ქართული გაზეთი

1821

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                                              
თებერვალი                                                              
მარტი                                                              
აპრილი                                                              
მაისი                                                              
ივნისი                                                              
ივლისი                                                              
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                                             37                
ოქტომბერი                                                              
ნოემბერი                                                              
დეკემბერი                                                              

1820

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი                                                              
თებერვალი                                                              
მარტი                                                              
აპრილი                                                              
მაისი                                                              
ივნისი                                                              
ივლისი                                                              
აგვისტო                                                              
სექტემბერი                                                              
ოქტომბერი               40                                              
ნოემბერი                                                              
დეკემბერი