პერიოდიკა - თავისუფალი წვდომა

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკში ინახება საქართველოს საისტორიო - საეთნოგრაფიო საზოგადოების ფონდი, რომელიც 20 000-მდ. ისტორიულ - მხატვრული და სამეცნიერო ღირებულების საბიბლიოთეკო დოკუმენტს აერთიანებს.

საქართველოს საისტორიო - საეთნოგრაფიო საზოგადოება, ექვთიმე თაყაიშვილის ინიციატივით, 1907 წელს დაარსდა. საზოგადოებას უდიდესი წვლილი მიუძღვის ქართული კულტურისა და მეცნიერების განვითარების საქმეში. მისი ძალისხმევით განადგურებას გადაურჩა ქართული კულტურის არაერთი თვალსაჩინო ძეგლი.

საისტორიო - საეთნოგრაფიო საზოგადოების ფონდს უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში გადმოტანისას თან მოჰყვა კატალოგი. საკატალოგო ბარათები, შესაძლოა, არ შეესაბამებოდეს დღეს არსებულ წიგნად ფონდს.

 

 

აბაკელია ი. 1, 2, 3, 4, 5

 

აბატი პეტრე ხარისჭირაშვილი

აბაშიძე გრ.

აბაშიძე ვასილი

აბაშიძე კიტა 1, 2, 3

აბაშელი ს.

აბესალომ და ეთერი

აბესაძე ავქსენტი 1, 2

აბესაძე გიორგი 1, 2, 3, 4

აბესაძე გ. 1, 2, 3, 4

აბრამიშვილი მიხეილი

აბულაძე ი. 1, 2

ა-ნ არკ.

ავგაროზი 1, 2

აკიდო

აკობია პ.

ალი 1, 2

ამოსახსნელი

აბრამია პოლიო

ანდრია 1, 2, 3

ანჩინ

არილი

ა.კ.ს.ფ.ს.რ. სახალხო კომისართა საბჭოს დადგენილება N65

ამიერკავკასიის რკინიგზელი

ამიერკავკასიის მშრომელი ქალი

1927-1928 წლის მთლიანი სასოფლო–სამეურნეო გადასახადის დებულება.

1928-29 წლის სასოფლო - სამეურნეო გადასახადი

აგანოვიჩი კ.

ავალიანი ს. 1, 2, 3, 4

აგიტ-პიესათა კრებული

აგრონომიულ საუბართა კრებული

ადაროვი ნ. თ.

ადგილობრივი ფინანსები

ადგილობრივი ფინანსები დეკრეტების დადგენილებების წესების და ცირკულირების

ადგილობრივი და სათემო ბიუჯეტი

ავალიშვილი გ. 1, 2

ავალიშვილი ზ.

ავგუსტ ა.

ავენარიუსი

აკერმანი ა.

ავალიშვილი ი.1, 2

ავწიოთ შრომის ნაყოფიერება

აზიანი ნ. (ლონდაროვი) 1, 2

აზრი. 1, 2

ათაბეგოვი ანაიდა 1, 2

ათასცხრაასჩვიდმეტ წლამდე დაღუპულ რევოლუციონერთა ხსოვნას.

ათასცხრაასჩვიდმეტი წლის სასოფლო-სამეურნეო და საადგილმამულო აღწერის მაზრობრივი ჯამები

ათონის ივერიის მონასტერის 1074 წ. ხელთნაწერი აღაპებით.(5ც.) 1, 2, 3, 4, 5

აი კრიტიკა.

აი როგორ ვმუშაობთ.

აინზაფტი ს.

აკაკი

აკაკის დღე საქართველოში

აკაკის სახსოვრად

აკც. საზ-ბა "ზაკპოგრუზი"

ალადაშვილი ალ.

ალადაშვილი პრ.

ალანია ვასო

ალექსანდრე I იმპერატორი

ალექსანდრე ეპისკოპოსი გურია-სამეგრელოსი

ალექსეევი ი.

ალექსი-მესხიშვილი ვარია

ალექსი მღვდელ-მონაზონი

ალექსიანი

ალიონი

ალიხანიშვილი ვანო

ალმანახი

ალუფი ა.

ალღუზიანი. პოემა 1, 2

ალხაზიშვილი ილ. 1,2

ალხოვი ა. 1, 2

ამაღლობელი სერგო

ამბავი და ვითგარესჯის უდაბნოს საკვირველ-მოქმედების მადლის ქვისა

ამბროსი არხიმანდრიტი 1, 1

ამბროსი ნეკრესელი

ამიერ-კავკასიისა და საკავშირო საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კონსტიტუცია

ამიერკავკასიის საბჭოთა ყრილოიბა

ამიერკავკასიის სამომხმარებლო კოოპერაცია საბჭოთა ხელისუფლების დროს

ამირანაშვილი შალვა

ამირანი 1, 2

ამირაჯიბი კ.მ.

ამირეჯიბი კ. და ლეჟავა კ.ბ. 1, 2

ამიჩის ე.

ანაზარდი

ანანიაშვილი ლევან

ანბანზედ დაწყობილი მაჩვენებელის სსრ რკინისგზების . . .

ანბანი მხატვრობით და საყოველდღეო ლოცვანი

ანბანი 1, 2, 3

ანგარიშთა წარმოების სავალდებულო ინსტრუქცია მომხმარებელთა კოოპერაციისათვის

ანგარიშთწარმოების სახელმძღვანელო მომხმარებელთა კოოპერატივებისათვის

ანდრეევი ბ. გ.

ანდრეევი 1, 2

ანდრიაძე ს.

ანდრონიკაშვილი ი. ზ.

ანთაძე იოსებ 1, 2, 3

ანტირელიგიური წრეების სახელმძღვანელო

ანტონ კატალიკოზის ისტორიული წერილი

ანტონ კათალიკოსი 1, 2, 3, 4,

ანტონი I 1, 2

ანფიმოვი ი. 1, 2

არ დაუშვათ ბეგარის ნარჩენების დაგროვება

არაბელ და სპარსელ მწერალთა გეოგრაფიული და ისტორიული ცნობანი საქართველოს შესახებ

არაგვისპირელი შიო 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

არაყიშვილი დიმიტრი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

არდაზიანი ლ. 1, 2, 3

არველაძე კირილე

ართმელაძე ტ. 1, 2

არისტოტელი 1, 2

არიფიონი [სალიტერატურო] კრებული პირველი

არსენას ლექსი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

არსენი კათალიკოზი

არსენიძე რ.

არტიუხინა ა.

არშინ მალ-ალან 1, 2

არჩილ მეფე 1, 2, 3, 4

არწუნი ვ. მ.

არჯევანიძე მ.

ასათიანი ა. ლ.

ასათიანი გ.

ასათიანი გრამიტონ

ასათიანი ლ. გ.

ასათიანი მიხეილ

ასლამაზაშვილი ნიკო

ასლანიშვილი გაბრიელ

ასლანიშვილი დონ-გაბრიელ - მოძღვარი

ასლანიშვილი ი. 1, 2, 3, 4, 5

ასლანიშვილი სოსო

ატმის ფოთლის დაკოჟიჟება - დახვევა

აუერბახი ნ.

აფციაური დ.

აფხაზეთის სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკის ძირითადი კანონი

აფხაზი ივანე

აღმოსავლეთის ნახევარ-სფერო (ოთხ ნაჭრად).

აღნიაშვილი ნიკო 1, 2

აღსნა სიზმრისა ანბანითა და მთვარითა

აწერა 3-მ. ხაზიან შაშხანა თოფისა ნიმუში 1891წლისა და 3-მ. ხაზიან შაშხანა ლივერის ნიმუში 1895 წლისა (2ც.) 1, 1

აწყურელი დ.

ახალსკოლისაკენ. ნაწილი II.

ახალგ. ლენინელთა საკავშირო კომკავშირის მე -5 კონფერენციის რეზოლუციები.

ახალგაზრდა კომუნისტი 1, 2, 3, 4

ახალგაზრდა მეცხრე საერთაშორისო დღე. (1923 წლის 2 სექტემბერი).

ახალგაზრდა პიონერი. 1924.

ახალგაზრდობის კომუნისტური კავშირი და საბავშვო მოძრაობა. 1924.

ახალი აზრი 1, 2

ახალი აღთქმა

ახალი გზა (ყოველკვირეული ჟურნალი).

ახალი დროება 1, 2

ახალი კვალი

ახალი კომუნისტი. (გაზეთი ) 1920.

ახალი მკურნალობა 1, 2

ახალი მწერლობა. წიგნი მესამე

ახალი ნაკადი

ახალი საბინაო ტარიფი

ახალი საქართველო. 1919.

ახალი საქმე. (გაზეთი )

ახალი სისტემით მუშაობა.

ახალი სკოლისაკენ. სახელმძღვანელო სოციალური აღზრდის მუშაკთა გადასამზადებლად

ახალი სოფელი. (გაზეთის დამატება) 1, 2, 3, 4, 5

ახალი სხივი 1, 2, 3

ახალი ქართლი. 1914. (გაზეთი). 1, 2

ახალი ცხოვრება. პიესა ექვს სურათად

ახვლედიანი გ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ახვლედიანი დ. 1, 2, 3

ახვლედიანი დარია

ახობაძე ლადო

ახოშვილი ვ.

ახპატელოვი მიხეილ 1, 2

ახსნა - განმარტება საუჯრედო სკოლის პროგრამისათვის

 

 

 

 

ბ - ძისა ნ. მონტესორის სისტემის საბავშვო ბაღი

ბ.ს. შრომა დაკაპიტალი

ბაგალელი ალეო

ბაგრატოვანი დიმიტრი 1, 2

ბაგრატოვანი დიმიტრი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

ბადრიაშვილი ნ.

ბაევსკი ი.ლ.

ბავშვთა კომუნისტური მოძრაობა და სკოლა

ბათიაშვილი რ .

ბაირონი

ბაკურცევი ა.ტ.(ა. ნედროვი)

ბაკში მ.

ბალაბუევი ა.გ., ტროიცკი ნ.ა.

ბალანჩივაძე ანდრია

ბალანჩივაძე მელიტონ 1, ბალანჩივაძე მელიტონ 2, ბალანჩივაძე მელიტონ 3,

ბანევიჩი ნ., ფადეევი ა.

ბანკის წევრი. რა აზარალა ბ-ნმა კალისტრატე ჩიკვაიძემ ქუთაისის ბანკს და მის მსესხებლებს

ბანკოვიჩი პ.

ბარათაშვილი ზ.

ბარათაშვილი ნ. 1, ბარათაშვილი ნ. 2, ბარათაშვილი ნ. 3, ბარათაშვილი ნ. 4, ბარათაშვილი ნ. 5, ბარათაშვილი ნ. 6, ბარათაშვილი ნ. 7, ბარათაშვილი ნ. 8,

ბარათოვი ბი. 1, 1,

ბარამიძე ვ. 1, 2, 3,

ბარანოვი ა.

ბარანოვსკი კ.

ბარბიუსი ანრი 1 2

ბარნაბიშვილი გ.

ბარნაბიშვილი გ. ციციშვილი გ. ფანცხავა ვ.

ბარნოვი ვასილ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

"ბარრიკადი." ყოველკვირეული გაზეთი 1, 2

ბასილაია გიორგი

ბატონიშვილი ბაგრატ

ბატონყმობის გაუქმება

ბატურინი ნ., ოლმინსკი მ.

ბაუმანი კ. ი.

ბაქრაძე გ.

ბაქრაძე დ.

ბაქრაძე დ.ზ. 1, 2, 3

ბაქრაძე დიმიტრი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

ბაქრაძევ. ი.

ბაქრაძე ზ. 1, 2, 3, 4, 5

ბაღაევი ვ.

ბაშინჯაგიანი არ.

ბაჩანა

ბახია

"ბახტრიონი" (კვირეული გაზეთი ) 1, 2

ბეგიაშვილი თ. კვირკელია პლ. მჭედლიძესიმ. 1, 2

ბეგიაშვილი თედო 1, 2

ბეგიევი სვიმონ

ბელენკი ც. მ.

ბელი ტომ.

ბელკინი მ.ს.

ბელლამი ე.

ბელსკი ა.

ბემე ერნესტ

ბენაშვილი ანდრია

ბენია (ქართველ მეფეების ხუმარა)

"ბეჟანიანი" 1, 2

ბერდნიკოვი ა. და სვეტლოვიფ.

ბერეკაშვილი აკ.ი.

ბერეჟიანი ს., ყიფშიძეე.

ბერიოზინი ნ.ს.

ბერიტაშვილი ივანე 1, 2, 3

ბერიტაშვილი ევსევი

ბერიძე ვ. 1, 2

ბერიძე მ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

ბერიძე შ. 1, 2

ბერტრონი ედუარდ

ბერძენიშვილი გ.

ბერძენიშვილი ნეს.

ბესიკი

ბესიკი, ალ. ჭავჭავაძე, გრიგოლ ორბელიანი. (ბიოგრაფიები)

ბესონოვი ს.

ბზვანელი ლადო

ბზიაშვილი გ.

ბიბილაშვილი ვასო 1, 2, 3, 4

ბილეთი (პასპორტი) - ფორმა

ბიულეტენი

ბიუჯეტი და გადასახადები

ბიჩერ-სტოუჰარიეტ 1, 2

ბლიკვაძე (ალ. მგელაძე)

ბლიუმენაუ ა.

ბლოკი ალექსანდრე 1, 2

ბლონინა ე.

ბობოხიძ ეკალე

ბობროვი ა. ა. 1, 2, 3

ბოგდანოვი ბორის (გ.ჩხარტიშვილი)

ბოგდანოვი ე. ა.

ბოგდანოვი ნ. ა., დაფუსინ. ვ.

ბოიარსკაია ზ.

ბოკაჩიო ჯოვანი 1, 2

ბოკერია ვ.

ბოკლი 1, 2

ბოლონდენელი კონრად

ბონზელსი ვოლდემარ

ბონჩ-ბრუევიჩი ვლ.

ბონჯიოვანი გ. ფ.

ბოროვიჩი

ბოროზდინი კ. რაფ. ერისთავი და მურიე

ბოცვაძე ნ. ბურჯანაძე ეკ. დაჩიხლაძე რ.

ბოჭორიშვილი მიხ.

ბრაუნი ვილიამ

ბრიე

ბრონნერი ვ. მ.

ბრონინი ი.

ბროსსე მარი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

ბროუნოვი პ. ი.

ბრიჯესი ტ.

"ბრძოლა კულტურული სოფლისათვის"

"ბრძოლა". პერიოდული გამოცემა.

ბუაჩიძე პ. 1, 2, 3, 4, 5, 6,

ბუბნოვი ა.

ბუისკი ა. 1, 2

ბუმერანგი ალ.

"ბუნების მეტყველების პროგრამა"

ბურდული პ.

ბურჭულაძე გ. 1, 2, 3

ბურჯანაძე ვ., გომელაური ი., დუმბაძე დ.

ბურჯანაძე კატო, ზაალიშვილი ტასო

ბურჯანაძისა ეკ., ზაალიშვილი ტ.

ბურჯ-ძისა კატო

ბურჟუაზიის ციხეები

ბუხარინი ნ. 1, 2

 

გააშენეთ მანდარინის ბაღები

გაბაევი ა. ნ.

გაბაშვილი ბესარიონ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

გაბაშვილი გიგო 1, 2

გაბაშვილი ეკატერინე 1, 2, 3, 4, 5

გაბილაია იასონ ბ.

გაბილაია იასონ

გაბლიანი ეგნატე 1, 2

გაბრიელ ეპისკოპოსი

გაბრუაშვილი დ.

გადომსკი ა.

"გავაფერადოთ." (ალბომი პატარებისათვის)

გავაშელი ვ.

გავაშელი ლადო

გაზაფხული და ზაფხული.(დასურათებული წიგნი ბავშვებისათვის)

ზაფხული.(საკითხავი წიგნი )

გაიოზ რექტორი

გალაგანი ა. მ.

"გალაკტიონი"

გალობათა გალობა 1, 2

გამოკრებული კურთხევანი ქართულსა და ოსურ ენაზე

გამრეკელი ვასილ

გამრეკელი ნიკოლოზ 1, 2, 3

გამყრელიძე გ. 1, 2

გამრეკლიძე ნ. ი. 1, 2

გამსახურდია კონსტანტინე 1, 2 3 4

განათლების მუშაკის პროფ ცოდნა

განამტკიცეთ სსრკ თავდაცვა

განახლებული მესხეთი

განდეგილი

განთავისუფლებითი ფურცელი

"განთიადი" (ყოველდღიური გაზეთი ) 1, 2, 3, 4

განი

განმარტება რომელიმე მთავართა ნაწილთა კათეხიზმოსათა

განმარტებანი და მითითებანი საგანაკვეთო დაზღვევის წესები

განმარტებითი წერილი გლეხ ქალთა სადელეგატო კრებისპ როგრამისათვის

განსაკუთრებული პირობები სოფლად მოძრავ ქონების . . .

განსაკუთრებული წესები ცეცხლისგან ნებაყოფლობითი დაზღვევისა . . .

გარეშე. ჩვენი ეროვნული საქმე ახლანდელ ისტორიულ მომენტში 1, 1,

გარიყული მარიამ

გარრიკი ვახტანგ

გარსევანიშვილი ალ.

გარტვინგი თეოდორე

გასტევი ა.

"გაფლანგვა". საქართველოს საქხინმრეწვის ახალი სურათი

გაფრინდაშვილი ვალერიან

გაჩეჩილაძე გ., ძაგანია ქ. 1, 2

გაჩეჩილაძე ივ. 1, 2

გაჩეჩილაძე ივანე

გაჩეჩილაძე ლ.

გაჩეჩილაძე მიხ. 1, 2, 3

გეგეჭკორი ა.

გეგეჭკორი იოანე

გეგეჭკორი ლადო

გეგეჭკორი ნ.

გეგმა ბათომის ნავთსადგურის საზღვაო კვლევისა

გეგმა ფოთის ნავთსადგურის საზღვაოკვლევისა

გედევანიშვილი რ.

გედევანიშვილი ალ.

გედევანიშვილი ი.

გედევანიშვილი ლადო

გედინ სვენ

გეილერი ვ.

გელეიშვილი პეტრე 1, 2

გელოვანი დადაშ.

გენრი ო.

გერბიდონ მარსელ

გერგეტის სამების ძველის ტაძრის განმაახლებელი კომიტეტის მოწოდება

გერსმია სერ.

გეტე ვ.

გექტორი ნ.

გეხტმანი გ. ნ. 1, 2, 3, 4, 5, 6

გვაზავა გ.

გვაზავა გ.

გვაზავა გიორგი

გვაზავა გიორგი

გვაზავა

გვარამაძე ივ. 1, 2, 3, 4

გვარამაძე იოანე 1, 2, 3, 4

გვარამაძე კონსტანტინე 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

გვარამაძე ნ. ლ.

გვახარია ა., ზუმბაძე პ.

გველესიანი ივ.

გვეტაძე რაჟდენ

გვირგვინი (კრებული) 1, 2, 3

"გზა". (ყოველდღიური გაზეთი) 1, 2

გიგიბერია შალვა 1, 2, 3, 4

გიგიბერია ბატი და იხვი.

გიგინეიშვილი ვ. მ

გიორგაძე გრიგოლ

გიორგი მეთცამეტე

გიორგი მეზვრე

გიოტე იოჰან ვოლფგანგ

გიორე და ლაკურგიე

გივიშვილი დავით

გლახაშვილი ს. 1, 2, 3, 4, 5

გლეხ ქალთა სადელეგატო კრების სახელმძღვანელო მასალა

გლეხ ქალთა ორგანიზატორის თანამგზავრი

"გლეხი" ყოველკვირეული სახალხო გაზეთი

"გლეხის ბიბლიოთეკის" წიგნების კატალოგი

გლეხის წიგნი. მოზრდილთათვის პირველსაკითხავი წიგნი ანბანის შემდეგ

გლეხიშვილი ვ.

გლეხმა უნდა იცოდეს რა არის სახელმწიფო შემნახველი შრომის სალარო

გლეხთა მომგებიანი სესხი. 1924 წ .

გლადკოვი თედორე

გობერმანი გ.

გვარამაძე მღ. იოანე-მესხი

გვარამაძე იოანე 1, 2, 3, 4

გვარამაძე ივ. 1, 2, 3, 4

გვარამაძე კონსტანტინე 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

გვარამაძე ნ. ლ

გვახარია ა., ზუმბაძე პ.

გვაზავა გიორგი 1, 2, 3, 4, 5

გველესიანი ივ.

გვეტაძე რაჟდენ

გვირგვინი (კრებული) 1, 2, 3

"გზა". ყოველკვირეული გაზეთი 1, 2

გობერმანი ნ.

გობეჩია ნ. 1, 2, 3

გოგებაშვილი იაკობ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

გოგებაშვილი შ.

გოგებაშვილი შ. ზ 1, 2, 3, 4, 5

გოგებაშვილის (იაკობ ). სახსოვრად. 1, 2

გოგიავა კლიმენტი

გოგიაშვილი მიშა

გოგიბერიძე მ.

გოგიბერიძე მოსე. 1, 2, 3, 4, 5, 6

გოგიტიძე სიმონ

გოგლიჩიძე ს.

გოგოხია რაუდ.

გოეტე

გოთუა პართენ

გოლიკოვი, მახროვი

გომართელი ივანე. 1, 2

გომართელი შალვა

გომელაური ივ. 1, 2, 3, 4

გონჩაროვა-ვიქტოროვი

გორბუნოვი ე

გორგაძე გრ

გორგაძე მ. და ა. ბარსეგოვი

გორგაძე მიხეილ. 1, 2

გორგაძე ს. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

გორგაძე ალექსანდრე. 1, 2

გორგაძე ს., თაბუკაშვილი შ. 1, 2, 3, 4

გორგაძე ს. რ. 1, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,

გორგაძე სერგი. 1, 2

გორევი ბ. ი. 1, 2, 3

გრიშაშვილი ი. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

გორკი მაქსიმ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

გოქსაძე ს.

გოშაძე სოლო

გრაფ ელიქს

გრანელი ტერენტი. 1, 2, 3, 4

გრაციანოვი პ. კ.

გრებნიოვი პ. რა ცუდია უსწავლელობა.

გრიბოედოვი ა. ს. 1, 2

გრიბოვი

გრიგალი 1, 2

გრიგალიძე. ვ.

გრიმები

გრიშინი ზინ

გროსი გეორგ, გერცფელდი ვილანდ

გროსჰეიმი ა. ა., სოსნოვსკი დ. ი., ტროცკი ნ. ა. საქართველოს მცენარეულობა. 1928.

გუგული 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

გუგუნავა გედეონ

გუგუნავა სიმონ

გუზიკოვი ა. მ.

გულიაშვილი კოლა 1, 2, 3, 4

გულიაშვილი შაქრო

გულისაშვილი ა. 1, 2

გუმედინი. გ.

გუმილევსკი ლევ.

გუნდაროვი ა.

გურამიშვილი დავითი 1, 2, 3, 4,

გურევიჩი გ.

გურიელი მამია. 1, 2

გუროვი ს.

გურული ქალ-ვაჟიანი (ხალხური). სასმღერო ლექსები.

გურჯანელ დათუკიშვილი დ.

გუს ვიზიროვი

 

დაბადება 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

დაბღიშვილი იეთიმ 1, 2, 3

დადგენილება 1, 2, 3, 4

დადიანი ნიკოლოზ 1, 2, 3

დადიანი შალვა 1, 2, 3, 4, 5

დადიანი შოთა

დავით ბატონიშვილი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

დავით ეპისკოპოსი 1, 2, 3, 4, 5, 6

დავით სარაჯიშვილის სახსოვრად 1, 2, 3, 4

დავითაშვილი ი. 1, 2, 3

დავითაშვილი იოსებ 1, 2, 3

დავითნი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

დაზღვევის აგიტ. კამპანია 1927 წ.

დათეშიძე ს.

დაისელი ვანლერ 1, 2, 3, 4, 5

დამზღვევ აგენტის საუბარი გლეხთან

დანელია ს. 1, 2, 3, 4, 5

დარაჩხიევი ვ.

დარიანი ს.

დარიგებ ასაექსპორტო კომისიებს

დარიგება ტერიტორიალური

დარიგება შაშხანა თოფით

დარიგება ცხენების ჭედვისა ჯარში

დასავლეთის ნახევარ–სფერო

დასასვენებელი სახლები საბჭოთა საქართველოში

დაუი ჟონდა, დაუი ეველინა

დაუჯდომელი 1, 2, 3, 4, 5

დაწყებანი საქრისტიანოსა ჰსწავლისანი ანუ მოკლე სამღუდელო ისტორია და მოკლე კატეხიზმი

0დგებუაძე–ფულარიასი ფუცუ

დე–ამიჩის. აპენინიდან ანდამდე.

დებიუე ა. 1, 2

დებულებები ს.კ.პ.(ბ) ... 1927 წ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

დევიძე ა. 1, 2, 3, 4, 5, 6

დედათა ქართული საოსტატო სემინარია

დელეგატი–ქალის პირველი წიგნი

დემირტეან დერენიკ

დენისოვი ს. ა.

დერნბურგი ჰ.

დეფო დანიელ 1, 2

დეფრემერი მ.

დვალი ევგენი 1, 2, 3, 4, 5

დვალი პიმენ

დიაგრამების დანიშნუილება და მათი შედგენის წესები.

დიდებულიძე გ.

დილა 1, 2, 3

დიუშენ ფერდინანდ

დოდაევი სოლომონ

დოლევი დიმიტრი

დოლიძე ანდრო 1, 2

დოლიძე ვიქტორ. "ქეთო და კოტე"

დოლიძე ი.

დოლიძე ს. 1, 2

დონდუა დავ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7

დონდუა ვ.

დონდუა კ.

დოხმანი–გარმიზა გ.ი.

დრო

დემურიშვილი მიხეილ 1, 2, 3, 4

დროება 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

დროებითი 1, 2, 3, 4, 5

დროზდოვი ალექსანდრე

დროული.

დუტუ მეგრელი 1, 2, 3

დუშენსკი ნ.

დუშკანი მ.

 

ებეგარდ კლეინი

ებრაული კალენდარი 1, 2

ეგნატაშვილი გიორგი

ეგორშინი ა. გ. 1, 2

ეებერგი კ. თ.

ევდოშვილი იროდიონ 1, 2, 3, 4, 5, 6

ევროპის სახელმწიფოების სივრცე და მოსახლეობა.

ეიდუსი ხ

ეკალაძე ია 1, 2, 3, 4, 5, 6,

ეკალი 1, 2

ეკონომიური პოლიტიკის პროგრამა

ელეფთერიძე ილია 1, 2, 3

ელვა-ქუხილისა და ციალთა დაკვირვების ინსტრუქცია

ელვა 1, 2

ელიაშვილი ივანე 1, 2 3

ელიაშვილი ნათან

ელიოზიშვილი ვ. ჭლექი და მისი წამლები

ელიძე. ექიმი

ელჩანინოვი ნ

ენგელსი ფრიდრიხ 1, 2, 3, 4

ენვალდი მ

ენციკლოპედია 1, 2

ეპისტოლე პატრიარხთა აღმოსავლეთის კათოლიკე ეკლესიისათა.

ეპიფანეკ ვიპრელი

ერ–ლი ს

ერენბურგი ილია

ერთა წმინდელი სეზმან 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,

ერთი წელი ლენინის გარდაცვალების დღიდან

ერთობა 1, 2, 3

ერი

ერიკ

ერისთავი გიორგი 1, 2, 3, 4,

ერისთავ ხოშტარია ანასტასია 1, 2, 3, 4

ერისთავი დიმ

ერისთავი ეკატირინე. ობი და ნაცარი. 1925

ერისთავი ელენე. ქლიავი.

ერისთავი თ., მაჩაბელი ს., უნაფქოშვილი ნ. 1, 2

ერისთავი კოსტ

ერისთავი ლადო

ერისთავისა ანასტასია

ერისთავი რაფიელ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

ერმილ–ეფენდი.

ეროვნული თვითმართველობა.

ერტლი ედ

ესაკია ლეო 1, 2

ესენინი სერგეი 1, 2

ესტონეთი და მისი არმია

ეული სანდრო 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ეფემია მესხის 40 წელი სასცენო მოღვაწეობისა.

 

 

ვაკელი იონა 1, 2

ვალენტეი ეგნატე

ვანო ბოლქვაძის სახელობის პოლიგრაფსკოლის ანგარიში

ვანჩენკო ა.

ვაჟა-ფშაველა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

ვარაზიშვილი

ვარაზიანი ვ.

ვარდანი 1,

ვარდოშვილი ხარიტონ

ვართანოვი ა.

ვართაგავა იპ. 1, 2, 3, 4, 5

ვარიაში ე. 1, 2, 3, 4

ვარლამ მიტროპოლიტი 1, 2, 3

ვარძელი იაკ.

ვატინი

ვაჩეიშვილი ალ

ვაჩნაძე ნატა. 1926.

ვახტანგ VI 1, 2, 3,

ვახტანგ მეფე.

ვახტანგ ბატონიშვილი.

ვახუშტი ბატონიშვილი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

ვებრძოლოთ ჭლექს!

ვერმიშევი ანასტასია. საბოსტნე ნერგის გამოყვანა. პამიდორი 1, 2

ვერმიშევი ქრისტეფორე. ახალი ღვინის მოვლა. 1, 2

ვეფხისტყაოსნის გაგრძელება 1571 ტაეპის შემდეგ.

ვეშაპელი გრიგოლ 1, 2, 3, 4, 5

ვიგალოვი ა.

ვიგდორჩიკი ნ. ა. 1, 2, 3

ვინარის დამნაშავე

ვინ იყო ილია ჭავჭავაძე

ვინოკუროვი გ.

ვისთვის არის ხელსაყრელი ხალხთა შორის შუღლი

ვისკოვატოვი პ. ა

ვისრამიანი 1,

ვიტოლდი ხ. 1, 2

ვოინიჩი

ვოლინსკი ლ.

ვოლინსკი ნ. ა. 1, 2, 3, 4

ვოლოხი ზ.

ვრცელი კატეხიზმოა სასწავლებლად ყრმათა...

ვუჩეტიჩი

 

 

თაბუკაშვილი ტრ 1, 2, 3, 4, 5, 6

თაგორ(ი)რაბინდრანათ 1, 2

თაგუნა 1, 2

თავადის ასული მერი, 1927.

თავართქილაძე კ. 1, 2

თავაძე სოლომონ

თავდაცვა 1, 2

თავდგირიძე ნიკო 1, 2

თავისუფალი ვარჯიში

თავისუფალი საქართველოს ჯგუფი. 1913

თათბირი ამერიკული ვაზის კულტური მცოდნე ... 1912.

თათრული და ქართული შიქასტები... 1908

თამარ მეფე. 1892 1, 2

თამარ მეფის დღესასწაული. 1916 1, 2

თამარაშვილი მიქელ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

თამარაშვილი მიხეილ

თაყაიშვილი ექვთიმე 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

თეიმურაზ II 1, 2, 3, 4

თეიმურაზ პირველი 1, 2, 3, 4

თომა კემფელი.

თოფურია ვარლამ 1, 2, 3, 4, 5

თურდოსპირელი დ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

 

იაშვილი ნიკო 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

იაშვილი ს 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

ივერია 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 27

იმედაშვილი იოსებ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ინგოროყვა პავლე 1, 2, 3, 4, 5

ინწკირველი ა. ნ. 1, 2, 3, 4

იოანე ბოლნელი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

იონა მიტროპოლიტი (მროველი) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

იოსელიანი მ. კ. 1, 2, 3

იოსელიანი პლატონ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ირემაშვილი ი. 1, 2

ისარი 1, 2

ისარლოვი ლუკა 1, 2, 3

ისტორიული დოკუმენტები იმერთა შესახებ.

ისტრატი პანაიტ

იულსკი ვ. თანამედროვე პოლონეთი. 1927.

იუსუპოვი. როგორ მოკლეს რასპუტინი. 1928.

ინსტრუქციები 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,

 

 

კ.კ . მიწის მფლობელობის საქმე.

კაბაკჩიევი ხ.

კაგანოვიჩი ლ. მ.

კავალენკო პ.

კავკასიელი

კავკასიის წითელდროშოვანი არმიის...

კავკასიონი

კავსაძე მიხეილ

კავშირის წევრად მიღების და გამორიცხვის წესები.

კაზაჩკოვი ა.

კათალიკოზ–პატრიარქი ნიკოლოზ I.

კათალიკოზი ანტონ II.

კათალიკოზი არსენ. 1903

კაკაბაძე დავით 1, 2

კაკაბაძე ვ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

კაკაბაძე ვას.

კაკაბაძე ი.

კაკაბაძე პოლიკარპე

კაკაბაძე სარგის 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

კალანდაძე თ.

კალანდაძე ლ. 1,

კალანდაძე მ.

კალანდაძე ნ.

კალაძე ს. გ.

კალინინი მ. 1, 1, 1,

კამეშჩიკოვი ნ.

კანატჩიკოვი ს.

კანდაუროვი ნიკო 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

კანდელაკი კ. მ.

კანდელაკი სიმონ 1, 2

კანონები 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

კაპანაძე ვსევოლოდ 1, 2

კაპლუნი ს.

კარბელაშვილი ელიზბარ 1, 2, 3

კარბელაშვილი ვასილ 1, 2, 3, 4, 5

კარბელაშვილი ლ. ა. 1, 2, 3, 4, 5, 6

კარბელაშვილი მღ. მ.

კარბელაშვილი პოლიევკტოს 1, 2, 3, 4, 5, 6

კარბელაშვილი ფილ.

კარბელოვი პ. და მოლოდინოვი ა. კარბელოვი პ., მოლოდინოვი ა.

კარგარეთელი ე., ლორთქიფანიძე ნ.

კარგარეთელი თომა 1, 2, 3

კარგარეთელი ი. გ.

კარგარეთელი ია 1, 2, 3

კარგარეთელი. 1916

კარი ლათინური გრამატიკისა

კარიჭაშვილი დავით 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

კარპენსკი ვ.

კარპენტერი პ. გ.

კარტა კავკასიის აქეთი მხრისა. 1867

კასრაძე დავით. თეატრი. 1924

კატალოგი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

კატოშვილი დიტო

კაუფმანი ა. ა. სტატისტიკა. 1925

კაუცკი კარლ. 1927. 1, 2

კახელაძე ა. მ. 1, 2

კახიანი ნ. ს. 1925

კედროვი ი. 1927

კეთილ-სახსოვართა მწერლობა მეფისა აღმაშენებლისა. 1865 1, 2

კეკელიძე კორნელი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 11, 12, 13, 14, 15

კეკჩეევი კ. ს.

კელენჯერიძე მელიტონ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

კელერმანი ბერჰარდ 1, 2

კერესელიძე ივანე 1, 2, 3

კერშენშტეინერი გ.

კეცხოველი ზ.

კეცხოველი ნიკო 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

კვანტრე ქს. ვ.

კვანტრიშვილი ვ.

კვარაცხელია ტარას 1, 2, 3, 4, 5, 6

კვაჭაძე გერმანე. გლეხების პოლიტიკური ევოლუცია და... 1925

კვერკველაძე ა.

კვინიკაძე ნ. მგელაძე ნ. შაფაქიძენ 1, 2

კვიჟინაძე ილ. 1, 2, 3, 4

კვიცარიძე პოლიევკტოს 1, 2, 3

კიზირია ან. 1928.

კიკაბიძე ლადო

კიკვაძე თ., ჭუმბურძე გ., მგელაძე ფ. ჩვენი სკოლა. 1922. 1, 2, 3, 4, 5, 6

კიკვაძე მელ. ლექსები

კილასონიძე მიხ.

კილაძე ს. გ.

კიმროვი მ.

კინო. ჩვენი კოოპერაცია. 1, 2

კირაკოზ განძაველი.

კირიონ II 1, 1,

კირიონ არხიმანდრიტი და ყიფშიძე გრიგოლ 1, 2, 3, 4

კისელიოვი ა. 1, 2, 3, 4

კლდე 1, 2, 3, 4

კლდიაშვილი სერგო

კლდის კალენდარი

კლდიაშვილი დავით 1, 2, 3, 4, 5

კლეინი ებერგარდ 1, 2, 3, 4

კლიმიაშვილი ზ. მ.

კობალაძე ი.

კობიძე დავით 1, 2

კოდექსი. 1925 წ.

კოდუა ი. 1, 2, 3

კოვალენსკი მ. ნ., შულგინი ვ. ნ.

კოკელი შ. 1, 2

კოკოჩაშვილი გიორგი

კოლელიშვილი გრიგოლ

კოლექტიური ხელშეკრულება 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

კოლოსოვი ა.

კოლხიდა

კოლხიდელი მ.

კომკავშირი სსრ საქართვ 2 კონფერენციის და პიონერ მომუშავეთა რესპუბლიკურ თათბირის რეზოლუციები

კომპლექსური მეთოდი წერილების კრებული.

კომუნისტების აღრიცხვის სახელმძღვანელო. 1927.

კომკავშირიას პოლიცკითხვის ჯგუფის სახელმძღვანელო. 1926

კომუნისტური განათლება. 1923

კომკავშირის პოლიტგანათლება საქართველოში. 1928.

კომკავშირის მეორე შობა. 1924.

კომკავშირი. 1922

კომკავშირი კოპერატიულ ფრონტზე. 1927

კომკავშირი და სასკოლო მშენებლობის საკითხები. 1927.

კომკავშირელის სავალდებულო სამუშაო ზაფხულში. 1925.

კომკავშირელი მწერლები. 1928

კომკავშირი სსრ. საქართველოს მე IX ყრილობის რეზოლუციები. 1928

კომუნისტი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

კომუნისტური ინტერნაციონალი.

კომუნისტური ინტერნაციონალის მეოთხე კონგრესი. 1922.

კომუნტერნის პროგრამის პროექტი. 1928.

კონ(ი ) ფელიკს. ახალი ომის საფრთხე.

კონგე ვ. ვ.

კონდაკი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

კონი ფ.

კონსტან ანდრონი

კონსტიტუცია სოციალისტურ საბჭოთა რესპუბლიკების კავშირისა. 1924

კონფერენცია მეოთხე რაიონის ყოფილ მენშევიკებისა. 1923.

კონფერენცია მეორე რაიონის ყოფილ მენშევიკებისა. 1923.

კონფერენცია ყოფილი მენშევიკების თფილისის რკინისგზის მუშებისა. 1923.

კონფერენცია ყოფილი მენშევიკების რკინიგზის მუშებისა. 1923.

კონჭოშვილი პეტრე. 1901. 1, 2, 3

კოოპერატივში კულტურული მუშაობის დებულება. 1928.

კოოპერატივში წიგნის ვაჭრობის წესები. 1929.

კოოპერატიული სააგიტაციო გასამართლება. 1928.

კოოპერატიული წრეები. 1927.

კოოპერაცია

კოოპერაციის განვითარების გზები

კოპნიაევი პ.

კოჟანი პ. 1928. 1, 1,

კორინთელი არ.

კოროლევიჩი ვ. 1925.

კოსონოგოვი ი. ი. 1918.

კოსტავა იაკობ. 1924. 1, 2

კოსტროვი ტ. 1928.

კოტეტიშვილი ვახტანგ 1, 2, 3, 4, 5, 6

კოცონთან 1, 2, 3

კოჭლი წიწილა. ხალხური ზღაპარი, 1926.

კოხანოვი ნ.

კრაევიჩი კ. დ. 1029. 1, 2, 3

კრავჩენკო ელენე. 1926.

კრაპოტკინი პ. 1906

კრებული. 1925. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

კრეკი უ. მოკლე ისტორია მუშათა ....1923.

კრენიგი ბ.

კრეპელინი კ.

კრილენკო ნ. ვ. 1924. 1, 2

კრიუკოვ(ი ) ა. 1928.

კრიჩევსკი ი.

კრუპსკაია ნ. 1923-1925. 1, 2

კუზოვკოვი დ. ვ.

კუიბიშევი ვ. 1926.

კუკ. არტურ. ჯ. ინგლისის გაფიცვის ისტორია. 1927.

კუკულესკო ი. მ. 1918 - 1926. 1, 2, 3

კულა გრდანელი

კულაგინი ნ. მ. 1924,

კულიკოვი ვ. ფუტკრი ყრა. 1924.

კულტურული მუშაობა სოფლად. 1924.

კულჩიცკი ნ. კ. 1923.

კურეღლა ა. 1, 2

კურთხევა ეკლესიისა.

კურთხევანი 1, 2, 3, 4, 5, 6

კურთხევნის დაბეჭდვის გამო.

კურორტი ბორჯომი და მისი მიდამოები.

კუსტნერ ოტტო. გინეკოლოგიის სახელმძღვანელო.

კუტეინიკოვი. მძლეოსნობა, რბენა, ტკორცნა. 1925 1, 2, 3

კუჭავა–პონტოელი შალვა. 1928.

კურანი მუჰამმადისა. 1906. 1, 2

 

 

ლაბაძე ალ.

ლაფანაშვილი გიორგი

ლაფარგი პ

ლაგოვსკი ა

ლამბერტი არქანჯელო

ლანგენბახერი

ლარაძე პეტრე

ლაშქროსნული შევსება

ლატინინი ვ

ლახვარი

ლაზაროლიო ტორმესელი

ლე-კუტრე. ვ

ლებედევი ნ. კ

ლენცნერი. ნ

ლეისტი არტურ

ლეჟავა კ. და თევზაძე მ.

ვ.ი. ლენინი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

ლეონიდი ეპისკოპოსი

ლეონიძე გიორგი

ლეონიძე ლევან 1, 2, 3

ლეონიძე სვ. საქონლის მტრები.

ლეონტიევი ვ.

ლერმონტოვი მ. 1, 2

ლესევიცკი ნ. 1, 2

ლისაშვილი იაკინთე 1, 2

ლოზოვსკი ა. 1, 2, 3

ლომთათიძე გ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ლომთათიძე ჭოლა 1, 2

ლომისი 1, 2

ლომოური ი. 1, 2

ლომოური ნიკო 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

ლორთქიფანიძე კონსტანტინე 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

ლორთქიფანიძ ენიკო 1, 2, 3, 4

ლოსაბერიძე ევსევი 1, 2, 3, 4, 5

ლოცვანი 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

 

 

მაგალითებრივი კითხვარი. 1924

მაგმაძე თ. 1903 1, 2

მადლობის დღე. 1917

მაზნიაშვილი გიორგი. 1927

მათე წითელი. 1922

მათემატიკის ტერმინები. 1925

მათიაშვილი ვანო. 1929

მაინ–რიდი. 1928

მაისურიანი ნიკო. 1925. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

მაკაველი. 1924

მაკალათია სერგი. 1924 1, 2, 3, 4

მაკეროვა ნ. ი. 1928

მაკრატელი და რა უნდა იცოდეს გლეხმა მის შესახებ. 1924

მალაევი. ა. გ. 1929 , 1 , 1

მალარია და მასთან ბრძოლა. 1926

მალაქიაშვილი ვ. 1927 1, 2, 3, 4

მალვერია ა. მეცნიერება და რელიგია. 1927

მალინინი კ. ნ. ქვეყნიერების ისტორია. 1924

მამაცაშვილი კ. ბარათაშვილი და რამოდენიმე ლექსი ...1893

მამალაძე ალ. 1927 1, 2

მამალაძე ტ. 1907 1, 2, 3

მამულაშვილი ალ. 1928

მამულია ს. 1928

მანაგაძე შოთა. გრიმი

მანანა e. 1882

მანსკეტოვი გრიგოლ. დეკ. მოკლე განმარტება ლიტურღიისა. 1852

მანტეგატცა. 1901

მანუჩაროვი გ. 1925

მარგანეცის წარმოება საქართველოში. 1923

მარგონი ი. 1923

მართლმადიდებლობითი აღსარება კათოლიკე და სამოციქულო აღმოსავლეთის ეკლესიისა. 1847. 1, 2

მარიამიძე. 1927

მარინელი ვ. 1926

მარკო. 1929

მარკოვი ე. 1927

მარკოზოვი ნ. დედათა და ბავშვთა დაცვა. 1928

მარრი ნ. ქართველთა ეროვნება. 1905

მარრი. გ. 1926

მარტინოვი ა. ს. 1924 1, 1,

მარტიროსიანი გრიგოლი. კოპტონი და ქატო საუკეთესო საკვებია. 1925

მარქაროვი ალექსანდრე. 1925

მარქსი კ. და ენგელსი ფრ. 1923 1, 2, 3, 4

მარქსი კარლ. 1923 1, 2, 3, 4, 5, 6,

მარხვანი ხუცურად. 1741

მასალები. 1922-1926 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

მასლოვი პეტრე. 1915

მასრადინა მოლა

მასწავლებელთა ჯგუფი. 1925 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

მატარველი სიმა 1, 2

მაუერ კ.

მაქსიმოვი. ნ

მაღალი და დაბალი ჭინვის მძლავრ დენებიან ელექტროტეხნიკურ მოწყობილობათა გამართვის და მათი უსაფრთხოების წესები

მაღალოვი დიმიტრი. მეფე ირაკლის წიგნი, სპარსეთით. 1859

მაყაშვილი ალექსანდრე 1, 2

მაყაშვილი კ. 1926

მაყაშვილი მ. ბავშვთა სამზარეულო. 1926

მაშაშვილი ალიო. 1929. 1, 2, 3

მაშვრალთა ხმა

მაჩაბელი ს. და წულუკიძე ნ. 1925

მაჩხანელი დ. სოფლის კუნწულა. 1892

აჭავარიანი ალექსანდრე 1, 2, 3

მაჭავარიანი თომა. ვარძიის მონასტერი

მაჭავარიანი ივ. 1905

მაჭავარიანი ლადო. 1924 1, 2

მაჭარაშვილი ნესტ. 1895

მახარაძე ფილიპე. 1926. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

მახვილაძე ნიკო 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

მახოვი ვ.

მაჰმადიანი ქართველები. 1920

მბეჭდავდთა ახალგაზრდა ავანგარდი. 1925 1, 2

მგალობლისვილი მიხეილ. 1925

მგალობლიშვილი სოფრონ. 1926 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

მგელაძე ნ., შაფაქიძე ნ., კვინიკაზე ნ. 1925 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

მგელაძე სამსონ

მგელაძე საფო 1, 2

მ.გ.წ.ა. არტილერიის საბრზოლო წესდება

მდივანბერგი ომან.მეფობა ირაკლი მეორისა...

მეგობარი. 1906 1, 2

მეგრელიშვილი გრიზელდი

მეგრელიძე ი. კ. 1, 2

მედვედევი პ. 1925

მედიკამენტების და რეცეპტების ფორმულების სია. 1926

მედსანშრომის პროფესიონალური კავშირის მე–7 სრულიად საკავშირო ყრილობის დადგენილებანი და რეზოლუციები 1, 2

მეთესლეთა კოოპერატიული ამხანაგობის სანიმუშო წესდება

მეთოდური ბარათი გლეხთა შორის მეტრიული სისტემის ზომების ლექტორ- პროპაგანდისტებისათვის

მეთოდური წერილი ქართული ენის დაკვირვებისაღვის

მეიერი ედუარდ

მეიფარიანი ი.

მელიორატიული ამხანაგობის წესდება

მელიქსეთ. ბეგ. ლეონ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

მელკუმოვი გ.

მელნიკოვი თ.

მემარცხენეობა ქართული ხელოვნების მემარცხენე ფრონტის ორგანო

მემარჯვენეობის საშიშროება ჩვენს პარტიაში

მენი და ტვისი 1, 2, 3, 4, 5

მენშევიზმის გახრწნა. 1923

მენშევიკები სამუშაოზე. 1924

მეორე მომგებიანი საგლეხო სესხის გამოშვება

ეორე საგლეხო 12% მომგებიანი სესხი 1, 2

მეორე საფეხურის პოლიტწრეების ქრესტომატია სერია პირველი ჩვენი წარმოების საფუძველი. 1924

მერანი. 1916 1, a href="https://www.tsu.ge/data/image_db_innova/library/saetnografio/saetnografio%202/merani%20(1).jpg">2

მერინგი ფ., ლაფანგი პ. 1923

მერკვილაძე სოსიკო 1, 2, 3, 4, 5, 6

მერცხალი 1, 2, 3, 4, 5, 6

მესხი დ.

მესხი ი. ს.

მესხი ივ., გვარამაძე მღვდ. ახალციხის აღწერა. 1906

მესხი სერგეი. ნაწერები. 1906

მეტრეველი ლევ. ქართული ანდაზები. 1926

მეტრეველი პ., არჯევანიძე კ. ბუნების მეტყველების პრაქტიკული ... 1923.

მეფე ერეკლეს სახსოვარი

მეფისაშვილი ს. ი. 1927

მექანაროვი დიმიტრი. ანბანით ქება. 1869

მეღვინეთ–უხუცესი კ. ამირანი. 1928

მეღვინე–მევენახეთა კოოპერატიული ამხანაგობის სანიმუშო წესდება. 1925

მეტრეველი ილ. 1925 1, 2, 3, 4, 5

მეშჩერიაკოვი ნ. ლ. 1925

მზე. კაზმული მწერლობა - მუსიკა, თეატრი. 1908

მთაწმინდელი ზ. 1884 1, 2

მთელი ტფილისის ცნობათა წიგნი. 1925 - 1926

მთვარელიშვილი ნ. კატალოგი ქართველთა წერა-კითხვის ... 1887

მთვარელიძე დ. 1927

მთლიანი სასოფლო–სამეურნეო გადასახადი 1929 –1930 წ

მთლიანი შრომის სკოლის პროგრამები და მეთოდური წერილები. 1928

მიზალევსკი ფ. ი. 1925

მიკულინი ვ. 1927

მილონოვი იუ.

მილჩაკოვი ალ. 1927

მიმქრალი. საბავშვო ლექსები. 1927 1, 2

მინას. საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო მომსამსახურთა მოკლე მიმოხილვა. 1900 - 1921

მირაქოვი ალ. 1908

მირიანაშვილი მიხეილ 1, 2, 3, 4

მირიანაშვილი პეტრე. 1929. 1, 2, 3, 4, 5, 6

მირიანი. ძველი მწერლობა. 1900.

მიტროპოლევსკი ა. 1927

მიტჩელ ლიუსი. 1926

მიულენი გ. სპარტაკელები

მიქაბერიზე ალ. 1923 1, 2, 3

მიქელაძე შ., მახვილაძე ნ. 1, 2

მიქელაძე შალვა 1, 2, 3

მიქელაძე–ბაგრატიონი მ. 1, 2

მირიანაშვილი ელისაბედ 1, 2

მიწა 1, 2

მიწის მუშა 1, 2, 3, 4, 5

მიხაილოვი ა.

მ–ლი გ. პარტია და სოფელი

მნათობი. 1908 1, 2, 3

მოამბე 1, 2

მოგზაური

მოდებაძე კ. 1, 2

მოდებაძისა თ.

მოთხრობანი. 1892

მოისაზრე. გასართობ ამოცანათა კრებული.

მოკლე საყოვლიერო ისტორია. 1877

მოკლე ფილოსოფია. 1870

მოკლე ქართული გრამმატიკა. 1877

მოკლე ცნობარი. 1928

მოლაღური. 1904

მოლიერი

მოლოტოვი ვ. მ. 1927-1928 1, 2, 3

მომავალი 1, 2, 3, 4

მომავალი ომები

მოპასანი 1, 2

მორიგი ამოცანები ნორჩ პიონერთა თფილისის ორგანიზაციისა

მოროზოვი ა. 1925

მოსე წინასწარმეტყველი. 1900

მოსე ხონელი და მისი ამირან–დარეჯანიანი. 1895

მოსიძე ი.

მოტილიოვი ვ.

მოძრავ ბიბლიოთეკების მუშაობა მასიურ მკითხელთან

მოწაფეთა ჰიგიენა, 1899

მოწაფის ხმა 1, 2

მოხსენება გურიის სასკოლო კომისიისა პროგიმნაზიების დაარსების შესახებ

მოჯამაგირე და მოჯამაგირე ქალის შრომა გლეხურ მეურნეობაში

მოჯამაგირეთა დაზღვევის კანონები

მოჯამაგირის ხმა. 19271, 1,

მჟავანაძე გ.

მსჯავრდადებულთა ცნობარი

მუსხელიშვილი ვახტანგ

მუსხელიშვილი მ. 1924

მუსხელიშვილი ნ. 1, 2

მუღაშაშვილი დომინიკე. 1904 1, 2

მუშა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

მუშა-გლეხის იობა ისაკაძის ხსოვნას

მუშათა ცხოვრება

მუშაობის ახალ გზებზე

მუშას და გლეხს ექიმის საუბარი ჭლექზე

მუხაძე გრ.

მუჯირი ა. 1, 2

მღვდელი შიო 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

მღვდლად კურთხევის აქტი

მშავის მზა პასუხი

მშრომელ მიწათმოქმედღა ამხანაგობის სანიმუშო წესდება

მცხეთის ტაძარი და წმინდა ნინო ქართველთა განმანათლებელი

მწერების ყოფა–ცხოვრება

მწვერვალი 1, 2

მჭედლიშვილი ი. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

მხაზველობითი გეომეტრიის პროგრამა

მხედარი

მხოლოდ შენ ერთს

 

 

ნაგორნი პ. ვ. 1920

ნადარაია პლ., ბოკერია ვლ. ქართული მწერლობის კრიტიკული მიმოხილვა. 1927

ნადარეიშვილი ს.

ნადირაძე კოლაუ. 1927 1, 2

ნავთლუღელი შაქრო. 1896 - 1926 1, 2, 3

ნაზარეთი ანილ. 1928 1, 2

ნაზაროვი დიმ. 1918 1, 2

ნათაძე ალექსანდრე. 1897 1, 2

ნათაძე გ. 1925 1, 2, 3

ნათაძე გიორგი. 1927 1, 2

ნათაძე გრიგოლ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

ნათესების და სხვა მცენარეულ კულტურათა სეტყვისაგან სახელმწიფო ნებაყოფლობითი დაზღვევის წესები. 1928

ნათესების სეტყვისაგან დაზღვევა. 1927

ნათიშვილი ალ. 1, 2, 3, 4, 5, 6

ნათესების და სხვა მცენარეულ კულტურათა სეტყვისაგან სახელმწიფო ნებაყოფლობითი დაზღვევის წესები

ნაკაშიძე ერ. 1, 2, 3

ნაკაშიძე ნინო 1, 2

ნაპერწკალი 1, 2

ნარიმანიშვილი მელიტონ

ნარიმანოვი და კუსიკოვი

ნასიძე მიხეილ 1, 2

ნატანები–ოზურგეთის რკინისგზა

ნაშვილები ი. ფიქრთა კრებული. 1928

ნაცვლიშვილი ელენე. ჭრა-კერვის თვიმასწავლებელი. 1928

ნაციონალისტი. #4-27. 1920

ნებოძირელი ილია. 1902

ნევსკი ვ. ი. ლენინი. 1924 1, 2

ნემესიოს ემესელი 1, 2, 3

ნემსაძე კონსტ. 1928

ნესტორ არქიმანდრიტი. 1913

ნიკიტინ ზუბროვსკი ს. 1927

ნიკიფოროვი ნ.პ. 1927

ნიკოლაიშვილი ი. 1917 1, 2, 3

ნიკოლაიშვილი სტ. 1922

ნიკოლაოზ ტფილელი

ნიკოლაძე გიორგი. 1926 1, 2

ნიკოლაძე ევ. 1918 1, 2, 3

ნიკოლაძე ნ. 1914 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ნიკოლაძე–პოლიევქტოვისა რ. მათემატიკა. 1923

ნიკოლოზ I. 1908 1, 2, 3

ნიკოლოზ კათოლიკოზი. 1907-1908 1, 2

ნიკოლოზ ტფილელი. 1885

ნიკოლსკი ვ. 1924

ნინიძე კ., ცისკარიძე ა. 1920

ნინოშვილი ეგნატე. 1920-1926 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

ნიშადური. ჟურნლაი. 1907

ნიხრი საფოსტო გზავნილებისა

ნოვიკოვ პრიბოი. ბნელი გზით. 1923

ნოვიცკი კ. პეტროვინი პ. 1923 1, 2

ნოვორუსკი მ. ნ. 1928

ნორმები და წესები ძლიერი დენების ელექტრო–ტეხნიკურ დადგმულობისათვის. 1925

ნორჩი პიონერი. გაზეთი. 1927 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

ნუცუბიძე ნ. 1925 1, 2

ნუცუბიძე შალვა. 1920 - 1923 1, 2, 3, 4, 5

 

 

ობოლაშვილი გიორგი

 

ობოლი მუშა 1, 2, 3

 

ოთხასი წელიწადი კალოუბნის ეკლესიის არსებობისა. 1918

 

ოთხწლიანი შრომის სკოლის კომპლექსური პროგრამები. 1924

 

ონელი არნო. მთაბი. ლექსები. 1927 < /a>

 

ონიანი არსენ. Сборник сванских названий деревьев и растений. 1907.
1, 2

 

ონიაშვილი დ. 1, 2

 

ონისიმე (.ზომლეთელი)

 

ორბელიანი ა. ვახ. 1895

 

ორბელიანი ალესანდრე. ქართული ენისათვის. 1856 - 1878 1, 2, 3, 4, 5

 

ორბელიანი გრიგოლ, 1871 1, 2, 3, 4, 5

 

ორბელიანი ელისაბედ, იორდანიშვილი ს. 1925.

 

ორბელიანი ვახტანგ. 1894 1, 2

 

ორბელიანი ნინო, 1894 1, 2

 

ორბელიანი პაპუნა. საქართველოს ცხოვრება

 

ორბელიანი საბა 1, 2, 3

 

ორბელიანი სულხან-საბა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

ორბელიანი ჯ. ა.თვახ.–ძე. 1895

 

ორდინსკი 1, 2

 

ორი გერმანელი მეცნიერის აზრი ქართული ანბანის შესახებ. 1899

 

ორი მონადირე. 1927

 

ორი სიტყვა. 1915

 

ორლოვეც პ. 1925 1, 2

 

ორჯონიკიძე ს. 1927 1, 2, 3

 

ორჯონიკიძე ვლადიმერ. 1925

 

ორჯონიკიძე მ., გეწაძე ვ. 1927

 

ოსიპოვსკი ნ. 1926

 

ოსტროვსკისა ნ. 1925

 

ოქმი ილია ჭავჭავაძის გასვენებაზე მოსულ დელეგატების კრებისა. 1907

 

ოქმი კავკასიის სამეფისნაცვლოს ქართველთ კულტურულ განმანათლებელ საზოგადოებათა კავშირის რწმუნებულთა პირველი დამფუძნებელი კრების 1916 წლის 14 იანვრის

 

ოქროპირ ბატონიშვილი. 1853

 

ოქროპირიძე ბ. 1923 - 1926 1, 2

 

ოქტომბერი. 1917 - 1927 1, 2

 

ოქტომბერის გზით. 1923

 

ოქტომბერის დღეები. 1926

 

ოქტომბრის მე–10 წლისთავი სოფლად. 1927

 

ოცხელი ს., ეზიკაშვილი ს. 1926

 

ოცხელი და ნიჟარაძე. 1920 - 1923 1, 2, 3

 

ოცხელი ს. 1920 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

ოცხელი ს., წულუკიძე პ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

 

პ.ე. 1928

 

პავლოვი შ. 1929

 

პავლოვიჩი. 1926

 

პაიჭაძე ი. 1925

 

პალეოგრაფიული ალბომი. 1909 - 1920

 

პანოვი ლ. ქალი და კოოპერაცია. 1927

 

პაპასკირი ლ. 1927

 

პარაკლისი ღირსისა მამისა ჩვენისა დავით გარეჯელისა. 1901 1, 2

 

პარაკლიტონი ხუცურად. 1720 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

პარიჟის ქრონიკა ანუ ცხოვრება საქართველოისა და დიდი მოურავის ამბები. 1903

 

პარკაძე გ. 1927 1, 2

 

პარტიის ახალი ამოცანების საკითხებისათვის. 1924

 

პატარა კაცი. 1894

 

პატარაია ბართლომე. 1925 1, 2

 

პახუნოვი ვ. 1925 1, 2, 3, 4

 

პეისონელი. 1905

 

პენსია დახმარებათა გაცემის შესახებ დადგენილებათა და განკარგულებათა კრებული. 1927

 

პეროვიჩი ლ. 1920

 

პეროქი იაკობ. 1883

 

პეტრიაშვილი ვ. 1895

 

პიასეცკი გ. 1924

 

პიესათა კრებული. 1923

 

პიონერ კოლექტივის საზაფხულო მუშაობა. 1926

 

პიონერი სოფლად. 1925

 

პირველი მაისი 1, 2, 3, 4

 

პირველი და მეორე საფეხურის პარტსკოლების პროგრამები

 

პირველი ნაბიჯის ბიბლიოთეკა

 

პირველი საფეხურის საბჭოთა–პარტიული სკოლების პროგრამები და დებულება

 

პირობები სიცოცხლის ჯგუფური დაზღვევისა

 

პირუცლო დაწყებითი კანონი

 

პიტალო კლდე. 1919 1, 2

 

პატრი ნიკოლა როგორც ექიმი. 1896

 

პლაკატები. 1925 - 1926 1, 2

 

პლუტნევი ვ. ლენა. (დრამა)

 

პობედინსკი ნ. ი. 1920 1, 2

 

პობიტონოსევი კ. პ. 1885

 

პოდსოტსკი კ. 1927

 

პოეზიის დღე. 1923 1, 2, 3

 

პოკროვსკი მ. 1924 1, 2

 

პოლიევკტოვი მ. 1926

 

პოლიტ ცოდნა. 1926 1, 2

 

პოლიტ ცოდნის მოკლე ვადიანი სკოლები. 1924

 

პოლიტ ცოდნის სკოლების პროგრამა

 

პოლოვცოვი ვ. 1928

 

პოლონეთი და მისი არმია

 

პოლუმორდვინოვი ელიზბარ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

პონომაროვი ი. პ.

 

პონტოსპირელი შ.

 

პოპოვი ვ., ციფრინოვიჩი ი.

 

პოპოვი კ. ა.

 

პოპოვი ნ. 1927 1, 2

 

პოპოვი ფ. 1927

 

პოტტ ვ. 1894

 

პოჩტერი მ.

 

პრაქტიკული მეცადინეობა გეგმაზედ. 1924/a>

 

პრაქტიკული ღონისძიებანი კომკავშირის მასიურ კულტურულ მუშაობის გასაძლიერებლად. 1924

 

პრემიების ტარიფებიც საერთო წესები და ტარიფების განმარტებანი. 1929

 

პრეობრაჟენსკი ე. 1924

 

პრინცი ი. ი

 

პრიხოდკო ვლ

 

პროექტები 1, 2, 3, 4, 5

 

პროლემაფ. 1925

 

პროლეტარული პოეზიის ანტოლოგია. 1927

 

პროლეტარული პოეტები ოქტომბერზე. 1927

 

პროლეტ მწერალთა ჯგუფი. 1928

 

პროფ გასართობი. 1924

 

პროფესიონალური კავშირების სრულიად საკავშირომე–VI ყრილობის რეზოლუციები. 1924

 

პროფკავშირების VIII სრულიად საკავშირო ყრილობა. 1929

 

პროფკავშირების მუშაობა სოფლად. 1925 1, 2

 

პროფკავშირის წევრის უფლებანი და მოვალეობანი. 1929

 

პროფ ცოდნის ელემენტარული წრე. 1925

 

პროფ ცოდნის სახელმძღვანელო 1, 2, 3

 

პრუშიცკაია რ. სკოლის ასაკამდე აღზრდა. 1925

 

 

ჟამნი 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

ჟორდანია თ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

 

ჟორდანია ნოე 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

ჟღენტი ვლ. 1, 2, 3

 

 

რა ანუგეშებს კაცს ყოველთვის გაჭირვების და უბედურების დროს-

 

რა არის გლეხთ საზოგადოებრივი ურთიერთ დახმარების კომიტეტები

 

რა არის დელეგატ ქალთა ყრილობები

 

რა არის დელეგატთა კრება. 1923

 

რა არის მემმს-ი. 1928

 

რა არის საბჭოთა ხელისუფლება. 1929

 

რა არის შრომის შემნახველი სალარო 1, 2

 

რა გააკეტა რუსეთმა კავკასიისათვის რომანოვთა მეფობის დროს

 

რა სთქვამე – 14 პარტიულმა ყრილობამ გლეხობის შესახებ

 

რა უნდა იცოდეს... 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

რა შეღავათებსა და უპირატესობებს ანიჭებს წითელ არმიასა და ფლოტში სამსახური

 

რაზიკაშვილი თედო 1, 2, 3, 4, 5

 

რაზმაზოვი ერმალოზ

 

რაზმაძე ანდრია 1, 2

 

რაიკოვი შ. ე.

 

რ.ა.კ.კ. ისტორია. 1923

 

რამ. 1926

 

რამას განდევნა. 1897/a>

 

რამიშვილი ამბროსი. 1927

 

რამიშვილი ი. 1888

 

რამიშვილი კ. 1925

 

რამიშვილი ნ. სადისციპლინო სამხედრო წესები. 1911

 

რამიშვილი ტრიფონ. 1912 1, 2, 3, 4

 

რანგანი. 1929

 

რა სთქვა აღმშენებელთა მე–VIII ყრილობამ. 1929

 

რატომ არ იყო პური

 

რაფესი მ. 1925 1, 2

 

რაჭველი იასე. 1897 1, 2

 

რაჭველი შვილი ქრისტეფორე. 1925 1, 2

 

რევოლიუციონური რეპერტიარი. 1, 2

 

რეზოლუციები 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

რელიგია აფერხებს კულტურულ მშენებლობას

 

რელიგია და ქალთა სწორუფლებიანობა

 

რემედასი კლუბში

 

რენანი ერნესტ. 1906

 

რეხვიაშვილი სერგო. 1926

 

რვა მარტი. 1927 1, 2

 

რინდიჩი ა. 1928

 

რისთვის არის საჭირო შრომის დაცვის კომისიები. 1926

 

რისთვის და როგორ შეუერთდა საქართველო რუსეთს. 1920

 

რკინაელი კვ. ანთებული გული. 1908

 

რკინის გზელი. 1920

 

რობაქიძე ს. 1912 1, 2

 

როგორ ამოძრავდა პირველი მატარებელი. 1927

 

როგორ გამოვიყენოთ გაზეთი სოფლად. 1925

 

როგორ ვებრძოლოთ მახრას. 1928

 

როგორ იცავს საბჭოთა კანონმდებლობა ქალთა ინტერესებს. 1929

 

როგორ მოვაწყოთ საზოგადო კრება. 1927

 

როგორ უნდა აგიტ ... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

როდიონოვი ფ. 1928

 

როვიჩი ი. 1927

 

როინიშვილი ვასო. 1926 1, 2

 

როინიშვილისა დ. 1925

 

რონჩევსკი

 

როსტომაშვილი დ. ი. ჟამთა მომავალში. 1916

 

როსტომაშვილი ივ., დარეჯანაშვილი ა. 1914

 

როსტომაშვილი ივანე. 1914 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

 

როხლინი მ. კ.

 

რუბენ. ლენინის გაწვევის შესახებ. 1924 1, 2, 3

 

რუბენი ი. 1925 1, 2

 

რუბიკონი. 1923

 

რუდაკოვი. 1923

 

რუდნიანსკი ს.

 

რუკა. 1925 1, 2

 

რუსეთის ახალგაზრდობის კომუნისტურ კავშირის წესდება. 1923

 

რუსეთის დამყარება საქართველოში. 1905 1, 2

 

რუსეთის კომუნისტური პარტიის მე–XIII კონფერენციის რეზოლუციები. 1924

 

რუსეთის კომუნისტური პარტიის მე–XIV კონფერენცია. 1925

 

რუსეთის კომუნისტური პარტიის მეცამეტე ყრილობა. 1924

 

რუსეთის სამამულისშვილო ომი. 1912

 

რუსთაველი შოთა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

 

რუსიშვილი-ყორჩიბაში გ. ლოთობა და გადაგვარება. 1927 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

რუსსელი ილიკო. ლექსები. 1914

 

რუსულ–ქართული ლექსიკონი. 1920 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

რუხაძე არჩილ. 1, 2

 

რუხაძე ი.

 

რჩეული სიტყვები. 1906

 

რჩეულიშვილი გრ. 1896

 

რჩეულოვი გრ.

 

რცხილაძე ვ. ი. 1913 1, 2, 3

 

რწმენი სხმა. 1925

 

 

საადგილმამულო ბანკიю 1914

 

საამწყობო სამანქანო და საამკინძაო. 1925

 

საანგარიშო მეცნიერებათა ტერმინოლოგია. 1928

 

სააფთიაქო ნიხრი. 1927

 

სააღდგომო ანტირელიგიური კამპანია და სკოლა

 

სააღმშენებლო ტრესტის წესდება

 

საახალწლო საჩუქარი. 1901

 

საბავშო ბაღი. 1925

 

საბავშო ოპერა. 1927

 

საბავშო სახლის ცხოვრება

 

საბაზრო ფასების მოძრაობა საქართველოს ქალაქებში. 1924

 

საბაკალეო საქონელო. 1928

 

საბანისძე ივანე. 1899 1, 2, 3, 4

 

საბედისწერო ჩერნოვეცი. 1928

 

საბიბლიოთეკო ტეხნიკა. 1926

 

საბინაო ამხანაგობა. 1925

 

საბინაო კრიზისი თბილისში და ბრძოლა მის წინააღმდეგ. 1924

 

საბინინი გობრონ პავლეს ძე. 1880

 

საბჭოთა ხელისუფლების კულტურული ამოცანები. 1922 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

საგადასახადო შეღავათები

 

საგაზაფხულო თესვის კამპანია

 

საგაკვეთილო დებულება 1, 2, 3, 4

 

საგანაკვეტო დაზღვევის საერო წესები

 

საგანისათვს როსსიულისა ბიბლიისა. 1814 1, 2

 

საგარეჯოს თეატრის წელიწადი. 1926

 

სადირექტორო მითეთებანი. 1928

 

სადისციპლინო წესდება. 1920 1, 2

 

სადღესასწაულო. 1805 1, 2, 3, 4

 

საერთაშორისო წითელი ჯვარი. 1925

 

საერო წესები. 1928

 

საექსპორტო კომისიების დარიგება. 1927

 

სავაჭრო გზა. 1908

 

სავედრებელი გალობანი. 1863

 

საველე დროებითი წესდება 1, 2

 

საველიევი ა. 1927

 

სავიჩი პ. 1927

 

სავურ – საფლავი

 

საზოგადოებათმცოდნეობა სკოლაში. 1924

 

საზონოვი ს., ვერხოვსკი ვ. 1925 1, 2

 

სეზონური მუშები და მათთვის სამსახურის გაწევა. 1929 საინსტრუქციო წერილი №1

 

საიუბილეო კრებული

 

საკავშირო. 1927 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

 

საკონცესიო ხელშეკრულება

 

სალი კლდე

 

ს.ალ.კ.კ ქუთაისის სამაზრო კომიტეტის ანგარიში

 

სალუქვაძე ვარდენ

 

სამადაშვილი დ. 1925

 

სამაზრო აღმასკომების თავმჯდომარეთა პირველი თათბირი

 

სამანიშვილის დედინაცვალი. 1926

 

სამანქანო ამხანაგობის წესდება. 1928

 

სამანქანო კოოპერატიული ამხანაგობა 1,

2

 

სამაჰმადიანო საქართველო. 1915

 

სამგვარი სიკვდილი. 1896

 

სამგლოვიარო წერილების ორი ნიმუში

 

სამდიუმიანი სამთო და საველელ საწრაფ მსროლელ ზარბაზნებით შეიარაღებული ბატალიონებისათვის

 

სამედიცინო ცნობარი. 1924

 

სამეურნეო მშენებლობის საკითხები

 

სამექანიკო დარგის რუსულ – ქართული ლექსიკონი. 1926

 

სამი სიტყვა

 

სამიჯნურო ყვავილნარი. 1926

 

სამოილოვიჩი რ. 1928

 

სამოქალაქო სამართლის კოდექსი. 1927 1, 2, 3

 

სამოციქულო ხუცურად. 1791, 1815, 1825 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

სამსაგალობლო წმინდათა დიდთა მარხუათა ანუ მარხვანი. 1793

 

სამსონიძე პეტრე. 1923 1, 2

 

სამღვდელმთავრო კონდაკი. 1908 1, 2

 

სამწყობრო წესდება. 1918

 

სამხედრო ადმინისტრაცია 1, 2

 

სამხედრო. 1928 1, 2, 3

 

სანატორიუმი არაზინდო. 1926

 

სანაძე ალექსანდრე. 1925 1, 2, 3

 

სანაძე კორნელი. 1927

 

სანდალა 1, 2

 

სანდრო ეული

 

სანიმუშო პროგრამები. 1910

 

სანიტარული განათლების კრებული

 

ს.პ.კ.ს. საორგანიზაციო საინსტრუქციო განყოფილება

 

სარაბიანოვი ვლ. 1926

 

სარაჯიშვილი ალ. 1, 2

 

სარკე კაცისა. 1888

 

სასანიტარო რვეული. 1928 1, 2

 

სასოფლო-სამეურნეო ... 1927 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

სასოფლო გაზეთი. 1920

 

სასწავლო ჟამნი სოფლის დასაწყისს სასწავლებელთათვის. 1893

 

სატარიფო ცნობარი და ცხრილები

 

საუბრები. 1927 1, 2, 3, 4, 5

 

საუწყებო მილიციის ინსტრუქცია. 1926

 

საფრანგეთის ისტორია. 1906

 

საქ. სსრ შრომის სახალხო კომისარიატის ბიულეტინი

 

საქორწინო საოჯახო და სამეურვეო კანონთა კოდექსის პროექტი

 

საქარელი ნ. 1920 1, 2, 3

 

საქართველოს წერა-კითხვის უცოდინრონა ... . 1926 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119

 

საქარიქედელი გრ. 1922

 

საქმე საქართველოს ანტისაბჭოთა პარტიების პარტიული კომიტეტის შესახებ. 1925

 

საქმის წარმოების რიგი ქართველთა შორის წერა–კითხვის გამავრცელებელს საზოგადოებაში. 1880

 

საღარაძე მ. 1897

 

საქრისტიანო მოძღვრება. 1733 1, 2, 3, 4

 

საღმრთო მსახურება. ლიტურგია. 1821 1, 2, 3, 4

 

საღუთო წერილი

 

საყმაწვილო ლექსთა კრებული. 1923

 

საყვირი. 1907 1, < 2 p>

 

საყვარელიძე პ. მ. 1927

 

საშა. 1920 1, 2

 

საშევარდნო. 1920

 

საზღვარგარეთელი. 1899

 

საზღვარგარეთიდან ამოსულ ყოფილ მენშევიკ–ემიგრანტების მოხსენებები. 1926

 

სახალხო გაზეთი. 1910 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

 

სახალხო ფურცელი. 1915 1, 2, 3, 4, 5

 

სახალხო საქმე. 1921 1, 2, 3, 4

 

სახალხო სამხატვრო სტუდიის შემოქმედება. 1922

 

სახალხო კომისარიატის სტატისტიკური კრებული. 1924

 

სახალხო თეატრი. 1923

 

სახალხო განათლების საქმე საქართველოში. 1927

 

სახანძრო საწესთვალო წიგნაკი

 

სახარება. 1709 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

 

სახარება და სამოციქულო. 1818 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

ს.ს.ს.რ. სახელგამის გამოცემანი. 1927 1, 2

 

სახელმძღვანელო ვრცელი ქართული ლექსიკონის შესადგენად. 19151, 2

 

სევდიანი. სერგია ერისთავის. 1926

 

სელეო–რეან. 1928

 

სერვანტესი მიგელ. 1906

 

სეფერთელაძე გრ. 1928

 

სვანიძე გ., შევარდნაძე მ. 1923 1, 2, 3, 4

 

სვანიძე გ. 1923

 

სვერჩკოვი ი. 1924

 

სვიატლოვსკი ვ. 1923

 

სვიფტი ჯონთან. 1929

 

სიბირიაკი მამინ. 1922

 

სიბრძნე კაცობრივი. 1977 1, 2

 

სიკვდილი მართლისა. 1888

 

სიკვდილის გამო და შერეულ დაზღვევის დაბულებანი. 1924

 

სილეო–რეან. 1927

 

სიმართლე. 1925 1, 2, 3, 4, 5

 

სინათლე. 1907 1, 2 3

 

სინათლისკენ. 1924 1, 2

 

სინკლერი უპტონ. 1926 1, 2

 

სირაძე გ. 1928

 

სირაძე ვანო. 1921

 

სირომიატნიკოვი ა. 1927

 

სისხლის სამართლის კოდეკსი. 1928 1, 2, 3

 

სიტყვა. 1913 1, 2

 

სიტყვები და წერილები ყოვლად სამღვდელო ალექსადრეზე.

 

სიცოცხლის დაზღვევა. 1927 1, 2, 3

 

სიხარულიძე ი., მეტრეველი პ. 1, 2, 3, 4

 

სიხარულიძე ილია. 1926 1, 2

 

სკანდაროვი გ. 1895

 

სკრიცკი ნ. 1926

 

სკოტ – ტაგარტი ჯ.

 

სლეპკოვი ა. 1927

 

სმირნოვი პეტრე. 1897 1, 2

 

სნეგიროვი ვ.

 

სობოლევი იური. 1924

 

სოკრატი. 1899

 

სოლომონ მეფე. 1890

 

სოლომონ ბრძენი. 1909

 

სოლომონ II მეფე იმერეთისა

 

სორინი ვლ. 1925

 

სორსკი პ.

 

სორტელი. 1928 1, 2

 

სოსლანი შალვა

 

სოსნოვსკი ლ. 1924

 

სოფლის გლეხ ქალებს. 1925

 

სოფლის პოლიტწრეების საუბართა კრებული

 

სოფოკლე. 1912

 

სპარტაკი. 1925 1, 2, 3

 

სპარსულ – ქართული ცოდნა. 1926

 

სროლის წესები. 1920

 

სრულიად აჭარისტანის საბჭოთა მე – IV ყრილობა. 1924

 

სრულიად საქართველოს. 1926 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23

 

სსრ კავშირის სახალხო მეურნეობის ინდუსტრიალიზაციის სესხი

 

სსრკ რადიოს მეგობართა საზოგადოების წესდება

 

სსრკ სახალხო მეურნეობის ინდუსტრიალიზაციის მე–2 სესხი

 

სსსრ განათლების მუშაკთა პროფესიონალური კავშირის მუშაობა

 

სტალინი ი. 1927 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

 

სტანჩინსკი მიხეილ. 1925 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

სტატისტიკა 1, 2, 3

 

სტეკლოვი ი. 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

სულიაშვილი დავით 1, 2, 3

 

სულმნათი გაბრიელის საუნჯე. 1897

 

სულხანიშვილი ნ. 1928 1, 2

 

სულხანოვი ა. 1, 2

 

სუმბათაშვილი ალექსანდრე 1, 2, 3

 

სუნდუკეანც გაბრიელ 1, 2

 

სურათებიანი წიგნი

 

სუხომლინი ა.

 

სუროვცევი ა. 1925

 

სურგულაძე პეტრე. 1918 1, 2, 3

 

სქემა ქირურგიული ავადმყოფობის კლინიკური შესწავლისათვის. 1926

 

სწავლების მეთოდი და პროგრამა მოზრდილთა სკოლებში. 1923

 

სწავლის ქირა. 1927

 

სხვიტარიძე აკაკი

 

სხივი

 

 

ტაბიძე გალაკტიონ. 1923 1, 2, 3, 4

 

ტაიშინი მ. ი.

 

ტალღა. 1906

 

ტან – პინ –სიანი. 1927

 

ტანკები. მათი ტაქტიკა და მნიშვნელობა. 1924

 

ტარასოვი 1, 2, 3

 

ტარატინოვი ნ. 1925

 

ტარლე ე. ვ. 1925

 

ტარუაშვილი ს. 1918 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

ტატიშვილი გ. ქართული ანბანის თაიგული. 1902

 

ტატიშვილი ი. მიწის საკითხები. 2918

 

ტატუნაშვილი ი. 1922

 

ტაქტიკა 1, 2, 3, 4

 

ტაძრად მიყვანენბა ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობელისა. 1903

 

ტერენტი გრანელი. 1924

 

ტერიტორიალურ ჯარებისათვის დარიგება. 1927

 

ტერმანი მ.

 

ტესლენკო კ. 1929

 

ტეხნიკუმების დებულება. 1927

 

ტეხნიკური ინსტრუქცია დაზღვეულ მცენარეთათვის. 1927

 

ტიმირიაზევ. 1926

 

ტიმოთე ქართლისა მთავარეპისკოპოსი. 1852 1, 2, 3, 4, 5

 

ტიმოფეევი მიხეილ. 1925 1, 2, 3, 4, 5

 

ტირში მილოსლავ. 1921

 

ტიუმენევი ა. ი. 1924 1, 2

 

ტიხომიროვი ვ.

 

ტლაშაძე იესე. 1907 1, 2

 

ტომაშ – პოლსკაია პ.

 

ტოპოგრაფი საცნობადო მეთაურთათვის. 1924

 

ტრახტენბერგი ი. ა. 1923

 

ტრიბუნა. 1922

 

ტრიოდიონი ანუ მარხვანი.

 

ტუგან – ბარანოვსკი მ.ი. 1928

 

ტურისტის თანამგზავრი.

 

ტფილელი ნიკოლაოზ. 1885

 

ტფილისის VII პარტკონფერენციის რეზოლიუციები. 1927

 

ტფილისის აღმასკომის და მისი ორგანოების 1925 წლის მოქმედების მიმოხილვა.

 

ტფილისის აღმასკომის მუშაობის მოკლე მიმოხილვა(იანვარი – ივნისი 1924წ.)

 

ტფილისის ბიბლიოთეკების ქართული წიგნების შეერთებული კატალოგი ნაწ .1 (1921 – 1924).

 

ტფილისის ბოტანიკურ ბაღის მეცნიერულ...

 

ტფილისის და მისი მაზრის კლიმატოლოგიური მასალა. 1925

 

ტფილისის და მზღვევკასის ექვსი თვისმოქმედების მიმოხილვა 1924 – 1925.

 

ტფილისის თბილისის მე-8 პარტკონფერენციის რეზოლიუციები. 1927

 

ტფილისის კავშირი.

 

ტფილისის კომუნალურ წყალსადენის წყლით სარგებლობის წესები. 1927

 

ტფილისის მაზრის ადგილობრივი ბიუჯეტები. 1925 – 1926.

 

ტფილისის მაზრის გლეხის ბიუჯეტი 1924 – 25 წ.

 

ტფილისის მუშათა, გლეხთა და წითელ არმიელთა დეპუტატების ...

 

ტფილისის მუშათა მთლიანი კოოპერატივის სამი წლის მოღვაწეობა(1921–1924).

 

ტფილისის საბჭოს და მისი ორგანოების 1924 წ. მოქმედების მოკლე მიმოხილვა.

 

ტფილისის საბჭოს და მისი ორგანოების 1925წ. პირველი ნახევრის მოქმედების მიმოხილვა.

 

ტფილისის საბჭოს და მისი ორგანოების ათი თვის მოქმედების მოკლე მიმოხილვა.

 

ტფილისის საერთო – საქალაქო დამზღვევ ... 1923

 

ტფილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 1918 – 1928. 1

 

ტფილისის ტელეფონის ქსელის აბონენტების სია. 1925-1926

 

ტფილისის უნივერსიტეტის გამოცემანი. 1928

 

ტფილისის უწყება. ქართული ისტორია. 1832

 

ტფილისის უწყებები 1832 წლისა №5 მარტი.

 

ტფილისის ქართველ ექიმთა და ბუნებისმეტყველთა. 1928

 

ტფილისის ქუჩები. 1926

 

ტყემალაძე მ. 1913

 

ტყვია–მფრქვევი მაქსიმის სისტემისა. 1921

 

ტყვიამფრქვევის სამასალო ნაწილის აღწერა. 1920-1921 1, 2

 

ტყის დღე. 1928 1, 2, 3

 

 

უზნაძე დ. 1920 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

უიტმანი ვოლტ

 

ურბნელი ნ. 1892 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,

 

უცხოეთის მწერლები 1, 2, 3

 

უცხო სიტყვათა ლექსიკონი. 1924 1, 2 3

 

 

ფაბიოლა ანუ უწინდელი ქრისტიანები. 1902

 

ფაბრიკანტი მ.

 

ფადეევი ნ. 1911

 

ფალიანი ი. გ. 1924

 

ფალიაშვილი ზაქარია. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18 18

 

ფანცხავა ვ. 1, 2, 3

 

ფანცხავა იაკობ 1, 2, 3, 4, 5

 

ფარეიშვილი კ. 1925 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

ფარცვანიძე მიხეილ 1, 2, 3

 

ფერაძე ილია 1, 2, 3, 4, 5, 6,

 

ფეხბურთის თამაშის წესები. № 39. 1925.

 

ფიზიოლოგიური ლექცია. 1891

 

ფილოქსერა ვაზის ახალი მტერი. 1884

 

ფირალოვი გოდერძი. 1821

 

ფირდოუსი. 1898 1, 2

 

ფიროსმანი ნ. გამრეკელი ი. გორდეზიანი შ. ზდანევიჩი კ. 1923

 

ფიროსმანიშვილი ნიკო. 1926

 

ფირცხალავა იასონ. 1928

 

ფიჩ–პერკინს ლიუსი. 1924 1, 2

 

ფიცხელაური რომან. 1927 1, 2

 

ფლამარიონი კ. ასტრონომია. 1924

 

ფლეროვსკი ი. 1923

 

ფოლადიანი გრ. 1926

 

ფომიცკი ვლ. 1927

 

ფონოტეფო (სტეფანე ნოზაძე ). 1912

 

ფოსტერი დ.

 

ფოცხვერაშვილი კ. 1916

 

ფრანსი ანატოლ. 1929

 

ფრენბურთი. 1928

 

ფრიდლანდი ლ.

 

ფრინველთა დღე.

 

ფრონელი ალექსანდრე. 1907 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

ფრუნზე მ. ვ. 1926

 

ფრუნზე

 

ფურცელაძე ანტონ. 1881 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

ფურცელაძე დიმიტრი. 1863 1, 2

 

ფურცხვანიძე ევგენი. 1927 1, 2, 3, 4, 5

 

ფუხარა. ბათუმი. 1925

 

ფხალაძე გ. 1925

 

 

ქ.შ.წ.კ. გამავრცელებელი საზოგადოების კრებისადმი სარევიზიო კომისიის მოხსენება

 

ქ.შ.წ.კ. გმავრცელებელი საზოგადოების გამგეობის განმარტება სარევიზიო კომისიის მოხსენების გამო

 

ქავთარაძე ი.

 

ქავთარაძე ი.პ. 1, 2, 3

 

ქავთარაძე ირ.

 

ქავთარაძე პ. 1927 1, 2

 

ქალაქ ტფილისის მაჩვენებელი. 1925

 

ქარ-იძის დ. 1920 1, 2

 

ქართველ ექიმთა და ბუნებისმეტყველთა საზოგადოების წლიური ანგარიში 30 ოქტ. 1916–1917.

 

ქართველ ექიმთა და ბუნებისმეტყველთა საზოგადოეის წლიური კრება. 1926

 

ქართველ მერძევეთა ამხანაგობა. (განთიადი).

 

ქართველ მოსწავლეთა ახალგაზრდობას. 1914

 

ქართველ მწერალ ქალთა სამხატვრო სალიტერატურო ალმანახი № 1. 1925

 

ქართველ ხელოვანთა საზოგადოება.

 

ქართველ ხელოვანთა საზოგადოების მე-3 სურათების გამოფენა. 1920

 

ქართველთა შორის წერა–კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოების – მადლობის ფურცელი – შემომწირველთათვის.

 

ქართველთა შორის წერა კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოების საზოგადო კრება .

 

ქართველი მწერლები. ვასილ ბარნოვი ... 1914

 

ქართლის ცხოვრება. 1849 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

 

ქართულ-რუსული და რუსულ-ქართული საამშენებლო ლექსიკონი. 1926

 

ქართულ დრამატიულ საზოგადოების წესდება. 1904

 

ქართული ანდაზები. 1876 1, 2, 3

 

ქართული ბიბლიოგრაფია. 1916 1, 2

 

ქართული გალობა. 1899

 

ქართული გრამატიკის ტერმინოლოგიის ქართული ... 1887

 

ქართული დრამა. რუსთაველის თეატრი. 1925

 

ქართული სასულიერო კონცერტი (პროგრამმა) კვირას 27 მარტს 1911 წელს.

 

ქართული სიტყვა. 1924

 

ქართული უნივერსიტეტის საზოგადოების წესდება.

 

ქართული წარმოდგენების პროგრამების ალბომი. 1879-1900, 1900-1906, 1906-1913, 1912-1916, 1901-1921

 

ქაროსანიძე ავერიან.

 

ქარტა ამიერკავკასიისა. 1885

 

ქართული კულტურის მოყვარულთა საზოგადოების მოკლეა ნგარიში. 1916

 

ქარუმიძე პავლე. 1928

 

ქარუმიძე შალვა. 1918

 

ქარცივაძე ი., წულეიკირი ბ. ქართა ენა. 1927

 

ქვაბულიძე ა. არსენა ოძელაშვილი. 1925

 

ქვათახევის მონასტრის გუჯარი. 1903

 

ქვარიანი სვ. შოთა რუსთაველი. 1903

 

ქვარიანი სიმონ. შოთა რუსთაველი და მისი პოემა. 1914 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

ქვეითი ჯარის საბრძოლო სამსახური. 1924

 

ქვეითი ჯარის საბრძოლო წესდება. 1927 1, 2

 

ქვეყნიერების გაჩენა და განვითარება. 1922

 

ქიაჩელი ლეო. 1929 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

 

ქილილა და დამანა. 1886 1, 2, 3

 

ქიქორიძე გერონტი. 1920 1, 2

 

ქიქოძე ლ. დ. 1927

 

ქიქოძე ნ. პ. 1904

 

ქიქოძე შალვა. 1928

 

ქოიავა ალექსანდრე. 1929

 

ქოიავა ნ. 1924

 

ქოიავა ნიკოლოზ. 1926

 

ქორიძე ფილიმონ. 1895 1, 2

 

ქორქაშვილი მ. კომლის გაყრა. 1924

 

ქორწინებისა ოჯახისა და მეურვეობის კანონთა კოდექსი. 1926

 

ქოჩლაძე დ. სამი მოთხრობა. 1915

 

ქოცაქიძე გ. მ. 1913

 

ქრესტომატია პოლიტიკურ ხელმძღვანელთათვის. 1926

 

ქუთათელაძე ა. 1900 1, 2

 

ქუთათელაძე აპოლონ. 1927 1, 2, 3

 

ქუთათელაძე არ. 1907-1908 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

 

ქუთათელაძე გ., თავართქილაძე ვ. 1926

 

ქუთათელაძე დ. ნ. 1926 1, 2, 3

 

ქუთათელაძე ი.გ. 1904, 1924 1, 2, 3

 

ქურიძე სანდრო. 1923, 1924 1, 2, 3

 

ქუჩიშვილი გ. 1928 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

ღამბარაშვილი გ. 1, 2

 

ღამბაშიძე დავით. 1893 1, 2, 3

 

ღამბაშიძე ვახტანგ. 1901 1, 2

 

ღამბაშიძე ლევან. 1924 1, 2

 

ღეოღრაფიული ლექსიკონი ახლისა აღთქმისა 1, 2

 

ღვალაძე პლატონ. 1925 1, 2

 

ღვთისმშობლისა მიერ სასწაულებრივი ხსნა კონსტანტინეპოლისა სპარსთა და სკვითთა ზედმოსვლისაგან 625–632 წ. 1903 1, 2

 

ღლონტი თედო 1, 2, 3

 

ღოღობერიძე დათიკო. ლექსები. 1928 1, 2, 3, 4, 5, 6

 

 

ყავრიშვილი ბ. 1, 2

 

ყაზბეგი ალექსანდრე. 1924 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

 

ყანჩაველი ზ. 1919 1, 2

 

ყარაშვილი ანდ. 1928 1, 2, 3

 

ყარალაშვილი ა.

 

ყაუხჩიშვილი სიმონ. 1926 1, 2, 3, 4

 

ყაჩაღი არსენას ლექსი. 1926 1, 2

 

ყიფიანი დიმიტრი. 1882

 

ყიფიანი ვ. რ. 1918

 

ყიფიანი ვასილ 1, 2, 3

 

ყიფიანი მ. ქ. 1911 1, 2

 

ყიფშიძე ალექსანდრე. 1910 1, 2, 3, 4

 

ყოვლად სამღვდელო ალექსანდრე. 1922 1, 2, 3, 4

 

ყორჩიბაში გ.

 

ყუბანეიშვილი ნესტორ 1, 2

 

 

შაბსინ ი.

 

შაგინიან მარიეტა. 1926

 

შადრევანი. 1915

 

შავერზაშვილი თამარ. 1927 1, 2

 

შავთელი ი. 1838

 

შავთელი იოვ. 1833

 

შავთელი იოვანე. 1920 1, 2

 

შავთელი. 1838 1, 2, 3

 

შავი–წყაროელი ვ. 1866

 

შანი შ. 1927

 

შავშელი. 1906 1, 2, 3

 

შალამბერიძე მ.

 

შანიძე აკაკი. 1923 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

 

შანშიაშვილი ალ 1, 2, 3, 4, 5

 

შანშიაშვილი სანდრო. 1926 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

 

შაპოვალოვი ა.

 

შაპოშნიკოვი და ვალცევი. 1920

 

შაპოშნიკოვი ნ. ა., ვალცევი ნ. კ.

 

შარაბიძე იოსებ. 1890

 

შარაბიძე ნიკო

 

შარაშიძე ალ. 1, 2

 

შარაშიძე გ. 1926

 

შარაშიძე ერმილე. 1925

 

შარაშიძე მელიტონ. 1928

 

შარაშიდძე ნ. 1914 1, 2

 

შარაშიძე ნინო. 1928

 

შარაძე მაქს. 1899

 

შარაძენიძე ს., სვანაძე ნ., კანდელაკი კ. 1924 1, 2

 

შაფაქიძე ნ., მგელაძე ნ., კვინიკაძე ნ. 1925 1, 2

 

შაფაქიძე ნიკო. 1926 1, 2, 3, 4, 5

 

შახბარათოვი ა. 1926

 

შახნაზაროვი ნ. 1925

 

შაპრაზადა. 1904

 

შეისწავლეთ სოციალიზმი. 1920

 

შემოდგომა. 1921

 

შემოკლებული მხედრული ლოცვანი. 1852

 

შემოკლებული სწავლა ყოვლად. 1860

 

შემოქმედელი ფ. (მახარაძე ფ). 1924

 

შენგელაია დემნა. 1926 1, 2, 3

 

შენგელია ა. ი. 1927

 

შენგელია ნესტორ

 

შენგელია პ. ი. 1926 1, 2, 3

 

შენდობის ფურცელი (ხუცურად).

 

შესანიშნავი სასტუმრო. 1900

 

შექსპირი უილიამ. 1927 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

 

შეხინი ა. 1927

 

შვებულ წითელ არმიელის სახსოვარი. 1925

 

შვებულებაში მიმავალთა სახსოვარი 1926 წლისათვის.

 

შვებულის რვეული. 1927

 

შვებულის უბის წიგნაკი. 1928 1, 2

 

შვიდწლიანი შრომის სკოლის პროგრამები. 1925

 

შილდბახი კ. 1, 2

 

შილდერი ფრიდრიხ. ვილჰელმ ტელლ. 1927 1, 2, 3, 4

 

შინა–ვაჭრობის მომწესრიგებელ დადგენილებათა კრებული.

 

შინა სამსახურის წესდება. 1918

 

შინა მრეწველობა

 

შიომღვიმის მონასტერი და წმიდა ღირსი მამა ჩვენი შიო–მღვიმელი. 1889

 

შიუკაშვილი თ. 1926

 

შიუკაშვილი ნიკო

 

შიუკაშვილი ნ. 1821 1, 2, 3

 

შიშნიაშვილი პლ.

 

შიშოვი მ.

 

შიხიანი გალუსტ

 

შკლოვსკი ვიქტორ. 1926

 

შმ რჩეული სიტყვები.

 

შნიცლერი არტ. 1907

 

შობა ყოვლად წმიდისა ქალწულისა ღვთისმშობელისა. 1903

 

შოვნაძე ალექსანდრე. 1924

 

შორეული ს. 1923

 

შოხინი ანდრია.

 

შრიფტების ნიმუშები. 1927

 

შრომა–გასწორების კოდექსი. 1928

 

შრომა–დამატება. 1906

 

შრომა და ცოდნა. 1925 1, 2, 3

 

შრომა 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 

შრომის კანონდებულებათა კრებული. 1922

 

შრომის კანონთა კოდექსი. 1923 1, 2, 3, 4

 

შრომის ხელშეკრულება 1, 2, 3

 

შუბლაძე ტრ. და გოგიძე მიხ. 1926

 

შულიკოვი მ.

 

შურდული. 1908

 

შუქი. 1908

 

შუქურას საიდუმლოება

 

 

ჩაის პლანტაციის გაშენების ინსტრუქცია და წესები. 1928

ჩაის პლანტაციის წესიერი გაშენება. 1929

ჩანგი. 1892 1, 2

ჩაპლინი ნ. 1928

ჩარექიშვილი პ. 1925 1, 2, 3

ჩარკვიანი დავით

ჩარკვიანი შაჰრუხ.1, 2, 3, 4

ჩარხიშვილი გ. 1922

ჩარხიშვილი გიორგი. 1928 1, 2

ჩაჩავა ნ., გამრეკელი ირ.

ჩახრუხაძე. 1838 1, 2, 3

ჩებარინი ა. 1927

ჩეკინი. 1926 1, 2

ჩემო თავო და სალხინო. 1894

ჩეხოვი ა. 1928

ჩეხოვი ანტონ

ჩეხოსლოვაკურ რესპუბლიკის კონსტიტუცია.

ჩვენ საქმეს ჩვენვე ვაფუჭებთ სხვებს ნუ ვაბრალებთ.

ჩვენი აზრი 1, 2, 3

ჩვენი აღმშენებლობა. 1925 1, 2

ჩვენი გაზეთი. 1910

ჩვენი გზა 1, 2, 3, 4

ჩვენი ერი. 1914

ჩვენი კვალი. 1908

ჩვენი კოლექტიური ხელშეკრულება პროგრამა და მასალები თემატურ წრისათვის. 1928

ჩვენი კოოპერაცია. 1928 1, 2

ჩვენი მეგობარი. 1917

ჩვენი ოქტომბერი. 1928

ჩვენი რესპუბლიკა 1, 2

ჩვენი საქმე. 1909 1, 2

ჩვენი სიტყვა 1, 2

ჩვენი ტკბილი მეზობლები. კარიკატურების კრებული

ჩვენი ქვეყანა. 1917

ჩვენი ცხოვრება. 1906 1, 2, 3

ჩვენი ხმა. 1909 1, 2

ჩიმაკაძე ლეონდა, შუბლაძე ა. 1925 1, 2, 3, 4

ჩიჟავაძე ლ. 1920

ჩირაძე ვ.გ.

ჩიქობავა არნ. 1928

ჩიქობავა ბ. 1926

ჩიქობავა ბენედიქტე. 1924 1, 2, 3

ჩიქოვანი სიმონ. 1925 1, 2

ჩიჩერინი გიორგი. 1922

ჩოდრიშვილი ზაქარია. 1926

ჩოდრიშვილი მ.

ჩოლოყაშვილი სოლ. მ. 1912 1, 2, 3

ჩოხელი ვ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

ჩუბინაშვილი გიორგი. 1928 1, 2, 3, 4, 5

ჩუბინაშვილი დავით. 1846 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ჩუბინაშვილი იასე. 1826 1, 2, 3, 4, 5

ჩუბინიძე ტრ., კვიჟინაძე ილ. 1928

ჩუბინიძეები–ტრიფონ და შალვა. 1927

ჩუგუნოვი გიორგი. 1823 1, 2

ჩუკოვსკი ნიკოლოზ. 1928

ჩხაიძე ი. 1928

ჩხეიძე ვალ. 1925 1, 2

ჩხეიძე კ. 1925

ჩხეიძე მ.

ჩხენკელი ა. 1912 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

ჩხეტია შალვა

ჩხიკვაძე გრიგოლ. 1925

ჩხიკვაძე ზ. ი. 1896

ჩხიკვაძე ნოე. 1,

ჩხიკვაძე პროკოპი 1, 2

ჩხიკვიშვილი ივ. 1926

 

ცაგარეიშვილი ალ

 

ცაგარეიშვილი გ ქუთათელაძე დ სანიკიძე შ

 

ცაგარელი ვლ

 

ცაგარელი კონსტანტინე

 

ცაგარელი ლ

 

ცაგარელი პოლკოვნიკი

 

ცავარნამი დ

 

ცამციევი რომან

 

ცეკავშირი 1916–1926

 

ცეკავშირში გაერთიანებული ძირითადი მომხმარებელთა კოოპერატივები

 

ცეკასა და ცენტრალურ საკონტროლო კომისიის პლენუმის შედეგები

 

ცენტრალური კომიტეტის 1925 წლის მოქმედების ანგარიში

 

ცეცხლაძე გრიგოლ

 

ცეცხლაძე ვლადიმერ

 

ცვეიგი სტეფანე

 

ცვეიტლინი ვ

 

ციმაკურიძე მ

 

ციმბირელი გოგიტა

 

ცინგოვატოვი ი. ა

 

ცინცაძე ა. ფ

 

ცინცაძე დ

 

ცინცაძე ეპიფანე

 

ცირკულიარები დამზღვევ კაების გამგეობათა და სარევიზიო კომისიების შესახებ

 

ცისნამი

 

ცისარტყელა

 

ცისკარი

 

ცისფერი ყანწები

 

ციციშვილი გ ბარნაბისვილი გ

 

ციციშვილი იასონ

 

ცნობარი აღმაშენებელ პროფმუშაკის

 

ცნობარი თემაღმასკომებისათვის

 

ცნობის ფურველი

 

ცრემლთა ღუზა

 

ცქიტიშვილი პლატონ

 

ცხენოსან ჯარის წყობილების წესდება

 

ცხოვრება და მოქალაქეობა ღირსისა მამისა

 

ცხოვრება და მოღვაწეობა წმიდისა ეფროსინესი

 

ცხოვრება საქართველოსი დიდი მოურავისა

 

ცხოვრება ქართველთა განმანათლებლის წმ ნინოსი

 

ცხოვრება ღირსისა დედისა

 

ცხოვრება ღირსისა მამისა

 

ცხოვრება ყოველდღიური გაზეთი

 

ცხოვრება ყოვლადწმიდისა ღვთისმშობლისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა

 

ცხოვრება შვიდთა ყრმათა ეფესელთა

 

ცხოვრება წამება და სასწაული წმიდისა დიდისა მოწამისა დიმიტრისა

 

ცხოვრება წმ გრიგოლ პარიელისაი

 

ცხოვრება წმინდა დიდისა მოწამისა

 

ცხოვრება წმიდა იოანე მოწყალისა

 

ცხოვრება წმიდისა ნინოსი

 

ცხოვრება წმიდისა ქალწულმოწამისა

 

ცხოვრების სარკე

 

ცხოვრების საქმე

 

ცხრა იანვარი

 

ცხრაწლიანი შრომის სკოლის პროგრამები

 

 

წამება მიქაელ–გობრონისა

 

წამება წმონდა მიქელ ტიბერიელისა

 

წარმოკავშირისმუშაობისგეგმა 1925 წლისათვის

 

წარმოკავშირის მუშაობის მოკლე ანგარიში და 1924 წლის მოქმედების გეგმა

 

წევრის საანგარიშო წიგნაკი

 

წერა–კითხვის სწავლება პლაკატებით

 

წერეთელი აკაკი

 

წერეთელი ალ

 

წერეთელი გ და კვინიკაძე ნ

 

წერეთელი გ. ფ

 

წერეთელი გედ

 

წერეთელი გიორგი

 

წერეთელი გრიგოლ

 

წერეთელი ვასილი

 

წერეთელი ლიუდმილა

 

წერეთელი მ კალანდარისვილი ბჩიქობავაბ

 

წერეთელი სენო

 

წერეთელისა სოფიო

 

წერეთლისა ანასტასია

 

წერითი სამუშაო და მისი გასწორება

 

წესდება

 

წესები

 

წიგნი თანამდებობისათვის სამრევლოთა მღველთასა

 

წიგნი საღმრთო მსახურებისა ანუ კონდაკი

 

წიგნი ტრისტანისა და იზოლდასი

 

წითელი არმიელი

 

წილოსანი ა. კ

 

წილოსანი ნ

 

წინ

 

წინამძღვრიშვილი ილია

 

წმიდა დავით III აღმაშენებელი მეფე ქართველთა 1089 – 1125

 

წმიდა დიდებული და ყოვლად ქებული მოწამე დედა ვასასი

 

წმიდა დიდი მოწამე ეკატერინე

 

წულაძე აპოლონი

 

წულუკიძე ალ

 

წულუკიძე ვანო

 

წუწუნავა ნ

 

წყალი და მისი სამფლობელო

 

წყარო

 

წითელ...

 

წესი რომელი იქმნების ხელდასხმასა ზედა ეპისკოპოზისა

 

წვევამდე სამხედრო მომზადების პროგრამები

 

წველა–დღვების ამხანაგობის წესდება

 

წითელ არმიელთა შორის პოლიტმეცადინეობის ორწლიანი პროგრამა

 

წ–კ უცოდინარობის ლიკვიდატორთა მიმართ პრაქტიკული სახელმძღვანელო

 

წმ ალფონსო ლიგურიელის ვიზიტნი

 

წერა–კითხვის საზოგადოების მოამბე

 

ხალხური სიმღერების კრებული

 

ხალხური სიტყვიერება

 

ხანთაძე ს

 

ხანკალაშვილი ს

 

ხანუმა

 

ხარაბაძე ა

 

ხარაძე არჩილ

 

ხაჩატრიანი ვ

 

ხახანაშვილი ალექსანდრე

 

ხელაშვილი ბესო

 

ხელაძე ალფ

 

ხელდასმის სიგელი

 

ხელიძე მელქისედეგ

 

ხელმძღვანელი ორგანოების მასალები

 

ხენეი ლ

 

ხეობელი

 

ხერხეულიძი საშ. ვ

 

ხეჩინაშვილი ვიქტორ

 

ხეჩუაშვილი გიგო

 

ხვოზლონი ო

 

ხიდისთაველი სიო

 

ხიზანიშვილი დავით

 

ხიმშიაშვილი გ. დ

 

ხიჟნიაკოვი ვ. ვ

 

ხლებნიკოვი პ

 

ხმა

 

ხმა მოძღვრისა

 

ხმალაძე ლაზარე

 

ხმიადაშვილი ტ

 

ხოლუაშვილი გ

 

ხომერიკი კ

 

ხომერიკი ნ

 

ხომლელი

 

ხომლი

 

ხონელი (ბახტაძე) ლ

 

ხონელი მოსე

 

ხორაბინი ჯ. ფ

 

ხოშტარია ი

 

ხრამელაშვილი ეგნატე

 

ხუთი წლის თავზე

 

ხუნდაძე რ

 

ხუნდაძე სილოვან

 

ხუნდაძე სიმონ

 

ხუსკივაძე თეოფ

 

ხუხუნაიშვილი მირ

 

 

ჯაბადარი გიორგი

 

ჯავახისვილი დ

 

ჯავახიშვილი ალ

 

ჯავახიშვილი ივ

 

ჯავრიშვილი დ

 

ჯაკობია გ

 

ჯამბაკურ–ორბელიანი

 

ჯანაშვილი გიორგი

 

ჯანაშვილი დიმიტრი

 

ჯანაშვილი მოსე

 

ჯანაშია სვიმონ

 

ჯანბერიძე შალვა

 

ჯანდიერი ე

 

ჯანელიძე ა

 

ჯანმრთელობის დაცვისათვის

 

ჯანყარაშვილი ალ

 

ჯაფარიძე სერგი

 

ჯაფარიძე ქრისტეფორე

 

ჯაშივ

 

ჯაჯანაშვილი არ

 

ჯელილ–მემედ–კულიზადე

 

"ჯეჯელის" საჩუქარი "ჩვენი მეგობრები"

 

ჯეჯილის დამატება

 

ჯიბერნე აგნეს

 

ჯიშიან ძაღლების მე–6 ნგამოფენა და მე 3 საველე შეჯიბრება

 

ჯიშკარიანი ი

 

ჯიჯაძე ა

 

ჯობინაშვილი ნიკო

 

ჯორჯაძე არჩილ

 

ჯორჯაძისა ბარბარე

 

ჯორჯიკია ნ

 

ჯორჯიკია ჯ

 

ჯუღელი გ

 

ჯაფარიძე პ

 

 
 

A

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

B

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

C

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

D

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

E

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

F

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

G

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

H

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

I

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

J

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

K

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

L

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

M

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

N

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

O

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

P

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

Q

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

R

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

S

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

T

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

U

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

V

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

W

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

X

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

Y

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

Z

მომზადებს პროცესშია Under preparation
 

А

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Б

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

В

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Г

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Д

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Е

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Ж

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

З

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

И

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

К

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Л

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

М

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Н

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

О

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

П

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Р

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

С

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Т

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

У

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Ф

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Х

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Ц

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Ч

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Ш

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Щ

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Э

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Ю

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки
 

Я

მომზადებს პროცესშია В процессе подготовки