აირჩიეთ ანბანი

H

სტატიის სარჩევი

მ.აბაშიძე

კვაზიმოდო. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.