წერეთელი სავლე. რეგრესიული დასკვნა – დასაბუთების თეორიები ლოგიკაში. თსუ-ს კატალოგი. 

წერეთელი ქ.პ. ისტორიის სწავლების საკითხები საქართველოს სკოლებში 1804-1870 იან წლებში. თსუ-ს კატალოგი.

წიფურია ბელა. ცისფერყანწელთა ლიტერატურული სკოლა. თსუ-ს კატალოგი.

წიფურია ლელა. ქართული პროზის ინტერპრეტაცია აუდიოვიზუალურ ხელოვნებაში(მიხეილ ჯავახიშვილის ნაწარმოებების საფუძველზე).

წიკლაური ნანა. არაოპიოიდური ანალგეტიკებით გამოწვეული ანტინოციცეფციისა და ტოლერანტობის შესწავლა.

წიტაიშვილი ლელა. სტომატოლოგიურ დაავადებათა გავრცელება საქართველოს ზრდასრულ მოსახლეობაში და პრევენციის თანამედროვე მიდგომები.

წურწუმია მამუკა. შუა საუკუნეების ქართული ლაშქარი(900-1700)ორგანიზაცია,ტაქტიკა,შეიარაღება,დანართი.