ბალანჩივაძე ივანე ილიას ძე . სსრკავშირის ფინანსები და ლენინურ–სტალინური ნაციონალური პოლიტიკა . თსუ-სკატალოგი

ბაგრატიონ-დავითაშვილი ნინო. სუბიექტური და ობიექტური პირის ნიშნები და პირთა კომბინაციები ქართულ ზმნაში.

ბაბუნაშვილი ე. ნაწილაკები ძველ ქართულში. თსუ-ს კატალოგი.

ბალიაშვილი ეთერი. საინფორმაციო საგაზეთო სტატიათა პრაგმატული თავისებურებანი.

ბააკაშვილი ვ. ესოპეს არაკები და მათი პირველი ქართული თარგმანი. თსუ-ს კატალოგი.

ბაქრაძე ა.კ. ქართული ეპიგრაფია როგორც ისტორიული წყარო. თსუ-ს კატალოგი.

ბაქრაძე გ . ყურადღების კონცეტრაციის პრობლემა . თსუ-ს კატალოგი

ბაქრაძე გ . კ . საქართველოს მეღვინეობის და ჩაის მრეწველობის მანქანათმშენებლობის ბაზა. დისერტაცია. თსუ-სკატალოგი

ბახტაძე ვ . ანტიკური წარმოების წესი 1938 წ. თსუ-ს კატალოგი

ბახტაძე რუსლან. ბორი საქართველოს მინერალურ ნედლეულში. თსუ-ს კატალოგი.

ბაკურაძე ო. კ. მარქსის ფილოსოფიურ შეხედულებათა ჩამოყალიბების საკითხისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

ბაკარაძე ეკატერინე. ინგლისური ენის ლექსიკის განვითარების თანამედროვე ტენდეციები. თსუ-ს კატალოგი.

ბარამიძე ანა. კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული კვლევის როლი ფილტვის არტერიის თრომბოემბოლიის დიაგნოსტიკაში. თსუ-ს კატალოგი.

ბარათაშვილი მამუკა. თხზულებების სრული კრებული. თსუ-ს კატალოგი.

ბახტაძე გ.მ. ნორმანიზმის რეაქციები თეორიის წინააღმდეგ ძველი რუსეთის ისტორიის ზოგიერთ საკითხში.სუ-ს კატალოგი.

ბახტაძე ა.მ. კ.მარქსი და ფ.ენგელსი პროლეტარიული ინტერნაციონალიზმის შესახებ. თსუ-ს კატალოგი.

ბახტაძე ვ. ანტიკური წარმოების წესი.

ბარათაშვილი ზურაბ. გარდამავლობა, ვალენტობა და ზმნის აქტანტური სტრუქტურები შუმერულ ენაში. თსუ-ს კატალოგი.

ბარბაქაძე ხათუნა. დისერტაცია  2009

ბარბაქაძე ნანა. 2_და 5_არილინდოლების ახალი წარმოებულების სინთეზი და გამოკვლევა.

ბარბაქაძე ლიუდმილა. საკვერცხის  ფუნქციის შეფასების თანამედროვე მეთოდების მნიშვნელობა ქალის რეპროდუქციული პოტენციალის განსაზღვრასა და ხელოვნური განაყოფიერების შედეგების პროგნოზირებაში.

ბაქრაძე გ.ილ. მასალები ქართული პერიოდიკის ისტორიისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

ბაჩულაშვილი გ.დ. ისტორიულისა და ლოგიკურის ურთიერთობის საკითხისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

ბაშალეიშვილი მ.თ. დრეკადი ტანის რხევის სასაზღვრო ამოცანები. თსუ-ს კატალოგი.

ბაღდავაძე ნატალია. პეიზაჟის ლინგვისტური მახასიათებლები დისკურსის სხვა და სხვა ჟანრში.

ბაწელაშვილი ნინო. კომპიუტერულ-ტომოგრაფიული კვლევის როლი პერიფერიული არტერიული დაავადების დიაგნოსტიკაში. თსუ-ს კატალოგი.

ბაჯელიძე ციური. სემიოტიკური ნიშნების შედარებითი ანალიზი ქართული და ბრიტანული ბეჭდვითი მედიის მაგალითზე. თსუ-ს კატალოგი.

ბაჯელიძე ა.ქ. ქობულეთის რაიონის კოლმეურნეობათა საზოგადოებრივი მეურნეობის განვითარება და კოლმეურნეთა კეთილდღეობის ზრდა ომისშემდგომ პერიოდში. თსუ-ს კატალოგი.

ბენაშვილი ინგა. საქართველოს ეროვნული შემოსავლის სტატისტიკური შესწავლის მეთოდოლოგია და მისი სრულყოფის გზები.

ბეგიაშვილი თედო . ქართული პოეტური ფოლკლორის ტიპოლოგიური სახეები და მათი საზოგადოებრივ–კულტურული მნიშვნელობა . თსუ-ს კატალოგი

ბეგლაროვი ივანე . გეორგ დოდოხიანის ცხოვრება და შემოქმედება. თსუ-ს კატალოგი

ბელთაძე გ.ი. ფრანკების წარმოშობის ისტორიისათვის. თსუ-ს კატალოგი.

ბელთაძე ქეთევან. რეპროდუქციული ფუნქცია მოზარდებში დიაგნოსტირებული პოლიცისტური საკვერცხის სინდრომის შემდეგ.

ბეჟიაშვილი ვ . დ . სილუეტების აღქმა უსინათლო ბავშვთ ამიერ. თსუ-ს კატალოგი

ბერაძე პ . ბერძნული დაქტილური ჰეგზამეტრის ქართული საწყისები. თსუ-ს კატალოგი.

ბერაძე ირაკლი. კელნის ხელოსანთა მოძრაობა XIV საუკუნეში. თსუ-ს კატალოგი.

ბერიძე სოფიო . პროფესიული კავშირები საქართველოში 1905-1907 წლებში. თსუ-ს კატალოგი

ბერიძე ვახტანგ . სავანე XI საუკუნის ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი (ტაბულები) 1940წ. თსუ-ს კატალოგი

ბერიძე ვახტანგ . სავანემე-11 ს-ის ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი. თსუ-სკატალოგი

ბერძნიშვილი მაქსიმე . ქალაქ ფაზისის ისტორიისათვის. თსუ-ს კატალოგი

ბერძენიშვილი მამისა. ნიკორწმინდის "დაწერილი" მე-11 საუკუნისა, როგორც საისტორიო წყარო. თსუ-ს კატალოგი.

ბერიშვილი გ.პ. გეომაგნიტურ შეშფოთებათა გამოკვლევა მზიური აქტივობის სრული ციკლის მომცველი პერიოდისათვის 1933-1945 წწ. თსუ-სკატალოგი.

ბექაია ქ.ი. ბიოტინის, საერთო აზოტის და ნახშირწყლების შემცველობის ცვალებადობა მცენარის კვირტებსა და ფოთლებში. თსუ-ს კატალოგი.

ბენიძე მაია. Le changement du paradigme du mythe de Caïn et Abel dans la littérature européenne du XX siècle. თსუ-ს კატალოგი.

ბენდიანიშვილი ა.ს. რაჭის მაზრის სოფელი 1900-იან წ.წ. თსუ-ს კატალოგი.

ბეჭვაია მანანა. ჯონ ფაულზის გმირების ლინგვოპერსონოლოგია.

ბიბიჩაძე არსენ. ანდრეას გრაფიუსი და მისი ტრაგედია " საქართველოს დედოფალი კათარინა". თსუ-ს კატალოგი.

ბიგანიშვილი თინათინ. ჰიმნოგრაფიის სიმბოლური სახის მეტყველების საფუძვლები ძველსა და ახალ აღთქმაში.

ბითაძე მაია.

ბიჭია შოთა. ხანდაზმულობა სისხლის სამართალში.

ბლაგიძე კარლო. აგნოსტიციზმის ლენინური კრიტიკა. თსუ-ს კატალოგი.

ბოცვაძე იოსებ . ქართული საბავშვო ჟურნალისტიკის განვითარების გზები . თსუ-ს კატალოგი

ბოჭორიშვილი ინგა. კარდიოვასკულური ასოციაციები მუცლის აორტის ანევრიზმის და აორტა-თეძოს სეგმენტის მაოკლუზირებული დაავადების დროს. თსუ-ს კატალოგი.

ბოჭორიშვილი ვალერი. მზის აქტივობის ღრმა მინიმუმების შესწავლა კოსმოგენური იზოტოპების 14C და 10Be_ის საშუალებით.

ბოჭორიშვილი ანა. ეტიკეტის პრაგმატიკული სტრუქტურა ინგლისურსა და ქართულში.

ბოსტოღანაშვილი ნესტან. ზრდის ჰორმონის ჩანაცვლებითი თერაპიის გავლენა ზრდის ჰორმონის შეძენილი უკმარისობის მქონე ზრდასრული პირების მეტაბოლურ აქტივობაზე. თსუ-ს კატალოგი.

ბოშიშვილი ალექსანდრე. ქვემო ქართვლის მცირე სათავადოები (მელიქიშვილები, სოლაღაშვილები, დოლენჯიშვილები)

ბრეგაძე გრ . რევოლუციური სიტუაცია დიდი ოქტომბრის რევოლუციის მომზადების პერიოდში . თსუ-ს კატალოგი.

ბრეგაძე გიორგი. ტურიზმის განვითარების ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირების პრიორიტეტები. თსუ-ს კატალოგი.

ბრეგაძე ა . ძაღლის უნარი რიგობითი"თვლისა"დამისიბუნება. თსუ-ს კატალოგი

ბრეგაძე დავით. რუსთაველის გავლენა "აღორძინებათა და გარდამავალი ხანის" ლიტერატურაზე. თსუ-ს კატალოგი.

ბურჯანაძე შოთა . სოლომონ I: /პოლიტიკური მიმოხილვა / თსუ-ს კატალოგი

ბუბუტეიშვილი ლამზირა. საღვთისმშობლო სიმბოლიკა V-XI საუკუნეების ქართულ მწერლობაში.

ბურდული ირაკლი. ქონებრივი ურთიერთობა სააქციო საზოგადოებაში (განსაკუთრებითმისიჩამოყალიბებისპროცესში) ქართულიდაავსტრიულისამართლისმაგალითზე

ბუქური მაია. ქალი თურქეთში.