აირჩიეთ ანბანი

H

ივანე ჯავახიშვილი.

ქართველი ერის ისტორია. კითხულობს: ნინო მათიაშვილი.

ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

ივანე ჯავახიშვილი.

ქართველი ერის ისტორია. კითხულობს: ნინო მათიაშვილი.

ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

მ.ჯავახიშვილი. დამდნარი ჯაჭვი

მიხეილ ჯავახიშვილი

დამდნარი ჯაჭვი
კითხულობს: კახაბერ ღირსიაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.

მ. ჯავახიშვილი. ლამბალო და ყაშა

მიხეილ ჯავახიშვილი

ლამბალო და ყაშა
კითხულობს: მარიამ შიშნიაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

მ. ჯავახიშვილი. რკინის საცერი

მიხეილ ჯავახიშვილი

რკინის საცერი
კითხულობს: ნინო მათაიშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.

მ.ჯავახიშვილი. კვაჭი კვაჭანტირაძე

მიხეილ ჯავახიშვილი

კვაჭი კვაჭანტირაძე. (რომანი). კითხულობს: მარიან შინშიაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

მ.ჯავახიშვილი. ჯაყოს ხიზნები

მიხეილ ჯავახიშვილი

ჯაყოს ხიზნები. (რომანი). კითხულობს: კახაბე ღირსიაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

მ.ჯავახიშვილი. თეთრი საყელო

მიხეილ ჯავახიშვილი

თეთრი საყელო. (რომანი). კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

მ. ჯავახიშვილი. ყბაჩომ დაიგვიანა

მ. ჯავახიშვილი

ყბაჩომ დაიგვიანა. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.