ჯორჯიან თაიმს (ქართული გაზეთი)
2010

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                           1             2             3      
თებერვალი       4             5             6             7            
მარტი       8             9             10             11            
აპრილი 12             13             14             15             16    
მაისი           17                     18             19             20
ივნისი             21             22             23             24      
ივლისი         25             26             27             28          
აგვისტო   29             30                                            
სექტემბერი                 31             32             33             34  
ოქტომბერი             35             36             37             38      
ნოემბერი       39             40             41                          
დეკემბერი                                                              

2009

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი               1             2             3         4        
თებერვალი         5             6             7             8          
მარტი         9             10                                      
აპრილი                 11             12             13             14  
მაისი             15             16             17             18      
ივნისი       19             20             21             22            
ივლისი   23             24             25             26             27  
აგვისტო           28             29                                    
სექტემბერი     30             31             32             33              
ოქტომბერი 34             35             36             37             38    
ნოემბერი         39             40             41             42          
დეკემბერი     43             44             45             46              

2008

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი     1             2             3             4             5
თებერვალი             6             7             8             9      
მარტი           10             11             12             13        
აპრილი     14             15             16             17              
მაისი 18             19             20             21             22    
ივნისი         23             24             25             26          
ივლისი     27             28             29             30             31
აგვისტო             32             33             34             35      
სექტემბერი       36             37             38             39            
ოქტომბერი   40             41             42             43             44  
ნოემბერი           45             46             47             48        
დეკემბერი       49             50             51             52            

2007

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                     2             3             4            
თებერვალი 5             6             7             8                  
მარტი 9             10             11             12             13    
აპრილი         14             15             16             17          
მაისი     18             19             20             21             22
ივნისი             23             24             25             26      
ივლისი         27             28             29             30          
აგვისტო   31             32             33             34             35  
სექტემბერი           36             37             38             39        
ოქტომბერი       40             41             42             43            
ნოემბერი 44             45             46             47             48    
დეკემბერი           49             50             51             52