აირჩიეთ ანბანი

H

სტატიის სარჩევი

გ.დოჩანაშვილი

სიყვარულისთვის იყო გაჩენილი. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.