ჯავახიშვილი ივანე

ჯავახიშვილი ივანე

ჯავახიშვილი ივანე. წერილები. წინასიტყვაობა გიგა ზედანიასი. კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. თბილისი. 2010. 39 გვ.

ჯავახიშვილი ივანე. ენციკლოპედიური ლექსიკონი : რედაქტორი: რ. მეტრეველი. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2002. 798 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. დემოგრაფიული პროცესები და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი რუსეთ-საქართველო-სომხეთის ურთიერთობაში (XIX-XX სს). რედაქტორი: მარიამ ლორთქიფანიძე. შესავალი წერილი და კომენტარები დაურთეს: ვახტანგ გურულმა, ავთანდილ არაბულმა და მერაბ ვაჩნაძემ. თბილისი. 1998. 44 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი XI. რედაქტორები: გ. მელიქიშვილი, ზ.ალექსიძე, ი.ჟორდანია, გ.ტორაძე; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. მეცნიერება, 1998. 704 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი XII. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 4. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1996. 512 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 5. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 10. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1992. 782 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 7. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1984. 423 გვ. თსუ-ს კატალოგი. 

ჯავახიშვილი ივანე. კრებული: [პეტრეს-ქალაქის საიმპერატორო უნივერსიტეტის ქართული სამეცნიერო წრის წევრების მოხსენებები]თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ქართული მუსიკის ისტორიის ძირითადი საკითხები. რედაქტორი: მანანა კორძაია. თბილისი : ხელოვნება , 1990. 335 გვ.  თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ისტორიული რარიტეტები. თანაავტორი: პ. სურგულაძე , პროფ. ლისტი; რედაქტორი: აკაკი ბაქრაძე. თბილისი. 1989. 156 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 2. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1983. 496 გვ.  თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 3. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1982. 527 გვ.  თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 6. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1982. 464 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 1. რედაქტორი: ვალერიან გაბაშვილი. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1979. 463 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 8. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1977. 481 გვ. თსუ-ს კატალოგი.   

ჯავახიშვილი ივანე. პოლიტიკური და სოციალური მოძრაობა მე-19 საუკუნის საქართველოშითსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივ. ქართველი ერის ისტორია = История грузинского народа:წიგნი პირველი. რედაქტორი: სიმ. ყაუხჩიშვილი.1951.502 გვ.  თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივ. ქართველი ერის ისტორია = История грузинского народа: წიგნი მეორე. 1965. 470გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ქართული ენისა და მწერლობის ისტორიის საკითხები. რედაქტორები: ილ. აბულაძე, ალ. ბარამიძე ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, აკად. ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი. თბილისი. 1956. 225 გვ. თსუ-ს კატალოგი. 

ჯავახიშვილი ივანე.  ქართველი ერის ისტორია : მეოთხე წიგნი, I ნაწილი : XV საუკუნე.  თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია. წიგნი მეხუთე. რედაქტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი. სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1953. 263 გვ. Ив. Джавахишвили. История Грузинского народа. Том 5. Изд-во Тбилисского государственного университета им. Сталина. 1953. 263 стр. (На грузинском языке). თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია = История грузинского народа: წიგნი მესამე: XIII-XIV საუკუნეები. რედაქტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი, ალ. ჯავახიშვილი. თბილისი: სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1949. 360 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივ. ქართველი ერის ისტორია / წიგნი მესამე : XIII-XIVსს. თბილისი : საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა,1941.248[2]გვ. თსუ-ს კატალოგი. 

ჯავახიშვილი ივ. ქართველი ერის ისტორია / წიგნი მესამე : XIII-XIVსს. თბილისი:საბჭოთა საქართველო 1966. 527[1]გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია = История грузинского народа: წიგნი მეორე. რედაქტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი, ალ. ჯავახიშვილი. თბილისი: სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1948. 418 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე.ქართველი ერის ისტორია = История грузинского народа: წიგნი მეოთხე: XV-XV-XVI საუკუნეები. რედაქტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი, ალ. ჯავახიშვილი. თბილისი: სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1948. 372 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ეხლა: წიგნი 1. ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა (V-XVIII) სს . რედაქტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი. მეორე-მესამე გამოცემა. თბილისი: სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1945. 448 გვ. თსუ-ს კატალოგი. 

ჯავახიშვილი ივანე. ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ეხლა : ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა (V-XVII სს.) წიგნი პირველი. 1916-წ.  თსუ-ს კატალოგი. 

ჯავახიშვილი ივანე.  ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ახლა : წიგნი I : ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა (V-XVIII სს.) 1921-წ.  ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ახლა : წიგნი I : ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა (V-XVIII სს.) 1921-წ.  თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივ. სინის მთის ქართულ ხელნაწერთა აღწერილობა. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივ. ქართველი ერის ისტორია : წიგნი პირველი. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივ. საქართველოს ისტორია უძველესი ხანიდან ჩვენს დრომდეთსუ-ს კატალოგი. 

ჯავახიშვილი ივ. საქართველოს ეკონომიური ისტორია: წიგნი პირველი. ტფილისი: [გ. გ.] 1907. 110[2]გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივ. ქართული მუსიკის ისტორიის ძირითადი საკითხები. თბილისი: ფედერაცია 1938.381 გვ.  თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივ. შოთა რუსთაველის ეპოქის მატერიალური კულტურა. თბილისი :ტექნიკა და შრომა 1938.467 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივ. მასალები ქართველი ერის მატერიალური კულტურის ისტორიისათვის.თბილისი : საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა 1946. 283გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივ. საქართველოს ისტორია :XI-XV საუკუნეები. თბილისი : საქართველოს სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა 1949.282[2] გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივ. საქართველოს ისტორია უძველესი დროიდან XIX საუკუნის დამდეგამდე. ნაწილი I. თბილისი: საქართველოს სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა 1948. 429გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია . წიგნი მესამე : XIII-XIV სს. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ისტორიის ინსტიტუტი. თბილისი : საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა , 1941. 263 გვ.  თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. მასალები საქართველოს მატერიალური კულტურის ისტორიისათვის.  თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ბიობიბლიოგრაფია. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივ. ქართული ბიბლიოგრაფია :1თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. საქართველოს ეკონომიური ისტორიის ძეგლები.წიგნი 2. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. წარსულის ფურცლები: პირადი მიმოწერა. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ბრძოლა საქართველოში უნივერსიტეტის დაარსებისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ეხლა : წიგნი 3. ტფილისი:1925.170 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ილია ჭავჭავაძე და საქართველოს ისტორია. რედაქტორი: ს. ჯანაშია. სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალი, ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტი აკად. ნ. მარის სახელ. ტფილისი : სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალის გამომცემლობა , 1938. 16,[1http://digitallibrary.tsu.ge/book/%212017/free/academia/publications/dj/javaxishvili_ilia-chavchavadze.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(0, 114, 187); text-decoration: none;"> ილია ჭავჭავაძე და საქართველოს ისტორია. რედაქტორი: ს. ჯანაშია. სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალი, ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის აკად. ნ. მარის სახელობის ინსტიტუტი. 1938. 18 გვ. Ив. Джавахишвили. Илья Чавчавадзе и история Грузии. Изд-во Грузинского филиала Академии наук СССР. Тбилиси. 1938 г., 18 стр. (На грузинском языке).  თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ქართული ერის ისტორიის შესავალი : Введение в историю Грузинского народа : ტ.2 ქართული და კავკასიური ენების თავდაპირველი ბუნება და ნათესაობა / ივანე ჯავახიშვილი ; სსრკ მეცნიერებათა აკადემია - საქართველოს ფილიალი.1937. 771 გვ.  თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ბალნეოლოგიური და ინჰოლაციური მკურნალობა საქართველოში. ს.ს.ს.რ. ჯანსახკომის კურორტების მთავარი სამმართველოს მიხა ცხაკაის სახელობის კურორტოლოგიის და ფიზიოთერაპიის სამეცნიერო საგამოკვლევო ინსტიტუტი. ტფილისი: "ტექნიკა და შრომა", 1935. 39 გვ.  თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. საქართველოს ეკონომიკური ისტორია: დემოგრაფიული ძეგლები. აღმოსავლეთ საქართველოს XVIII ს წიგნი პირველი. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. საქართველოს ეკონომიური ისტორია = Экономическая история Грузии: წიგნი მეორე. სურათებით. მეორე, ახლად დაწერილი გამოცემა. ტფილისი : ფედერაცია , 1935. 708 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია წიგნი-მეოთხე XV-XVIII საუკუნე. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ძველი სომხური საისტორიო მწერლობა. წიგნი პირველი. ტექნიკური რედაქტორი: გ. იმედაშვილი. თბილისი : სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1935. 216 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. სოციალური ბრძოლის ისტორია საქართველოში IX-XIII საუკუნეებში. IX-XIII საუკუნეებში. ტფილისი : სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1934. 57 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. საქართველოს ეკონომიური ისტორია : წიგნი პირველი. 21 სურათით და 1 რუკით. მეორე, ახლად დაწერილი გამოცემა. ტფილისი : ქართული წიგნი , 1930. 428 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ქართული სამართლის ისტორია: წიგნი პირველი . თბილისი: ტფილისის უნივერსიტეტის გამოცემა, 1928. 220 გვ. თსუ-ს კატალოგი.  

ჯავახიშვილი ივანე. სახელმძღვანელო ვრცელი ქართული ლექსიკონის შესადგენად. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია : წიგნი პირველი. გამომცემელი: სილ. თავართქილაძე. მესამე შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა. ტფილისი : [გ.გ.http://digitallibrary.tsu.ge/book/%212017/free/academia/publications/dj/javaxishvili_kartuli-damtser.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(0, 114, 187); text-decoration: none;"> ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ეხლა: ქართული დამწერლობათა–მცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია. წიგნი 3, ნაკვეთი 1 / წიგნი ეძღვნება პროფესორ გრიგოლ ფილიმონის ძეს წერეთელს ღრმა პატივისცემითა და სიყვარულით. ქართული და სომხური ანბანი. ტფილისი: ქართული წიგნი, 1926. 240 გვ.

ტფილისის უნივერსიტეტის რექტორის პროფ. ივ. ჯავახიშვილისადმი მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის 25 წლის თავზე (1900-1925) მიძღვნილი კრებული. 1925. 231 გვ.  თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. საქართველოს საზღვრები ისტორიულად და თანამედროვე თვალსაზრისით განხილული. ტფილისი: სახელმწიფო სტამბა, 1919. 56 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ქართული სამართლის ისტორია . წიგნი 1. ქუთაისი : ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების სტამბა ქუთაისში, 1919. 218,[2http://digitallibrary.tsu.ge/book/%212017/free/academia/publications/dj/javaxishvili_damokidebuleba.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer" style="color: rgb(0, 114, 187); text-decoration: none;"> დამოკიდებულება რუსეთსა და საქართველოს შორის მე-XVIII-ე საუკუნეში. თბილისი: ქართული კლუბის გამოცემა, 1919. 182 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორიის შესავალი წიგნი პირველი: საქართველოს, კავკასიისა და მახლობელ აღმოსავლეთის ისტორიულ-ეთნოლოგიური პრობლემები. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის მოკლე ისტორია. წიგნი მეორე: უძველეს დროითგან I - XII ს. ქ.შ. ქუთაისი. 1918. 96 გვ.

ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის მოკლე ისტორია. წიგნი პირველი: უძველეს დროითგან I - ს-მდე. ქ.შ. ქუთაისი. 1917. 184 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია. წიგნი პირველი. თუმანიშვილის გამოცემა. 1908. 196 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. საქართველოს მეფე და მისი უფლების ისტორია: გადმობეჭდილი უცნობის ფურცლიდან. რედაქტორ-გამომცემელი: ბუბა კუდავა. ტფილისი. 1905. 92 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე. მამულიშვილობა და მეცნიერება. ტფილისი. 1904. 52 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

ჯავახიშვილი ივანე.  მასალები ქართველი ერის მატერიალური კულტურის ისტორიისათვის : 1 : მშენებლობის ხელოვნება ძველ საქართველოშითსუ-ს კატალოგი.

Джавахишвили И. Политическое и социальное движение в Грузии в XIX веке. Спб. 1904. 46 стр. თსუ-ს კატალოგი. 

Джавахишвили  И.   К вопросу о времени построения грузинского храма в Атени по вновь обследованным эпиграфическим памятникам.  თსუ-ს კატალოგი.

Джавахишвили И. О знаках препинания при издании древне-грузинских текстов.

ჯავახიშვილი ივანე. ქართული პალეოგრაფია. ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები. წიგნი III. ქართული დამწერლობათა-მცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია. მეორე გამოცემა. სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. თბილისი. 1949. 420 გვ. 

ჯავახიშვილი ივანე.  ხალხის აღწერის და შემოსავლის დავთრები საქართველოში: [მოხსენება 22 თებერვალს 1901 წ. პეტერბურგის საარქეოლოგიო საზოგადოების აღმოსავლეთის განყოფილების კრებაზედ იყო წაკითხული და რუსულად ამავე საზოგადოების კრებულში "Записки Восточн. отд. Рус. археолог. общества" არის დაბეჭდილი[ თსუ-ს კატალოგი.