აირჩიეთ ანბანი

H

აკაკი წერეთელი

ბაში-აჩუქი. კითხულობს: საქართველოს სახალხო არტისტი, სახელმწიფოსა და კ. მარჯანიშვილის პრემიების ლაურეატი - ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.

აკაკი წერეთელი

ბაში-აჩუქი. კითხულობს: საქართველოს სახალხო არტისტი, სახელმწიფოსა და კ. მარჯანიშვილის პრემიების ლაურეატი - ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.

ა. წერეთელი. ლექსების კრებული

აკაკი წერეთელი

კრებული. კითხულობს: საქართველოს სახალხო არტისტი, სახელმწიფოსა და კ. მარჯანიშვილის პრემიების ლაურეატი - ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1. თბილისი ქუთაისი
2. არამი ლუკმა
3. მეფე ერეკლე
4. საქართველოს დედაქალაქი
5. კიკოლას ნაამბობი
6. ლესინგი
7. ყაჩაღების ამბავი
8. აფხაზეთი
9. მგლების კერძი
10. მერცხლის კუდი
11. როგორ გაჩნდა კუ
12. ნადირის ღმერთის ქალიშვილები
13. ორსული ქალი
14. აფხაზის თქმით
15. ხუცესი
16. ძროხა
17. კახეთში
18. ქრისტე აღსდგა

ა.წერეთელი. ლექსები

აკაკი წერეთელი

ლექსები. კითხულობს: საქართველოს სახალხო არტისტი, სახელმწიფოსა და კ. მარჯანიშვილის პრემიების ლაურეატი - ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ა.წერეთელი. თორნიკე ერისთავი

აკაკი წერეთელი

თორნიკე ერისთავი. ისტორიული პოემა.
კითხულობს: საქართველოს სახალხო არტისტი, სახელმწიფოსა და კ. მარჯანიშვილის პრემიების ლაურეატი - ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.

ნოდარ წულეისკირი. წვეულება

ნოდარ წულეისკირი

წვეულება. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.