eBooks რესურსით სარგებლობისთვის გაიარეთ ავტორიზაცია. რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ თსუ-ს ელ-ფოსტის მფლობალთათვის. ციფრული კატალოგი იხსნება ყველა ტიპის კომპიუტერის ბრაუზერში და თავსებადია თანამედროვე სმარტფონებთან და პლანშეტურ კომპიუტერებთან.