პერიოდიკა - თავისუფალი წვდომა

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკში ინახება საქართველოს საისტორიო - საეთნოგრაფიო საზოგადოების ფონდი, რომელიც 20 000-მდ. ისტორიულ - მხატვრული და სამეცნიერო ღირებულების საბიბლიოთეკო დოკუმენტს აერთიანებს.

საქართველოს საისტორიო - საეთნოგრაფიო საზოგადოება, ექვთიმე თაყაიშვილის ინიციატივით, 1907 წელს დაარსდა. საზოგადოებას უდიდესი წვლილი მიუძღვის ქართული კულტურისა და მეცნიერების განვითარების საქმეში. მისი ძალისხმევით განადგურებას გადაურჩა ქართული კულტურის არაერთი თვალსაჩინო ძეგლი.

საისტორიო - საეთნოგრაფიო საზოგადოების ფონდს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში გადმოტანისას თან მოჰყვა კატალოგი. საკატალოგო ბარათები, შესაძლოა, არ შეესაბამებოდეს დღეს არსებულ წიგნად ფონდს.

 

 

აბაკელია ი. 1, 2, 3, 4, 5

 

აბატი პეტრე ხარისჭირაშვილი

აბაშიძე გრ.

აბაშიძე ვასილი

აბაშიძე კიტა 1, 2, 3

აბაშელი ს.

აბესალომ და ეთერი

აბესაძე ავქსენტი 1, 2

აბესაძე გიორგი 1, 2, 3, 4

აბესაძე გ. 1, 2, 3, 4

აბრამიშვილი მიხეილი

აბულაძე ი. 1, 2

ა-ნ არკ.

ავგაროზი 1, 2

აკიდო

აკობია პ.

ალი 1, 2

ამოსახსნელი

აბრამია პოლიო

ანდრია 1, 2, 3

ანჩინ

არილი

ა.კ.ს.ფ.ს.რ. სახალხო კომისართა საბჭოს დადგენილება N65

ამიერკავკასიის რკინიგზელი

ამიერკავკასიის მშრომელი ქალი

1927-1928 წლის მთლიანი სასოფლო–სამეურნეო გადასახადის დებულება.

1928-29 წლის სასოფლო - სამეურნეო გადასახადი

აგანოვიჩი კ.

ავალიანი ს. 1, 2, 3, 4

აგიტ-პიესათა კრებული

აგრონომიულ საუბართა კრებული

ადაროვი ნ. თ.

ადგილობრივი ფინანსები

ადგილობრივი ფინანსები დეკრეტების დადგენილებების წესების და ცირკულირების

ადგილობრივი და სათემო ბიუჯეტი

ავალიშვილი გ. 1, 2

ავალიშვილი ზ.

ავგუსტ ა.

ავენარიუსი

აკერმანი ა.

ავალიშვილი ი.1, 2

ავწიოთ შრომის ნაყოფიერება

აზიანი ნ. (ლონდაროვი) 1, 2

აზრი. 1, 2

ათაბეგოვი ანაიდა 1, 2

ათასცხრაასჩვიდმეტ წლამდე დაღუპულ რევოლუციონერთა ხსოვნას.

ათასცხრაასჩვიდმეტი წლის სასოფლო-სამეურნეო და საადგილმამულო აღწერის მაზრობრივი ჯამები

ათონის ივერიის მონასტერის 1074 წ. ხელთნაწერი აღაპებით.(5ც.) 1, 2, 3, 4, 5

აი კრიტიკა.

აი როგორ ვმუშაობთ.

აინზაფტი ს.

აკაკი

აკაკის დღე საქართველოში

აკაკის სახსოვრად

აკც. საზ-ბა "ზაკპოგრუზი"

ალადაშვილი ალ.

ალადაშვილი პრ.

ალანია ვასო

ალექსანდრე I იმპერატორი

ალექსანდრე ეპისკოპოსი გურია-სამეგრელოსი

ალექსეევი ი.

ალექსი-მესხიშვილი ვარია

ალექსი მღვდელ-მონაზონი

ალექსიანი

ალიონი

ალიხანიშვილი ვანო

ალმანახი

ალუფი ა.

ალღუზიანი. პოემა 1, 2

ალხაზიშვილი ილ. 1,2

ალხოვი ა. 1, 2

ამაღლობელი სერგო

ამბავი და ვითგარესჯის უდაბნოს საკვირველ-მოქმედების მადლის ქვისა

ამბროსი არხიმანდრიტი 1, 1

ამბროსი ნეკრესელი

ამიერ-კავკასიისა და საკავშირო საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუცია

ამიერკავკასიის საბჭოთა ყრილოიბა

ამიერკავკასიის სამომხმარებლო კოოპერაცია საბჭოთა ხელისუფლების დროს

ამირანაშვილი შალვა

ამირანი 1, 2

ამირაჯიბი კ.მ.

ამირეჯიბი კ. და ლეჟავა კ.ბ. 1, 2

ამიჩის ე.

ანაზარდი

ანანიაშვილი ლევან

ანბანზედ დაწყობილი მაჩვენებელის სსრ რკინისგზების . . .

ანბანი მხატვრობით და საყოველდღეო ლოცვანი

ანბანი 1, 2, 3

ანგარიშთა წარმოების სავალდებულო ინსტრუქცია მომხმარებელთა კოოპერაციისათვის

ანგარიშთწარმოების სახელმძღვანელო მომხმარებელთა კოოპერატივებისათვის

ანდრეევი ბ. გ.

ანდრეევი 1, 2

ანდრიაძე ს.

ანდრონიკაშვილი ი. ზ.

ანთაძე იოსებ 1, 2, 3

ანტირელიგიური წრეების სახელმძღვანელო

ანტონ კატალიკოზის ისტორიული წერილი

ანტონ კათალიკოსი 1, 2, 3, 4,

ანტონი I 1, 2

ანფიმოვი ი. 1, 2

არ დაუშვათ ბეგარის ნარჩენების დაგროვება

არაბელ და სპარსელ მწერალთა გეოგრაფიული და ისტორიული ცნობანი საქართველოს შესახებ

არაგვისპირელი შიო 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

არაყიშვილი დიმიტრი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

არდაზიანი ლ. 1, 2, 3

არველაძე კირილე

ართმელაძე ტ. 1, 2

არისტოტელი 1, 2

არიფიონი [სალიტერატურო] კრებული პირველი

არსენას ლექსი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

არსენი კათალიკოზი

არსენიძე რ.

არტიუხინა ა.

არშინ მალ-ალან 1, 2

არჩილ მეფე 1, 2, 3, 4

არწუნი ვ. მ.

არჯევანიძე მ.

ასათიანი ა. ლ.

ასათიანი გ.

ასათიანი გრამიტონ

ასათიანი ლ. გ.

ასათიანი მიხეილ

ასლამაზაშვილი ნიკო

ასლანიშვილი გაბრიელ

ასლანიშვილი დონ-გაბრიელ - მოძღვარი

ასლანიშვილი ი. 1, 2, 3, 4, 5

ასლანიშვილი სოსო

ატმის ფოთლის დაკოჟიჟება - დახვევა

აუერბახი ნ.

აფციაური დ.

აფხაზეთის სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის ძირითადი კანონი

აფხაზი ივანე

აღმოსავლეთის ნახევარ-სფერო (ოთხ ნაჭრად).

აღნიაშვილი ნიკო 1, 2

აღსნა სიზმრისა ანბანითა და მთვარითა

აწერა 3-მ. ხაზიან შაშხანა თოფისა ნიმუში 1891წლისა და 3-მ. ხაზიან შაშხანა ლივერის ნიმუში 1895 წლისა (2ც.) 1, 1

აწყურელი დ.

ახალსკოლისაკენ. ნაწილი II.

ახალგ. ლენინელთა საკავშირო კომკავშირის მე -5 კონფერენციის რეზოლუციები.

ახალგაზრდა კომუნისტი 1, 2, 3, 4

ახალგაზრდა მეცხრე საერთაშორისო დღე. (1923 წლის 2 სექტემბერი).

ახალგაზრდა პიონერი. 1924.

ახალგაზრდობის კომუნისტური კავშირი და საბავშვო მოძრაობა. 1924.

ახალი აზრი 1, 2

ახალი აღთქმა

ახალი გზა (ყოველკვირეული ჟურნალი).

ახალი დროება 1, 2

ახალი კვალი

ახალი კომუნისტი. (გაზეთი ) 1920.

ახალი მკურნალობა 1, 2

ახალი მწერლობა. წიგნი მესამე

ახალი ნაკადი

ახალი საბინაო ტარიფი

ახალი საქართველო. 1919.

ახალი საქმე. (გაზეთი )

ახალი სისტემით მუშაობა.

ახალი სკოლისაკენ. სახელმძღვანელო სოციალური აღზრდის მუშაკთა გადასამზადებლად

ახალი სოფელი. (გაზეთის დამატება) 1, 2, 3, 4, 5

ახალი სხივი 1, 2, 3

ახალი ქართლი. 1914. (გაზეთი). 1, 2

ახალი ცხოვრება. პიესა ექვს სურათად

ახვლედიანი გ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ახვლედიანი დ. 1, 2, 3

ახვლედიანი დარია

ახობაძე ლადო

ახოშვილი ვ.

ახპატელოვი მიხეილ 1, 2

ახსნა - განმარტება საუჯრედო სკოლის პროგრამისათვის

 

 

 

 

ბ - ძისა ნ. მონტესორის სისტემის საბავშვო ბაღი

ბ.ს. შრომა დაკაპიტალი

ბაგალელი ალეო

ბაგრატოვანი დიმიტრი 1, 2

ბაგრატოვანი დიმიტრი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

ბადრიაშვილი ნ.

ბაევსკი ი.ლ.

ბავშვთა კომუნისტური მოძრაობა და სკოლა

ბათიაშვილი რ .

ბაირონი

ბაკურცევი ა.ტ.(ა. ნედროვი)

ბაკში მ.

ბალაბუევი ა.გ., ტროიცკი ნ.ა.

ბალანჩივაძე ანდრია

ბალანჩივაძე მელიტონ 1, ბალანჩივაძე მელიტონ 2, ბალანჩივაძე მელიტონ 3,

ბანევიჩი ნ., ფადეევი ა.

ბანკის წევრი. რა აზარალა ბ-ნმა კალისტრატე ჩიკვაიძემ ქუთაისის ბანკს და მის მსესხებლებს

ბანკოვიჩი პ.

ბარათაშვილი ზ.

ბარათაშვილი ნ. 1, ბარათაშვილი ნ. 2, ბარათაშვილი ნ. 3, ბარათაშვილი ნ. 4, ბარათაშვილი ნ. 5, ბარათაშვილი ნ. 6, ბარათაშვილი ნ. 7, ბარათაშვილი ნ. 8,

ბარათოვი ბი. 1, 1,

ბარამიძე ვ. 1, 2, 3,

ბარანოვი ა.

ბარანოვსკი კ.

ბარბიუსი ანრი 1 2

ბარნაბიშვილი გ.

ბარნაბიშვილი გ. ციციშვილი გ. ფანცხავა ვ.

ბარნოვი ვასილ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

"ბარრიკადი." ყოველკვირეული გაზეთი 1, 2

ბასილაია გიორგი

ბატონიშვილი ბაგრატ

ბატონყმობის გაუქმება

ბატურინი ნ., ოლმინსკი მ.

ბაუმანი კ. ი.

ბაქრაძე გ.

ბაქრაძე დ.

ბაქრაძე დ.ზ. 1, 2, 3

ბაქრაძე დიმიტრი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

ბაქრაძევ. ი.

ბაქრაძე ზ. 1, 2, 3, 4, 5

ბაღაევი ვ.

ბაშინჯაგიანი არ.

ბაჩანა

ბახია

"ბახტრიონი" (კვირეული გაზეთი ) 1, 2

ბეგიაშვილი თ. კვირკელია პლ. მჭედლიძესიმ. 1, 2

ბეგიაშვილი თედო 1, 2

ბეგიევი სვიმონ

ბელენკი ც. მ.

ბელი ტომ.

ბელკინი მ.ს.

ბელლამი ე.

ბელსკი ა.

ბემე ერნესტ

ბენაშვილი ანდრია

ბენია (ქართველ მეფეების ხუმარა)

"ბეჟანიანი" 1, 2

ბერდნიკოვი ა. და სვეტლოვიფ.

ბერეკაშვილი აკ.ი.

ბერეჟიანი ს., ყიფშიძეე.

ბერიოზინი ნ.ს.

ბერიტაშვილი ივანე 1, 2, 3

ბერიტაშვილი ევსევი

ბერიძე ვ. 1, 2

ბერიძე მ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

ბერიძე შ. 1, 2

ბერტრონი ედუარდ

ბერძენიშვილი გ.

ბერძენიშვილი ნეს.

ბესიკი

ბესიკი, ალ. ჭავჭავაძე, გრიგოლ ორბელიანი. (ბიოგრაფიები)

ბესონოვი ს.

ბზვანელი ლადო

ბზიაშვილი გ.

ბიბილაშვილი ვასო 1, 2, 3, 4

ბილეთი (პასპორტი) - ფორმა

ბიულეტენი

ბიუჯეტი და გადასახადები

ბიჩერ-სტოუჰარიეტ 1, 2

ბლიკვაძე (ალ. მგელაძე)

ბლიუმენაუ ა.

ბლოკი ალექსანდრე 1, 2

ბლონინა ე.

ბობოხიძ ეკალე

ბობროვი ა. ა. 1, 2, 3

ბოგდანოვი ბორის (გ.ჩხარტიშვილი)

ბოგდანოვი ე. ა.

ბოგდანოვი ნ. ა., დაფუსინ. ვ.

ბოიარსკაია ზ.

ბოკაჩიო ჯოვანი 1, 2

ბოკერია ვ.

ბოკლი 1, 2

ბოლონდენელი კონრად

ბონზელსი ვოლდემარ

ბონჩ-ბრუევიჩი ვლ.

ბონჯიოვანი გ. ფ.

ბოროვიჩი

ბოროზდინი კ. რაფ. ერისთავი და მურიე

ბოცვაძე ნ. ბურჯანაძე ეკ. დაჩიხლაძე რ.

ბოჭორიშვილი მიხ.

ბრაუნი ვილიამ

ბრიე

ბრონნერი ვ. მ.

ბრონინი ი.

ბროსსე მარი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

ბროუნოვი პ. ი.

ბრიჯესი ტ.

"ბრძოლა კულტურული სოფლისათვის"

"ბრძოლა". პერიოდული გამოცემა.

ბუაჩიძე პ. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

ბუბნოვი ა.

ბუისკი ა. 1, 2

ბუმერანგი ალ.

"ბუნების მეტყველების პროგრამა"

ბურდული პ.

ბურჭულაძე გ. 1, 2, 3

ბურჯანაძე ვ., გომელაური ი., დუმბაძე დ.

ბურჯანაძე კატო, ზაალიშვილი ტასო

ბურჯანაძისა ეკ., ზაალიშვილი ტ.

ბურჯ-ძისა კატო

ბურჟუაზიის ციხეები

ბუხარინი ნ. 1, 2

 

გააშენეთ მანდარინის ბაღები

გაბაევი ა. ნ.

გაბაშვილი ბესარიონ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

გაბაშვილი გიგო 1, 2

გაბაშვილი ეკატერინე 1, 2, 3, 4, 5

გაბილაია იასონ ბ.

გაბილაია იასონ

გაბლიანი ეგნატე 1, 2

გაბრიელ ეპისკოპოსი

გაბრუაშვილი დ.

გადომსკი ა.

"გავაფერადოთ." (ალბომი პატარებისათვის)

გავაშელი ვ.

გავაშელი ლადო

გაზაფხული და ზაფხული.(დასურათებული წიგნი ბავშვებისათვის)

ზაფხული.(საკითხავი წიგნი )

გაიოზ რექტორი

გალაგანი ა. მ.

"გალაკტიონი"

გალობათა გალობა 1, 2

გამოკრებული კურთხევანი ქართულსა და ოსურ ენაზე

გამრეკელი ვასილ

გამრეკელი ნიკოლოზ 1, 2, 3

გამყრელიძე გ. 1, 2

გამრეკლიძე ნ. ი. 1, 2

გამსახურდია კონსტანტინე 1, 2 3 4

განათლების მუშაკის პროფ ცოდნა

განამტკიცეთ სსრკ თავდაცვა

განახლებული მესხეთი

განდეგილი

განთავისუფლებითი ფურცელი

"განთიადი" (ყოველდღიური გაზეთი ) 1, 2, 3, 4

განი

განმარტება რომელიმე მთავართა ნაწილთა კათეხიზმოსათა

განმარტებანი და მითითებანი საგანაკვეთო დაზღვევის წესები

განმარტებითი წერილი გლეხ ქალთა სადელეგატო კრებისპ როგრამისათვის

განსაკუთრებული პირობები სოფლად მოძრავ ქონების . . .

განსაკუთრებული წესები ცეცხლისგან ნებაყოფლობითი დაზღვევისა . . .

გარეშე. ჩვენი ეროვნული საქმე ახლანდელ ისტორიულ მომენტში 1, 1,

გარიყული მარიამ

გარრიკი ვახტანგ

გარსევანიშვილი ალ.

გარტვინგი თეოდორე

გასტევი ა.

"გაფლანგვა". საქართველოს საქხინმრეწვის ახალი სურათი

გაფრინდაშვილი ვალერიან

გაჩეჩილაძე გ., ძაგანია ქ. 1, 2

გაჩეჩილაძე ივ. 1, 2

გაჩეჩილაძე ივანე

გაჩეჩილაძე ლ.

გაჩეჩილაძე მიხ. 1, 2, 3

გეგეჭკორი ა.

გეგეჭკორი იოანე

გეგეჭკორი ლადო

გეგეჭკორი ნ.

გეგმა ბათომის ნავთსადგურის საზღვაო კვლევისა

გეგმა ფოთის ნავთსადგურის საზღვაოკვლევისა

გედევანიშვილი რ.

გედევანიშვილი ალ.

გედევანიშვილი ი.

გედევანიშვილი ლადო

გედინ სვენ

გეილერი ვ.

გელეიშვილი პეტრე 1, 2

გელოვანი დადაშ.

გენრი ო.

გერბიდონ მარსელ

გერგეტის სამების ძველის ტაძრის განმაახლებელი კომიტეტის მოწოდება

გერსმია სერ.

გეტე ვ.

გექტორი ნ.

გეხტმანი გ. ნ. 1, 2, 3, 4, 5, 6

გვაზავა გ.

გვაზავა გ.

გვაზავა გიორგი

გვაზავა გიორგი

გვაზავა

გვარამაძე ივ. 1, 2, 3, 4

გვარამაძე იოანე 1, 2, 3, 4

გვარამაძე კონსტანტინე 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

გვარამაძე ნ. ლ.

გვახარია ა., ზუმბაძე პ.

გველესიანი ივ.

გვეტაძე რაჟდენ

გვირგვინი (კრებული) 1, 2, 3

"გზა". (ყოველდღიური გაზეთი) 1, 2

გიგიბერია შალვა 1, 2, 3, 4

გიგიბერია ბატი და იხვი.

გიგინეიშვილი ვ. მ

გიორგაძე გრიგოლ

გიორგი მეთცამეტე

გიორგი მეზვრე

გიოტე იოჰან ვოლფგანგ

გიორე და ლაკურგიე

გივიშვილი დავით

გლახაშვილი ს. 1, 2, 3, 4, 5

გლეხ ქალთა სადელეგატო კრების სახელმძღვანელო მასალა

გლეხ ქალთა ორგანიზატორის თანამგზავრი

"გლეხი" ყოველკვირეული სახალხო გაზეთი

"გლეხის ბიბლიოთეკის" წიგნების კატალოგი

გლეხის წიგნი. მოზრდილთათვის პირველსაკითხავი წიგნი ანბანის შემდეგ

გლეხიშვილი ვ.

გლეხმა უნდა იცოდეს რა არის სახელმწიფო შემნახველი შრომის სალარო

გლეხთა მომგებიანი სესხი. 1924 წ .

გლადკოვი თედორე

გობერმანი გ.

გვარამაძე მღ. იოანე-მესხი

გვარამაძე იოანე 1, 2, 3, 4

გვარამაძე ივ. 1, 2, 3, 4

გვარამაძე კონსტანტინე 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

გვარამაძე ნ. ლ

გვახარია ა., ზუმბაძე პ.

გვაზავა გიორგი 1, 2, 3, 4, 5

გველესიანი ივ.

გვეტაძე რაჟდენ

გვირგვინი (კრებული) 1, 2, 3

"გზა". ყოველკვირეული გაზეთი 1, 2

გობერმანი ნ.

გობეჩია ნ. 1, 2, 3

გოგებაშვილი იაკობ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

გოგებაშვილი შ.

გოგებაშვილი შ. ზ 1, 2, 3, 4, 5

გოგებაშვილის (იაკობ ). სახსოვრად. 1, 2

გოგიავა კლიმენტი

გოგიაშვილი მიშა

გოგიბერიძე მ.

გოგიბერიძე მოსე. 1, 2, 3, 4, 5, 6

გოგიტიძე სიმონ

გოგლიჩიძე ს.

გოგოხია რაუდ.

გოეტე

გოთუა პართენ

გოლიკოვი, მახროვი

გომართელი ივანე. 1, 2

გომართელი შალვა

გომელაური ივ. 1, 2, 3, 4

გონჩაროვა-ვიქტოროვი

გორბუნოვი ე

გორგაძე გრ

გორგაძე მ. და ა. ბარსეგოვი

გორგაძე მიხეილ. 1, 2

გორგაძე ს. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

გორგაძე ალექსანდრე. 1, 2

გორგაძე ს., თაბუკაშვილი შ. 1, 2, 3, 4

გორგაძე ს. რ. 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

გორგაძე სერგი. 1, 2

გორევი ბ. ი. 1, 2, 3

გრიშაშვილი ი. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

გორკი მაქსიმ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

გოქსაძე ს.

გოშაძე სოლო

გრაფ ელიქს

გრანელი ტერენტი. 1, 2, 3, 4

გრაციანოვი პ. კ.

გრებნიოვი პ. რა ცუდია უსწავლელობა.

გრიბოედოვი ა. ს. 1, 2

გრიბოვი

გრიგალი 1, 2

გრიგალიძე. ვ.

გრიმები

გრიშინი ზინ

გროსი გეორგ, გერცფელდი ვილანდ

გროსჰეიმი ა. ა., სოსნოვსკი დ. ი., ტროცკი ნ. ა. საქართველოს მცენარეულობა. 1928.

გუგული 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

გუგუნავა გედეონ

გუგუნავა სიმონ

გუზიკოვი ა. მ.

გულიაშვილი კოლა 1, 2, 3, 4

გულიაშვილი შაქრო

გულისაშვილი ა. 1, 2

გუმედინი. გ.

გუმილევსკი ლევ.

გუნდაროვი ა.

გურამიშვილი დავითი 1, 2, 3, 4,

გურევიჩი გ.

გურიელი მამია. 1, 2

გუროვი ს.

გურული ქალ-ვაჟიანი (ხალხური). სასმღერო ლექსები.

გურჯანელ დათუკიშვილი დ.

გუს ვიზიროვი

 

დაბადება 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

დაბღიშვილი იეთიმ 1, 2, 3

დადგენილება 1, 2, 3, 4

დადიანი ნიკოლოზ 1, 2, 3

დადიანი შალვა 1, 2, 3, 4, 5

დადიანი შოთა

დავით ბატონიშვილი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

დავით ეპისკოპოსი 1, 2, 3, 4, 5, 6

დავით სარაჯიშვილის სახსოვრად 1, 2, 3, 4

დავითაშვილი ი. 1, 2, 3

დავითაშვილი იოსებ 1, 2, 3

დავითნი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

დაზღვევის აგიტ. კამპანია 1927 წ.

დათეშიძე ს.

დაისელი ვანლერ 1, 2, 3, 4, 5

დამზღვევ აგენტის საუბარი გლეხთან

დანელია ს. 1, 2, 3, 4, 5

დარაჩხიევი ვ.

დარიანი ს.

დარიგებ ასაექსპორტო კომისიებს

დარიგება ტერიტორიალური

დარიგება შაშხანა თოფით

დარიგება ცხენების ჭედვისა ჯარში

დასავლეთის ნახევარ–სფერო

დასასვენებელი სახლები საბჭოთა საქართველოში

დაუი ჟონდა, დაუი ეველინა

დაუჯდომელი 1, 2, 3, 4, 5

დაწყებანი საქრისტიანოსა ჰსწავლისანი ანუ მოკლე სამღუდელო ისტორია და მოკლე კატეხიზმი

0დგებუაძე–ფულარიასი ფუცუ

დე–ამიჩის. აპენინიდან ანდამდე.

დებიუე ა. 1, 2

დებულებები ს.კ.პ.(ბ) ... 1927 წ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

დევიძე ა. 1, 2, 3, 4, 5, 6

დედათა ქართული საოსტატო სემინარია

დელეგატი–ქალის პირველი წიგნი

დემირტეან დერენიკ

დენისოვი ს. ა.

დერნბურგი ჰ.

დეფო დანიელ 1, 2

დეფრემერი მ.

დვალი ევგენი 1, 2, 3, 4, 5

დვალი პიმენ

დიაგრამების დანიშნუილება და მათი შედგენის წესები.

დიდებულიძე გ.

დილა 1, 2, 3

დიუშენ ფერდინანდ

დოდაევი სოლომონ

დოლევი დიმიტრი

დოლიძე ანდრო 1, 2

დოლიძე ვიქტორ. "ქეთო და კოტე"

დოლიძე ი.

დოლიძე ს. 1, 2

დონდუა დავ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7

დონდუა ვ.

დონდუა კ.

დოხმანი–გარმიზა გ.ი.

დრო

დემურიშვილი მიხეილ 1, 2, 3, 4

დროება 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

დროებითი 1, 2, 3, 4, 5

დროზდოვი ალექსანდრე

დროული.

დუტუ მეგრელი 1, 2, 3

დუშენსკი ნ.

დუშკანი მ.

 

ებეგარდ კლეინი

ებრაული კალენდარი 1, 2

ეგნატაშვილი გიორგი

ეგორშინი ა. გ. 1, 2

ეებერგი კ. თ.

ევდოშვილი იროდიონ 1, 2, 3, 4, 5, 6

ევროპის სახელმწიფოების სივრცე და მოსახლეობა.

ეიდუსი ხ

ეკალაძე ია 1, 2, 3, 4, 5, 6,

ეკალი 1, 2

ეკონომიური პოლიტიკის პროგრამა

ელეფთერიძე ილია 1, 2, 3

ელვა-ქუხილისა და ციალთა დაკვირვების ინსტრუქცია

ელვა 1, 2

ელიაშვილი ივანე 1, 2 3

ელიაშვილი ნათან

ელიოზიშვილი ვ. ჭლექი და მისი წამლები

ელიძე. ექიმი

ელჩანინოვი ნ

ენგელსი ფრიდრიხ 1, 2, 3, 4

ენვალდი მ

ენციკლოპედია 1, 2

ეპისტოლე პატრიარხთა აღმოსავლეთის კათოლიკე ეკლესიისათა.

ეპიფანეკ ვიპრელი

ერ–ლი ს

ერენბურგი ილია

ერთა წმინდელი სეზმან 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

ერთი წელი ლენინის გარდაცვალების დღიდან

ერთობა 1, 2, 3

ერი

ერიკ

ერისთავი გიორგი 1, 2, 3, 4,

ერისთავ ხოშტარია ანასტასია 1, 2, 3, 4

ერისთავი დიმ

ერისთავი ეკატირინე. ობი და ნაცარი. 1925

ერისთავი ელენე. ქლიავი.

ერისთავი თ., მაჩაბელი ს., უნაფქოშვილი ნ. 1, 2

ერისთავი კოსტ

ერისთავი ლადო

ერისთავისა ანასტასია

ერისთავი რაფიელ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

ერმილ–ეფენდი.

ეროვნული თვითმართველობა.

ერტლი ედ

ესაკია ლეო 1, 2

ესენინი სერგეი 1, 2

ესტონეთი და მისი არმია

ეული სანდრო 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ეფემია მესხის 40 წელი სასცენო მოღვაწეობისა.

 

 

ვაკელი იონა 1, 2

ვალენტეი ეგნატე

ვანო ბოლქვაძის სახელობის პოლიგრაფსკოლის ანგარიში

ვანჩენკო ა.

ვაჟა-ფშაველა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

ვარაზიშვილი

ვარაზიანი ვ.

ვარდანი 1,

ვარდოშვილი ხარიტონ

ვართანოვი ა.

ვართაგავა იპ. 1, 2, 3, 4, 5

ვარიაში ე. 1, 2, 3, 4

ვარლამ მიტროპოლიტი 1, 2, 3

ვარძელი იაკ.

ვატინი

ვაჩეიშვილი ალ

ვაჩნაძე ნატა. 1926.

ვახტანგ VI 1, 2, 3,

ვახტანგ მეფე.

ვახტანგ ბატონიშვილი.

ვახუშტი ბატონიშვილი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

ვებრძოლოთ ჭლექს!

ვერმიშევი ანასტასია. საბოსტნე ნერგის გამოყვანა. პამიდორი 1, 2

ვერმიშევი ქრისტეფორე. ახალი ღვინის მოვლა. 1, 2

ვეფხისტყაოსნის გაგრძელება 1571 ტაეპის შემდეგ.

ვეშაპელი გრიგოლ 1, 2, 3, 4, 5

ვიგალოვი ა.

ვიგდორჩიკი ნ. ა. 1, 2, 3

ვინარის დამნაშავე

ვინ იყო ილია ჭავჭავაძე

ვინოკუროვი გ.

ვისთვის არის ხელსაყრელი ხალხთა შორის შუღლი

ვისკოვატოვი პ. ა

ვისრამიანი 1,

ვიტოლდი ხ. 1, 2

ვოინიჩი

ვოლინსკი ლ.

ვოლინსკი ნ. ა. 1, 2, 3, 4

ვოლოხი ზ.

ვრცელი კატეხიზმოა სასწავლებლად ყრმათა...

ვუჩეტიჩი

 

 

თაბუკაშვილი ტრ 1, 2, 3, 4, 5, 6

თაგორ(ი)რაბინდრანათ 1, 2

თაგუნა 1, 2

თავადის ასული მერი, 1927.

თავართქილაძე კ. 1, 2

თავაძე სოლომონ

თავდაცვა 1, 2

თავდგირიძე ნიკო 1, 2

თავისუფალი ვარჯიში

თავისუფალი საქართველოს ჯგუფი. 1913

თათბირი ამერიკული ვაზის კულტური მცოდნე ... 1912.

თათრული და ქართული შიქასტები... 1908

თამარ მეფე. 1892 1, 2

თამარ მეფის დღესასწაული. 1916 1, 2

თამარაშვილი მიქელ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

თამარაშვილი მიხეილ

თაყაიშვილი ექვთიმე 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

თეიმურაზ II 1, 2, 3, 4

თეიმურაზ პირველი 1, 2, 3, 4

თომა კემფელი.

თოფურია ვარლამ 1, 2, 3, 4, 5

თურდოსპირელი დ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

 

იაშვილი ნიკო 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

იაშვილი ს 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

ივერია 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27

იმედაშვილი იოსებ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ინგოროყვა პავლე 1, 2, 3, 4, 5

ინწკირველი ა. ნ. 1, 2, 3, 4

იოანე ბოლნელი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

იონა მიტროპოლიტი (მროველი) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

იოსელიანი მ. კ. 1, 2, 3

იოსელიანი პლატონ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ირემაშვილი ი. 1, 2

ისარი 1, 2

ისარლოვი ლუკა 1, 2, 3

ისტორიული დოკუმენტები იმერთა შესახებ.

ისტრატი პანაიტ

იულსკი ვ. თანამედროვე პოლონეთი. 1927.

იუსუპოვი. როგორ მოკლეს რასპუტინი. 1928.

ინსტრუქციები 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

 

 

კ.კ . მიწის მფლობელობის საქმე.

კაბაკჩიევი ხ.

კაგანოვიჩი ლ. მ.

კავალენკო პ.

კავკასიელი

კავკასიის წითელდროშოვანი არმიის...

კავკასიონი

კავსაძე მიხეილ

კავშირის წევრად მიღების და გამორიცხვის წესები.

კაზაჩკოვი ა.

კათალიკოზ–პატრიარქი ნიკოლოზ I.

კათალიკოზი ანტონ II.

კათალიკოზი არსენ. 1903

კაკაბაძე დავით 1, 2

კაკაბაძე ვ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

კაკაბაძე ვას.

კაკაბაძე ი.

კაკაბაძე პოლიკარპე

კაკაბაძე სარგის 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

კალანდაძე თ.

კალანდაძე ლ. 1,

კალანდაძე მ.

კალანდაძე ნ.

კალაძე ს. გ.

კალინინი მ. 1, 1, 1,

კამეშჩიკოვი ნ.

კანატჩიკოვი ს.

კანდაუროვი ნიკო 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

კანდელაკი კ. მ.

კანდელაკი სიმონ 1, 2

კანონები 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

კაპანაძე ვსევოლოდ 1, 2

კაპლუნი ს.

კარბელაშვილი ელიზბარ 1, 2, 3

კარბელაშვილი ვასილ 1, 2, 3, 4, 5

კარბელაშვილი ლ. ა. 1, 2, 3, 4, 5, 6

კარბელაშვილი მღ. მ.

კარბელაშვილი პოლიევკტოს 1, 2, 3, 4, 5, 6

კარბელაშვილი ფილ.

კარბელოვი პ. და მოლოდინოვი ა. კარბელოვი პ., მოლოდინოვი ა.

კარგარეთელი ე., ლორთქიფანიძე ნ.

კარგარეთელი თომა 1, 2, 3

კარგარეთელი ი. გ.

კარგარეთელი ია 1, 2, 3

კარგარეთელი. 1916

კარი ლათინური გრამატიკისა

კარიჭაშვილი დავით 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

კარპენსკი ვ.

კარპენტერი პ. გ.

კარტა კავკასიის აქეთი მხრისა. 1867

კასრაძე დავით. თეატრი. 1924

კატალოგი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

კატოშვილი დიტო

კაუფმანი ა. ა. სტატისტიკა. 1925

კაუცკი კარლ. 1927. 1, 2

კახელაძე ა. მ. 1, 2

კახიანი ნ. ს. 1925

კედროვი ი. 1927

კეთილ-სახსოვართა მწერლობა მეფისა აღმაშენებლისა. 1865 1, 2

კეკელიძე კორნელი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 11, 12, 13, 14, 15

კეკჩეევი კ. ს.

კელენჯერიძე მელიტონ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

კელერმანი ბერჰარდ 1, 2

კერესელიძე ივანე 1, 2, 3

კერშენშტეინერი გ.

კეცხოველი ზ.

კეცხოველი ნიკო 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

კვანტრე ქს. ვ.

კვანტრიშვილი ვ.

კვარაცხელია ტარას 1, 2, 3, 4, 5, 6

კვაჭაძე გერმანე. გლეხების პოლიტიკური ევოლუცია და... 1925

კვერკველაძე ა.

კვინიკაძე ნ. მგელაძე ნ. შაფაქიძენ 1, 2

კვიჟინაძე ილ. 1, 2, 3, 4

კვიცარიძე პოლიევკტოს 1, 2, 3

კიზირია ან. 1928.

კიკაბიძე ლადო

კიკვაძე თ., ჭუმბურძე გ., მგელაძე ფ. ჩვენი სკოლა. 1922. 1, 2, 3, 4, 5, 6

კიკვაძე მელ. ლექსები

კილასონიძე მიხ.

კილაძე ს. გ.

კიმროვი მ.

კინო. ჩვენი კოოპერაცია. 1, 2

კირაკოზ განძაველი.

კირიონ II 1, 1,

კირიონ არხიმანდრიტი და ყიფშიძე გრიგოლ 1, 2, 3, 4

კისელიოვი ა. 1, 2, 3, 4

კლდე 1, 2, 3, 4

კლდიაშვილი სერგო

კლდის კალენდარი

კლდიაშვილი დავით 1, 2, 3, 4, 5

კლეინი ებერგარდ 1, 2, 3, 4

კლიმიაშვილი ზ. მ.

კობალაძე ი.

კობიძე დავით 1, 2

კოდექსი. 1925 წ.

კოდუა ი. 1, 2, 3

კოვალენსკი მ. ნ., შულგინი ვ. ნ.

კოკელი შ. 1, 2

კოკოჩაშვილი გიორგი

კოლელიშვილი გრიგოლ

კოლექტიური ხელშეკრულება 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

კოლოსოვი ა.

კოლხიდა

კოლხიდელი მ.

კომკავშირი სსრ საქართვ 2 კონფერენციის და პიონერ მომუშავეთა რესპუბლიკურ თათბირის რეზოლუციები

კომპლექსური მეთოდი წერილების კრებული.

კომუნისტების აღრიცხვის სახელმძღვანელო. 1927.

კომკავშირიას პოლიცკითხვის ჯგუფის სახელმძღვანელო. 1926

კომუნისტური განათლება. 1923

კომკავშირის პოლიტგანათლება საქართველოში. 1928.

კომკავშირის მეორე შობა. 1924.

კომკავშირი. 1922

კომკავშირი კოპერატიულ ფრონტზე. 1927

კომკავშირი და სასკოლო მშენებლობის საკითხები. 1927.

კომკავშირელის სავალდებულო სამუშაო ზაფხულში. 1925.

კომკავშირელი მწერლები. 1928

კომკავშირი სსრ. საქართველოს მე IX ყრილობის რეზოლუციები. 1928

კომუნისტი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

კომუნისტური ინტერნაციონალი.

კომუნისტური ინტერნაციონალის მეოთხე კონგრესი. 1922.

კომუნტერნის პროგრამის პროექტი. 1928.

კონ(ი ) ფელიკს. ახალი ომის საფრთხე.

კონგე ვ. ვ.

კონდაკი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

კონი ფ.

კონსტან ანდრონი

კონსტიტუცია სოციალისტურ საბჭოთა რესპუბლიკების კავშირისა. 1924

კონფერენცია მეოთხე რაიონის ყოფილ მენშევიკებისა. 1923.

კონფერენცია მეორე რაიონის ყოფილ მენშევიკებისა. 1923.

კონფერენცია ყოფილი მენშევიკების თფილისის რკინისგზის მუშებისა. 1923.

კონფერენცია ყოფილი მენშევიკების რკინიგზის მუშებისა. 1923.

კონჭოშვილი პეტრე. 1901. 1, 2, 3

კოოპერატივში კულტურული მუშაობის დებულება. 1928.

კოოპერატივში წიგნის ვაჭრობის წესები. 1929.

კოოპერატიული სააგიტაციო გასამართლება. 1928.

კოოპერატიული წრეები. 1927.

კოოპერაცია

კოოპერაციის განვითარების გზები

კოპნიაევი პ.

კოჟანი პ. 1928. 1, 1,

კორინთელი არ.

კოროლევიჩი ვ. 1925.

კოსონოგოვი ი. ი. 1918.

კოსტავა იაკობ. 1924. 1, 2

კოსტროვი ტ. 1928.

კოტეტიშვილი ვახტანგ 1, 2, 3, 4, 5, 6

კოცონთან 1, 2, 3

კოჭლი წიწილა. ხალხური ზღაპარი, 1926.

კოხანოვი ნ.

კრაევიჩი კ. დ. 1029. 1, 2, 3

კრავჩენკო ელენე. 1926.

კრაპოტკინი პ. 1906

კრებული. 1925. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

კრეკი უ. მოკლე ისტორია მუშათა ....1923.

კრენიგი ბ.

კრეპელინი კ.

კრილენკო ნ. ვ. 1924. 1, 2

კრიუკოვ(ი ) ა. 1928.

კრიჩევსკი ი.

კრუპსკაია ნ. 1923-1925. 1, 2

კუზოვკოვი დ. ვ.

კუიბიშევი ვ. 1926.

კუკ. არტურ. ჯ. ინგლისის გაფიცვის ისტორია. 1927.

კუკულესკო ი. მ. 1918 - 1926. 1, 2, 3

კულა გრდანელი

კულაგინი ნ. მ. 1924,

კულიკოვი ვ. ფუტკრი ყრა. 1924.

კულტურული მუშაობა სოფლად. 1924.

კულჩიცკი ნ. კ. 1923.

კურეღლა ა. 1, 2

კურთხევა ეკლესიისა.

კურთხევანი 1, 2, 3, 4, 5, 6

კურთხევნის დაბეჭდვის გამო.

კურორტი ბორჯომი და მისი მიდამოები.

კუსტნერ ოტტო. გინეკოლოგიის სახელმძღვანელო.

კუტეინიკოვი. მძლეოსნობა, რბენა, ტკორცნა. 1925 1, 2, 3

კუჭავა–პონტოელი შალვა. 1928.

კურანი მუჰამმადისა. 1906. 1, 2

 

 

ლაბაძე ალ.

ლაფანაშვილი გიორგი

ლაფარგი პ

ლაგოვსკი ა

ლამბერტი არქანჯელო

ლანგენბახერი

ლარაძე პეტრე

ლაშქროსნული შევსება

ლატინინი ვ

ლახვარი

ლაზაროლიო ტორმესელი

ლე-კუტრე. ვ

ლებედევი ნ. კ

ლენცნერი. ნ

ლეისტი არტურ

ლეჟავა კ. და თევზაძე მ.

ვ.ი. ლენინი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

ლეონიდი ეპისკოპოსი

ლეონიძე გიორგი

ლეონიძე ლევან 1, 2, 3

ლეონიძე სვ. საქონლის მტრები.

ლეონტიევი ვ.

ლერმონტოვი მ. 1, 2

ლესევიცკი ნ. 1, 2

ლისაშვილი იაკინთე 1, 2

ლოზოვსკი ა. 1, 2, 3

ლომთათიძე გ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ლომთათიძე ჭოლა 1, 2

ლომისი 1, 2

ლომოური ი. 1, 2

ლომოური ნიკო 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

ლორთქიფანიძე კონსტანტინე 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

ლორთქიფანიძ ენიკო 1, 2, 3, 4

ლოსაბერიძე ევსევი 1, 2, 3, 4, 5

ლოცვანი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

 

 

მაგალითებრივი კითხვარი. 1924

მაგმაძე თ. 1903 1, 2

მადლობის დღე. 1917

მაზნიაშვილი გიორგი. 1927

მათე წითელი. 1922

მათემატიკის ტერმინები. 1925

მათიაშვილი ვანო. 1929

მაინ–რიდი. 1928

მაისურიანი ნიკო. 1925. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

მაკაველი. 1924

მაკალათია სერგი. 1924 1, 2, 3, 4

მაკეროვა ნ. ი. 1928

მაკრატელი და რა უნდა იცოდეს გლეხმა მის შესახებ. 1924

მალაევი. ა. გ. 1929 , 1 , 1

მალარია და მასთან ბრძოლა. 1926

მალაქიაშვილი ვ. 1927 1, 2, 3, 4

მალვერია ა. მეცნიერება და რელიგია. 1927

მალინინი კ. ნ. ქვეყნიერების ისტორია. 1924

მამაცაშვილი კ. ბარათაშვილი და რამოდენიმე ლექსი ...1893

მამალაძე ალ. 1927 1, 2

მამალაძე ტ. 1907 1, 2, 3

მამულაშვილი ალ. 1928

მამულია ს. 1928

მანაგაძე შოთა. გრიმი

მანანა e. 1882

მანსკეტოვი გრიგოლ. დეკ. მოკლე განმარტება ლიტურღიისა. 1852

მანტეგატცა. 1901

მანუჩაროვი გ. 1925

მარგანეცის წარმოება საქართველოში. 1923

მარგონი ი. 1923

მართლმადიდებლობითი აღსარება კათოლიკე და სამოციქულო აღმოსავლეთის ეკლესიისა. 1847. 1, 2

მარიამიძე. 1927

მარინელი ვ. 1926

მარკო. 1929

მარკოვი ე. 1927

მარკოზოვი ნ. დედათა და ბავშვთა დაცვა. 1928

მარრი ნ. ქართველთა ეროვნება. 1905

მარრი. გ. 1926

მარტინოვი ა. ს. 1924 1, 1,

მარტიროსიანი გრიგოლი. კოპტონი და ქატო საუკეთესო საკვებია. 1925

მარქაროვი ალექსანდრე. 1925

მარქსი კ. და ენგელსი ფრ. 1923 1, 2, 3, 4

მარქსი კარლ. 1923 1, 2, 3, 4, 5, 6,

მარხვანი ხუცურად. 1741

მასალები. 1922-1926 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

მასლოვი პეტრე. 1915

მასრადინა მოლა

მასწავლებელთა ჯგუფი. 1925 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

მატარველი სიმა 1, 2

მაუერ კ.

მაქსიმოვი. ნ

მაღალი და დაბალი ჭინვის მძლავრ დენებიან ელექტროტეხნიკურ მოწყობილობათა გამართვის და მათი უსაფრთხოების წესები

მაღალოვი დიმიტრი. მეფე ირაკლის წიგნი, სპარსეთით. 1859

მაყაშვილი ალექსანდრე 1, 2

მაყაშვილი კ. 1926

მაყაშვილი მ. ბავშვთა სამზარეულო. 1926

მაშაშვილი ალიო. 1929. 1, 2, 3

მაშვრალთა ხმა

მაჩაბელი ს. და წულუკიძე ნ. 1925

მაჩხანელი დ. სოფლის კუნწულა. 1892

აჭავარიანი ალექსანდრე 1, 2, 3

მაჭავარიანი თომა. ვარძიის მონასტერი

მაჭავარიანი ივ. 1905

მაჭავარიანი ლადო. 1924 1, 2

მაჭარაშვილი ნესტ. 1895

მახარაძე ფილიპე. 1926. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

მახვილაძე ნიკო 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

მახოვი ვ.

მაჰმადიანი ქართველები. 1920

მბეჭდავდთა ახალგაზრდა ავანგარდი. 1925 1, 2

მგალობლისვილი მიხეილ. 1925

მგალობლიშვილი სოფრონ. 1926 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

მგელაძე ნ., შაფაქიძე ნ., კვინიკაზე ნ. 1925 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

მგელაძე სამსონ

მგელაძე საფო 1, 2

მ.გ.წ.ა. არტილერიის საბრზოლო წესდება

მდივანბერგი ომან.მეფობა ირაკლი მეორისა...

მეგობარი. 1906 1, 2

მეგრელიშვილი გრიზელდი

მეგრელიძე ი. კ. 1, 2

მედვედევი პ. 1925

მედიკამენტების და რეცეპტების ფორმულების სია. 1926

მედსანშრომის პროფესიონალური კავშირის მე–7 სრულიად საკავშირო ყრილობის დადგენილებანი და რეზოლუციები 1, 2

მეთესლეთა კოოპერატიული ამხანაგობის სანიმუშო წესდება

მეთოდური ბარათი გლეხთა შორის მეტრიული სისტემის ზომების ლექტორ- პროპაგანდისტებისათვის

მეთოდური წერილი ქართული ენის დაკვირვებისაღვის

მეიერი ედუარდ

მეიფარიანი ი.

მელიორატიული ამხანაგობის წესდება

მელიქსეთ. ბეგ. ლეონ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

მელკუმოვი გ.

მელნიკოვი თ.

მემარცხენეობა ქართული ხელოვნების მემარცხენე ფრონტის ორგანო

მემარჯვენეობის საშიშროება ჩვენს პარტიაში

მენი და ტვისი 1, 2, 3, 4, 5

მენშევიზმის გახრწნა. 1923

მენშევიკები სამუშაოზე. 1924

მეორე მომგებიანი საგლეხო სესხის გამოშვება

ეორე საგლეხო 12% მომგებიანი სესხი 1, 2

მეორე საფეხურის პოლიტწრეების ქრესტომატია სერია პირველი ჩვენი წარმოების საფუძველი. 1924

მერანი. 1916 1, a href="https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/library/saetnografio/saetnografio%202/merani%20(1).jpg">2

მერინგი ფ., ლაფანგი პ. 1923

მერკვილაძე სოსიკო 1, 2, 3, 4, 5, 6

მერცხალი 1, 2, 3, 4, 5, 6

მესხი დ.

მესხი ი. ს.

მესხი ივ., გვარამაძე მღვდ. ახალციხის აღწერა. 1906

მესხი სერგეი. ნაწერები. 1906

მეტრეველი ლევ. ქართული ანდაზები. 1926

მეტრეველი პ., არჯევანიძე კ. ბუნების მეტყველების პრაქტიკული ... 1923.

მეფე ერეკლეს სახსოვარი

მეფისაშვილი ს. ი. 1927

მექანაროვი დიმიტრი. ანბანით ქება. 1869

მეღვინეთ–უხუცესი კ. ამირანი. 1928

მეღვინე–მევენახეთა კოოპერატიული ამხანაგობის სანიმუშო წესდება. 1925

მეტრეველი ილ. 1925 1, 2, 3, 4, 5

მეშჩერიაკოვი ნ. ლ. 1925

მზე. კაზმული მწერლობა - მუსიკა, თეატრი. 1908

მთაწმინდელი ზ. 1884 1, 2

მთელი ტფილისის ცნობათა წიგნი. 1925 - 1926

მთვარელიშვილი ნ. კატალოგი ქართველთა წერა-კითხვის ... 1887

მთვარელიძე დ. 1927

მთლიანი სასოფლო–სამეურნეო გადასახადი 1929 –1930 წ

მთლიანი შრომის სკოლის პროგრამები და მეთოდური წერილები. 1928

მიზალევსკი ფ. ი. 1925

მიკულინი ვ. 1927

მილონოვი იუ.

მილჩაკოვი ალ. 1927

მიმქრალი. საბავშვო ლექსები. 1927 1, 2

მინას. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო მომსამსახურთა მოკლე მიმოხილვა. 1900 - 1921

მირაქოვი ალ. 1908

მირიანაშვილი მიხეილ 1, 2, 3, 4

მირიანაშვილი პეტრე. 1929. 1, 2, 3, 4, 5, 6

მირიანი. ძველი მწერლობა. 1900.

მიტროპოლევსკი ა. 1927

მიტჩელ ლიუსი. 1926

მიულენი გ. სპარტაკელები

მიქაბერიზე ალ. 1923 1, 2, 3

მიქელაძე შ., მახვილაძე ნ. 1, 2

მიქელაძე შალვა 1, 2, 3

მიქელაძე–ბაგრატიონი მ. 1, 2

მირიანაშვილი ელისაბედ 1, 2

მიწა 1, 2

მიწის მუშა 1, 2, 3, 4, 5

მიხაილოვი ა.

მ–ლი გ. პარტია და სოფელი

მნათობი. 1908 1, 2, 3

მოამბე 1, 2

მოგზაური

მოდებაძე კ. 1, 2

მოდებაძისა თ.

მოთხრობანი. 1892

მოისაზრე. გასართობ ამოცანათა კრებული.

მოკლე საყოვლიერო ისტორია. 1877

მოკლე ფილოსოფია. 1870

მოკლე ქართული გრამმატიკა. 1877

მოკლე ცნობარი. 1928

მოლაღური. 1904

მოლიერი

მოლოტოვი ვ. მ. 1927-1928 1, 2, 3

მომავალი 1, 2, 3, 4

მომავალი ომები

მოპასანი 1, 2

მორიგი ამოცანები ნორჩ პიონერთა თფილისის ორგანიზაციისა

მოროზოვი ა. 1925

მოსე წინასწარმეტყველი. 1900

მოსე ხონელი და მისი ამირან–დარეჯანიანი. 1895

მოსიძე ი.

მოტილიოვი ვ.

მოძრავ ბიბლიოთეკების მუშაობა მასიურ მკითხელთან

მოწაფეთა ჰიგიენა, 1899

მოწაფის ხმა 1, 2

მოხსენება გურიის სასკოლო კომისიისა პროგიმნაზიების დაარსების შესახებ

მოჯამაგირე და მოჯამაგირე ქალის შრომა გლეხურ მეურნეობაში

მოჯამაგირეთა დაზღვევის კანონები

მოჯამაგირის ხმა. 19271, 1,

მჟავანაძე გ.

მსჯავრდადებულთა ცნობარი

მუსხელიშვილი ვახტანგ

მუსხელიშვილი მ. 1924

მუსხელიშვილი ნ. 1, 2

მუღაშაშვილი დომინიკე. 1904 1, 2

მუშა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

მუშა-გლეხის იობა ისაკაძის ხსოვნას

მუშათა ცხოვრება

მუშაობის ახალ გზებზე

მუშას და გლეხს ექიმის საუბარი ჭლექზე

მუხაძე გრ.

მუჯირი ა. 1, 2

მღვდელი შიო 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

მღვდლად კურთხევის აქტი

მშავის მზა პასუხი

მშრომელ მიწათმოქმედღა ამხანაგობის სანიმუშო წესდება

მცხეთის ტაძარი და წმინდა ნინო ქართველთა განმანათლებელი

მწერების ყოფა–ცხოვრება

მწვერვალი 1, 2

მჭედლიშვილი ი. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

მხაზველობითი გეომეტრიის პროგრამა

მხედარი

მხოლოდ შენ ერთს

 

 

ნაგორნი პ. ვ. 1920

ნადარაია პლ., ბოკერია ვლ. ქართული მწერლობის კრიტიკული მიმოხილვა. 1927

ნადარეიშვილი ს.

ნადირაძე კოლაუ. 1927 1, 2

ნავთლუღელი შაქრო. 1896 - 1926 1, 2, 3

ნაზარეთი ანილ. 1928 1, 2

ნაზაროვი დიმ. 1918 1, 2

ნათაძე ალექსანდრე. 1897 1, 2

ნათაძე გ. 1925 1, 2, 3

ნათაძე გიორგი. 1927 1, 2

ნათაძე გრიგოლ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

ნათესების და სხვა მცენარეულ კულტურათა სეტყვისაგან სახელმწიფო ნებაყოფლობითი დაზღვევის წესები. 1928

ნათესების სეტყვისაგან დაზღვევა. 1927

ნათიშვილი ალ. 1, 2, 3, 4, 5, 6

ნათესების და სხვა მცენარეულ კულტურათა სეტყვისაგან სახელმწიფო ნებაყოფლობითი დაზღვევის წესები

ნაკაშიძე ერ. 1, 2, 3

ნაკაშიძე ნინო 1, 2

ნაპერწკალი 1, 2

ნარიმანიშვილი მელიტონ

ნარიმანოვი და კუსიკოვი

ნასიძე მიხეილ 1, 2

ნატანები–ოზურგეთის რკინისგზა

ნაშვილები ი. ფიქრთა კრებული. 1928

ნაცვლიშვილი ელენე. ჭრა-კერვის თვიმასწავლებელი. 1928

ნაციონალისტი. #4-27. 1920

ნებოძირელი ილია. 1902

ნევსკი ვ. ი. ლენინი. 1924 1, 2

ნემესიოს ემესელი 1, 2, 3

ნემსაძე კონსტ. 1928

ნესტორ არქიმანდრიტი. 1913

ნიკიტინ ზუბროვსკი ს. 1927

ნიკიფოროვი ნ.პ. 1927

ნიკოლაიშვილი ი. 1917 1, 2, 3

ნიკოლაიშვილი სტ. 1922

ნიკოლაოზ ტფილელი

ნიკოლაძე გიორგი. 1926 1, 2

ნიკოლაძე ევ. 1918 1, 2, 3

ნიკოლაძე ნ. 1914 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ნიკოლაძე–პოლიევქტოვისა რ. მათემატიკა. 1923

ნიკოლოზ I. 1908 1, 2, 3

ნიკოლოზ კათოლიკოზი. 1907-1908 1, 2

ნიკოლოზ ტფილელი. 1885

ნიკოლსკი ვ. 1924

ნინიძე კ., ცისკარიძე ა. 1920

ნინოშვილი ეგნატე. 1920-1926 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ნიშადური. ჟურნლაი. 1907

ნიხრი საფოსტო გზავნილებისა

ნოვიკოვ პრიბოი. ბნელი გზით. 1923

ნოვიცკი კ. პეტროვინი პ. 1923 1, 2

ნოვორუსკი მ. ნ. 1928

ნორმები და წესები ძლიერი დენების ელექტრო–ტეხნიკურ დადგმულობისათვის. 1925

ნორჩი პიონერი. გაზეთი. 1927 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

ნუცუბიძე ნ. 1925 1, 2

ნუცუბიძე შალვა. 1920 - 1923 1, 2, 3, 4, 5

 

 

ობოლაშვილი გიორგი

 

ობოლი მუშა 1, 2, 3

 

ოთხასი წელიწადი კალოუბნის ეკლესიის არსებობისა. 1918

 

ოთხწლიანი შრომის სკოლის კომპლექსური პროგრამები. 1924

 

ონელი არნო. მთაბი. ლექსები. 1927 < /a>

 

ონიანი არსენ. Сборник сванских названий деревьев и растений. 1907.
1, 2

 

ონიაშვილი დ. 1, 2

 

ონისიმე (.ზომლეთელი)

 

ორბელიანი ა. ვახ. 1895

 

ორბელიანი ალესანდრე. ქართული ენისათვის. 1856 - 1878 1, 2, 3, 4, 5

 

ორბელიანი გრიგოლ, 1871 1, 2, 3, 4, 5

 

ორბელიანი ელისაბედ, იორდანიშვილი ს. 1925.

 

ორბელიანი ვახტანგ. 1894 1, 2

 

ორბელიანი ნინო, 1894 1, 2

 

ორბელიანი პაპუნა. საქართველოს ცხოვრება

 

ორბელიანი საბა 1, 2, 3

 

ორბელიანი სულხან-საბა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

ორბელიანი ჯ. ა.თვახ.–ძე. 1895

 

ორდინსკი 1, 2

 

ორი გერმანელი მეცნიერის აზრი ქართული ანბანის შესახებ. 1899

 

ორი მონადირე. 1927

 

ორი სიტყვა. 1915

 

ორლოვეც პ. 1925 1, 2

 

ორჯონიკიძე ს. 1927 1, 2, 3

 

ორჯონიკიძე ვლადიმერ. 1925

 

ორჯონიკიძე მ., გეწაძე ვ. 1927

 

ოსიპოვსკი ნ. 1926

 

ოსტროვსკისა ნ. 1925

 

ოქმი ილია ჭავჭავაძის გასვენებაზე მოსულ დელეგატების კრებისა. 1907

 

ოქმი კავკასიის სამეფისნაცვლოს ქართველთ კულტურულ განმანათლებელ საზოგადოებათა კავშირის რწმუნებულთა პირველი დამფუძნებელი კრების 1916 წლის 14 იანვრის

 

ოქროპირ ბატონიშვილი. 1853

 

ოქროპირიძე ბ. 1923 - 1926 1, 2

 

ოქტომბერი. 1917 - 1927 1, 2

 

ოქტომბერის გზით. 1923

 

ოქტომბერის დღეები. 1926

 

ოქტომბრის მე–10 წლისთავი სოფლად. 1927

 

ოცხელი ს., ეზიკაშვილი ს. 1926

 

ოცხელი და ნიჟარაძე. 1920 - 1923 1, 2, 3

 

ოცხელი ს. 1920 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

ოცხელი ს., წულუკიძე პ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

 

პ.ე. 1928

 

პავლოვი შ. 1929

 

პავლოვიჩი. 1926

 

პაიჭაძე ი. 1925

 

პალეოგრაფიული ალბომი. 1909 - 1920

 

პანოვი ლ. ქალი და კოოპერაცია. 1927

 

პაპასკირი ლ. 1927

 

პარაკლისი ღირსისა მამისა ჩვენისა დავით გარეჯელისა. 1901 1, 2

 

პარაკლიტონი ხუცურად. 1720 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

პარიჟის ქრონიკა ანუ ცხოვრება საქართველოისა და დიდი მოურავის ამბები. 1903

 

პარკაძე გ. 1927 1, 2

 

პარტიის ახალი ამოცანების საკითხებისათვის. 1924

 

პატარა კაცი. 1894

 

პატარაია ბართლომე. 1925 1, 2

 

პახუნოვი ვ. 1925 1, 2, 3, 4

 

პეისონელი. 1905

 

პენსია დახმარებათა გაცემის შესახებ დადგენილებათა და განკარგულებათა კრებული. 1927

 

პეროვიჩი ლ. 1920

 

პეროქი იაკობ. 1883

 

პეტრიაშვილი ვ. 1895

 

პიასეცკი გ. 1924

 

პიესათა კრებული. 1923

 

პიონერ კოლექტივის საზაფხულო მუშაობა. 1926

 

პიონერი სოფლად. 1925

 

პირველი მაისი 1, 2, 3, 4

 

პირველი და მეორე საფეხურის პარტსკოლების პროგრამები

 

პირველი ნაბიჯის ბიბლიოთეკა

 

პირველი საფეხურის საბჭოთა–პარტიული სკოლების პროგრამები და დებულება

 

პირობები სიცოცხლის ჯგუფური დაზღვევისა

 

პირუცლო დაწყებითი კანონი

 

პიტალო კლდე. 1919 1, 2

 

პატრი ნიკოლა როგორც ექიმი. 1896

 

პლაკატები. 1925 - 1926 1, 2

 

პლუტნევი ვ. ლენა. (დრამა)

 

პობედინსკი ნ. ი. 1920 1, 2

 

პობიტონოსევი კ. პ. 1885

 

პოდსოტსკი კ. 1927

 

პოეზიის დღე. 1923 1, 2, 3

 

პოკროვსკი მ. 1924 1, 2

 

პოლიევკტოვი მ. 1926

 

პოლიტ ცოდნა. 1926 1, 2

 

პოლიტ ცოდნის მოკლე ვადიანი სკოლები. 1924

 

პოლიტ ცოდნის სკოლების პროგრამა

 

პოლოვცოვი ვ. 1928

 

პოლონეთი და მისი არმია

 

პოლუმორდვინოვი ელიზბარ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

პონომაროვი ი. პ.

 

პონტოსპირელი შ.

 

პოპოვი ვ., ციფრინოვიჩი ი.

 

პოპოვი კ. ა.

 

პოპოვი ნ. 1927 1, 2

 

პოპოვი ფ. 1927

 

პოტტ ვ. 1894

 

პოჩტერი მ.

 

პრაქტიკული მეცადინეობა გეგმაზედ. 1924/a>

 

პრაქტიკული ღონისძიებანი კომკავშირის მასიურ კულტურულ მუშაობის გასაძლიერებლად. 1924

 

პრემიების ტარიფებიც საერთო წესები და ტარიფების განმარტებანი. 1929

 

პრეობრაჟენსკი ე. 1924

 

პრინცი ი. ი

 

პრიხოდკო ვლ

 

პროექტები 1, 2, 3, 4, 5

 

პროლემაფ. 1925

 

პროლეტარული პოეზიის ანტოლოგია. 1927

 

პროლეტარული პოეტები ოქტომბერზე. 1927

 

პროლეტ მწერალთა ჯგუფი. 1928

 

პროფ გასართობი. 1924

 

პროფესიონალური კავშირების სრულიად საკავშირომე–VI ყრილობის რეზოლუციები. 1924

 

პროფკავშირების VIII სრულიად საკავშირო ყრილობა. 1929

 

პროფკავშირების მუშაობა სოფლად. 1925 1, 2

 

პროფკავშირის წევრის უფლებანი და მოვალეობანი. 1929

 

პროფ ცოდნის ელემენტარული წრე. 1925

 

პროფ ცოდნის სახელმძღვანელო 1, 2, 3

 

პრუშიცკაია რ. სკოლის ასაკამდე აღზრდა. 1925

 

 

ჟამნი 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

ჟორდანია თ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

 

ჟორდანია ნოე 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

ჟღენტი ვლ. 1, 2, 3

 

 

რა ანუგეშებს კაცს ყოველთვის გაჭირვების და უბედურების დროს-

რა არის გლეხთ საზოგადოებრივი ურთიერთ დახმარების კომიტეტები

რა არის დელეგატ ქალთა ყრილობები

რა არის დელეგატთა კრება. 1923

რა არის მემმს-ი. 1928

რა არის საბჭოთა ხელისუფლება. 1929

რა არის შრომის შემნახველი სალარო 1, 2

რა გააკეტა რუსეთმა კავკასიისათვის რომანოვთა მეფობის დროს

რა სთქვამე – 14 პარტიულმა ყრილობამ გლეხობის შესახებ

რა უნდა იცოდეს... 1, 2, 3, 4, 5, 6

რა შეღავათებსა და უპირატესობებს ანიჭებს წითელ არმიასა და ფლოტში სამსახური

რაზიკაშვილი თედო 1, 2, 3, 4, 5

რაზმაზოვი ერმალოზ

რაზმაძე ანდრია 1, 2

რაიკოვი შ. ე.

რ.ა.კ.კ. ისტორია. 1923

რამ. 1926

რამას განდევნა. 1897/a>

რამიშვილი ამბროსი. 1927

რამიშვილი ი. 1888

რამიშვილი კ. 1925

რამიშვილი ნ. სადისციპლინო სამხედრო წესები. 1911

რამიშვილი ტრიფონ. 1912 1, 2, 3, 4

რანგანი. 1929

რა სთქვა აღმშენებელთა მე–VIII ყრილობამ. 1929

რატომ არ იყო პური

რაფესი მ. 1925 1, 2

რაჭველი იასე. 1897 1, 2

რაჭველი შვილი ქრისტეფორე. 1925 1, 2

რევოლიუციონური რეპერტიარი. 1, 2

რეზოლუციები 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

რელიგია აფერხებს კულტურულ მშენებლობას

რელიგია და ქალთა სწორუფლებიანობა

რემედასი კლუბში

რენანი ერნესტ. 1906

რეხვიაშვილი სერგო. 1926

რვა მარტი. 1927 1, 2

რინდიჩი ა. 1928

რისთვის არის საჭირო შრომის დაცვის კომისიები. 1926

რისთვის და როგორ შეუერთდა საქართველო რუსეთს. 1920

რკინაელი კვ. ანთებული გული. 1908

რკინის გზელი. 1920

რობაქიძე ს. 1912 1, 2

როგორ ამოძრავდა პირველი მატარებელი. 1927

როგორ გამოვიყენოთ გაზეთი სოფლად. 1925

როგორ ვებრძოლოთ მახრას. 1928

როგორ იცავს საბჭოთა კანონმდებლობა ქალთა ინტერესებს. 1929

როგორ მოვაწყოთ საზოგადო კრება. 1927

როგორ უნდა აგიტ ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

როდიონოვი ფ. 1928

როვიჩი ი. 1927

როინიშვილი ვასო. 1926 1, 2

როინიშვილისა დ. 1925

რონჩევსკი

როსტომაშვილი დ. ი. ჟამთა მომავალში. 1916

როსტომაშვილი ივ., დარეჯანაშვილი ა. 1914

როსტომაშვილი ივანე. 1914 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

როხლინი მ. კ.

რუბენ. ლენინის გაწვევის შესახებ. 1924 1, 2, 3

რუბენი ი. 1925 1, 2

რუბიკონი. 1923

რუდაკოვი. 1923

რუდნიანსკი ს.

რუკა. 1925 1, 2

რუსეთის ახალგაზრდობის კომუნისტურ კავშირის წესდება. 1923

რუსეთის დამყარება საქართველოში. 1905 1, 2

რუსეთის კომუნისტური პარტიის მე–XIII კონფერენციის რეზოლუციები. 1924

რუსეთის კომუნისტური პარტიის მე–XIV კონფერენცია. 1925

რუსეთის კომუნისტური პარტიის მეცამეტე ყრილობა. 1924

რუსეთის სამამულისშვილო ომი. 1912

რუსთაველი შოთა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

რუსიშვილი-ყორჩიბაში გ. ლოთობა და გადაგვარება. 1927 1, 2, 3, 4, 5, 6

რუსსელი ილიკო. ლექსები. 1914

რუსულ–ქართული ლექსიკონი. 1920 1, 2, 3, 4, 5, 6

რუხაძე არჩილ. 1, 2

რუხაძე ი.

რჩეული სიტყვები. 1906

რჩეულიშვილი გრ. 1896

რჩეულოვი გრ.

რცხილაძე ვ. ი. 1913 1, 2, 3

რწმენი სხმა. 1925

 

საადგილმამულო ბანკი

 

საამწყობო სამანქანო და საამკინძაო

 

საანგარიშო მეცნიერებათა ტერმინოლოგია

 

სააფთიაქო ნიხრი

 

სააღდგომო ანტირელიგიური კამპანია და სკოლა

 

სააღმშენებლო ტრესტის წესდება

 

საახალწლო საჩუქარი

 

საბავშო ბაღი

 

საბავშო ოპერა

 

საბავშო სახლის ცხოვრება

 

საბაზრო ფასების მოძრაობა საქართველოს ქალაქებში

 

საბაკალეო საქონელო

 

საბანისძე ივანე

 

საბედისწერო ჩერნოვეცი

 

საბიბლიოთეკო ტეხნიკა

 

საბინაო ამხანაგობა

 

საბინაო კრიზისი თბილისში და ბრძოლა მის წინააღმდეგ

 

საბინინი გობრონ პავლეს ძე

 

საბჭოთა...

 

საგადასახადო შეღავათები

 

საგაზაფხულო თესვის კამპანია

 

საგაკვეთილო დებულება

 

საგანაკვეტო დაზღვევის საერო წესები

 

საგანისათვს როსსიულისა ბიბლიისა

 

საგარეჯოს თეატრის წელიწადი

 

სადირექტორო მითეთებანი

 

სადისციპლინო წესდება

 

სადღესასწაულო

 

საერთაშორისო წითელი ჯვარი

 

საერო წესები

 

საექსპორტო კომისიების დარიგება

 

სავაჭრო გზა

 

სავედრებელი გალობანი

 

საველე დროებითი წესდება

 

საველიევი ა

 

სავიჩი პ

 

სავურ – საფლავი

 

საზოგადოებათმცოდნეობა სკოლაში

 

საზონოვი ს და ვერხოვსკი ვ

 

საზონური მუშები და მათთვის სამსახურის გაწევა საიბრძნე ბალავრისი

 

საინსტრუქციო წერილი №1

 

საიუბილეო კრებული

 

საკავშირო

 

საკონცესიო ხელშეკრულება

 

სალი კლდე

 

სალკკ ქუთაისის სამაზრო კომიტეტის ანგარიში

 

სალუქვაძე ვარდენ

 

სამადაშვილი დ

 

სამაზრო აღმასკომების თავმჯდომარეთა პირველი თათბირი

 

სამანიშვილის დედინაცვალი

 

სამანქანო ამხანაგობის წესდება

 

სამანქანო კოოპერატიული ამხანაგობა

 

სამაჰმადიანო საქართველო

 

სამგვარი სიკვდილი

 

სამგლოვიარო წერილების ორი ნიმუში

 

სამდიუმიანი სამთო და საველელ საწრაფ მსროლელ ზარბაზნებით შეიარაღებული ბატალიონებისათვის

 

სამედიცინო ცნობარი

 

სამეურნეო მშენებლობის საკითხები

 

სამექანიკო დარგის რუსულ – ქართული ლექსიკონი

 

სამი სიტყვა

 

სამიჯნურო ყვავილნარი

 

სამოილოვიჩი რ

 

სამოქალაქო სამართლის კოდექსი

 

სამოციქულო ხუცურად

 

სამსაგალობლო წმინდათა დიდთა მარხუათა ანუ მარხვანი

 

სამსონიძე პეტრე

 

სამღვდელმთავრო კონდაკი

 

სამწყობრო წესდება

 

სამხედრო ადმინისტრაცია

 

სამხედრო

 

სანატორიუმი არაზინდო

 

სანაძე ალექსანდრე

 

სანაძე კორნელი

 

სანდალა

 

სანდრო ეული

 

სანიმუშო პროგრამები

 

სანიტარული განათლების კრებული

 

საორგანიზაციო საინსტრუქციო განყოფილება

 

სარაბიანოვი ვლ

 

სარაჯიშვილი ალ

 

სარკე კაცისა

 

სასანიტარო რვეული

 

სასოფლო

 

სასოფლო გაზეთ

 

სასწავლო ჟამნი სოფლის დასაწყისს სასწავლებელთათვის

 

სატარიფო ცნობარი და ცხრილები

 

საუბრები

 

საუწყებო მილიციის ინსტრუქცია

 

საფრანგეთის ისტორია

 

საქ სსრ შრომის სახალხო კომისარიატის ბიულეტინი

 

საქაორწინო საოჯახო და სამეურვეო კანონთა კოდექსის პროექტი

 

საქარელი ნ

 

საქართველოს

 

საქარიქედელი გრ

 

საქმე საქართველოს ანტისაბჭოთა პარტიების პარტიული კომიტეტის შესახებ

 

საქმის წარმოების რიგი ქართველთა შორის წერა–კითხვის გამავრცელებელს საზოგადოებაში

 

საღარაძე მ

 

საქრისტიანო მოძღვრება

 

საღმრთო მსახურება

 

საღუთო წერილი

 

საყმაწვილო ლექსთა კრებული

 

საყვირი

 

საყვარელიძე პ. მ

 

საშა

 

საშევარდნო

 

საზღვარგარეთელი

 

საზღვარგარეთიდან ამოსულ ყოფილ მენშევიკ–ემიგრანტების მოხსენებები

 

სახალხო გაზეთი

 

სახალხო ფურცელი

 

სახალხო საქმე

 

სახალხო სამხატვრო სტუდიის შემოქმედება

 

სახალხო კომისარიატის სტატისტიკური კრებული

 

სახალხო თეატრი

 

სახალხო განათლების საქმე საქართველოში

 

სახანძრო საწესთვალო წიგნაკი

 

სახარება

 

სახარება და სამოციქულო

 

სახელგამის გამოცემათა

 

სახელმძღვანელო

 

სევდიანი

 

სელეო–რეან

 

სერვანტესი მიგელ

 

სეფერთელაძე გრ

 

სვანიძე გ და შევარდნაძე მ

 

სვანიძე გ

 

სვერჩკოვი ი

 

სვიატლოვსკი ვ

 

სვიფტი ჯონთან

 

სიბირიაკი მამინ

 

სიბრძნე კაცობრივი

 

სიკვდილი მართლისა

 

სიკვდილის გამო და შერეულ დაზღვევის დაბულებანი

 

სილეო–რეან

 

სიმართლე

 

სინათლე

 

სინათლისკენ

 

სინკლერი უპტონ

 

სირაძე გ

 

სირაძე ვანო

 

სირომიატნიკოვი ა

 

სისხლის სამართლის კოდეკსი

 

სიტყვა

 

სიტყვები და წერილები ყოვლად სამღვდელო ალექსადრეზე

 

სიცოცხლის დაზღვევა

 

სიხარულიძე ი და მეტრეველი პ

 

სიხარულიძე ილია

 

სკანდაროვი გ

 

სკრიცკი ნ

 

სკოტ – ტაგარტი ჯ

 

სლეპკოვი ა

 

სმირნოვი პეტრე

 

სნეგიროვი ვ

 

სობოლევი იური

 

სოკრატი

 

სოლომონ მეფე

 

სოლომონ ბრძენი

 

სოლომონ II მეფე იმერეთისა

 

სორინი ვლ

 

სორსკი პ

 

სორტელი

 

სოსლანი შალვა

 

სოსნოვსკი ლ

 

სოფლის გლეხ ქალებს

 

სოფლის პოლიტწრეების საუბართა კრებული

 

სოფოკლე

 

სპარტაკი

 

სპარსულ – ქართული ცოდნა

 

სროლის წესები

 

სრულიად აჭარისტანის საბჭოთა მე – IV ყრილობა

 

სრულიად საქართველოს

 

სსრ კავშირის სახალხო მეურნეობის ინდუსტრიალიზაციის სესხი

 

სსრკ რადიოს მეგობართა საზოგადოების წესდება

 

სსრკ სახალხო მეურნეობის ინდუსტრიალიზაციის მე –2 სესხი

 

სსსრ განათლების მუშაკთა პროფესიონალური კავშირის მუშაობა

 

სტალინი ი

 

სტანჩინსკი მიხეილ

 

სტატისტიკა

 

სტეკლოვი ი

 

სულიაშვილი დავით

 

სულმნათი გაბრიელის საუნჯე

 

სულხანისვილი ნ

 

სულხანოვი ა

 

სუმბათაშვილი ალექსანდრე

 

სუნდუკეანც გაბრიელ

 

სურათებიანი წიგნი

 

სუხომლინი ა

 

სუროვცევი ა

 

სურგულაძე პეტრე

 

სქემა ქირურგიული ავადმყოფობის კლინიკური შესწავლისათვის

 

სწავლების მეთოდი და პროგრამა მოზრდილთა სკოლებში

 

სწავლის ქირა

 

სხვიტარიძე აკაკი

 

სხივი

 

 

ტაბიძე გალაკტიონ

 

ტავსტუხა ი.

 

ტაიშინი მ. ი.

 

ტალღა

 

ტან – პინ –სიანი .

 

ტანკები. მათიტაქტიკა და მნიშვნელობა.

 

ტარასოვი

 

ტარატინოვი ნ.

 

ტარლე ე. ვ.

 

ტარუაშვილი ს

 

ტატიშვილი გ.

 

ტატიშვილი ი.

 

ტატუნაშვილი ი.

 

ტაქტიკა

 

ტაძრად მიყვანენბა ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობელისა.

 

ტერენტი გრანელი

 

ტერიტორიალურ ჯარებისათვის დარიგება.

 

ტერმანი მ

 

ტესლენკო კ

 

ტეხნიკუმების დებულება

 

ტეხნიკური ინსტრუქცია დაზღვეულ მცენარეთათვის

 

ტიმირიაზევ

 

ტიმოთე ქართლისა მთავარეპისკოპოსი

 

ტიმოფეევი მიხეილ

 

ტირში მილოსლავ

 

ტიუმენევი ა. ი.

 

ტიხომიროვი ვ.

 

ტლაშაძე იესე

 

ტომაშ – პოლსკაია პ.

 

ტოპოგრაფი საცნობადო მეთაურთათვის.

 

ტრახტენბერგი ი. ა.

 

ტრიბუნა

 

ტრიოდიონი ანუ მარხვანი.

 

ტუგან – ბარანოვსკი მ.ი .

 

ტურისტის თანამგზავრი.

 

ტფილელი ნიკოლაოზ

 

ტფილისის VII პარტკონფერენციის რეზოლიუციები.

 

ტფილისის აღმასკომის და მისი ორგანოების 1925 წლის მოქმედების მიმოხილვა.

 

ტფილისის აღმასკომის მუშაობის მოკლე მიმოხილვა(იანვარი – ივნისი 1924წ.)

 

ტფილისის ბიბლიოთეკების ქართული წიგნების შეერთებული კატალოგი ნაწ .1 (1921– 1924).

 

ტფილისის ბოტანიკურ ბაღის მეცნიერულ. . .

 

ტფილისის და მისი მაზრის კლიმატოლოგიური მასალა.

 

ტფილისის და მზღვევკასის ექვსი თვისმოქმედების მიმოხილვა 1924 – 1925.

 

ტფილისის თბილისის მე -8 პარტკონფერენციის რეზოლიუციები.

 

ტფილისის კავშირი.

 

ტფილისის კომუნალურ წყალსადენის წყლით სარგებლობის წესები.

 

ტფილისის მაზრის ადგილობრივი ბიუჯეტები. 1925 – 1926.

 

ტფილისის მაზრის გლეხის ბიუჯეტი 1924 – 25 წ.

 

ტფილისის მუშათა გლეხთა და წითელ არმიელთა დეპუტატების. . .

 

ტფილისის მუშათა მთლიანი კოოპერატივის სამი წლის მოღვაწეობა(1921–1924).

 

ტფილისის საბჭოს და მისი ორგანოების 1924წ. მოქმედების მოკლე მიმოხილვა.

 

ტფილისის საბჭოს და მისი ორგანოების 1925წ. პირველი ნახევრის მოქმედების მიმოხილვა.

 

ტფილისის საბჭოს დამისი ორგანოების ათი თვის მოქმედების მოკლე მიმოხილვა .

 

ტფილისის საერთო – საქალაქო დამზღვევ. . .

 

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 1918 – 1928. 1

 

ტფილისი სტელეფონის ქსელის აბონენტების სია.

 

ტფილისის უნივერსიტეტის გამოცემანი

 

ტფილისის უწყება .

 

ტფილისის უწყებები 1832 წლისა №5 მარტი.

 

ტფილისის ქართველ ექიმთა და ბუნებისმეტყველთა. .

 

ტფილისის ქუჩები.

 

ტყემალაძე მ.

 

ტყვია–მფრქვევი მაქსიმის სისტემისა

 

ტყვიამფრქვევის სამასალო ნაწილის აღწერა

 

ტყის დღე

 

 

ფაბიოლა ანუ უწინდელი ქრისტიანები.

 

ფაბრიკანტი მ.

 

ფადეევი ნ.

 

ფალიანი ი. გ.

 

ფალიაშვილი ზაქარია

 

ფანცხავა ვ

 

ფანცხავა იაკობ

 

ფარეიშვილი კ

 

ფარცვანიძე მიხეილ

 

ფარცხალაძე ტიტე

 

ფედოროვიპ . თ.

 

ფერაძე ილია

 

ფეხბურთის თამაშის წესები. № 39

 

ფიზიოლოგიური ლექცია.

 

ფილოქსერა ვაზის ახალი მტერი.

 

ფირალოვი გოდერძი

 

ფირდოუსი

 

ფიროსმანი ნ. გამრეკელი ი. გორდეზიანი შ. ზდანევიჩი კ.

 

ფიროსმანიშვილი ნიკო .

 

ფირცხალავა იასონ

 

ფიჩ – პერკინს ლიუსი

 

ფიცხელაური რომან

 

ფლამარიონი კ.

 

ფლეროვსკი ი.

 

ფოლადიანი გრ.

 

ფომიცკი ვლ.

 

ფონოტეფო (სტეფანე ნოზაძე ).

 

ფოსტერი დ

 

ფოცხვერაშვილი კ.

 

ფრანსი ანატოლ.

 

ფრენბურთი

 

ფრიდლანდი ლ.

 

ფრინველთა დღე.

 

ფრონელი ალექსანდრე

 

ფრუნზე მ. ვ.

 

ფრუნზე.

 

ფურცელაძე ანტონ

 

ფურცელაძე დიმიტრი

 

ფურცხვანიძე ევგენი

 

ფუხარა.

 

ფხალაძე გ.

 

 

ქ.შ . წ .კ. გამავრცელებელი საზოგადოების კრებისადმი სარევიზიო კომისიის მოხსენება

 

ქ.შ. წ.კ. გმავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის განმარტება სარევიზიო კომისიის მოხსენების გამო

 

ქავთარაძე ი

 

ქავთარაძე ი. პ

 

ქავთარაძეი რ.

 

ქავთარაძე პ

 

ქალაქ ტფილისის მაჩვენებელი.

 

ქარ-ძისდ

 

ქალაქ ტფილისის მაჩვენებელი.

 

ქალთა საერთაშორისო დღე და კოოპერაცია.

 

ქართველ ექიმთა და ბუნებისმეტყველთა საზოგადოების წლიური ანგარიში 30 ოქტ. 1916–1917.

 

ქართველ ექიმთა და ბუნებისმეტყველთა საზოგადოეის წლიური კრება.

 

ქართველ მერძევეთა ამხანაგობა. (განთიადი).

 

ქართველ მოსწავლეთა ახალგაზრდობას.

 

ქართველ მწერალ ქალთა სამხატვრო სალიტერატურო ალმანახი № 1.

 

ქართველ ხელოვანთა საზოგადოება.

 

ქართველ ხელოვანთა საზოგადოების მე-3 სურათების გამოფენა..

 

ქართველთა შორის წერა– კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოების – მადლობის ფურცელი – შემომწირველთათვის.

 

ქართველთა შორის წერა კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოების საზოგადო კრება .

 

ქართველი მწერლები.

 

ქართლის ცხოვრება

 

ქართულ-რუსული და რუსულ-ქართული საამშენებლო ლექსიკონი.

 

ქართულ დრამატიულ სზოგადოების წესდება.

 

ქართული ანდაზები

 

ქართული ბიბლიოგრაფია

 

ქართული გაზეთი.

 

ქართული გალობა

 

ქართული გრამატიკის ტერმინოლოგიის ქართული. . .

 

ქართული დრამა

 

ქართული სასულიერო კონცერტი (პროგრამმა) კვირას 27 მარტს 1911 წელს .

 

ქართული სიტყვა

 

ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოების წესდება.

 

ქართული წარმოდგენების პროგრამების ალბომი.

 

ქართული ხუროთმოძღვრების ალბომი.

 

ქაროსანიძე ავერიან.

 

ქარტა ამიერკავკასიისა

 

ქართული კულტურის მოყვარულთა საზოგადოების მოკლეა ნგარიში.

 

ქარუმიძე პავლე

 

ქარუმიძე შალვა

 

ქარცივაძე ი. და წულეიკირი ბ.

 

ქვაბულიძე ა.

 

ქვათახევის მონასტრის გუჯარი.

 

ქვარიანი სვ.

 

ქვარიანი სიმონ

 

ქვეითი ჯარის საბრძოლო სამსახური

 

ქვეითი ჯარის საბრძოლო წესდება

 

ქვეყნიერების გაჩენა და განვითარება

 

ქიაჩელი ლეო

 

ქილილა და დამანა

 

ქიქორიძე გერონტი

 

ქიქოძე ლ. დ.

 

ქიქოძე ნ. პ.

 

ქიქოძე შალვა

 

ქოიავა ალექსანდრე

 

ქოიავა ნ.

 

ქოიავა ნიკოლოზ

 

ქორიძე ფილიმონ

 

ქორქაშვილი მ.

 

ქორწინებისა ოჯახისა და მეურვეობის კანონთა კოდექსი.

 

ქოჩლაძე დ.

 

ქოცაქიძე .გ . მ.

 

ქრესტომატია პოლიტიკურ ხელმძღვანელთათვის.

 

ქუთათელაძ ე.ა

 

ქუთათელაძე აპოლონ

 

ქუთათელაძე არ

 

ქუთათელაძე გ. თავართქილაძე ვ.

 

ქუთათელაძე დ. ნ

 

ქუთათელაძე .ი

 

ქურიდძე სანდრო

 

ქუჩიშვილი გ

 

 

შაბსინ ი.

 

შაგინიან მარიეტა

 

შადრევანი

 

შავერზაშვილი თამარ

 

შავთელი ი.

 

შავთელი იოვ.

 

შავთელი იოვანე

 

შავთელი

 

შავი–წყაროელი ვ.

 

შანი შ.

 

შავშელი

 

შალამბერიძე მ.

 

შანიძე აკაკი

 

შანშიაშვილია ლ

 

შანშიაშვილი სანდრო

 

შაპოვალოვი ა.

 

შაპოშნიკოვი და ვალცევი

 

შაპოშნიკოვი ნ. ა. ვალცევი ნ. კ.

 

შარაბიძე იოსებ

 

შარაბიძე ნიკო

 

შარაშიძე ალ

 

შარაშიძე გ

 

შარაშიძე ერმილე

 

შარაშიძე მელიტონ.

 

შარაშიდძე ნ

 

შარაშიძე ნინო

 

შარაძე მაქს.

 

შარაძენიძე ს. სვანაძე ნ. დაკანდელაკი კ.

 

შაფაქიძე ნ. მგელაძე ნ. და კვინიკაძე ნ.

 

შაფაქიძე ნიკო

 

შახბარათოვი ა .

 

შახნაზაროვი ნ.

 

შაჰრაზადა.

 

შეისწავლეთ სოციალიზმი

 

შემოდგომა

 

შემოკლებული მხედრული ლოცვანი

 

შემოკლებული სწავლა ყოვლად

 

შემოქმედელი ფ. (მახარაძე ფ).

 

შენგელაია დემნა.

 

შენგელია ა. ი.

 

შენგელია ნესტორ

 

შენგელია პ. ი.

 

შენდობის ფურცელი (ხუცურად).

 

შესანიშნავი სასტუმრო.

 

შექსპირი უილიამ

 

შეხინი ა.

 

შვებულ წითელ არმიელის სახსოვარი

 

შვებულებაში მიმავალთა სახსოვარი 1926 წლისათვის.

 

შვებულის რვეული

 

შვებულის უბის წიგნაკი

 

შვიდწლიანი შრომის სკოლის პროგრამები

 

შილდბახი კ.

 

შილდერი ფრიდრიხ

 

შინა–ვაჭრობის მომწესრიგებელ დადგენილებათა კრებული.

 

შინა სამსახურის წესდება

 

შინა მრეწველობა

 

შიომღვიმის მონასტერი და წმიდა ღირსი მამა ჩვენი შიო–მღვიმელი.

 

შიუკაშვილი თ.

 

შიუკაშვილი ნიკო

 

შიუკაშვილი ნ

 

შიშნიაშვილი პლ.

 

შიშოვი მ.

 

შიხიანი გალუსტ

 

შკლოვსკი ვიქტორ

 

შმ რჩეული სიტყვები.

 

შნიცლერი არტ.

 

შობა ყოვლად წმიდისა ქალწულისა ღვთისმშობელისა.

 

შოვნაძე ალექსანდრე

 

შორეული ს.

 

შოხინი ანდრია.

 

შრიფტების ნიმუშები

 

შრომა–გასწორების კოდექსი

 

შრომა–დამატება

 

შრომა და ცოდნა

 

შრომა

 

შრომის კანონდებულებათა კრებული

 

შრომის კანონთა კოდექსი

 

შრომის ხელშეკრულება

 

შუბლაძე ტრ. და გოგიძე მიხ.

 

შულიკოვი მ.

 

შურდული.

 

შუქი

 

შუქურას საიდუმლოება

 

 

ჩაის პლანტაციის გაშენების ინსტრუქცია და წესები

 

ჩაის პლანტაციის წესიერი გაშენება.

 

ჩანგი

 

ჩაპლინი ნ.

 

ჩარექიშვილი პ

 

ჩარკვიანი დავით

 

ჩარკვიანი შაჰრუხ

 

ჩარხიშვილი გ.

 

ჩარხიშვილი გიორგი

 

ჩაჩავა ნ. გამრეკელი ირ.

 

ჩახრუხაძე

 

ჩებარინი ა.

 

ჩეკინი.

 

ჩემო თავო და სალხინო

 

ჩეხოვი ა.

 

ჩეხოვი ანტონ

 

ჩეხოსლოვაკურ რესპუბლიკის კონსტიტუცია.

 

ჩვენ საქმეს ჩვენვე ვაფუჭებთ სხვებს ნუ ვაბრალებთ.

 

ჩვენი აზრი

 

ჩვენი აღმშენებლობა

 

ჩვენი გაზეთი

 

ჩვენი გზა

 

ჩვენი ერი

 

ჩვენი კვალი

 

ჩვენი კოლექტიური ხელშეკრულება პროგრამა და მასალები თემატურ წრისათვის.

 

ჩვენი კოოპერაცია

 

ჩვენი მეგობარი

 

ჩვენი ოქტომბერი

 

ჩვენი რესპუბლიკა

 

ჩვენი საქმე

 

ჩვენი სიტყვა

 

ჩვენი ტკბილი მეზობლები.

 

ჩვენი ქვეყანა

 

ჩვენი ცხოვრება

 

ჩვენი ხმა

 

ჩიმაკაძე ლეონდა შუბლაძე ა.

 

ჩიჟავაძე ლ

 

ჩირაძე ვ. გ

 

ჩიქობავა არნ

 

ჩიქობავა ბ

 

ჩიქობავა ბენედიქტე

 

ჩიქოვანი სიმონ

 

ჩიჩერინი გიორგი

 

ჩოდრიშვილი ზაქარია

 

ჩოდრიშვილი მ

 

ჩოლოყაშვილი სოლ. მ

 

ჩოხელი ვ

 

ჩუბინაშვილი გიორგი

 

ჩუბინაშვილი დავით

 

ჩუბინაშვილი იასე

 

ჩუბინიძე ტრ. კვიჟინაძე ილ.

 

ჩუბინიძეები–ტრიფონ და შალვა

 

ჩუგუნოვი გიორგი

 

ჩუკოვსკი ნიკოლოზ

 

ჩხაიძე ი

 

ჩხეიძე ვალ

 

ჩხეიძე კ

 

ჩხეიძე მ

 

ჩხენკელი ა

 

ჩხეტია შალვა

 

ჩხიკვაძე გრიგოლ

 

ჩხიკვაძე ზ. ი

 

ჩხიკვაძე ნოე

 

ჩხიკვაძე პროკოპი

 

ჩხიკვიშვილი ივ

 

 

ცაგარეიშვილი ალ

 

ცაგარეიშვილი გ ქუთათელაძე დ სანიკიძე შ

 

ცაგარელი ვლ

 

ცაგარელი კონსტანტინე

 

ცაგარელი ლ

 

ცაგარელი პოლკოვნიკი

 

ცავარნამი დ

 

ცამციევი რომან

 

ცეკავშირი 1916–1926

 

ცეკავშირში გაერთიანებული ძირითადი მომხმარებელთა კოოპერატივები

 

ცეკასა და ცენტრალურ საკონტროლო კომისიის პლენუმის შედეგები

 

ცენტრალური კომიტეტის 1925 წლის მოქმედების ანგარიში

 

ცეცხლაძე გრიგოლ

 

ცეცხლაძე ვლადიმერ

 

ცვეიგი სტეფანე

 

ცვეიტლინი ვ

 

ციმაკურიძე მ

 

ციმბირელი გოგიტა

 

ცინგოვატოვი ი. ა

 

ცინცაძე ა. ფ

 

ცინცაძე დ

 

ცინცაძე ეპიფანე

 

ცირკულიარები დამზღვევ კაების გამგეობათა და სარევიზიო კომისიების შესახებ

 

ცისნამი

 

ცისარტყელა

 

ცისკარი

 

ცისფერი ყანწები

 

ციციშვილი გ ბარნაბისვილი გ

 

ციციშვილი იასონ

 

ცნობარი აღმაშენებელ პროფმუშაკის

 

ცნობარი თემაღმასკომებისათვის

 

ცნობის ფურველი

 

ცრემლთა ღუზა

 

ცქიტიშვილი პლატონ

 

ცხენოსან ჯარის წყობილების წესდება

 

ცხოვრება და მოქალაქეობა ღირსისა მამისა

 

ცხოვრება და მოღვაწეობა წმიდისა ეფროსინესი

 

ცხოვრება საქართველოსი დიდი მოურავისა

 

ცხოვრება ქართველთა განმანათლებლის წმ ნინოსი

 

ცხოვრება ღირსისა დედისა

 

ცხოვრება ღირსისა მამისა

 

ცხოვრება ყოველდღიური გაზეთი

 

ცხოვრება ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობლისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა

 

ცხოვრება შვიდთა ყრმათა ეფესელთა

 

ცხოვრება წამება და სასწაული წმიდისა დიდისა მოწამისა დიმიტრისა

 

ცხოვრება წმ გრიგოლ პარიელისაი

 

ცხოვრება წმინდა დიდისა მოწამისა

 

ცხოვრება წმიდა იოანე მოწყალისა

 

ცხოვრება წმიდისა ნინოსი

 

ცხოვრება წმიდისა ქალწულმოწამისა

 

ცხოვრების სარკე

 

ცხოვრების საქმე

 

ცხრა იანვარი

 

ცხრაწლიანი შრომის სკოლის პროგრამები

 

 

წამება მიქაელ–გობრონისა

 

წამება წმონდა მიქელ ტიბერიელისა

 

წარმოკავშირისმუშაობისგეგმა 1925 წლისათვის

 

წარმოკავშირის მუშაობის მოკლე ანგარიში და 1924 წლის მოქმედების გეგმა

 

წევრის საანგარიშო წიგნაკი

 

წერა–კითხვის სწავლება პლაკატებით

 

წერეთელი აკაკი

 

წერეთელი ალ

 

წერეთელი გ და კვინიკაძე ნ

 

წერეთელი გ. ფ

 

წერეთელი გედ

 

წერეთელი გიორგი

 

წერეთელი გრიგოლ

 

წერეთელი ვასილი

 

წერეთელი ლიუდმილა

 

წერეთელი მ კალანდარისვილი ბჩიქობავაბ

 

წერეთელი სენო

 

წერეთელისა სოფიო

 

წერეთლისა ანასტასია

 

წერითი სამუშაო და მისი გასწორება

 

წესდება

 

წესები

 

წიგნი თანამდებობისათვის სამრევლოთა მღველთასა

 

წიგნი საღმრთო მსახურებისა ანუ კონდაკი

 

წიგნი ტრისტანისა და იზოლდასი

 

წითელი არმიელი

 

წილოსანი ა. კ

 

წილოსანი ნ

 

წინ

 

წინამძღვრიშვილი ილია

 

წმიდა დავით III აღმაშენებელი მეფე ქართველთა 1089 – 1125

 

წმიდა დიდებული და ყოვლად ქებული მოწამე დედა ვასასი

 

წმიდა დიდი მოწამე ეკატერინე

 

წულაძე აპოლონი

 

წულუკიძე ალ

 

წულუკიძე ვანო

 

წუწუნავა ნ

 

წყალი და მისი სამფლობელო

 

წყარო

 

წითელ...

 

წესი რომელი იქმნების ხელდასხმასა ზედა ეპისკოპოზისა

 

წვევამდე სამხედრო მომზადების პროგრამები

 

წველა–დღვების ამხანაგობის წესდება

 

წითელ არმიელთა შორის პოლიტმეცადინეობის ორწლიანი პროგრამა

 

წ–კ უცოდინარობის ლიკვიდატორთა მიმართ პრაქტიკული სახელმძღვანელო

 

წმ ალფონსო ლიგურიელის ვიზიტნი

 

წერა–კითხვის საზოგადოების მოამბე

 

ხალხური სიმღერების კრებული

 

ხალხური სიტყვიერება

 

ხანთაძე ს

 

ხანკალაშვილი ს

 

ხანუმა

 

ხარაბაძე ა

 

ხარაძე არჩილ

 

ხაჩატრიანი ვ

 

ხახანაშვილი ალექსანდრე

 

ხელაშვილი ბესო

 

ხელაძე ალფ

 

ხელდასმის სიგელი

 

ხელიძე მელქისედეგ

 

ხელმძღვანელი ორგანოების მასალები

 

ხენეი ლ

 

ხეობელი

 

ხერხეულიძი საშ. ვ

 

ხეჩინაშვილი ვიქტორ

 

ხეჩუაშვილი გიგო

 

ხვოზლონი ო

 

ხიდისთაველი სიო

 

ხიზანიშვილი დავით

 

ხიმშიაშვილი გ. დ

 

ხიჟნიაკოვი ვ. ვ

 

ხლებნიკოვი პ

 

ხმა

 

ხმა მოძღვრისა

 

ხმალაძე ლაზარე

 

ხმიადაშვილი ტ

 

ხოლუაშვილი გ

 

ხომერიკი კ

 

ხომერიკი ნ

 

ხომლელი

 

ხომლი

 

ხონელი (ბახტაძე) ლ

 

ხონელი მოსე

 

ხორაბინი ჯ. ფ

 

ხოშტარია ი

 

ხრამელაშვილი ეგნატე

 

ხუთი წლის თავზე

 

ხუნდაძე რ

 

ხუნდაძე სილოვან

 

ხუნდაძე სიმონ

 

ხუსკივაძე თეოფ

 

ხუხუნაიშვილი მირ

 

 

ჯაბადარი გიორგი

 

ჯავახისვილი დ

 

ჯავახიშვილი ალ

 

ჯავახიშვილი ივ

 

ჯავრიშვილი დ

 

ჯაკობია გ

 

ჯამბაკურ–ორბელიანი

 

ჯანაშვილი გიორგი

 

ჯანაშვილი დიმიტრი

 

ჯანაშვილი მოსე

 

ჯანაშია სვიმონ

 

ჯანბერიძე შალვა

 

ჯანდიერი ე

 

ჯანელიძე ა

 

ჯანმრთელობის დაცვისათვის

 

ჯანყარაშვილი ალ

 

ჯაფარიძე სერგი

 

ჯაფარიძე ქრისტეფორე

 

ჯაშივ

 

ჯაჯანაშვილი არ

 

ჯელილ–მემედ–კულიზადე

 

"ჯეჯელის" საჩუქარი "ჩვენი მეგობრები"

 

ჯეჯილის დამატება

 

ჯიბერნე აგნეს

 

ჯიშიან ძაღლების მე–6 ნგამოფენა და მე 3 საველე შეჯიბრება

 

ჯიშკარიანი ი

 

ჯიჯაძე ა

 

ჯობინაშვილი ნიკო

 

ჯორჯაძე არჩილ

 

ჯორჯაძისა ბარბარე

 

ჯორჯიკია ნ

 

ჯორჯიკია ჯ

 

ჯუღელი გ

 

ჯაფარიძე პ

 

 
 

A

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

B

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

C

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

D

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

E

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

F

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

G

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

H

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

I

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

J

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

K

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

L

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

M

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

N

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

O

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

P

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

Q

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

R

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

S

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

T

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

U

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

V

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

W

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

X

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

Y

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

Z

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

А

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Б

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

В

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Г

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Д

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Е

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Ж

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

З

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

И

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

К

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Л

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

М

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Н

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

О

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

П

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Р

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

С

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Т

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

У

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Ф

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Х

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Ц

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Ч

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Ш

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Щ

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Э

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Ю

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Я

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки