აირჩიეთ ანბანი

H

ილია ჭავჭავაძე

გლახის ნაამბობი. კითხულობს: ნინო მითაიშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ილია ჭავჭავაძე

გლახის ნაამბობი. კითხულობს: ნინო მითაიშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

კაცია ადამიანი.

ილია ჭავჭავაძე

კაცია ადამიანი. კითხულობს: ნინო მითაიშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

მგზავრის წერილები.

ილია ჭავჭავაძე

მგზავრის წერილები. კითხულობს: ნინო მითაიშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1. 2.

ლექსები.

ილია ჭავჭავაძე

ლექსები. კითხულობს მსახიობი: კახაბერ ღირსიაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1. აჩრდილი.
2. განდეგილი.
3. სარჩობელაზედ.
4. სარჩობელაზედ.
5. ყვარლის მთებს.
6. ელეგია.
7. პოეტი.
8. ჩემო კალამო.
9. ჩემო კარგო ქვეყანავ.
10. ბაზალეთის ტბა.
11. მესმის.
12. ქართლის დედას.

ოთარაანთ ქვრივი.

ილია ჭავჭავაძე

ოთარაანთ ქვრივი. კითხულობს მსახიობი: ნინო მითაიშვილი.

ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

სარჩობელაზედ (მოთხრობა).

ილია ჭავჭავაძე

სარჩობელაზედ (მოთხრობა). კითხულობს მსახიობი: ნინო მითაიშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1. 2.

პოემები.

ილია ჭავჭავაძე

პოემები.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1. ქართლის დედა
2. აჩრდილი
3. რამდენიმე სურათი და ეპიზოდი ყაჩაღის ცხოვრებიდან (კაკო აჩაღი)
4. მეფე დიმიტრი თავდადებული
5. განდეგილი

რჩეული.

ილია ჭავჭავაძე

რჩეული. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1. რა გითხრა, რით გაგახარო
2. ბედნიერი ერი
3. გაზაფხული
4. ხმა სამარიდან
5. ჩიტი
6. ერთ ბედ ქვეშ
7. გიყვარდეს.
8. ლოცვა
9. ლოთის რჩევა
10. შავ თვალებს
11. უცხოეთში
12. სიზმარი
13. რისთვის მიყვარხარ
14. ჩემი თარი არალი
15. გახსოვდეთ ბედო
16. ხმა გულისა
17. ციურნი ხმები
18. მტკვრის პირას
19. ალაზანს
20. ალექსანდრე ჭავჭავაძე
21. მწუხარება
22. მძინარე ქალი
23. ნიკოლოზ ბარათაშვილზე
24. უცხო თემის
25. ჩემო მკვლელო
26. იანი ჩარი
27. სიმღერა
28. დაბნელდა
29. ძმის სიკვდილზედ
30. უსულდგმულო
31. ღამე
32. გაზაფხული
33. მას აქეთ
34. ღმერთო აკურთხე

ალექსანდრე ჭავჭავაძე

ალექსანდრე ჭავჭავაძე


ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3. გოგჩა
4. სიყვარულო ძალსა შენსა
5.
6. ვაჰ, დრონი, დრონი

რეზო ჭეიშვილი. გია

რეზო ჭეიშვილი

გია. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.