დაუშვილი მერი. საბაჟო სტატისტიკის ინსტიტუციური რეფორმირება საქართველოში. თსუ-ს კატალოგი.

დანელია მაია.კავკასიური თემატიკა და კავკასიასთან დაკავშირებული პერსონაჟები ვალერიუსფლაკუსის (არგონავტიკაში)

დარსაველიძე დავით. ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ინსტრუმენტები.

დამენია მ.ე. ზოგიერთ ანალოგისეულ მოვლენათა შესახებ ენის განვითარებამდე. თსუ-ს კატალოგი.

დავითაძე ლია. უნივერსიტეტისა და სამეწარმეო სფეროს თანამშრომლების პრაქტიკის კვლევა (საქართველოს რეგიონული უნივერსიტეტების ტექნოლოგიური ფაკულტეტების საფუძველზე) ავტორეფერატი. თსუ-ს კატალოგი.

დავითაძე ლია. უნივერსიტეტისა და სამეწარმეო სფეროს თანამშრომლების პრაქტიკის კვლევა (საქართველოს რეგიონული უნივერსიტეტების ტექნოლოგიური ფაკულტეტების საფუძველზე) თსუ-ს კატალოგი.

დევდარიანი გ.ს. სამეგრელოს ვაკის გეომორფოლოგიისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

დევიძე ეკა. კულტურული მემკვიდრეობა და იმერეთის ტურიზმის განვითარების პრობლემები.

დემეტრაშვილი ე.დ. სიღნაღის რაიონი. თსუ-ს კატალოგი.

დვალიძე ირაკლი. მოტივისა და მიზნის ზეგავლენა ქმედების კვალიფიკაციასა და სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობაზე.

დიანოსაშვილი ნინო. შეშლილობის ფენომენი ევრიპიდეს ტრაგედიებში. თსუ-ს კატალოგი.

დიასამიძე ეკატერინე. ქართული საეკლესიო გალობა ქართველთა კულტურული იდენტობის კონტექსტში. თსუ-ს კატალოგი.

დონაძე ვ. სრუტეების საკითხი იმპერიალიზმის ეპოქაში / ბოსფორი და დარდანელი / საკითხის ისტორიისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

დოლიძე ანა. სიზმრის ფსიქოსემიოტიკა ქართულ მხატვრულ დისკურსში. თსუ-ს კატალოგი.

დოლიძე სოფია. Personlichkeitsprofil der Menschen mitsichtbarer Korperbehinderburg

დოღონაძე ირაკლი. მონეტარული პოლიტიკის გავლენა კაპიტალის ბაზრების ფუნქციონირებაზე. თსუ-ს კატალოგი.

დობორჯგინიძე სუზანა.ჩაის წარმოების განვითარების მიმართულებები საქართველოში.

დოლმაზაშვილი ეკატერინე. პირდაპირი ანტივირუსული აგენტებით მკურნალობის და მიღწეული მყარი ვირუსული პასუხის გავლენა ღვიძლის შორსწასულ ფიბროზზე/ციროზზე ქრონიკული HCV ინფექციით პაციენტებში. თსუ-ს კატალოგი.

დურგლიშვილი გიორგი. უროგენიტალური ქლამიდიური ინფექციით გამოწვეული ურეთროპროსტატიტის პათოგენეზისა და მკურნალობის ზოგიერთი თავისებურებანი.