სახელმძღვანელოების აუდიო ფაილები უსინათლო და დაქვეითებული მხედველობის სტუდენტებისთვის.

 

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

ფილოსოფია.

საგანი: ფილოსოფიის შესავალი.

ძირითადი ლიტერატურა: ირაკლი ბრაჭული, ვალერიან რამიშვილი, ანასტასია ზაქარიაძე, დემურ ჯალაღონია ფილოსოფიის შესავალი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფილოსოფიის ინსტიტუტი. 2015. თსუ-ს ბიბლიოთეკის ბარკოდი და ბმული 900001801517 .

ქვემოთ დააწკაპე. აუდიოს გასაჩერებლად ხელმეორედ დააწკაპე. აუდიოს წინ ან უკან გადასხვევად გამოიყენე კლავიატურის მარჯვენა ან მარცხება ისარი. ხმის ასაწევად და დასაწევად გამოიყენე კლავიატურის შესაბამისი ღილაკები.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 1. ხანგრძლივობა 1 საათი, 39 წუთი, 06 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 2. ხანგრძლივობა 2 საათი, 41 წუთი, 11 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 3. ხანგრძლივობა 1 საათი, 39 წუთი, 30 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 4. ხანგრძლივობა 1 საათი, 49 წუთი, 25 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 5. ხანგრძლივობა 2 საათი, 07 წუთი, 53 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 6. ხანგრძლივობა 52 წუთი, 47 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 7. ხანგრძლივობა 3 საათი, 21 წუთი, 5 წამი.

 

შემდეგი აუდიო სახელმძღვანელო.

 

საგანი: ფილოსოფიის შესავალი.

ძირითადი ლიტერატურა: ზაქარიაძე ა. და სხვ. ფილოსოფიის შესავალი (IV გამოცემა), თბილისი, 2015. თსუ-ს ბიბლიოთეკის ბარკოდი და ბმული 900001590631 , სილაბუსის ბმული

ქვემოთ დააწკაპე. აუდიოს გასაჩერებლად ხელმეორედ დააწკაპე. აუდიოს წინ ან უკან გადასხვევად გამოიყენე კლავიატურის მარჯვენა ან მარცხება ისარი. ხმის ასაწევად და დასაწევად გამოიყენე კლავიატურის შესაბამისი ღილაკები.

აუდიო წიგნი. ხანგრძლივობა 42 წუთი, 3 წამი.


შემდეგი აუდიო სახელმძღვანელო.

ისტორია.

საგანი: ძველი მსოფლიოს ისტორიის საფუძვლები.

ძირითადი ლიტერატურა: გორდეზიანი ლევან. ძველი ისტორიის ნარკვევები. Studies in ancient history. თსუ-ს ბიბლიოთეკის ბარკოდი და ბმული 900001308196 , სილაბუსის ბმული

ქვემოთ დააწკაპე. აუდიოს გასაჩერებლად ხელმეორედ დააწკაპე. აუდიოს წინ ან უკან გადასხვევად გამოიყენე კლავიატურის მარჯვენა ან მარცხება ისარი. ხმის ასაწევად და დასაწევად გამოიყენე კლავიატურის შესაბამისი ღილაკები.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 1. ხანგრძლივობა 2 საათი, 6 წუთი, 14 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 2. ხანგრძლივობა 59 წუთი, 22 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 3. ხანგრძლივობა 6 საათი, 6 წუთი, 59 წამი.

აუდიო წიგნი. დანართი. ხანგრძლივობა 59 წუთი, 57 წამი.

 

 შემდეგი აუდიო სახელმძღვანელო.

საგანი: ანტიკური ქვეყნების ისტორია.

 

ძირითადი ლიტერატურა: ქავთარია გრ. ძველი საბერძნეთი. თსუ-ს გამამომცემლობა, თბილისი, 2005. თსუ-ს ბიბლიოთეკის ბარკოდი და ბმული 900000799501 ,  სილაბუსის ბმული

ქვემოთ დააწკაპე. აუდიოს გასაჩერებლად ხელმეორედ დააწკაპე. აუდიოს წინ ან უკან გადასხვევად გამოიყენე კლავიატურის მარჯვენა ან მარცხება ისარი. ხმის ასაწევად და დასაწევად გამოიყენე კლავიატურის შესაბამისი ღილაკები.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 1. ხანგრძლივობა 59 წუთი, 52 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 2. ხანგრძლივობა 1 საათი, 5 წუთი, 41 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 3. ხანგრძლივობა 1 საათი, 11 წუთი, 48 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 4. ხანგრძლივობა 1 საათი, 23 წუთი, 37 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 5. ხანგრძლივობა 1 საათი, 23 წუთი, 19 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 6. ხანგრძლივობა 1 საათი, 22 წუთი, 36 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 7. ხანგრძლივობა 1 საათი, 19 წუთი, 23 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 8. ხანგრძლივობა 1 საათი, 22 წუთი, 24 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 9. ხანგრძლივობა 1 საათი, 2 წუთი, 44 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 10. ხანგრძლივობა 1 საათი, 19 წუთი, 27 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 11. ხანგრძლივობა 1 საათი, 19 წუთი, 56 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 12. ხანგრძლივობა 1 საათი, 7 წუთი, 56 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 13. ხანგრძლივობა 1 საათი, 32 წუთი, 44 წამი.


შემდეგი აუდიო სახელმძღვანელო.

იურიდიული ფაკულტეტი.

საგანი: სამართალი.

ძირითადი ლიტერატურა:ლეკვეიშვილი მზია. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი I.1. თავი 1. 2014 წ. (ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული). თსუ-ს ბიბლიოთეკის ბარკოდი და ბმული 900001460069  სილაბუსის ბმული 

ქვემოთ დააწკაპე. აუდიოს გასაჩერებლად ხელმეორედ დააწკაპე. აუდიოს წინ ან უკან გადასხვევად გამოიყენე კლავიატურის მარჯვენა ან მარცხება ისარი. ხმის ასაწევად და დასაწევად გამოიყენე კლავიატურის შესაბამისი ღილაკები.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 1. ხანგრძლივობა 35 წუთი, 10 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 2. ხანგრძლივობა 9 წუთი, 33 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 3. ხანგრძლივობა 6 წუთი, 37 წამი.

 

შემდეგი აუდიო სახელმძღვანელო.

საგანი: სამართალი. 

ძირითადი ლიტერატურა:მარინა გარიშვილი, მარიამ ხოფერია. საზღვარგარეთის ქვეყნების სამართლის ისტორია. სახელმძღვანელო. თსუ-ს ბიბლიოთეკის ბარკოდი და ბმული. 900001695963 სილაბუსის ბმული

ქვემოთ დააწკაპე. აუდიოს გასაჩერებლად ხელმეორედ დააწკაპე. აუდიოს წინ ან უკან გადასხვევად გამოიყენე კლავიატურის მარჯვენა ან მარცხება ისარი. ხმის ასაწევად და დასაწევად გამოიყენე კლავიატურის შესაბამისი ღილაკები.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 1. ხანგრძლივობა 2 საათი, 17 წუთი, 19 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 2. ხანგრძლივობა 1 საათი, 28 წუთი, 12 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 3. ხანგრძლივობა 1 საათი, 24 წუთი, 59 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 4. ხანგრძლივობა 1 საათი, 13 წუთი, 53 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 5. ხანგრძლივობა 1 საათი, 12 წუთი, 6 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 6. ხანგრძლივობა 54 წუთი, 9 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 7. ხანგრძლივობა 3 საათი, 53 წუთი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 8. ხანგრძლივობა 3 საათი, 27 წუთი, 18 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 9. ხანგრძლივობა 42 წუთი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 10. ხანგრძლივობა 50 წუთი, 1 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 11. ხანგრძლივობა 1 საათი, 46 წუთი, 41 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 12. ხანგრძლივობა 51 წუთი, 1 წამი.


შემდეგი აუდიო სახელმძღვანელო.

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი.
ეკონომიკა.

ძირითადი ლიტერატურა: ფინანსური ინსტიტუტები და ბაზრები: სალექციო კურსი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ფინანსების და საბანკო საქმის კათედრა. 2016. თსუ-ს ბიბლიოთეკის ბარკოდი და ბმული. 900001793098 სილაბუსის ბმული 

ქვემოთ დააწკაპე. აუდიოს გასაჩერებლად ხელმეორედ დააწკაპე. აუდიოს წინ ან უკან გადასხვევად გამოიყენე კლავიატურის მარჯვენა ან მარცხება ისარი. ხმის ასაწევად და დასაწევად გამოიყენე კლავიატურის შესაბამისი ღილაკები.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 1. ხანგრძლივობა 57 წუთი, 02 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 2. ხანგრძლივობა 1 საათი, 5 წუთი, 18 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 3. ხანგრძლივობა 1 საათი, 02 წუთი, 54 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 4. ხანგრძლივობა 1 საათი, 08 წუთი, 38 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 5. ხანგრძლივობა 1 საათი, 6 წუთი, 51 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 6. ხანგრძლივობა 1 საათი, 6 წუთი, 45 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 7. ხანგრძლივობა 46 წუთი, 27 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 8. ხანგრძლივობა 1 საათი, 55 წუთი, 30 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 9. ხანგრძლივობა 53 წუთი, 1 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 10. ხანგრძლივობა 1 საათი, 47 წუთი, 1 წამი.


შემდეგი აუდიო სახელმძღვანელო.

სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.
საგანი: შესავალი ფემინისტურ ნააზრევში.

ძირითადი ლიტერატურა: კატო მიქელაძე: ქართული ფემინიზმის უცნობი ისტორიები. თბილისი: ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო. 2013. თსუ-ს ბიბლიოთეკის ბარკოდი და ბმული900001459665 სილაბუსის ბმული

ქვემოთ დააწკაპე. აუდიოს გასაჩერებლად ხელმეორედ დააწკაპე. აუდიოს წინ ან უკან გადასხვევად გამოიყენე კლავიატურის მარჯვენა ან მარცხება ისარი. ხმის ასაწევად და დასაწევად გამოიყენე კლავიატურის შესაბამისი ღილაკები.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 1. ხანგრძლივობა 1 საათი, 1 წუთი, 45 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 2. ხანგრძლივობა 12 წუთი, 55 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 3. ხანგრძლივობა 43 წუთი, 13 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 4. ხანგრძლივობა 25 წუთი, 29 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 5. ხანგრძლივობა 1 საათი, 24 წუთი, 24 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 6. ხანგრძლივობა 2 საათი, 15 წუთი, 56 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 7. ხანგრძლივობა 48 წუთი, 57 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 8. ხანგრძლივობა 1 საათი, 9 წუთი, 28 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 9. ხანგრძლივობა 35 წუთი, 44 წამი.

შემდეგი აუდიო სახელმძღვანელო.

საგანი: პოლიტიკის კვლევის მეთოდები.

ძირითადი ლიტერატურა: სოციოლოგიური კვლევის თვისებრივი მეთოდები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ფინანსების და საბანკო საქმის კათედრა. 2016. თსუ-ს ბიბლიოთეკის ბარკოდი და ბმული. 900001874981 სილაბუსის ბმული

ქვემოთ დააწკაპე. აუდიოს გასაჩერებლად ხელმეორედ დააწკაპე. აუდიოს წინ ან უკან გადასხვევად გამოიყენე კლავიატურის მარჯვენა ან მარცხება ისარი. ხმის ასაწევად და დასაწევად გამოიყენე კლავიატურის შესაბამისი ღილაკები.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 1. ხანგრძლივობა 34 წუთი, 18 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 2. ხანგრძლივობა 1 საათი, 19 წუთი, 14 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 3. ხანგრძლივობა 1 საათი, 5 წუთი, 36 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 4. ხანგრძლივობა 55 წუთი, 11 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 5. ხანგრძლივობა 1 საათი, 13 წუთი, 19 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 6. ხანგრძლივობა 35 წუთი, 50 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 7. ხანგრძლივობა 54 წუთი, 28 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 8. ხანგრძლივობა 1 საათი, 37 წუთი, 42 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 9. ხანგრძლივობა 1 საათი 10 წუთი, 24 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 10. ხანგრძლივობა 49 წუთი, 6 წამი.


 

შემდეგი აუდიო სახელმძღვანელო.

ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

 საგანი: ფსიქოლოგია.

ძირითადი ლიტერატურა:ვენდი ლ. დანი, გრეის ჯ. კრაიგი. ადამიანის განვითარება. თსუ-ს ბიბლიოთეკის ბარკოდი და ბმული. 900001875232 სილაბუსის ბმული

ქვემოთ დააწკაპე. აუდიოს გასაჩერებლად ხელმეორედ დააწკაპე. აუდიოს წინ ან უკან გადასხვევად გამოიყენე კლავიატურის მარჯვენა ან მარცხება ისარი. ხმის ასაწევად და დასაწევად გამოიყენე კლავიატურის შესაბამისი ღილაკები.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 1. ხანგრძლივობა 2 საათი, 21 წუთი, 44 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 2. ხანგრძლივობა 1 საათი, 34 წუთი, 29 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 3. ხანგრძლივობა 1 საათი, 42 წუთი, 18 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 4. ხანგრძლივობა 2 საათი, 26 წუთი, 52 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 5. ხანგრძლივობა 1 საათი, 14 წუთი, 21 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 6. ხანგრძლივობა 2 საათი, 9 წუთი, 56 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 7. ხანგრძლივობა 1 საათი, 58 წუთი, 43 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 8. ხანგრძლივობა 2 საათი, 46 წუთი, 19 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 9. ხანგრძლივობა 1 საათი, 16 წუთი, 56 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 10. ხანგრძლივობა 2 საათი, 11 წუთი, 18 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 11. ხანგრძლივობა 1 საათი, 26 წუთი, 6 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 12. ხანგრძლივობა 2 საათი, 20 წუთი, 57 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 13. ხანგრძლივობა 1 საათი, 27 წუთი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 14. ხანგრძლივობა 1 საათი, 5 წუთი, 42 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 15. ხანგრძლივობა 1 საათი, 52 წუთი, 52 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 16. ხანგრძლივობა 1 საათი, 18 წუთი, 38 წამი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 17. ხანგრძლივობა 1 საათი, 47 წუთი.

აუდიო წიგნი. ნაწილი 18. ხანგრძლივობა 1 საათი, 4 წუთი, 47 წამი.