ივანე ჯავახიშვილი (1876-1940)

ივანე ჯავახიშვილი : (1876-1940)ქართველი ისტორიკოსი და საზოგადო მოღვაწე, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანადამფუძნებელი, საქართველოს და კავკასიის ისტორიის თანამედროვე სამეცნიერო სკოლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. ივანე ჯავახიშვილი 1919 - 1926 წლებში იყო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი.