აირჩიეთ ანბანი

H

 

ნიკოლოზ ბარათაშვილი


ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. შემოღამება მთაწმინდაზედ
9.
10.
11.

 

 

ნიკოლოზ ბარათაშვილი


ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. შემოღამება მთაწმინდაზედ
9.
10.
11.

 

ბესიკი. ქართული პოეზია
ქართული პოეზია

ბესიკი. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.

 

გიორგი ბაქანიძე. 40 დღე და 40 ღამე.

 


გიორგი ბაქანიძე

40 დღე და 40 ღამე. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.

 

ვასილ ბარნოვი.თვალი მთვლემარე.
ვასილ ბარნოვი

თვალი მთვლემარე. კითხულობს: ნუგზარ ყურაშვილი.
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.

 

ჯოვანი ბოკაჩო.დეკამერონი

 


ჯოვანი ბოკაჩო


დეკამერონი. კითხულობს: ეკატერინე ხატიაშვილი
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. დასასრული

 

ვასილ ბარნოვი. მიმქრალი შარავანდედი

 


ვასილ ბარნოვი


მიმქრალი შარავანდედი. კითხულობს: ნინო მითაიშვილი
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

 

ვასილ ბარნოვი. ისნის ცისკარი

 


ვასილ ბარნოვი


ისნის ცისკარი. კითხულობს: ნინო მითაიშვილი
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

 

 


ვასილ ბარნოვი


ტრფობა წამებული. კითხულობს: ნიკოლოზ წივილაძე
ჩაწერილია აფხაზეთის უსინათლოთა და ყრუ-მუნჯთა კავშირი "ჰერა"-ს მიერ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.