აირჩიეთ ანბანი

H

სტატიის სარჩევი

ოთარ ჩხეიძე

უხსენებელი. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.