სამსონია აპოლონ . ალ.გრიბოედოვი: ქართულ ენაზე. თსუ-ს კატალოგი.

სანაია ნინო. ზმნური მეტაფორული ჯგუფები და აზროვნების კონსტანტას ნომინაცია თანამედროვე ფრანგულ ენაში.

სამხარაძე გ . ა . ი.ბ. სტალინი ქართულ ხალხურ პოეზიაში; წიგნი-I . წიგნი-II. თსუ-ს კატალოგი.

საბანაძე შ. ი. საქართველოს საფეიქრო მრეწველობის პროდუქციის ასორტიმენტის საკითხი ომისშემდგომ ხუთწლედში. თსუ-ს კატალოგი.

სანაია კ.დ. ცნების დიალექტურ-მატერიალისტური გაგებისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

საღინაძე იოსებ . ქუთაისის რაიონის საშენი ქანების მინერალოგიურ–პეტროგრაფიული დახასიათება . თსუ-ს კატალოგი.

სახაოვი ს.ი. მარქსიზმ–ლენინიზმი ქრისტიანული რელიგიის წარმოშობისა და კლასობრივი არსის შესახებ. თსუ-ს კატალოგი.

საჯაია ნ . რძეში ფოსფორის ახალ შენაერთების არსებობის დამტკიცება და მათი გამოყოფის ცდები. თსუ-ს კატალოგი.

საჯაია თამარ აკაკის-ასული. ა.ბარბიუსის შემოქმედებითი გზა. თსუ-ს კატალოგი.

საკარული ც.მ. სინონიმური რიგის სტრუქტურის საკითხისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

საყვარელიძე სალომე. მოტივაციის ზრდის სტრატეგიები საქართველოს საჯარო უწყებებში. თსუ-ს კატალოგი.

სეხნიაძე ბესიკ. სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის გამომრიცხველი გარემოებანი ქართულ სამართალში. თსუ-ს კატალოგი.

სირაძე ზ.ი. ვ.ი. ლენინი და ი.ბ. სტალინი ინგლისელი უკუპანტების შესახებ საქართველოში 1918-1920. თსუ-ს კატალოგი.

სირბილაძე გოჩა. აპოპტოზის როლი და მისი მოდულაცია იმუნური პასუხით განპირობებული ღვიძლის მსუბუქი დაზიანების დროს. თსუ-ს კატალოგი.

სიგუა ს . საერთო განათლების ვაჟთა საშუალო სკოლა საქართველოში (ХIX საუკუნის 60–70–იანი წლები). თსუ-ს კატალოგი.

სიდამონიძე ქეთევან. საქართველოში გამოყოპილი Brucella-ს შტამების შესწავლა, მოლეკულური ტიპირება და ფილოგენეტიკური ანალიზი. თსუ-ს კატალოგი.

სილაგაძე ლევან. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ტენდეციები პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ( 1996-2016 ). თსუ-ს კატალოგი.

სიმონგულოვი ს . ა . სტალინის მიერ მარქსისტულ–ლენინური პარტიის იდეოლოგიური და ორგანიზაციული საფუძვლების დაცვა 1901-1905 წ.წ პერიოდში. თსუ-ს კატალოგი.

სიფრაშვილი ვ . გ . ლენინი და სტალინი სამოქალაქო ომში გამარჯვებათა ორგანიზატორები. თსუ-ს კატალოგი.

სიხარულიძე ნათია. ქართული რომანტიზმის პოეტური ტრადიცია და გალაკტიონ ტაბიძის შემოქმედება.

სიხარულიძე გ . ვ . საქართველოს ბოლშევიკების ბრძოლა სათათბიროს ლენინურ–სტალინური ტაქტიკისათვის 1905-1907 წლების რევოლუციის პერიოდში. თსუ-ს კატალოგი .

სიხარულიძე თ . ა . აფხაზეთის ასსრ–ის ფიზიკურ გეოგრაფიული (ზოგადი და ლანდშაფტური) დახასიათებისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

სიხარულიძე მ.მ. ზოგიერთი ამფიბიის, რეპტილიის და მფრინველის კლოაკის ლორწოიანი გარსის შედარებით-ჰისტოლოგიური გამოკვლევა. თსუ-ს კატალოგი.

სიხარულიძე ქსენია . ქართული ზღაპრის საკითხები. თსუ-ს კატალოგი.

სიხარულიძე ქსენია . ქართული ხალხური საგმირო–საისტორიო სიტყვიერება. თსუ-ს კატალოგი.

სიჭინავა ნატო. ქრისტიანული მსოფლმხედველობრივი ასპექტები ილია ჭავჭავაძის პუბლიცისტიკასა და მხატვრულ შემოქმედებაში.

სოხაძე ქეთევანი. დროის აღმნიშვნელი ლექსიკა ქართველურ ენებში და მისი სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი.

სონღულაშვილი ნატო. ქართული ერთობა და ეროვნული იდენტობა XX საუკუნის პირველ ნახევარში.

სტამატელი ანა. დორსალური ჰიპოკამპის კოაგულაციის გავლენა თეთრ ვირთაგვათა ქცევაზე.

სტამბოლიშვილი მ . ი . შესაძლებლობისა და სინამდვილის საკითხი მარქსისტულ–ლენინურ ფილოსოფიაში. თსუ-ს კატალოგი.

სტეფანიშვილი არ . 1900–1903 წ.წ. სავაჭრო–სამრეწველო კრიზისი რუსეთში. თსუ-ს კატალოგი.

სტურუა ნატა. შრომითი ურთიერთობის რეგულირების სტანდარტები საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით-შედარებით სამართლებრივი ანალიზი დასავლურ სტანდარტებთან. თსუ-ს კატალოგი.

სურგულაძე ა . ნ . საქართველოს მშრომელები საბჭოთა ხელისუფლებსათვის ბრძოლაში 1917 წელს. თსუ-ს კატალოგი.

სულაძე თამარ. სტომატოლოგიური დაავადებების და ნაწლავური დისბიოზის ურთიერთკავშირი-მათი პროფილაქტიკის და მკურნალობის ძირითადი ასპექტი ბავშვთა ასაკში. თსუ-ს კატალოგი.

სულაძე ნანა. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხობრივი მაჩვენებლების გავლენა კბილის მაგარი ქსოვილების მინერალიზაციაზე.

სულაკაძე ლანა. საქართველოს ელექტროენერგეტიკის სექტორში განხორციელებული ინვესტიციები და მისი ფინანსური შედეგები. თსუ-ს კატალოგი.

სუმბაძე კესო. კომუნიკაციური კავშირების გავლენა გადაწყვეტილებების ეფექტიანობაზე. თსუ-ს კატალოგი.

სხირტლაძე ნ . ი . დასავლეთ საქართველოს ტეშენიტური ფორმაცია. თსუ-ს კატალოგი.