ვახანია ვახტანგ. ანტონ ფურცელაძის სოციალურ-პოლიტიკური, ეროვნული და ლიტერატურული შეხედულებანი. თსუ-ს კატალოგი.

ვასაძე ნათია. პოლიტიკურად კორექტული დისკურსისახისა და თავაზიანობის თეორიების თვალსაზრისით (ინგლისურდაქართულენათამასალაზე).

ვაწაძე ვლასი. იბერიის სამეფოს წარმართული ღვთაებები.

ვაშაკიძე რუსუდანი. საქართველოს დამოუკიდებლობის იდეა 1917-1918 წლების ქართულ პრესაში"საქართველო", "სახალხოსაქმე", "ალიონი", "ერთობა".

ვეფხვაძე თამარ. ქართული მწერლობის "გარდამავალი ხანა" და რუსულ–ქართული ლიტერატურული ურთიერთობანი. თსუ-ს კატალოგი.

ვირსალაძე ელენე. ქართული სამონადირო ეპოსი ნაწილი I. თსუ-ს კატალოგი.

ვირსალაძე ელენე. ქართული სამონადირო ეპოსი ნაწილი II. თსუ-ს კატალოგი.