აირჩიეთ ანბანი

H

კეკელიძე კორნელი


ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია

შესავალი. ქართული ლიტერატურული ენა და დასაწყისი ქართული მწერლობისა


პერიოდები ძველი ქართული მწერლობის ისტორიისა


პირველი პერიოდი ადრინდელი ფეოდალიზმის ხანა


მეორე პერიოდი პატრონყმური ფეოდალიზმის ხანა


მესამე პერიოდი პატრონყმური ფეოდალიზმის დაკნინების ხანა


მეოთხე პერიოდი მოგვიანო ან ბატონყმური ფეოდალიზმის ხანა (ე.წ. აღორძიენბის პერიოდი)


სწავლა-განათლებისა და ლიტერატურის ცენტრები ძველ საქართველოში


ნაწილი პირველი ზოგადი შენიშვნა „არამხატვრული“ ნათარგმნი და ორიგინალური მწერლობის შესახებ


მოთხრობითი ჟანრის მწერლობა ბიბლიური მოთხრობანი


აპოკრიფული მოთხრობანი


აგიოგრაფიული მოთხრობანი


მარტვილობანი


მარტვილობანი ირანელთა ბატონობის ხანიდან მარტვილობა შუშანიკისა


მარტვილობა ევსტათი მცხეთელისა


მარტვილობა აბიბოს ნეკრესელისა


მარტვილობანი არაბთა ბატონობის ხანიდან მარტვილობა აბო თბილელისა


მარტვილობა დავითისა და კონსტანტინესი


მარტვილობა არჩილ მეფისა


მარტვილობა კონსტანტი კახისა


მარტვილობა მიქელისა (გობრონისა)


მარტვილობანი წარმართობასთან ბრძოლის ხანიდან ცნობა ნინოს მარტვილობის შესახებ


მარტვილობა ცხრათა ყრმათა კოლაელთა


ცხოვრებანი


ნინოს ცხოვრება


ცხოვრება მიქელ პარეხელისა


ცხოვრება სერაპიონ ზარზმელისა


ცხოვრება გრიგოლ ხანცთელისა


ასურელ მოღვაწეთა ცხოვრება


ილარიონ ქართველის ცხოვრება


ცხოვრება ექვთიმე მთაწმინდელისა


ცხოვრება გიორგი მთაწმინდელისა


ცხოვრება პეტრე ქართველისა


საისტორიო მწერლობა


„ბაგრატიონთა ცხოვრება“ სუმბატ დავითისძისა


„მეფეთა ცხოვრება“ანუ „მეფეთა ამბავი“ (ლეონტი მროველისა)


ისტორია ჯუანშერისა


ისტორია დავით აღმაშენებლისა


თამარ მეფის ისტორიანი


ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი


ცხოვრება მეფეთ მეფის თამარისა


ჟამთააღმწერლის ისტორია


ფილოსოფიური მწერლობა


ექვთიმე ათონელი


ეფრემ მცირე


არსენ იყალთოელი


იოანე პეტრიწი


ლირიკული ჟანრის მწერლობა სასულიერო პოეზია


ლიტურგიკული პოეზია


სამოძღვრო-მოთხრობითი პოეზია

კეკელიძე კორნელი


ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორია

შესავალი. ქართული ლიტერატურული ენა და დასაწყისი ქართული მწერლობისა


პერიოდები ძველი ქართული მწერლობის ისტორიისა


პირველი პერიოდი ადრინდელი ფეოდალიზმის ხანა


მეორე პერიოდი პატრონყმური ფეოდალიზმის ხანა


მესამე პერიოდი პატრონყმური ფეოდალიზმის დაკნინების ხანა


მეოთხე პერიოდი მოგვიანო ან ბატონყმური ფეოდალიზმის ხანა (ე.წ. აღორძიენბის პერიოდი)


სწავლა-განათლებისა და ლიტერატურის ცენტრები ძველ საქართველოში


ნაწილი პირველი ზოგადი შენიშვნა „არამხატვრული“ ნათარგმნი და ორიგინალური მწერლობის შესახებ


მოთხრობითი ჟანრის მწერლობა ბიბლიური მოთხრობანი


აპოკრიფული მოთხრობანი


აგიოგრაფიული მოთხრობანი


მარტვილობანი


მარტვილობანი ირანელთა ბატონობის ხანიდან მარტვილობა შუშანიკისა


მარტვილობა ევსტათი მცხეთელისა


მარტვილობა აბიბოს ნეკრესელისა


მარტვილობანი არაბთა ბატონობის ხანიდან მარტვილობა აბო თბილელისა


მარტვილობა დავითისა და კონსტანტინესი


მარტვილობა არჩილ მეფისა


მარტვილობა კონსტანტი კახისა


მარტვილობა მიქელისა (გობრონისა)


მარტვილობანი წარმართობასთან ბრძოლის ხანიდან ცნობა ნინოს მარტვილობის შესახებ


მარტვილობა ცხრათა ყრმათა კოლაელთა


ცხოვრებანი


ნინოს ცხოვრება


ცხოვრება მიქელ პარეხელისა


ცხოვრება სერაპიონ ზარზმელისა


ცხოვრება გრიგოლ ხანცთელისა


ასურელ მოღვაწეთა ცხოვრება


ილარიონ ქართველის ცხოვრება


ცხოვრება ექვთიმე მთაწმინდელისა


ცხოვრება გიორგი მთაწმინდელისა


ცხოვრება პეტრე ქართველისა


საისტორიო მწერლობა


„ბაგრატიონთა ცხოვრება“ სუმბატ დავითისძისა


„მეფეთა ცხოვრება“ანუ „მეფეთა ამბავი“ (ლეონტი მროველისა)


ისტორია ჯუანშერისა


ისტორია დავით აღმაშენებლისა


თამარ მეფის ისტორიანი


ისტორიანი და აზმანი შარავანდედთანი


ცხოვრება მეფეთ მეფის თამარისა


ჟამთააღმწერლის ისტორია


ფილოსოფიური მწერლობა


ექვთიმე ათონელი


ეფრემ მცირე


არსენ იყალთოელი


იოანე პეტრიწი


ლირიკული ჟანრის მწერლობა სასულიერო პოეზია


ლიტურგიკული პოეზია


სამოძღვრო-მოთხრობითი პოეზია

დავით კლდიაშვილი. მიქელა

დავით კლდიაშვილი

მიქელა. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.

დავით კლდიაშვილი. სამანიშვილის გაჭირვება

დავით კლდიაშვილი


ქამუშაძის გაჭირვება. კითხულობს: კახაბერ ღირსიაშვილი
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

დავით კლდიაშვილი. სამანიშვილის დედინაცვალი

დავით კლდიაშვილი


სამანიშვილის დედინაცვალი. კითხულობს: კახაბერ ღირსიაშვილი
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ვ.კოტეტიშვილი. აღმოსავლურ-დასავლური დივანი

ვახუშტი კოტეტიშვილი

აღმოსავლურ-დასავლური დივანი. (სპარსული პოეზია). კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.