აირჩიეთ ანბანი

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ჯავახიშვილი ივანე  (1876-1940). ფოტოპორტრეტი. თსუ-ს კატალოგი  

ჯავახიშვილი ნინო (1914-2012). ფოტოპორტრეტი. თსუ-ს კატალოგი

ჯანაშია სიმონ  (1900-1947). ფოტოპორტრეტი. თსუ-ს კატალოგი  

ჯანელიძე ალექსანდრე  (1888-1975). ფოტოპორტრეტი. თსუ-ს კატალოგი  

ჯანელიძე ალექსანდრე (1888-1975).  ფოტოპორტრეტი. თსუ-ს კატალოგი  

ჯაფარიძე ლევან (1905-1972).  ფოტოპორტრეტი. თსუ-ს კატალოგი 

ჯიბლაძე გიორგი (1913-1989).  ფოტოპორტრეტი. თსუ-ს კატალოგი