აირჩიეთ ანბანი

H

სტატიის სარჩევი

რუსთაველი შოთა.

ვეფხისტყაოსანი. აფხაზურ ენაზე.

შემოკლებული ვერსია. კითხულობს: ესმა კოკოსკერია. ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.