აირჩიეთ ანბანი

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

eBooks რესურსით სარგებლობისთვის გაიარეთ ავტორიზაცია. რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ თსუ-ს ელ-ფოსტის მფლობალთათვის. ციფრული კატალოგი იხსნება ყველა ტიპის კომპიუტერის ბრაუზერში და თავსებადია თანამედროვე სმარტფონებთან და პლანშეტურ კომპიუტერებთან.

Брун, Вольфганг. История костюма. Каталог ТГУ.

Брайант Дженнингз. Основы воздействия СМИ. Каталог ТГУ.

Бурдье Пьер. Общественное мнение не существует. Каталог ТГУ.

Буряковская В.А. КОММУНИКАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ. Каталог ТГУ.