვარენი. ნიშადური. # 43. თბილისი, 1908. გვ. 2-4.

წერეთელი მიხეილ. მტერნი ხართ თუ მოყვარენი. ნიშადური. # 44. თბილისი, 1908. გვ. 2-6.

წერეთელი მიხეილ. მტერნი ხართ თუ მოყვარენი. ნიშადური. # 45. თბილისი, 1908. გვ. 2-4.

წერეთელი მიხეილ. მტერნი ხართ თუ მოყვარენი. ნიშადური. # 46. თბილისი, 1908. გვ. 2-4.

წერეთელი მიხეილ. მტერნი ხართ თუ მოყვარენი. ნიშადური. # 47. თბილისი, 1908. გვ. 2-5.

წერეთელი მიხეილ. მტერნი ხართ თუ მოყვარენი. ნიშადური. # 48. თბილისი, 1908. გვ. 2-4.

წერეთელი მიხეილ. მტერნი ხართ თუ მოყვარენი. ნიშადური. # 49. თბილისი, 1908. გვ. 2-4.

წერეთელი მიხეილ. ერის უფლება. I. "ჩვენი ერი", #1. თბილისი, 1909. გვ. 4-7.

წერეთელი მიხეილ. ერის უფლება. II. "ერი", #2. თბილისი, 20 სექტემბერი 1909. გვ. 2-6.

წერეთელი მიხეილ. ერის უფლება. III. "ერი", #1. თბილისი, 27 სექტემბერი 1909. გვ. 8-12.

წერეთელი მიხეილ. ერის უფლება. IV. "ჩვენი ერი. პოლიტიკური, სამეცნიერო და ლიტერატურული ალმნახი", #2. თბილისი, 4 ოქტომბერი 1909. გვ. 8 - 12.

წერეთელი მიხეილ. ერის უფლება. V. "ქართველი ერი", #1. თბილისი, 11 ოქტომბერი, 1909. გვ. 13-16.

წერეთელი მიხეილ. ერის უფლება. VI. "ქართველი ერი", #2. თბილისი, 18 ოქტომბერი, 1909. გვ. 13-16.

წერეთელი მიხეილ. ჩვენი მწერლობის დაცემა. ”ამირანი”, #139. 1908. გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. ჩვენი მწერლობის დაცემა. ”ამირანი”, #140. 1908. გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. ჩვენი მწერლობის დაცემა. ”ამირანი”, #141. 1908. გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. ჩვენი მწერლობის დაცემა. ”ამირანი”, #142. 1908. გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. ჩვენი მწერლობის დაცემა. ”ამირანი”, #143. 1908. გვ. 2-3.

წერეთელი მიხეილ. ბ-ნ ივ. ჯავახიშვილის ლექცია. ”დროება”, # 117. გვ.2

წერეთელი მიხეილ. კავკასიის ერთობა?! I. ”დროება”, 1909 # 240. გვ. 2-3

წერეთელი მიხეილ. ასი წლის წინად კიდევ კაცნი ვყოფილვართ. ”განათლება“.1908. # 3-4. გვ. 77-87.

წერეთელი მიხეილ. რუსეთის ჩაგრულ ერთა ლიგის მოწოდება. “ქართული გაზეთი“. 1916. # 6. გვ. 2-4

წერეთელი მიხეილ. ქართველი ერის უფლებები. I. “ქართული გაზეთი“. 1916. # 13. გვ. 7-8

წერეთელი მიხეილ. ქართველი ერის უფლებები. II. “ქართული გაზეთი“. 1916. # 14. გვ. 5-6

წერეთელი მიხეილ. ქართველი ერის უფლებები. III. “ქართული გაზეთი“. 1916. # 15. გვ. 7-8

წერეთელი მიხეილ. ქართველი ერის უფლებები. IV. “ქართული გაზეთი“. 1916. # 16. გვ. 6-7

წერეთელი მიხეილ. ქართველი ერის უფლებები. V. “ქართული გაზეთი“. 1916. # 17. გვ. 6-8

წერეთელი მიხეილ. ქართველი ერის უფლებები. VI. “ქართული გაზეთი“. 1916. # 18. გვ. 6-7

წერეთელი მიხეილ. ქართველი ერის უფლებები. VII. “ქართული გაზეთი“. 1917. # 19. გვ. 6-7

წერეთელი მიხეილ. ქართველი ერის უფლებები. VIII. “ქართული გაზეთი“. 1917. # 20. გვ. 7-8

წერეთელი მიხეილ. დეპეშა ამერიკის პრეზიდენტს. “ქართული გაზეთი“. 1917. # 22. გვ. 4

წერეთელი მიხეილ. რუსის დროებითი მთავრობა და ჩაგრულნი. “ქართული გაზეთი“. 1917. # 30. გვ. 1-2

წერეთელი მიხეილ. საქართველოს ეკლესია და რუსეთის დროებითი მთავრობა. “ქართული გაზეთი“. 1917. # 30. გვ. 3-4

წერეთელი მიხეილ. დეპეშა გაზეთ „საქართველოს“ რედაქციას. “ქართული გაზეთი“. 1917. # 30. გვ. 5

წერეთელი მიხეილ. დეპეშა ეპისკოპოს ლეონიდს. “ქართული გაზეთი“. 1917. # 30. გვ. 5

წერეთელი მიხეილ. დეპეშა რუსეთის დროებით მთავრობას. “ქართული გაზეთი“. 1917. # 30. გვ. 5

წერეთელი მიხეილ. ეროვნული საკითხი და სოციალიზმი თანამედროვე ომში. “ქართული გაზეთი“. 1917. # 30. გვ. 9-10

წერეთელი მიხეილ. ეროვნული საკითხი და სოციალიზმი თანამედროვე ომში. (დასასრული). “ქართული გაზეთი“. 1917. # 31. გვ. 7-9

წერეთელი მიხეილ. მემუარი. “ქართული გაზეთი“. 1917. # 31. გვ. 3-6

წერეთელი მიხეილ. რუსეთის რევოლუცია. “ქართული გაზეთი“. 1917. # 32. გვ. 3-6

წერეთელი მიხეილ. რუსეთის რევოლუცია (გაგრძელება). “ქართული გაზეთი“. 1917. # 32. გვ. 2-5

წერეთელი მიხეილ. ეროვნების პრინციპი და საქართველოს ბედი. “ქართული გაზეთი“. 1918. # 10. გვ. 2-4

წერეთელი მიხეილ. მიზეილ (მიხაკო) წერეთლის ანდერძი. “რეზონანსი“. 2015, 9 დეკემბერი. გვ. 6.

წერეთელი მიხეილ. ბარათები მეუღლისადმი. “მნათობი“. 1988, #5. გვ. 151-158.

გიორგაძე გ. მიხეილ წერეთელი და ასირიოლოგია. “მნათობი“. 1995, #3-4. გვ. 120-130.

წერეთელი მიხეილ. პასუხი ბ. ბ. პროტესტანტებს. “მუშა“. 1906, #7. გვ. 1-2.

წერეთელი მიხეილ. პასუხი მუშებს. “მუშა“. 1906, #9. გვ. 1-2.

წერეთელი მიხეილ. პასუხი მუშებს (გაგრძელება). “მუშა“. 1906, #12. გვ. 1-3.

წერეთელი მიხეილ. პასუხი მუშებს (გაგრძელება). “მუშა“. 1906, #18. გვ. 1-3.

წერეთელი მიხეილ. პასუხი ახალგაზრდობას. “მუშა“. 1906, #23. გვ. 1-3.

წერეთელი მიხეილ. „დუმამ“ რევოლუციონური როლი ითამაშა?! “მუშა“. 1906, #39. გვ. 1-3.

წერეთელი მიხეილ. „დუმამ“ რევოლუციონური როლი ითამაშა?! (გაგრძელება). “მუშა“. 1906, #40. გვ. 1-3.

წერეთელი მიხეილ. ფსევდონიმი Baton. ვარ. ჩერქეზიშვილის ლექციაზე. „შრომა“. 1906. # 50. გვ. 3-4 .

წერეთელი მიხეილ. ფსევდონიმი Baton. ქართველი ერი და საქათველოს ტერიტორია. „თავისუფალი საქართველო“. 1913. # 1. გვ.16-21 .