აირჩიეთ ანბანი

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

მამასახლისოვი ვაგან (1907-1972).  ფოტოპორტრეტი. თსუ-ს კატალოგი

მახალდიანი ვახტანგ (1911-1982). ფოტოპორტრეტი. თსუ-ს კატალოგი

მელიქიშვილი გიორგი (1918-2002).  ფოტოპორტრეტი. თსუ-ს კატალოგი

მელიქიშვილი პეტრე (1850-1927).  ფოტოპორტრეტი. თსუ-ს კატალოგი

მეტრეველი როინ   (1939 - ).  ფოტოპორტრეტი. თსუ-ს კატალოგი

მიქელაძე შალვა (1895-1976). ფოტოპორტრეტი. თსუ-ს კატალოგი

მუსხელიშვილი ნიკოლოზ  (1891-1976).  ფოტოპორტრეტი. თსუ-ს კატალოგი

მუსხელიშვილი ნიკოლოზ  (1891-1976).  ფოტოპორტრეტი. თსუ-ს კატალოგი

მუხაძე გრიგოლ (1879-1948). ფოტოპორტრეტი. თსუ-ს კატალოგი