პერიოდიკა - თავისუფალი წვდომა

  მომზადების პროცესშია

მომზადების პროცესშია
 

მომზადების პროცესშია
 

თანამედროვე ქართული ლიტერატურა 

გაზეთი "თბილისის უნივერსიტეტი"

2016 წ. 3 ოქტომბერი. N 11. წაიკითხე

2016 წ. 21 სექტემბერი. N 10.წაიკითხე

2016 წ. 16 ივნისი. N 9.წაიკითხე

2016 წ. 31 მაისი. N 8.წაიკითხე

2016 წ. 16 მაისი. N 7.წაიკითხე

2016 წ. 28 აპრილი. N 6.წაიკითხე

2016 წ. 19 აპრილი. N 5.წაიკითხე

2016 წ. 30 მარტი. N 4.წაიკითხე

2016 წ. 15 მარტი. N 3.წაიკითხე

2016 წ. 19 თებერვალი. N 2.წაიკითხე

2016 წ. 29 იანვარი. N 1.წაიკითხე


2015 წ. 16 დეკემბერი. N 16. წაიკითხე

2015 წ. 1 დეკემბერი. N 15. წაიკითხე

2015 წ. 16 ნოემბერი. N 14. წაიკითხე

2015 წ. 29 ოქტომბერი. N 13. წაიკითხე

2015 წ. 16 ოქტომბერი. N 12. წაიკითხე

2015 წ. 30 ოქტომბერი. N 11. წაიკითხე

2015 წ. 14 სექტმბერი. N 10. წაიკითხე

2015 წ. 8 ივლისი. N 9. წაიკითხე

2015 წ. 17 ივნისი. N 8. წაიკითხე

2015 წ. 29 მაისი. N 7. წაიკითხე

2015 წ. 15 მაისი. N 6. წაიკითხე

2015 წ. 23 აპრილი. N 5. წაიკითხე

2015 წ. 31 მარტი. N 4. წაიკითხე

2015 წ. 18 მარტი. N 3. წაიკითხე

2015 წ. 4 მარტი. N 2 წაიკითხე

2015 წ. 2 თებერვალი. N 1. წაიკითხე


2014 წ. 22 დეკემბერი. N 16. წაიკითხე

2014 წ. 2 დეკემბერი. N 15. წაიკითხე

2014 წ. 17 ნოემბერი. N 14. წაიკითხე

2014 წ. 29 ოქტომბერი. N 13. წაიკითხე

2014 წ. 20 ოქტომბერი. N 12. წაიკითხე

2014 წ. 1 ოქტომბერი. N 11. წაიკითხე

2014 წ. 18 სექტმბერი. N 10. წაიკითხე

2014 წ. 9 ივლისი. N 9. წაიკითხე

2014 წ. 19 ივნისი. N 8. წაიკითხე

2014 წ. 19 მაისი. N 7. წაიკითხე

2014 წ. 30 აპრილი. N 6. წაიკითხე

2014 წ. 17 აპრილი. N 5. წაიკითხე

2014 წ. 31 მარტი. N 4. წაიკითხე

2014 წ. 18 მარტი. N 3. წაიკითხე

2014 წ. 13 თებერვალი. N 2 წაიკითხე

2014 წ. 14 იანვარი. N 1. წაიკითხე 


2013 წ. 11 დეკემბერი. N 17. წაიკითხე

2013 წ. 26 ნოემბერი. N 16. წაიკითხე

2013 წ. 5 ნოემბერი. N 15. წაიკითხე

2013 წ. 30 ნოემბერი. N 14. წაიკითხე

2013 წ. 3 ოქტომბერი. N 13. წაიკითხე

2013 წ. 17 სექტმბერი. N 12. წაიკითხე

2013 წ. 18 ივლისი. N 10. წაიკითხე

2013 წ. 30 ივნისი. N 9. წაიკითხე

2013 წ. 22 მაისი. N 5. წაიკითხე

2013 წ. 30 აპრილი. N 4. წაიკითხე

2013 წ. 2 აპრილი. N 3. წაიკითხე

2013 წ. 13 მარტი. N 2 წაიკითხე 


2012 წ. 26 დეკემბერი. N 15. წაიკითხე

2012 წ. 20 ნოემბერი. N 12. წაიკითხე

2012 წ. 5 ოქტომბერი. N 11. წაიკითხე

2012 წ. 16 ოქტომბერი. N 10. წაიკითხე

2012 წ. 24 ივლისი. N 9. წაიკითხე

2012 წ. 16 ივლისი. N 8. წაიკითხე

2012 წ. 18 ივნისი. N 7. წაიკითხე

2012 წ. 2 ივნისი N 6. წაიკითხე

2012 წ. 17 მაისი. N 5. წაიკითხე

2012 წ. 1 მაისი N 4. წაიკითხე

2012 წ. 23 აპრილი. N 3. წაიკითხე

2012 წ. 22 თებერვალი. N 2 წაიკითხე

2012 წ. 30 იანვარი. N 1. წაიკითხე 


2011 წ. 30 ნოემბერი. N 14. წაიკითხე

2011 წ. 16 ნოემბერი. N 13.წაიკითხე

2011 წ. 31 ოქტომბერი. N 12.წაიკითხე

2011 წ. 3 ოქტომბერი. N 11.წაიკითხე

2011 წ. 20 ივლისი. N 10.წაიკითხე

2011 წ. 30 ივნისი. N 9.წაიკითხე

2011 წ. 15 ივნისი. N 8.წაიკითხე

2011 წ. 27 მაისი. N 7.წაიკითხე

2011 წ. 23 აპრილი. N 6.წაიკითხე

2011 წ. 15 აპრილი. N 5.წაიკითხე

2011 წ. 28 მარტი. N 4.წაიკითხე

2011 წ. 7 მარტი. N 3.წაიკითხე

2011 წ. 9 თებერვალი. N 2.წაიკითხე

2011 წ. 26 იანვარი. N 1.წაიკითხე

2010 წ. 8 თებერვალი. N 1 წაიკითხე


თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები ტ. 9. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები ტ.10. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.71.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ63. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.72.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომებიტ.73.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.74.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.75თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.77.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.78.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომებიტ.79.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომებიტ.80.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.81.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.82.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომებიტ.84.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.85.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.86.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.87.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.88.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომებიტ.89.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.90. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.91.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.92.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.93.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.95.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.96.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.97.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.99.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.100. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.101.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.102.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.104. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.105.თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.106. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.107. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.108. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.109. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.110. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ.111. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 112. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 113თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 114თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 115თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 116თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 118. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 119. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 121თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 123. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 124. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 125. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 126. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 127. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 128თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 131. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 132.  თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 136.  თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 138.  თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 141. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 142.  თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 143.  თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 144. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 145.  თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 148.  თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 151-152.  თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 154. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 155-156. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 159თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 161. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 162. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 163. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ164თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 165. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 169. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ170თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 174. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 177. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 182. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 183თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 184თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 186. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 187. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 192. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 193. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 194. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 195. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 197. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 200.   თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ201თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 205. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ206თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 217. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 219. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 222თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 221. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 227. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 228. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 229. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 237თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 241. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 243თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 245. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 250. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ 255. თსუ-ს კატალოგი.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები ტ 349თსუ-ს კატალოგი.


გაზეთები

 
 

მომზადების პროცესშია
 

მომზადების პროცესშია
 

გაზეთები


უნივერსიტეტის გაზეთის ანოტირებული ბიბლიოგრაფიული საძიებელი. 1927–1941. ეძღვნება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლისთავს. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2018. 226 გვ.

სამართლის ჟურნალი №1 (2009) 
სამართლის ჟურნალი №2 (2009) 

სამართლის ჟურნალი №1-2 (2010) 

სამართლის ჟურნალი №1 (2011) 

სამართლის ჟურნალი №2 (2011) 

სამართლის ჟურნალი. სპეციალური გამოცემა (2012) 

სამართლის ჟურნალი №1 (2012) 

სამართლის ჟურნალი №2 (2012) 

სამართლის ჟურნალი №1 (2013) 

სამართლის ჟურნალი №2 (2013) 

სამართლის ჟურნალი №1 (2014) 

სამართლის ჟურნალი №2 (2014) 

სამართლის ჟურნალი №1 (2015) 

სამართლის ჟურნალი №2 (2015) 

სამართლის ჟურნალი №1 (2016) 

სამართლის ჟურნალი №2 (2016) 

სამართლის ჟურნალი №1 (2017) 

სამართლის ჟურნალი №2 (2017) 

სამართლის ჟურნალი №1 (2018) 


საქართველოს გეოგრაფია 6–7 
საქართველოს გეოგრაფია 8–9

საქართველო: ყოველ-კვირეული სალიტერატურო მხატვრული ჟურნალი N10. თსუ-ს კატალოგი.

საქართველოს მოამბე N13 . თსუ-ს კატალოგი.

საპატრიარქოს უწყებანი N 16, 21-28 მაისითსუ-ს კატალოგი.

სპეკალი N1 2010. თსუ-ს კატალოგი.

სპეკალი N2 2010თსუ-ს კატალოგი.

სპეკალი N3 2011. თსუ-ს კატალოგი.

სპეკალი N4 2011. თსუ-ს კატალოგი.

სპეკალი N5 2012. თსუ-ს კატალოგი.

სპეკალი N6 2012. თსუ-ს კატალოგი.

სპეკალი N7 2013. თსუ-ს კატალოგი.

სპეკალი N8 2014თსუ-ს კატალოგი.

სპეკალი N9 2015. თსუ-ს კატალოგი.

სპეკალი N10 2016თსუ-ს კატალოგი.

სპეკალი N11 2017თსუ-ს კატალოგი.

სპეკალი N12 2018. თსუ-ს კატალოგი.

სტუდენტური კვლევები N1 2012. თსუ-ს კატალოგი.

სტუდენტური კვლევები N2 2013. თსუ-ს კატალოგი.

სტუდენტური კვლევები N3 2014. თსუ-ს კატალოგი.

სტუდენტური კვლევები N4 2015. თსუ-ს კატალოგი.

სტუდენტური კვლევები N5 2017. თსუ-ს კატალოგი. 

სტუდენტური წელიწდეული-ჰუმანიტარული კვლევები სამეცნიერო ჟურნალი N1, 2016. თსუ-ს კატალოგი.

სტუდენტური წელიწდეული-ჰუმანიტარული კვლევები სამეცნიერო ჟურნალი N2, 2017. თსუ-ს კატალოგი. 

სტუდენტური წელიწდეული-ჰუმანიტარული კვლევები სამეცნიერო ჟურნალი N3, 2018. თსუ-ს კატალოგი.

სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში N1 აპრილი 2017. თსუ-ს კატალოგი.

სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში N2 ივლისი 2017. თსუ-ს კატალოგი.

სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში N3. 2017. თსუ-ს კატალოგი.

სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში N4. 2018. თსუ-ს კატალოგი. 

სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში N5. 2018. თსუ-ს კატალოგი. 

სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში N6. 2018. თსუ-ს კატალოგი. 

სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში N7. 2019. თსუ-ს კატალოგი. 

სტუდენტთა ჟურნალი სოციალურ მეცნიერებებში N8. 2019. თსუ-ს კატალოგი. 

 


გაზეთები


ტფილისის უწყებანი

1830 წ. 8 ივლისი, N 2. წაკითხვა

1832 წ. 3 თებერვალი, N 3.წაკითხვა

1832 წ. 5 მარტი, N 5.წაკითხვა


ტფილისის ვედომოსტები

1828. 11 ივლისი. წაკითხვა


ტრიბუნა

1921 წელი

ელ. კატალოგი

№1, 19 აგვისტო  წაკითხვა

№2, 21 აგვისტო  წაკითხვა

№3, 24 აგვისტო  წაკითხვა

№4, 25 აგვისტო  წაკითხვა

№5, 26 აგვისტო  წაკითხვა

№6, 27 აგვისტო  წაკითხვა

№7, 28 აგვისტო  წაკითხვა

№8, 30 აგვისტო  წაკითხვა

№9, 31 აგვისტო  წაკითხვა

№10, 1 სექტემბერი  წაკითხვა

№11, 2 სექტემბერი  წაკითხვა

№12, 3 სექტემბერი  წაკითხვა

№13, 4 სექტემბერი  წაკითხვა

№15, 7 სექტემბერი  წაკითხვა

№17, 9 სექტემბერი  წაკითხვა

№18, 10 სექტემბერი  წაკითხვა

№19, 11 სექტემბერი  წაკითხვა

№20, 13 სექტემბერი  წაკითხვა

№21, 14 სექტემბერი  წაკითხვა

№22, 15 სექტემბერი  წაკითხვა

№23, 16 სექტემბერი  წაკითხვა

№24, 17 სექტემბერი  წაკითხვა

№26, 18 სექტემბერი  წაკითხვა

№27, 21 სექტემბერი  წაკითხვა

№28, 23 სექტემბერი  წაკითხვა

№29, 24 სექტემბერი  წაკითხვა

№30, 25 სექტემბერი  წაკითხვა

№32, 28 სექტემბერი  წაკითხვა

№33, 29 სექტემბერი  წაკითხვა

№34, 30 სექტემბერი  წაკითხვა

№37, 4 ოქტომბერი  წაკითხვა

№38, 5 ოქტომბერი  წაკითხვა

№39, 6 ოქტომბერი  წაკითხვა

№40, 7 ოქტომბერი  წაკითხვა

№41, 8 ოქტომბერი  წაკითხვა

№42, 9 ოქტომბერი  წაკითხვა  

№43, 11 ოქტომბერი  წაკითხვა

№44, 12 ოქტომბერი  წაკითხვა

№45, 13 ოქტომბერი  წაკითხვა

№46, 14 ოქტომბერი  წაკითხვა

№47, 15 ოქტომბერი  წაკითხვა

№48, 16 ოქტომბერი  წაკითხვა

№49, 18 ოქტომბერი  წაკითხვა

№50, 19 ოქტომბერი  წაკითხვა

№51, 20 ოქტომბერი  წაკითხვა

№54, 23 ოქტომბერი  წაკითხვა

№55, 24 ოქტომბერი  წაკითხვა

№56, 26 ოქტომბერი  წაკითხვა

№57, 27 ოქტომბერი  წაკითხვა

№58, 28 ოქტომბერი  წაკითხვა

№59, 29 ოქტომბერი  წაკითხვა

№60, 30 ოქტომბერი  წაკითხვა

 

მომზადების პროცესშია
 

მომზადების პროცესშია
 

მომზადების პროცესშია
 

მომზადების პროცესშია
 

მომზადების პროცესშია
 

მომზადების პროცესშია

ხმა ებრაელისა. 1918 წ. 25 მარტი. #2.
 


 

A

Under preparation
 

B

Under preparation
 

D

Under preparation
 

E

Under preparation
 

F

Under preparation
 

H

Under preparation
 

I

Under preparation
 

K

Under preparation
 

L

Under preparation
 

M

Under preparation
 

N

Under preparation
 

O

Under preparation
 

P

Under preparation
 

Q

Under preparation
 

R

Under preparation
 

U

Under preparation
 

V

Under preparation
 

W

Under preparation
 

X

Under preparation
 

Y

Under preparation
 

Z

Under preparation
 

Б

В процессе подготовки
 

Г

В процессе подготовки
 

Д

В процессе подготовки
 

Е

В процессе подготовки
 

Ж

В процессе подготовки
 

З

В процессе подготовки
 

И

В процессе подготовки
 

Л

В процессе подготовки
 

М

В процессе подготовки
 

О

В процессе подготовки
 

П

В процессе подготовки
 

Р

В процессе подготовки
 

Т

Тбилисский государственный университет Т76. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т83. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т94Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т98. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т103. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т117. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т120. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т122. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т129. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т130. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т133. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т134. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т135. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т137Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т139. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т146. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т147.. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т149-150. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т153Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т157. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т158. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т160. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т166Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т167. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т168. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т172. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т173Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т175. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т176Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т178. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т179. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т181. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т185. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т188. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т189Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т190. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т191. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т196. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т198. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т199. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т202. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т203. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т204. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т207. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т208. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т209. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т210. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т211. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т212. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т213. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т214. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т215. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т216. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т218Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т220. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т223. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т224. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т225. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т226. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т230. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т231. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т232-233Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т234Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т235Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т236. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т238Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т239. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т240. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т242. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т244. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т246. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т247Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т248. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т249. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т251. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т252. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т253. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т254. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т256. Каталог ТГУ.

Тбилисский государственный университет Т257. Каталог ТГУ.

 

У

В процессе подготовки
 

Ф

В процессе подготовки
 

Х

В процессе подготовки
 

Ц

В процессе подготовки
 

Ч

В процессе подготовки
 

Ш

В процессе подготовки
 

Щ

В процессе подготовки
 

Э

В процессе подготовки
 

Я

В процессе подготовки