ქალთა ჯანმრთელობის აქტუალური საკითხები. N1. 2012.

ქალთა ჯანმრთელობის აქტუალური საკითხები. N2. 2013.

ქალთა ჯანმრთელობის აქტუალური საკითხები. N4. 2013.