აირჩიეთ ანბანი

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ივანე ჯავახიშვილი (1876-1940)

ივანე ჯავახიშვილი : (1876-1940)ქართველი ისტორიკოსი და საზოგადო მოღვაწე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანადამფუძნებელი, საქართველოს და კავკასიის ისტორიის თანამედროვე სამეცნიერო სკოლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ივანე ჯავახიშვილი 1919 - 1926 წლებში იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი.