აირჩიეთ ანბანი

H

სტატიის სარჩევი

ჰომეროსი.


ოდისეა. ეპიკური პოემა. კითხულობს მსახიობი: ნინო მითაიშვილი
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.