ძაგნიძე  ქ. ი. გამოკვლევები აცეტილენიანი და ვინილაცეტილენიანი შენაერთების რიგში. თსუ-ს კატალოგი.

ძიმისტარაშვილი ს. ცარიზმის გამარუსებელი პოლიტიკა და ქართული ეროვნული საგანმანათლებლო დაწესებულებანი. თსუ-ს კატალოგი.

ძებისაური ლია. საქართველოს საგარეო-სავაჭრო ურთიერთობების სტატისტიკური შესწავლა.

ძნელაძე სოფიკო. პოსტმოდერნისტული ტენდენციები თანამედროვე ქართულ რომანში.

ძოწენიძე გ.ს. მასალები პორფირიტული წყების პეტროგრაფიისათვის : ზემო–რაჭა და სამხრეთ–ოსეთი. თსუ-ს კატალოგი.

ძოწენიძე ქეთევან. სახელთა ბრუნება პავლეს ეპისტოლეთა ძველი რედაქციის ხელნაწერთა მიხედვით. თსუ-ს კატალოგი.

ძოწენიძე ფატი. ქრონიკული ტკივილის მართვაში არსებული ბარიერების შეფასება და მათი ზემოქმედება სამედიცინო მომსახურების ხარისხზე. თსუ-ს კატალოგი.