აირჩიეთ ანბანი

H

ჰომეროსი.


ოდისეა. ეპიკური პოემა. კითხულობს მსახიობი: ნინო მითაიშვილი
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ჰომეროსი.


ოდისეა. ეპიკური პოემა. კითხულობს მსახიობი: ნინო მითაიშვილი
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ჰომეროსი. ილიადა

ჰომეროსი.


ილიადა. ეპიკური პოემა. კითხულობს მსახიობი: ნინო მითაიშვილი
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ნაპოლეონ ჰილი. დეილ კარნეგი. წარმატების სტრატეგია

ნაპოლეონ ჰილი. დეილ კარნეგი

წარმატების სტრატეგია. როგორ შევიძინოთ მეგობრები. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.