აირჩიეთ ანბანი

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

eBooks რესურსით სარგებლობისთვის გაიარეთ ავტორიზაცია. რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ თსუ-ს ელ-ფოსტის მფლობალთათვის. ციფრული კატალოგი იხსნება ყველა ტიპის კომპიუტერის ბრაუზერში და თავსებადია თანამედროვე სმარტფონებთან და პლანშეტურ კომპიუტერებთან.

Zimbardo Philip G. The psychology of attitude change and social influence. TSU Catalogue.