აირჩიეთ ანბანი

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

შანიძე აკაკი  (1887-1987). ფოტოპორტრეტი. თსუ-ს კატალოგი

შანიძე აკაკი  (1887-1987). ფოტოპორტრეტი. თსუ-ს კატალოგი

შანიძე მზექალა. ფოტოპორტრეტი. თსუ-ს კატალოგი 

შხვაცაბაია გიორგი (1904-1993). ფოტოპორტრეტი. თსუ-ს კატალოგი