ქართული ანბანი

გაჩეჩილაძე ნ. იმუნიტეტი ინფექციების მიმართ. თსუ-ს კატალოგი.

გოგინავა უშანგი. მათემატიკური ანალიზი 2. თსუ-ს კატალოგი.

გოგინავა უშანგი. მათემატიკური ანალიზი 3. თსუ-ს კატალოგი.

გოგინავა უშანგი. ფურიეს და ვეველეტ ანალიზის საფუძვლები. თსუ-ს კატალოგი.

გამყრელიძე ალექსანდრე. ალგორითმები და მონაცემთა სტრუქტურები. ლაბორატორიული მეცადინეობა. პრაქტიკული მეცადინეობა. თსუ-ს კატალოგი.

გოგინავა უ. კალკულუსი. თსუ-ს კატალოგი.

გელაშვილი კობა. დაპროგრამების საფუძვლები ლექცია. პრაქტიკული მეცადინეობა. თსუ-ს კატალოგი.

გრიგოლია რევაზ. დისკრეტული სტრუქტურები. თსუ-ს კატალოგი.

გრიგოლია რევაზ. ფაზილოგიკის საფუძვლები. თსუ-ს კატალოგი.

გავარდაშვილი გივი. მეცნიერის სავიზიტო ბარათი. თსუ-ს კატალოგი.

გობეჯიშვილი რამინ. ზოგადი დედამიწისმცოდნეობა. თსუ-ს კატალოგი.

ჯაიანი გიორგი. უწყვეტ გარემოთა მექანიკის მატემატიკიკური მოდელები. ნაწილი2. ნაწილი3. დამატება1. თსუ-ს კატალოგი.

ჯაიანი გიორგი. უმაღლესი მათემატიკა.
ლექცია1. ლექცია2. ლექცია3. ლექცია4. ლექცია5. ლექცია6. ლექცია7. ლექცია8. ლექცია9. ლექცია10. ლექცია11. ლექცია12. ლექცია13. ლექცია14. ლექცია15. თსუ-ს კატალოგი.

ჯაიანი გიორგი. მათემატიკური ფიზიკის განტოლებები.
ლექცია1. ლექცია2. ლექცია3. ლექცია4. ლექცია5. ლექცია6. ლექცია7. ლექცია8. ლექცია9. ლექცია10. ლექცია11. ლექცია12. ლექცია13. ლექცია14. ლექცია15. თსუ-ს კატალოგი.

ჯაიანი გიორგი. კალკულუსი 4.
ლექცია1. ლექცია2. ლექცია3. ლექცია4. ლექცია5. ლექცია6. ლექცია7. ლექცია8. ლექცია9. ლექცია10. ლექცია11. ლექცია12. ლექცია13. ლექცია14. თსუ-ს კატალოგი.

ჯაიანი გიორგი. დიფერენციალური განტოლებები და მათემატიკური ფიზიკა.
ლექცია1. ლექცია2. ლექცია3. ლექცია4. ლექცია5. თსუ-ს კატალოგი.

ჯაიანი გიორგი. კალკულუსი საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებისათვის
ლექცია1. ლექცია2. ლექცია3. ლექცია4. ლექცია5. ლექცია6. ლექცია7. ლექცია8. ლექცია9. ლექცია10. ლექცია11. ლექცია12. ლექცია13. თსუ-ს კატალოგი.

ჯოლოგუა თამაზ. ჟურნალისტიკისა და მასობრივი კომუნიკაციის შესავალი. თსუ-ს კატალოგი.

ჯოლოგუა თამაზ. ქართული ჟურნალისტიკის ისტორია xix საუკუნე. თსუ-ს კატალოგი.

ჯობავა რომან. პროგრამული უზრუნველყოფის ხარისხი და ხარისხის მაჩვენებელი. VBA .თსუ-ს კატალოგი