აირჩიეთ ანბანი

H

საქართველოს კონსტიტუცია (გამოცემულია 2015 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით)


თავი პირველი 


თავი მეორე - საქართველოს მოქალაქეობა 


თავი მესამე - საქართველოს პარლამენტი  


თავი მეოთხე - საქართველოს პრეზიდენტი 


თავი მეოთხე პრიმა - საქართველოს მთავრობა 

 

საქართველოს კონსტიტუცია (გამოცემულია 2015 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით)


თავი პირველი 


თავი მეორე - საქართველოს მოქალაქეობა 


თავი მესამე - საქართველოს პარლამენტი  


თავი მეოთხე - საქართველოს პრეზიდენტი 


თავი მეოთხე პრიმა - საქართველოს მთავრობა 

 

სულხან-საბა ორბელიანი. სიბრძნე სიცრუისა

სულხან-საბა ორბელიანი

სიბრძნე სიცრუისა. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

არჩილ სულაკაური. დიდთოვლობისას

არჩილ სულაკაური

დიდთოვლობისას. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.

ვლადიმერ სიხარულიძე. მტარვალი

ვლადიმერ სიხარულიძე

მტარვალი. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.

ლევან სანიკიძე. უქარქაშო ხმლები. I ტომი.

ლევან სანიკიძე


უქარქაშო ხმლები. I ტომი. ქართველთა ისტორიულ-ეპიკური თავგადასავალი. კითხულობს: ეკატერინე ხატიაშვილი
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

ლევან სანიკიძე. უქარქაშო ხმლები. II ტომი.

ლევან სანიკიძე


უქარქაშო ხმლები. II ტომი. ქართველთა ისტორიულ-ეპიკური თავგადასავალი. კითხულობს: ეკატერინე ხატიაშვილი
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

ლევან სანიკიძე. უქარქაშო ხმლები. III ტომი

ლევან სანიკიძე


უქარქაშო ხმლები. III ტომი. ქართველთა ისტორიულ-ეპიკური თავგადასავალი. კითხულობს: ეკატერინე ხატიაშვილი
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

ლევან სანიკიძე. უქარქაშო ხმლები. IV ტომი

ლევან სანიკიძე


უქარქაშო ხმლები. IV ტომი. ქართველთა ისტორიულ-ეპიკური თავგადასავალი. კითხულობს: ეკატერინე ხატიაშვილი
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
81.
82.
83.
84.
85.