აირჩიეთ ანბანი

H

ლეკვეიშვილი მზია

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი. წინგნი 1. თავი 1. 2014 წ.


 ლეკვეიშვილი მზია. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი. წინგნი 1. თავი 2. 2014 წ.


 ლეკვეიშვილი მზია. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი. წინგნი 1. თავი 3. 2014 წ.

ლეკვეიშვილი მზია

სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი. წინგნი 1. თავი 1. 2014 წ.


 ლეკვეიშვილი მზია. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი. წინგნი 1. თავი 2. 2014 წ.


 ლეკვეიშვილი მზია. სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი. წინგნი 1. თავი 3. 2014 წ.

ქართველი და რუსი პოეტებს ლექსები

 

ქართველი და რუსი პოეტებს ლექსები.


თხზულებეთა კრებული. აფზაზურ ენაზე. ავტორი: დ. გულუა. კითხულობს: ესმა კოკოსკერია
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ნიკო ლორთქიფანიძე. საბა

ნიკო ლორთქიფანიძე

საბა. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.

გიორგი ლეონიძე. სოფლის შარაზე

გიორგი ლეონიძე

სოფლის შარაზე. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.