აირჩიეთ ანბანი

H

სტატიის სარჩევი

ქართულ-აფხაზური ალბომი.


აფხაზურ ენაზე. კითხულობს: პ.ქურდოვნიძე.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.