პერიოდიკა - თავისუფალი წვდომა

გოჩიტაშვილი ქეთევან, შაბაშვილი გიული, შარაშენიძე ნინო. აკადემიური წერა

 

ალბომი "საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კულტურის ქრონიკები".

ათონის ივერიის მონასტრის 1074 წ ხელნაწერი აღაპებით

 

ალექსიძე მ., ბურჯანაძე მ., ჟორჟოლიანი ლ., შურღაია თ. სპარსული ქრესტომათია III

 

ამირანაშვილი გიორგი. გარიგების ფორმის იძულება, როგორც ფორმის თავისუფლების შეზღუდვა. გამომცემლობა "მერიდიანი", თბილისი, 2018. 344 გვ.

 

ანდრონიკაშვილი გიული,მუკბანიანი ომარ,არზიანი ბადრი,ბერიძე ლალი. ქიმია

 

რქიმანდრიტი რაფაელი (კარელინი). ა რისთვის გვითმენს უფალი?!

 

ასაბაშვილი ა., სტურუა თ. ტექსტური რედაქტორი Microsoft Office Word 2007

 

ასაბაშვილი ა., სტურუა თ. ტექსტური რედაქტორი Microsoft Office Word 2007

 

ახალი აღთქუმაი უფლისა ჩუენისა იესო ქრისტესი

 

ახვლედიანი ზურაბ. ვალდებულებითი სამართალი (მეორე გამოცემა)

 

ასათიანი თ. აქტიური მოქალაქეობის სახელმძღვანელო

 

ალშიბაია ეთერ. დიფერენციალური გეომეტრია

 

არაბული ამირან. ვაჟა-ფშაველას პოეტურ სამყაროში

 

ასათიანი ლევან. ჩვენი მწერლები: ვაჟა–ფშაველა, სოფრომ მგალობლიშვილი, ნიკო ლომოური

 

ბარათაშვილი. ლექსები. თბილისი, საბჭოთა მწერალი. 1954. 148 გვ.

 

ბაკურაძე ო. თავისუფლება და აუცილებლობა

 

ბალცეროვიჩი ლეშეკ. სახელმწიფო გარდამავალ პერიოდში

 

ბენაშვილი დიმიტრი. ვაჟა–ფშაველა: შემოქმედი და მოაზროვნე

 

ბენედიქტე XVI. სასოებით ხსნილნი

 

ბიჭაშვილი მამუკა. ლექციები პოლიტიკური ძალის თეორიაში

 

ბოდიაჟინა ვ. მეანობა

 

ბოცვაძე იოსებ. ვაჟა-ფშაველა ქართულ ლიტერატურულ კრიტიკაში: ქრესტომათია: 1: 1886-1915

 

ბოცვაძე იოსებ. ვაჟა-ფშაველა და მისი კრიტიკოსები

 

ბრაჭული ირაკლი, ცხვარიაშვილი ქათი. თარგმანი და კომენტარები. ლევ შესტოვი. დიდი ფილოსოფოსის ხსოვნას. (ედმუნდ ჰუსერლი). გამომცემლობა ჩარპე დიემ. 108 გვ.

 

ბრაჭული ირაკლი. ზეკაცის ჰერმენევტიკა: ჰიეროპანიები და ენერგეტიკული პარადიგმები. გამომცემლობა Carpe diem. 225 გვ.

 

ბუაჩიძე ნ., სტურუა თ. ახვლედიანი ლ. ლაბორატორიული სამუშაოები ინფორმატიკაში ბუაჩიძე ნ., სტურუა თ., სილაძე ც.

 

ახვლედიანი ლ. ლაბორატორიული სამუშაოები ინფორმატიკაში

 

ბურჭულაძე ნ., საბანაძე მ. შრომის ანაზღაურების ორგანიზაცია

 

გაბისონია ზვიად. ქართული საერთაშორისო კერძო სამართალი. თბილისი. გამომცემლობა "იურისტების სამყარო". 2016. 491 გვ.

 

განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი. (2013). უმაღლესი განათლების და კვლევის დაფინანსება და ფინანსური მართვა

 

გაიპარაშვილი ზურაბ . უნივერსიტეტი-Universitas. ნაწილი I ნაწილი II ნაწილი III ნაწილი IV

 

გოჩიაშვილი ელა. ცხოვრებაგაუმტარი

 

გიგალაშვილი ლევან.საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტის სისტემური ანალიზი

 

გაფრინდაშვილი ქეთევან. უკვდავი მეგობრობა

 

გვენეტაძე გურამ. ილია ჭავჭავაძის პოემების "რამდენიმე სურათი ანუ ეპიზოდი ყაჩაღის ცხოვრებიდამ" და "აჩრდილის" შემოქმედებითი ისტორია

 

გოგოხია რევაზ, შიხაშვილი გიორგი.ქრისტიანობა და ეკონომიკა : სამეცნიერო კონფერენციის მოხსენებათა კრებული

 

გუგუშვილი პაატა. ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა: საგამომძიებლო მასალები

 

"საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ენციკლოპედია-ლექსიკონი".

 

ებანოიძე ჟ. , ხოშტარია ს. , ლაბარტყავა თ. მეთოდური მითითებანი ლაბორატორიული სამუშაოების შესასრულებლად დისციპლინაში: ”ციფრული სქემოტექნიკა”

 

ეპისკოპოსი კირიონი. წმინდა მოწამე აბო ტფილელი

 

ეპისკოპოსი კირიონი. წმიდა დავით III აღმაშენებელი მეფე ქართველთა (1089-1125)

 

ეპისკოპოსი კირიონი. ამბავი დავით გარესჯის უდაბნოს საკვირველ-მომქმედის მადლის ქვისა

 

ეპისკოპოსი კირიონი. ცხოვრება და მოქალაქეობა ღირსისა მამისა ანტონ მესვეტისა,საკვირველთ-მოქმედისა მარტყოფელისა

 

ეგვიპტური მითოლოგიის ლექსიკონი

 

ელიავა ი. ეკოლოგიის საფუძვლები

 

ევგენიძე იუზა. ვაჟა-ფშაველა, ცხოვრება და შემოქმედებითი ისტორიის საკითხები

 

ესიტაშვილი შოთა. მითოლოგია, რელიგია და სინამდვილე ვაჟა–ფშაველას შემოქმედებაში

თამაზ ვაშაყმაძე 75

 

ვლადიმერ ვოიტინსკი "ქართული დემოკრატია" ვოიტინსკი ვლადიმერ. ქართული დემოკრატია.

ზანდუკელი მიხეილ. ილია ჭავჭავაძის მხატვრული ოსტატობა

 

ზანდუკელი მიხეილ. ვაჟა-ფშაველა

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდება 1935 წ.

 

თბილისის შრომის წითელი დროშის ორდენოსანი სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდება 1973 წ.

 

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდება 1982 წ.

 

თევზაძე გიგი. ინსტიტუციური ცვლილებების სოციოლოგია

 

თეთრუაშვილი მაია, თეთრუაშვილი ია. ფინანსური მენეჯმენტი

 

თეთრუაშვილი ზაურ, თეთრუაშვილი-ქარდავა მაია. ეკონომიკური უსაფრთხოება

 

თეთრუაშვილი ზაურ, თეთრუაშვილი-ქარდავა მაია. ეკონომიკური დემოკრატია და მისი განვითარების საკითხები საქართველოში

 

თოფჩიშვილი როლანდ. ეთნოისტორიული ეტიუდები

 

თოფჩიშვილი როლანდ. საქართველოს ისტორიული დემოგრაფიისათვის

 

თოფჩიშვილი როლანდ. ევროპის ეთნოლოგია

 

თავაძე ა. ილია ჭავჭავაძის ფილოსოფიური და ესთეტიკური შეხედულებანი

 

თორაძე მაია (რიდერის შემდგენელი). Multimedia.

 

კალჰუნი, ქ., ლაითი, დ., კელერი, ს. (1997). სოციოლოგია. სოციალური ინსტიტუტები - განათლება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 2008

 

კანონთა და განკარგულებათა კრებული 1923 წ.

 

კანონთა და განკარგულებათა კრებული 1924 წ.

 

კარლ კაუცკი "საქართველო: გლეხთა სოციალ-დემოკრატიული რესპუბლიკა - შთაბეჭდილებანი და დაკვირვებანი. კარლ კაუცკი "საქართველო: გლეხთა სოციალ-დემოკრატიული რესპუბლიკა - შთაბეჭდილებანი და დაკვირვებანი.

 

კაციტაძე კახაბერ. გეოპოლიტიკური და გეოსტრატეგიული ტრანსფორმაცია ევროპაში

 

კაჭარავა ლია. აკადემიური წერა დამწყებთათვის

 

კაჭკაჭიშვილი იაგო. სოციალური მოქმედების თეორიები

 

კვიტაიშვილი ე. ვაჟა-ფშაველას რითმა

 

კეკელიძე კორნელი. ქართული ლიტერატურის ისტორია ნაწილი I , ნაწილი II

 

კემპელი თომა. მიბაძვა ქრისტესი

 

კეჩხუაშვილი გ. შრომისა და საინჟინრო ფსიქოლოგია

 

კიკნაძე ზურაბი. ჯვარი სა საყმო

 

კიკნაძე გრიგოლ. ვაჟა-ფშაველას შემოქმედება

 

კიკნაძე გრიგოლ. ვაჟა ფშაველა: ცხოვრება და შემოქმედება

 

კიკნაძე გრიგოლ. ვაჟა-ფშაველა ლიტერატურისა და ხელოვნების შესახებ

 

კიკნაძე გრიგოლ. ვაჟა-ფშაველას "ბახტრიონი"

 

კინწურაშვილი მედეა. ბრაჭული ირაკლი. ფრანგულიდან თარგმანი და კომენტარები. მიშელ ფუკო. ნიცშე, ფროიდი, მარქსი. გამომცემლობა ჩარპე დიემ. 61 გვ.

 

კისი ჰაროლდი. სტატისტიკა სოციალურ მეცნიერებებში (მესამე გამოცემა)

 

კოდუა ედუარდ. კულტურის სოციოლოგია. ნაწილი I ნაწილი II

 

კულტურა და ფილოსოფია

 

კორნელია ბარლიბა მარია, იღუმენი მიქაელი (სტანჩიუ). საქართველო და ევროპული სამყარო – ფილოსოფიურ–კულტურული დიალოგი

 

ლაბაძე ოთარ. სიგნალების თეორია

 

ლადარია ნოდარ. სოციოლინგვისტიკა

 

ლაჭყეპიანი თენგიზ, ოქროცვარიძე ლალი, ოქროცვარიძე ავთანდილ. მსოფლიო ეკონომიკა

 

ჰ.ლევინი & პ. მაკივანი. დანახარჯები-ეფექტიანობის ანალიზი, მეთოდი და გამოყენება. დიოგენე, თბილისი, 2011. 385 გვ.

 

ლუნდბერგი ე. ვაჟა-ფშაველა: ცხოვრება და შემოქმედების გზა

 

მანჯავიძე ნინო,მეგრელიშვილი გიული. პედიატრია I, II, ნაწილი I , ნაწილი II

 

მათიკაშვილი ნ. იუნკრები

 

მაქსაკოვსკი ვ. პ. მსოფლიოს გეოგრაფიული სურათი

 

მაცაბერიძე მალხაზ. პოლიტიკური მარკეტინგის საფუძვლები ნაწილი I, ნაწილი II

 

მაცაბერიძე მალხაზ. არჩევნები და საზოგადოება ნაწილი I, ნაწილი II, ნაწილი III

 

მაჭარაშვილი გიორგი. სარწმუნოებაჲ მართალი ჩუენ ქართველთა ნათესავისაჲ

 

მაღრაძე მ. ეკონომიკური ინფორმატიკა: დამხმარე სახელმძღვანელო.

 

მეგრე ვლადიმერ. რუსეთის მოგუგუნე კედრები.

 

მეზვრიშვილი ლია. ეკონომიკური სოციოლოგია ნაწილი I, ნაწილი II

 

მესხია ერმილე. მუზეოლოგია

 

მიქელაძე დ. ბიოქიმია

 

მიქაძე ირაკლი.ადამიანი და ეკოლოგია. ბუნებრივი რესურსების ეკონომიკა. ეკოლოგიის სამართალი.

 

მიქაძე ირაკლი. გეოეკოლოგია. (ეკოლოგიის გეოლოგიური ასპექტები). მეორე გადამუშავებული გამოცემა. თბილისი 2020. გამომცემლობა "მერიდიანი". 258 გვ. ISBN 99940-775-9-7

 

მშვილდაძე მარიკა. ადრეული ქრისტიანობის ისტორია

 

მშვილდაძე მარიკა. ადრეული ქრისტიანობის ისტორია

 

ნადარეიშვილი გიორგი. რომის სამოქალაქო სამართალი.

 

ნიკოლოზ ვეკუა. (ბიბლიოგრაფია).

 

ნილოსიდან ევფრატამდე. ასურგანიფალის ბიბლიოთეკა.

 

ნიკოლაიშვილი დალი. საქართველოს ლანდშაფტების სივრცე–დროთი ანალიზი.

 

პაპავა ვლადიმერ. კაპიტალისა და შრომის წარმოებლურობა. თსუ-ს კატალოგი.

 

პაპავა ვლადიმერ. პოსტკომუნისტური გარდამავალი პერიოდის მაკროეკონომიკა. თსუ-ს კატალოგი.

 

პაპავა ვლადიმერ. სამრეწველო საწარმოს ორგანიზაცია, დაგეგმვა და მართვა. თსუ-ს კატალოგი.

 

პაპავა ვლადიმერ. მაკროეკონომიკური რეგულირების მეთოდები და მოდელები. თსუ-ს კატალოგი.

 

პაპავა ვლადიმერ. ბრიუსელის კონფერენციის გადაწყვეტილებათა ფარგლებში დონორთა ფინანსური დახმარების ასახვა საქართველოს 2008 და 2009 წლების სახელმწიფო ბიუჯეტში. თსუ-ს კატალოგი.

 

პაპავა ვლადიმერ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

 

პაპავა ვლადიმერ. საგეგმო გაანგარიშებათა მათემატიკა. თსუ-ს კატალოგი.

 

პაპავა ვლადიმერ. ცენტრალური კავკასია. თსუ-ს კატალოგი.

 

პაპავა ვლადიმერ. " საქართველოს არჩევანი: ევროკავშირი თუ ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი. GFSIS. 2016. თსუ-ს კატალოგი

 

პაპავა ვლადიმერ. საბაზრო ეკონომიკის საფუძვლები. თსუ-ს კატალოგი.

 

პაპავა ვლადიმერ. საქართველო საბაზრო ეკონომიკის გზაზე. თსუ-ს კატალოგი.

 

პაპავა ვლადიმერ. >ცენტრალური ევრაზია. თსუ-ს კატალოგი.

 

პაპავა ვლადიმერ. გადასახადები მოთხოვნა და მიწოდება. თსუ-ს კატალოგი.

 

პაპავა ვლადიმერ. ცენტრალური კავკაზია. თსუ-ს კატალოგი.

 

პაპავა ვლადიმერ. (2011). " არატრადიციული ეკონომიკსი. თბილისი: პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 391 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

 

პაპავა ვლადიმერ. თაფლაძის თ., და გეგეშიძის ა., მონაწილეობით. (2015). " საქართველოს ეკონომიკა. რეფორმები და ფსევდორეფორმები. თბილისი: გამომცემლობა ინტელექტი. 241 გვ. თსუ-ს კატალოგი.

 

Papava Vladimer. Tbilisi State University ,Saint Petersburg State University, John Hopkins University, International Monetary Fund

 

პაპავა ვლადიმერ. ნეკროეკონომიკის ზომბირება

 

პაპავა ვლადიმერ. პოსტკომუნისტური კაპიტალიზმის პოლიტიკური ეკონომია და საქართველოს ეკონომიკა

 

პირველი სხივი 1950 N1.

 

პირველის სხივი.წიგნი მესამე 1952 წ.

 

პირველის სხივი. წიგნი მეოთხე 1954 წ.

 

პირველი სხივი. წიგნი პირველი. 1958 წ.

 

პირველი სხივი. საიუბილეო კრებული. წიგნი 5-6 .1958 წ.

 

პატარიძე რამაზ. ქართული მწიგნობრობა

 

პატარიძე რამაზ. ქართული ასომთავრული.

 

პაიჭაძე ნუგზარ. ადამიანური რესურსების მართვა

 

საბიბლიოთეკო საქმე. საბიბლიოთეკო საქმე.

 

სანიკიძე გიორგი, კიღურაძე ნინო. თანამედროვე საერთაშორისო ურთიერთობები

 

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. განათლებისა და მეცნიერების განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები. (2014).

 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი. სამოქალაქო კოდექსის ზოგადი დებულებანი.

 

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის კომენტარი წიგნი მეორე

 

სახარება 1709 წ.

 

სიგუა სოსო. ქართული მოდერნიზმი.

 

სირაძე ჟაკლინ. მეტაფიზიკური დღიური.

 

სმიტი ადამ. გამოკვლევა ხალხთა სიმდიდრის ბუნებისა და მიზეზების შესახებ.

 

სოციალურ და პოლიტიკურ ტერმინთა ლექსიკონი-ცნობარი ნაწილი I, ნაწილი II

 

ალექსიძე მ., ბურჯანაძე მ., ჟორჟოლიანი ლ., შურღაია თ. სპარსული ქრესტომათია III

 

სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდება 1939 წ.

 

სტურუა თეიმურაზ. ოპერაციული სისტემა Windows XP

 

სულუხია თამარ. დასავლეთის ქვეყნების ურბანსოციოლოგია

 

სურმანიძე ლალი. ინდივიდუალისტური და კოლექტივისტური საზოგადოებები

 

სამსონია ნინო. შუამდინარული გლიპტიკა

 

სონღულაშვილი ავთანდილ. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები

 

უახლესი ქართული ლიტერატურის ისტორია

 

უმაღლესი განათლებისა და მეცნიერების სტრატეგიული განვითარება საქართველოში. უმაღლესი განათლება და დასაქმება. განათლების პოლიტიკის დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი. (2013).

 

უმაღლესი განათლების გავლენა სამუშაო ძალის ფორმირებაზე. განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვისა და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტი. 2013.

 

უზნაძე დიმიტრი. ზოგადი ფსიქოლოგია ნაწილი I, ნაწილი II.

 

ფანცულაია თამარ, ბერიძე ია, თავართქილაძე გურამ. ფილოსოფია

 

ფანჯიკიძე თეიმურაზ. რელიგიური პროცესები საქართველოში XX და XXI საუკუნეთა მიჯნაზე

 

ფურთუხია ომარ. ალბათურ სტატისტიკური ამოცანები (მეორე გამოცემა)

 

ფალტინი გიუნტერ. გონება ამარცხებს კაპიტალს

 

ღვამიჩავა რემა,შავდია მიხეილ. ონკოლოგია ნაწილი I, ნაწილი II

 

შალამბერიძე გიორგი. ილია ჭავჭავაძის ენა

 

შარაშენიძე ჯემალ. . ქართული სამხედრო ხელოვნება

 

შალიკაშვილი მორის. ვიქტიმოლოგია. მეცნიერება დანაშაულის მსხვერპლის შესახებ. გ-ბა მერიდიანი. თბილისი. 2011. 260 გვ.

 

შალუტაშვილი ნადია. ილია ჭავჭავაძის უცნობი წერილები თეატრის შესახებ

 

შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი IV: ქართული ხალხური პოეზია: 1.ხევსურული პოეზია. მთავარი რედაქტორი: მზექალა შანიძე. ტომის რედაქტორები: მზექალა შანიძე, ავთანდილ არაბული. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 842 გვ. თბილისი, ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ.უნ-ტის გამ-ბა, 2017.

 

შანიძე აკაკი. აკაკი შანიძე - 100. Акакий Шанидзе - 100. საიუბილეო კრებული. რედაქტორი: ელგუჯა ხინთიბიძე. 314 გვ. თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1987.

 

შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი V: ვეფხისტყაოსნის საკითხები. რედაქტორი: შოთა ძიძიგური. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 477 გვ. თბილისი, გამომცემლობამეცნიერება, 1986.

 

შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი IX : ქართველთა მონასტერი ბულგარეთში და მისი ტიპიკონი; ტიპიკონის ქართული რედაქცია . რედაქტორი: შოთა ძიძიგური. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 378 გვ. თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1986.

 

შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი I: ქართული კილოები მთაში. რედაქტორი: შოთა ძიძიგური ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 494 გვ. თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1984.

 

შანიძე აკაკი. ძველი ქართული ენის გრამატიკა. სომხეთის სსრ მეცნიერებათა აკადემია, აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი. 224 გვ. ერევანი: სომხეთის სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა , 1983.

 

შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი II: ქართული ენის სტრუქტურისა და ისტორიის საკითხები. რედაქტორი: შოთა ძიძიგური. ტომის რედაქტორი: კ. დანელია. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. 542 გვ. თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1981.

 

შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი III: ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები. რედაქტორი: მზექალა შანიძე. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 656 გვ. თბილისი, 1980.

 

შანიძე აკაკი. სალიტერატურო ქართულის საჭირბოროტო საკითხები . რედაქტორი: ვ. პაიკიძე. 235 გვ. თბილისი, განათლება. 1979.

 

შანიძე აკაკი. ჭილ-ეტრატის იადგარი. რედაქტორი: ა. შანიძე; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. 300 გვ. თბილისი : მეცნიერება , 1977.

 

შანიძე აკაკი. პავლეს ეპისტოლეთა ქართული ვერსიები. Грузинские версии посланий Павла. რედაქტორი: აკაკი შანიძე; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 522 გვ. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1974.

 

შანიძე აკაკი. საიუბილეო. ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები: თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 16 გვ. თბილისი, 1968.

 

შანიძე აკაკი. ორიონი. აკაკი შანიძის ნაშრომთა ბიბლიოგრაფია. Орион. რედაქტორები: ი. იმნაიშვილი, ა.ურუშაძე. 447 გვ. ილ. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1967.

 

შანიძე აკაკი. ვეფხისტყაოსნის საკითხები. ტ I. Вопросы поэмы Витязь в тигровой шкуре. რედაქტორი: ზ.კიკნაძე. 294 გვ. : ილ. (შოთა რუსთაველი იერუსალიმური პორტრეტი). თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1966.

 

შანიძე აკაკი. ქართული ენის სტრუქტურისა და ისტორიის საკითხები. ტ. 1. Вопросы структуры и истории Грузинского языка. რედაქტორი: ლ. კიკნაძე. 379 გვ. თბილისი. თბილისის სტალინის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1957.

 

შანიძე აკაკი. კათოლიკე ეპისტოლეთა ქართული ვერსიები: X-XIV საუკუნეთა ხელნაწერების მიხედვით. Грузинские версии соборных посланий. რედაქტორი: აკაკი შანიძე; გამოსცა ქეთევან ლორთქიფანიძემ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. 142 გვ. თბილისი : საქ.სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა , 1956. 142 გვ. თბილისი : საქ.სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა , 1956.

 

შანიძე აკაკი. ვეფხის-ტყაოსნის სიმფონია. Симфония к поэме Ш. Руствели Витязь в тигровой шкуре. სსრ კავშირის უმაღლესი განათლების სამინისტრო. შედგენილი ა. შანიძის ხელმძღვანელობით. სტალინის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 428 გვ. თბილისი. თსუ გამ-ბა , 1956.

 

შანიძე აკაკი. ძველი აღთქმის წიგნები. Книги ветхого завета. 978 წლის ხელნაწერის მიხედვით. დაბადებისაი, გამოსვლათაი. ტ.1. რედ.: ა. შანიძე. 112გვ. თბილისი : საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამ-ბა. 112 გვ. თბილისი. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამ-ბა, 1947.

 

შანიძე აკაკი. ძველი აღთქმის წიგნები. Книги ветхого завета: 978 წლის ხელნაწერის მიხედვით. ლევიტელთაი. მსაჯულთაი რუთისი. იობისი. ესაიასი. ტომი I: ნაკვეთი 2. გამომცემელი და რედაქტორი: აკაკი შანიძე. 112 გვ. თბილისი. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამ-ბა, 1947.

 

შანიძე აკაკი. შრომები. Труды. XXXb - XXXIb: 1887 - 1947. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრს პროფესორ აკაკი შანიძეს დაბადებიდან 60 წლისთავზე / პასუხისმგებელი რედაქტორი : ნ. კეცხოველი. სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 470 გვ. თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1947.

 

შანიძე აკაკი. ძველი ქართულის ქრესტომათია ლექსიკონითურთ. ტომი 1 : ქრესტომათია. Altgeorgische Chrestomathie mit Glossar. Древнегрузинская хрестоматия с словарем. 112 გვ. ტფილისი : სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1935.

 

შანიძე აკაკი. სუბიექტური პრეფიქსი მეორე პირისა და ობიექტური პრეფიქსი მესამე პირისა ქართულ ზმნებში. 210 გვ. ტფილისი: ტფილისის უნივერსიტეტის გამოცემა. სტამბა "სახალხო საქმე", 1920 წ.

 

შაჰნამე ნაწილი I, ნაწილი II

 

შესაქმის განმარტება (I ნაწილი)

 

შოშიაშვილი შოთა. კოსმიური სამყარო თეოსოფიური გადმოსახედიდან: წიგნი 1, კოსმიური სამყარო თეოსოფიური გადმოსახედიდან: წიგნი 2.

 

შუდრა ომარ. მართვის კულტურა

 

შუდრა ომარ. ოფისის მართვის საკითხები

 

შუმერული პოეზია

 

შუამდინარული ლიტერატურა. რედაქტორი: ნინო სამსონია. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2019. 403 გვ.

 

ჩვენი მეცნიერება 1923 წ. ნაწილი I ნაწილი II

 

ძველი ქართული აგიოგრაფიული ლიტერატურის ძეგლები. წიგნი 1 (V-X სს.). ილია აბულაძის ხელმძღვანელობითა და რედაქციით. სსსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა. თბილისი, 1963. 345 გვ.

 

ძველი აღმოსავლური მწერლობა. ძველი შუამდინარული პოეზია

 

ჯაბუა ნათელა. სამნავიანი ბაზილიკის არქიტექტურული ტიპი საქართველოში

 

ჯავახიშვილი ივანე. წერილები. წინასიტყვაობა გიგა ზედანიასი. კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო. თბილისი. 2010. 39 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ენციკლოპედიური ლექსიკონი : რედაქტორი: რ. მეტრეველი. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 2002. 798 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. დემოგრაფიული პროცესები და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი რუსეთ-საქართველო-სომხეთის ურთიერთობაში (XIX-XX სს). რედაქტორი: მარიამ ლორთქიფანიძე. შესავალი წერილი და კომენტარები დაურთეს: ვახტანგ გურულმა, ავთანდილ არაბულმა და მერაბ ვაჩნაძემ. თბილისი. 1998. 44 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი XI. რედაქტორები: გ. მელიქიშვილი, ზ.ალექსიძე, ი.ჟორდანია, გ.ტორაძე; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. მეცნიერება, 1998. 704 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 4. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1996. 512 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 10. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1992. 782 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 7. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1984. 423 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ქართული მუსიკის ისტორიის ძირითადი საკითხები. რედაქტორი: მანანა კორძაია. თბილისი: ხელოვნება , 1990. 335 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ისტორიული რარიტეტები. თანაავტორი: პ. სურგულაძე , პროფ. ლისტი; რედაქტორი: აკაკი ბაქრაძე. თბილისი. 1989. 156 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 2. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1983. 496 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 3. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1982. 527 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 6. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1982. 464 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 1. რედაქტორი: ვალერიან გაბაშვილი. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1979. 463 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი 8. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 1977. 481 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ქართული ენისა და მწერლობის ისტორიის საკითხები. რედაქტორები: ილ. აბულაძე, ალ. ბარამიძე ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, აკად. ს. ჯანაშიას სახელობის საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი. თბილისი. 1956. 225 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია. წიგნი მეხუთე. რედაქტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი. სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 1953. 263 გვ. Ив. Джавахишвили. История Грузинского народа. Том 5. Изд-во Тбилисского государственного университета им. Сталина. 1953. 263 стр. (На грузинском языке).

 

ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია = История грузинского народа: წიგნი მესამე: XIII-XIV საუკუნეები. რედაქტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი, ალ. ჯავახიშვილი. თბილისი: სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1949. 360 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია = История грузинского народа: წიგნი მეორე. რედაქტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი, ალ. ჯავახიშვილი. თბილისი: სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1948. 418 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორი ა = История грузинского народа: წიგნი მეოთხე: XV-XV-XVI საუკუნეები. რედაქტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი, ალ. ჯავახიშვილი. თბილისი: სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1948. 372 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ეხლა: წიგნი 1. ძველი ქართული საისტორიო მწერლობა (V-XVIII) სს . რედაქტორი: სიმონ ყაუხჩიშვილი. მეორე-მესამე გამოცემა. თბილისი: სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1945. 448 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია . წიგნი მესამე : XIII-XIV სს. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ისტორიის ინსტიტუტი. თბილისი : საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა , 1941. 263 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ილია ჭავჭავაძე და საქართველოს ისტორია. რედაქტორი: ს. ჯანაშია. სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალი, ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის ინსტიტუტი აკად. ნ. მარის სახელ. ტფილისი : სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალის გამომცემლობა , 1938. 16,[1] გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ილია ჭავჭავაძე და საქართველოს ისტორია. რედაქტორი: ს. ჯანაშია. სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის საქართველოს ფილიალი, ენის, ისტორიისა და მატერიალური კულტურის აკად. ნ. მარის სახელობის ინსტიტუტი. 1938. 18 გვ. Ив. Джавахишвили. Илья Чавчавадзе и история Грузии. Изд-во Грузинского филиала Академии наук СССР. Тбилиси. 1938 г., 18 стр. (На грузинском языке).

 

ჯავახიშვილი ივანე. ქართული ერის ისტორიის შესავალი : Введение в историю Грузинского народа : ტ.2 ქართული და კავკასიური ენების თავდაპირველი ბუნება და ნათესაობა / ივანე ჯავახიშვილი ; სსრკ მეცნიერებათა აკადემია - საქართველოს ფილიალი.1937. 771 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ბალნეოლოგიური და ინჰოლაციური მკურნალობა საქართველოში. ს.ს.ს.რ. ჯანსახკომის კურორტების მთავარი სამმართველოს მიხა ცხაკაის სახელობის კურორტოლოგიის და ფიზიოთერაპიის სამეცნიერო საგამოკვლევო ინსტიტუტი. ტფილისი:ტექნიკა და შრომა", 1935. 39 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. საქართველოს ეკონომიური ისტორია = Экономическая история Грузии: წიგნი მეორე. სურათებით. მეორე, ახლად დაწერილი გამოცემა. ტფილისი : ფედერაცია , 1935. 708 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ძველი სომხური საისტორიო მწერლობა. წიგნი პირველი. ტექნიკური რედაქტორი: გ. იმედაშვილი. თბილისი : სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1935. 216 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. სოციალური ბრძოლის ისტორია საქართველოში IX-XIII საუკუნეებში. IX-XIII საუკუნეებში. ტფილისი : სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1934. 57 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. საქართველოს ეკონომიური ისტორია : წიგნი პირველი. 21 სურათით და 1 რუკით. მეორე, ახლად დაწერილი გამოცემა. ტფილისი : ქართული წიგნი , 1930. 428 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ქართული სამართლის ისტორია: წიგნი პირველი . თბილისი: ტფილისის უნივერსიტეტის გამოცემა, 1928. 220 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია : წიგნი პირველი. გამომცემელი: სილ. თავართქილაძე. მესამე შევსებული და გადამუშავებული გამოცემა. ტფილისი : [გ.გ.] , 1928. 375 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ისტორიის მიზანი, წყაროები და მეთოდები წინათ და ეხლა: ქართული დამწერლობათა–მცოდნეობა ანუ პალეოგრაფია . წიგნი 3, ნაკვეთი 1 / წიგნი ეძღვნება პროფესორ გრიგოლ ფილიმონის ძეს წერეთელს ღრმა პატივისცემითა და სიყვარულით. ქართული და სომხური ანბანი. ტფილისი: ქართული წიგნი, 1926. 240 გვ.

 

ტფილისის უნივერსიტეტის რექტორის პროფ. ივ. ჯავახიშვილისადმი მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის 25 წლის თავზე (1900-1925) მიძღვნილი კრებული. 1925. 231 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. საქართველოს საზღვრები ისტორიულად და თანამედროვე თვალსაზრისით განხილული. ტფილისი: სახელმწიფო სტამბა, 1919. 56 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ქართული სამართლის ისტორია . წიგნი 1. ქუთაისი : ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების სტამბა ქუთაისში, 1919. 218,[2] გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. დამოკიდებულება რუსეთსა და საქართველოს შორის მე-XVIII-ე საუკუნეში. თბილისი: ქართული კლუბის გამოცემა, 1919. 182 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის მოკლე ისტორია. წიგნი მეორე: უძველეს დროითგან I - XII ს. ქ.შ. ქუთაისი. 1918. 96 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის მოკლე ისტორია. წიგნი პირველი: უძველეს დროითგან I - ს-მდე. ქ.შ. ქუთაისი. 1917. 184 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია. წიგნი პირველი. თუმანიშვილის გამოცემა. 1908. 196 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. საქართველოს მეფე და მისი უფლების ისტორია: გადმობეჭდილი უცნობის ფურცლიდან. რედაქტორ-გამომცემელი: ბუბა კუდავა. ტფილისი. 1905. 92 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. მამულიშვილობა და მეცნიერება. ტფილისი. 1904. 52 გვ.

 

ჯავახიშვილი ივანე. ქართველი ერის ისტორია. წიგნი მეოთხე. XV-XV-XVI საუკუნეები.

 

Джавахишвили И. Политическое и социальное движение в Грузии в XIX веке. Спб. 1904. 46 стр.

 

Джавахишвили И. О знаках препинания при издании древне-грузинских текстов.

 

ჯავახიშვილი ივანე. მოხსენება თანამედროვე მომენტზე

 

ჯავახიშვილი ივანე. ქართული პალეოგრაფია ნაწილი I, ნაწილი II

 

ჯავახიშვილი ივანე. ქართული და კავკასიური ენების თავდაპირველი ბუნება და ნათესაობა

 

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი IV

 

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად ტომი XI ნაწილი I, ნაწილი II, ნაწილი III

 

ჯავახიშვილი ივანე. თხზულებანი თორმეტ ტომად ტომი XII ნაწილი I, ნაწილი II

 

ჯანაშია სიმონ. ზოგადი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემა საქართველოში. მშვიდობის, დემოკრატიისა და განვითარების ინსტიტუტი საქართველოში (2009).

 

ჯანაშია ლ. ნ. ლაზარ ფარპეცის ცნობები საქართველოს შესახებ

 

Z

Zakariadze Anastasia, Brachuli Irakli. Philosophy in Georgia: From Neoplatonism to Postmodernism. TSU Publishing house. 118 გვ.