ხავთასი გ . გოეთე და საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუცია. თსუ-ს კატალოგი.

ხაბელაშვილი თამარ. საქართველოს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების თანამედროვე მდგომარეობა და ევროკავშირთან ინტეგრაციის პერსპექტივები. თსუ-ს კატალოგი.

ხაბეიშვილი ბელა. კომუნიკაციის პრობლემა და დიალოგის მეტამორფოზა 50-იანი წლების ფრანგულ თეატრში.

ხალვაში ხ.თ. პოზიტრონიუმის გამოსხივებად გარდაქმნის ალბათობა კულონური ურთიერთქმედების გათვალისწინებით. თსუ-ს კატალოგი.

ხავთასი გრ . ჰაინრიხ ჰაინეს ხელოვნების თეორია . თსუ-ს კატალოგი.

ხანთაძე შ. სოციალური ბრძოლის ისტორიიდან საქართველოში მე-19 საუკუნის დამდეგ. თსუ-ს კატალოგი.

ხარიტონაშვილი ნინო. მესამე პირები სამოქალაქო პროცესში. თსუ-ს კატალოგი.

ხარაზი ლ.ა. საბჭოთა კავშირის ნაციონალური შემოსავლის ზრდის ფაქტორები. თსუ-ს კატალოგი.

ხარაძე რუსუდან. დიდი ოჯახის გადმონაშთები სვანეთში.

ხახუტაიშვილი დ.ა. შავიზღვისპირეთის ქართველური ტომები ბერძენ-ლათინი მწერლის ცნობებით. თსუ-ს კატალოგი.

ხაჩიძე ნანა. ადიუვანტური (ჰორმონალური) თერაპიის გავლენა ძვლის მინერალურ სიმკვრივეზე სარძევე ჯირკვლის კიბოს მქონე პოსტმენოპაუზალურ ქალებში. თსუ-ს კატალოგი.

ხაჭაპურიძე ბარნაბ . განწყობათა ურთიერთ შეცვლის პროცესის ბუნება. თსუ-ს კატალოგი.

ხეჩაუშვილი ლილი. coping strategies and Personality Profile of the Georgian militaries.

ხიმშიაშვილი ნ . გ . ზემო რაჭის ზედა იურული ნალექების ფაუნა და სტრატიგრაფია. თსუ-ს კატალოგი.

ხიდიშელი ნინო. XX საუკუნის ქართული ბიოგრაფიული რომანი.

ხმალაძე გიორგი. სასაქონლო ბირჟა საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. თსუ-ს კატალოგი.

ხმალაძე ეკატერინე. საქართველოში გამოყოფილი ჯილეხის შტამების მოლეკულური ტიპირება და ფილოგენეტიკური ანალიზი. თსუ-ს კატალოგი.

ხოჯანაშვილი ლაშა. ზრდასრულთა სწავლების თავისებურებები ძვლოვან სტრუქტურათა ქვემდებარე სასწავლო ორგანიზაციებში. თსუ-ს კატალოგი.

ხოჯავა ზ. გამოცდილების გავლენა აღქმაზე (გამოცდილების ფსიქოლოგიისათვის).

ხოდელი მაკა. სატელეფონო საუბრის ფარული მიყურადება სისხლის სამართლის პროცესში. თსუ-ს კატალოგი.

ხუნდაძე ტრ . ირ . ცარიზმის კოლონიალური პოლიტიკისათვის საქართველოში /80-იანი წლები. თსუ-ს კატალოგი.

ხუციშვილი ი . გ . რევოლუციური მოძრაობა 1900–1904 წლებში და 1905 წელი გორის მაზრაში . თსუ-ს კატალოგი.

ხუციშვილი ს . გ . აქვსენტი ცაგარლის დრამატურგია. თსუ-ს კატალოგი.

ხუციშვილი ქეთევანი. გაეროს უშიშროების საბჭოსა და სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს კონკრეტული და კომპლემენტარული კომპეტენციები.

ხურცია ლალი. საინვესტიციო საქმიანობის საფინანსო-საკრედიტო რეგულირება საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

ხარატიანი ანაიდა. სომხური პოეზია "კავკასიის საცენზურო კომიტეტის" საარქივო საქმეებში /1848-1905/: ნაწილი II (დამატება ).თსუ-ს კატალოგი