აირჩიეთ ანბანი

H

ნებიერიძე გივი

ენათმეცნიერების შესავალი. თბილისი, გამომცემლობა, "განათლება". 1991 წელი

წინასიტყვაობა 


შესავალი


თავი I


თავი II

ნებიერიძე გივი

ენათმეცნიერების შესავალი. თბილისი, გამომცემლობა, "განათლება". 1991 წელი

წინასიტყვაობა 


შესავალი


თავი I


თავი II

ნართი სასრიყვა და მისი ოთხმოცდაცხრამეტი ძმა

ნართი სასრიყვა და მისი ოთხმოცდაცხრამეტი ძმა.

აფხაზურ ენაზე. თხზულებათა კრებული. შემადგენლები: შ. ინალ-იფა, კ. შაკრილი, ბ. შინკუბა.


კითხულობს: ესმა კოკოსკერია. ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.