ქავთარაძე პ. ი. ლენინი და სტალინი ბურჟუაზიული და საბჭოთა დემოკარტიის შესახებ. თსუ-ს კატალოგი.

ქავთარაძე ნონა. საქართველოს საბიუჯეტო სისტემების ფორმირების და ფუნქციონირების სრულყოფის საკითხები.

ქაჯაია ვ. ნარკვევები სახალხო განათლების ისტორიიდან საქართველოში : /ნაკვეთი პირველი / თსუ-ს კატალოგი.

ქაჯაია ოთარ. მოხევური დიალექტი ნაწილი I. თსუ-ს კატალოგი.

ქაჯაია ოთარ. მოხევური დიალექტი ნაწილი II. თსუ-ს კატალოგი.

ქადაგიძე დავით. სტრატეგიული გადაწყვეტილებები ჰიდროენერგეტიკული სექტორის კონკურეტუნარიანობის ამაღლებისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

ქამუშაძე თეა. ქალაქის სახის ფორმირება და პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაციები. თსუ-ს კატალოგი.

ქენქაძე ილონა. ირონიის აღქმისა და დეკოდირების ფსიქოლოგიური და პრაგმატიკული პარამეტრები.

ქებურია დავით. მარქსისტულ-ლენინური მოძღვრება ცნების კონკრეტულობის შესახებ. თსუ-ს კატალოგი.

ქებაძე ნატალია. ესტროგენ-რეცეპტორები და ათეროგენული სტატუსი ძუძუს კიბოს მორფოლოგიური თავისებურებებისა და პროგნოზის ბიომარკერები.

ქვარცხავა ვ. პროლეტარიატის დიქტატურა–ახალი ტიპის სახელმწიფო. თსუ-ს კატალოგი.

ქვაჩახია ვენორი. მარქსის შრომა " პოლიტიკური ეკონომიის კრიტიკისათვის " და ლოგიკის პრობლემები. თსუ-ს კატალოგი.

ქიქოძე ბ.მ. გაბაასება და მისი წარმომადგენელნი ძველ ქართულ ლიტერატურაში. თსუ-ს კატალოგი.

ქიქოძე მ. საამილახოროს ისტორიიდან XV-XVIII საუკუნეებში. თსუ-ს კატალოგი.

ქუთათელაძე ლილი იოსების ასული. საბას ლექსიკონის რედაქციები ავტოგრაფიული ნუსხების მიხედვით. თსუ-ს კატალოგი.

ქურდაშვილი ლაშარი. ადამიანური კაპიტალის კომპონენტი ტრანსნაციონალური კომპანიების მართვაში. თსუ-ს კატალოგი.

ქობალია ი.ა. ი. სტალინის მიერ ერთ ქვეყანაში სოციალიზმის გამარჯვების ლენინური თეორიის შემდგომი განვითარება. თსუ-ს კატალოგი.

ქორიძე ხარიტონ. მარქსისტული პარტიის თეორიული საფუძვლების დამუშავება ვ.ი.ლენინის მიერ. თსუ-ს კატალოგი.

ქოჩიაშვილი დ. პ. თბილისის მიდამოების მდინარეებისა და დროებითი ნაკადების წვიმებით გამოწვეული მაქსიმალური ჩამონადენის ფორმირების ანალიზი და გაანგარიშების მეთოდიკა. თსუ-ს კატალოგი.

ქოჩორაძე ბადრი. თეორიული ფსიქოლოგია: ზოგადი ფსიქოლოგია: ფსიქოლოგიის ისტორია. თსუ-ს კატალოგი.

ქოჩორაძე ვახტანგ. სოციალ-უტოპიური ტენდენციები გოეთეს შემოქმედებაში. თსუ-ს კატალოგი.

ქოჩორაძე მედეა. აშშ-ის საგარეო პოლიტიკის ანალიზი,მეთოდოლოგია და ფუნქციონირება(საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ჩამოყალიბებასთან მიმართებაში).