სახალხო განათლება

 

2012

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1
თებერვალი 2 3
მარტი 4
აპრილი 5
მაისი
ივნისი
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი
ნოემბერი
დეკემბერი

2011

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი


თებერვალი


მარტი
3
4
5
აპრილი6
7მაისი

8
9

ივნისი


10

11ივლისი


აგვისტო


სექტემბერი


ოქტომბერი


12


ნოემბერი


13


დეკემბერი14


2010

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი1
2თებერვალი
3
4


მარტი
5
6


აპრილი

7
8

მაისი9
10ივნისი


11


12


ივლისი


აგვისტო


სექტემბერი


ოქტომბერი


ნოემბერი


დეკემბერი2009

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2
თებერვალი 3 4
მარტი 5 6
აპრილი 7 8
მაისი 9 10
ივნისი 11 12
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 13
ოქტომბერი 14 15
ნოემბერი 16 17
დეკემბერი 18 19

2008

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2
თებერვალი 3 4
მარტი 5 6
აპრილი 7 8
მაისი 9 10
ივნისი 11 12
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი 13
ოქტომბერი 14 15
ნოემბერი 16 17
დეკემბერი 18 19

2007

თვე / რიცხვი 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
იანვარი 1 2
თებერვალი 3 4
მარტი 5 6
აპრილი 7 8
მაისი 9 10 11
ივნისი 12
ივლისი
აგვისტო
სექტემბერი
ოქტომბერი 13
ნოემბერი 14 15
დეკემბერი 16 17