აირჩიეთ ანბანი

H

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები და შეღავათები

კითხულობს ნინო მითაიშვილი
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლო და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

უფლებები შეღავათები

შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებები და შეღავათები

კითხულობს ნინო მითაიშვილი
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლო და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

უფლებები შეღავათები

იოანე შევთელი

იოანე შევთელი

კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1. აბდულმესიანი 2. გალობანი ვარძიისა ღმერთის მშობლისანი

დემნა შენგელაია.კაცს

დემნა შენგელაია

კაცს. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.

უილიამ შექსპირი. სონეტები

უილიამ შექსპირი

სონეტები. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.