აირჩიეთ ანბანი

H

დავით გურამიშვილი.

თხზულებეთა სრული კრებული. კითხულობს საქართველოს დამსახურებული არტისტი ჯემალ მონიავა


ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლო და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1. წინასატყვაობა (სარგის ცაიშვილი)


2. წიგნი ა (თავი, შესავალი)

3. წიგნი ბ)

4. წიგნი გ)


5. წიგნი დ) ზამთრისა და ზაფხულის ნრძოლადავით გურამიშვილი.

თხზულებეთა სრული კრებული. კითხულობს საქართველოს დამსახურებული არტისტი ჯემალ მონიავა


ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლო და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1. წინასატყვაობა (სარგის ცაიშვილი)


2. წიგნი ა (თავი, შესავალი)

3. წიგნი ბ)

4. წიგნი გ)


5. წიგნი დ) ზამთრისა და ზაფხულის ნრძოლაკ. გამსახურდია. მთვარის მოტაზება.

კონსტანტინე გამსახურდია

მთვარის მოტაზება. (რომანი). კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

კ. გამსახურდია. დავით აღმაშენებელი. I ნაწილი.

კონსტანტინე გამსახურდია

დავით აღმაშენებელი. (ისტორიული რომანი). I ნაწილი. კითხულობს: კახაბერ ღირსიაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

კ. გამსახურდია. დავით აღმაშენებელი. II ნაწილი.

კონსტანტინე გამსახურდია

დავით აღმაშენებელი. (ისტორიული რომანი). II ნაწილი. კითხულობს: კახაბერ ღირსიაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

კ.გამსახურდია. დიდოსტატის მარჯვენა

კონსტანტინე გამსახურდია

დიდოსტატის მარჯვენა. (ისტორიული რომანი). კითხულობს: ელენე ჭიქაბერიძე.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36. სარჩევი
37. დასასრული

კ.გამსახურდია. მინდია.

კონსტანტინე გამსახურდია

მინდია. კითხულობს: ნინო მითიაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.

კ. გამსახურდია. მოთხრობები.

კონსტანტინე გამსახურდია

მოთხრობები. კითხულობს: კახაბერ ღირსიაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1. ქალის რძე 2. ქართული ჩაბალახი

კ. გამსახურდია. ვერცხლის ბიჭები.

კონსტანტინე გამსახურდია

ვერცხლის ბიჭები.
კითხულობს: ელენე ჭიქაბერიძე
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.

ნ.გელაშვილი. მივემგზავრები მადრიდს

ნ.გელაშვილი

მივემგზავრები მადრიდს. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.

კ.გამსახურდია. ზარები გრიგალში

კ.გამსახურდია

ზარები გრიგალში. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.

გურამ გეგეშიძე. ჟამი

გურამ გეგეშიძე

ჟამი. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.