დაბეჭდვა
გადასვლები: 198

A

A

Under preparation

B

B

Under preparation

C

C

Under preparation

D

D

Under preparation

E

E

Under preparation

F

F

Under preparation

H

H

Under preparation

I

I

Under preparation

J

J

Under preparation

K

K

Under preparation

L

L

Under preparation

M

M

Under preparation

N

N

Under preparation

O

O

Under preparation

P

P

Under preparation

Q

Q

Under preparation

R

R

Under preparation

S

S

Under preparation

T

T

Under preparation

U

U

Under preparation

V

V

Under preparation

W

W

Under preparation

X

X

Under preparation

Y

Y

Under preparation

Z

Z

Zakariadze Anastasia, Brachuli Irakli. Philosophy in Georgia: From Neoplatonism to Postmodernism. TSU Publishing house. 118 p. TSU catalogue