1874


თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი
თებერვალი
მარტი 3
აპრილი
მაისი
ივნისი
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი
ნოემბერი
დეკემბერი


1872

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი
თებერვალი
მარტი
აპრილი
მაისი 5
ივნისი
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი
ნოემბერი
დეკემბერი


1871

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი
თებერვალი
მარტი 3
აპრილი 4
მაისი 5
ივნისი
ივლისი
აგვისტო 8
სექტემბერი
ოქტომბერი
ნოემბერი
დეკემბერი


1870

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი
თებერვალი
მარტი
აპრილი
მაისი
ივნისი 6
ივლისი 7
აგვისტო 8
სექტემბერი 9
ოქტომბერი 10
ნოემბერი
დეკემბერი


1868

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2
მარტი
აპრილი
მაისი
ივნისი
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 9
ოქტომბერი
ნოემბერი 11
დეკემბერი 12


1867

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი
თებერვალი 2
მარტი 3
აპრილი 4
მაისი 5
ივნისი 6
ივლისი 7
აგვისტო 8
სექტემბერი
ოქტომბერი
ნოემბერი
დეკემბერი 12


1866

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2
მარტი 3
აპრილი 4
მაისი
ივნისი 6
ივლისი 7
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი 10
ნოემბერი 11
დეკემბერი 12


1865

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2
მარტი 3
აპრილი
მაისი 5
ივნისი 6
ივლისი 7
აგვისტო 8
სექტემბერი 9
ოქტომბერი 10
ნოემბერი 11
დეკემბერი 12


1864

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2
მარტი 3
აპრილი 4
მაისი 5
ივნისი 6
ივლისი 7
აგვისტო 8
სექტემბერი
ოქტომბერი 10
ნოემბერი 11
დეკემბერი 12


1863

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2
მარტი
აპრილი 4
მაისი 5
ივნისი 6
ივლისი 7
აგვისტო 8
სექტემბერი 9
ოქტომბერი 10
ნოემბერი 11
დეკემბერი 12


1862

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2
მარტი 3
აპრილი 4
მაისი 5
ივნისი
ივლისი 7
აგვისტო 8
სექტემბერი 9
ოქტომბერი 10
ნოემბერი
დეკემბერი 12


1861

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2
მარტი 3
აპრილი 4
მაისი 5
ივნისი 6
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 9
ოქტომბერი 10
ნოემბერი 11
დეკემბერი


1860

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2
მარტი 3
აპრილი
მაისი 5
ივნისი 6
ივლისი 7
აგვისტო 8
სექტემბერი 9
ოქტომბერი 10
ნოემბერი
დეკემბერი 12


1859

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2
მარტი 3
აპრილი 4
მაისი 5
ივნისი 6
ივლისი
აგვისტო 8
სექტემბერი
ოქტომბერი
ნოემბერი 11
დეკემბერი


1858

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2
მარტი 3
აპრილი 4
მაისი 5
ივნისი 6
ივლისი 7
აგვისტო 8
სექტემბერი 9
ოქტომბერი 10
ნოემბერი 11
დეკემბერი 12


1857

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი
თებერვალი 2
მარტი
აპრილი 4
მაისი
ივნისი
ივლისი 7
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი
ნოემბერი
დეკემბერი 12


1853


თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი
თებერვალი 2
მარტი
აპრილი 4
მაისი
ივნისი 6
ივლისი 7
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი
ნოემბერი
დეკემბერი


1852


თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი
თებერვალი
მარტი
აპრილი
მაისი
ივნისი
ივლისი 7
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი
ნოემბერი
დეკემბერი