ვერსია

 

2020

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                           1             2    
თებერვალი         3             4             5             6          
მარტი       7             8             9             10            
აპრილი 11                                                            
მაისი           12             13             14             15        
ივნისი     16             17             18             19              
ივლისი 20             21             22                                
აგვისტო                                                   23          
სექტემბერი   24             25             26             27             28  
ოქტომბერი             29             30             31             32      
ნოემბერი       33             34             35             36            
დეკემბერი   37             38             39