აირჩიეთ ანბანი

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 ბუაჩიძე  იოსებ (1908-2006) 

ქართველი გეოლოგი და ჰიდროგეოლოგი. გეოლოგია-მინერალოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (1950), საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი (1961). საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნიკის დამსახურებული მოღვაწე (1967). სკკპ წევრი 1927 წლიდან.

ბუაჩიძე  იოსებ (1908-2006)