აირჩიეთ ანბანი

შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი IV: ქართული ხალხური პოეზია: 1.ხევსურული პოეზია . მთავარი რედაქტორი: მზექალა შანიძე. ტომის რედაქტორები: მზექალა შანიძე, ავთანდილ არაბული. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 842 გვ. თბილისი, ი.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ.უნ-ტის გამ-ბა, 2017.

შანიძე აკაკი. აკაკი შანიძე - 100. Акакий Шанидзе - 100. საიუბილეო კრებული. რედაქტორი: ელგუჯა ხინთიბიძე. 314 გვ. თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1987.

შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი V: ვეფხისტყაოსნის საკითხები . რედაქტორი: შოთა ძიძიგური. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 477 გვ. თბილისი, გამომცემლობამეცნიერება, 1986.

შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი IX : ქართველთა მონასტერი ბულგარეთში და მისი ტიპიკონი; ტიპიკონის ქართული რედაქცია . რედაქტორი: შოთა ძიძიგური. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 378 გვ. თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1986.

შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი I: ქართული კილოები მთაში. რედაქტორი: შოთა ძიძიგური ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 494 გვ. თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1984.

შანიძე აკაკი. ძველი ქართული ენის გრამატიკა. სომხეთის სსრ მეცნიერებათა აკადემია, აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი. 224 გვ. ერევანი: სომხეთის სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა , 1983.

შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი II: ქართული ენის სტრუქტურისა და ისტორიის საკითხები . რედაქტორი: შოთა ძიძიგური. ტომის რედაქტორი: კ. დანელია. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. 542 გვ. თბილისი, გამომცემლობა მეცნიერება, 1981.

შანიძე აკაკი. თხზულებანი თორმეტ ტომად. ტომი III: ქართული ენის გრამატიკის საფუძვლები . რედაქტორი: მზექალა შანიძე. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 656 გვ. თბილისი, 1980.

შანიძე აკაკი. სალიტერატურო ქართულის საჭირბოროტო საკითხები . რედაქტორი: ვ. პაიკიძე. 235 გვ. თბილისი, განათლება. 1979.

შანიძე აკაკი. ჭილ-ეტრატის იადგარი. რედაქტორი: ა. შანიძე ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. 300 გვ. თბილისი : მეცნიერება , 1977.

შანიძე აკაკი. პავლეს ეპისტოლეთა ქართული ვერსიები. Грузинские версии посланий Павла. რედაქტორი: აკაკი შანიძე; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 522 გვ. თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1974.

შანიძე აკაკი. საიუბილეო. ძველი ქართული ენის კათედრის შრომები: 11. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 16 გვ. თბილისი, 1968.

შანიძე აკაკი. ორიონი. აკაკი შანიძის ნაშრომთა ბიბლიოგრაფია. Орион. რედაქტორები: ი. იმნაიშვილი, ა.ურუშაძე. 447 გვ. ილ. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1967.

შანიძე აკაკი. ვეფხისტყაოსნის საკითხები. ტ I. Вопросы поэмы Витязь в тигровой шкуре. რედაქტორი: ზ.კიკნაძე. 294 გვ. : ილ. (შოთა რუსთაველი იერუსალიმური პორტრეტი). თბილისი : თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, 1966.

შანიძე აკაკი. ქართული ენის სტრუქტურისა და ისტორიის საკითხები. ტ. 1. Вопросы структуры и истории Грузинского языка. რედაქტორი: ლ. კიკნაძე. 379 გვ. თბილისი. თბილისის სტალინის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1957.

შანიძე აკაკი. კათოლიკე ეპისტოლეთა ქართული ვერსიები: X-XIV საუკუნეთა ხელნაწერების მიხედვით. Грузинские версии соборных посланий. რედაქტორი: აკაკი შანიძე; გამოსცა ქეთევან ლორთქიფანიძემ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. 142 გვ. თბილისი : საქ.სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა , 1956. 142 გვ. თბილისი : საქ.სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამომცემლობა , 1956.

შანიძე აკაკი. ვეფხის-ტყაოსნის სიმფონია. Симфония к поэме Ш. Руствели Витязь в тигровой шкуре. სსრ კავშირის უმაღლესი განათლების სამინისტრო. შედგენილი ა. შანიძის ხელმძღვანელობით. სტალინის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 428 გვ. თბილისი. თსუ გამ-ბა , 1956.

შანიძე აკაკი. ძველი აღთქმის წიგნები. Книги ветхого завета. 978 წლის ხელნაწერის მიხედვით. დაბადებისაი, გამოსვლათაი. ტ.1. რედ.: ა. შანიძე. 112გვ. თბილისი : საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამ-ბა. 112 გვ. თბილისი. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამ-ბა, 1947.

შანიძე აკაკი. ძველი აღთქმის წიგნები. Книги ветхого завета: 978 წლის ხელნაწერის მიხედვით. ლევიტელთაი. მსაჯულთაი რუთისი. იობისი. ესაიასი. ტომი I: ნაკვეთი 2. გამომცემელი და რედაქტორი: აკაკი შანიძე. 112 გვ. თბილისი. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის გამ-ბა, 1947.

შანიძე აკაკი. შრომები. Труды. XXXb - XXXIb: 1887 - 1947. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრს პროფესორ აკაკი შანიძეს დაბადებიდან 60 წლისთავზე / პასუხისმგებელი რედაქტორი : ნ. კეცხოველი. სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 470 გვ. თბილისი : სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1947.

შანიძე აკაკი. ძველი ქართულის ქრესტომათია ლექსიკონითურთ. ტომი 1 : ქრესტომათია. Altgeorgische Chrestomathie mit Glossar. Древнегрузинская хрестоматия с словарем. 112 გვ. ტფილისი : სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა , 1935.

შანიძე აკაკი. სუბიექტური პრეფიქსი მეორე პირისა და ობიექტური პრეფიქსი მესამე პირისა ქართულ ზმნებში. 210 გვ. ტფილისი: ტფილისის უნივერსიტეტის გამოცემა. სტამბა "სახალხო საქმე", 1920 წ.