აირჩიეთ ანბანი

H

ქართულ-აფხაზური ალბომი.


აფხაზურ ენაზე. კითხულობს: პ.ქურდოვნიძე.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ქართულ-აფხაზური ალბომი.


აფხაზურ ენაზე. კითხულობს: პ.ქურდოვნიძე.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ჯემალ ქარჩხაძე. სოლომონიანი.

ჯემალ ქარჩხაძე

სოლომონიანი. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.

ლეო ქიაჩელი. ალმასგირ კიბულანი

ლეო ქიაჩელი

ალმასგირ კიბულანი. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.