აირჩიეთ ანბანი

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

eBooks რესურსით სარგებლობისთვის გაიარეთ ავტორიზაცია. რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ თსუ-ს ელ-ფოსტის მფლობალთათვის. ციფრული კატალოგი იხსნება ყველა ტიპის კომპიუტერის ბრაუზერში და თავსებადია თანამედროვე სმარტფონებთან და პლანშეტურ კომპიუტერებთან.

Pharmacological Index/1. TSU Catalogue.

Pharmacological Index/2. TSU Catalogue.

Papava Vladimer.Georgia between elections : a monthly diary 2010-2012TSU Catalogue.

Papava Vladimer. Economic reforms in post-communist Georgia : twenty years afterTSU Catalogue.

Papava Vladimer. Laffer-Keynesian synthesis and macroeconomic equilibrium. TSU Catalogue.

Papava Vladimer. Financial globalization and post-communist Georgia: global exchange rate instability and its implications for Georgia. TSU Catalogue.

Papava Vladimer. Splendours and Miseries of the IMF in Post-Communist Georgia. TSU Catalogue.

Pratkanis Anthony R. The science of social influence. TSU Catalogue.

Principles of Epidemiology: An Introduction to Applied Epidemiology and BiostatisticsTSU Catalogue.

PRISM: Performance of Routine Information System Management : Prism Tools for Assessing, Monitoring, and evaluating RHIS Performance / PRISM Tools Version 3.1,March 2010. TSU Catalogue.