ანდრონიკაშვილი ელეფთერ  (1910-1989)

ქართველი ფიზიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი (1955). მისი პირადი არქივი დაცულია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის საარქივო ფონდში.

ანდრონიკაშვილი ელეფთერ .